Prev Chapter Job 5 Next Chapter
1
Berserulah
1arq
<7121>
sekarang
2an
<4994>
Adakah
3syh
<3426>
orang yang akan
 
 
menjawabmu
4Knwe
<6030>
Kepada
5law
<413>
orang-orang kudus
7Mysdqm
<6918>
manakah
6ym
<4310>
kamu akan
 
 
berpaling
8hnpt
<6437>
2
Sebab
1yk
<3588>
kemurkaan
4vek
<3708>
membunuh
3grhy
<2026>
orang bodoh
2lywal
<191>
dan
 
 
kecemburuan
7hanq
<7068>
membunuh
6tymt
<4191>
orang yang sederhana
5htpw
<6601>
3
Aku
1yna
<589>
telah
 
 
melihat
2ytyar
<7200>
orang
 
 
bodoh
3lywa
<191>
membuat akar
4syrsm
<8327>
tetapi
 
 
tiba-tiba
7Matp
<6597>
aku
 
 
mengutuki
5bwqaw
<5344>
tempat tinggalnya
6whwn
<5116>
4
Anak-anaknya
2wynb
<1121>
jauh
1wqxry
<7368>
dari
 
 
keamanan
3esym
<3468>
mereka
 
 
diremukkan
4wakdyw
<1792>
di
 
 
pintu gerbang
5resb
<8179>
dan
 
 
tidak
6Nyaw
<369>
seorang pun
 
 
menyelamatkan
7lyum
<5337>
mereka
 
 
5
Orang
 
 
yang
1rsa
<834>
kelaparan
3ber
<7456>
melahap
4lkay
<398>
hasil panennya
2wryuq
<7105>
dan bahkan
 
 
mengambil
7whxqy
<3947>
yang tumbuh
 
 
di antara
5law
<413>
duri-duri
6Mynum
<6791>
dan
 
 
orang yang haus
9Mymu
<6782>
menginginkan
8Pasw
<7602>
kekayaannya
10Mlyx
<2428>
6
Sebab
1yk
<3588>
penderitaan
5Nwa
<205>
tidak
2al
<3808>
datang dari
3auy
<3318>
debu
4rpem
<6083>
dan
 
 
kesusahan
9lme
<5999>
tidak
7al
<3808>
tumbuh dari
8xmuy
<6779>
tanah
6hmdamw
<127>
7
tetapi
1yk
<3588>
manusia
2Mda
<120>
dilahirkan
4dlwy
<3205>
untuk
 
 
kesusahan
3lmel
<5999>
seperti
 
 
percikan api
6Psr 5ynbw
<7565> <1121>
yang
 
 
terbang
8Pwe
<5774>
ke atas
7whybgy
<1361>
8
Kalau
1Mlwa
<199>
aku
2yna
<589>
aku akan
 
 
mencari
3srda
<1875>
 
4la
<413>
Allah
5la
<410>
maka
 
 
kepada
6law
<413>
Allah
7Myhla
<430>
aku akan
 
 
mengadukan
8Myva
<7760>
persoalanku
9ytrbd
<1700>
9
Dialah yang
 
 
melakukan
1hve
<6213>
hal-hal yang besar
2twldg
<1419>
dan yang
 
 
tidak
3Nyaw
<369>
terselidiki
4rqx
<2714>
hal-hal ajaib
5twalpn
<6381>
yang
6de
<5704>
tidak
7Nya
<369>
terbilang banyaknya
8rpom
<4557>
10
Dia
 
 
menurunkan
1Ntnh
<5414>
hujan
2rjm
<4306>
ke atas
3le
<5921>
 
4ynp
<6440>
bumi
5Ura
<776>
dan
 
 
mengalirkan
6xlsw
<7971>
air
7Mym
<4325>
ke
8le
<5921>
 
9ynp
<6440>
ladang-ladang
10twuwx
<2351>
11
Dia
 
 
menempatkan
1Mwvl
<7760>
orang yang
 
 
rendah
2Mylps
<8217>
di
 
 
tempat yang tinggi
3Mwrml
<4791>
dan mereka yang
 
 
berdukacita
4Myrdqw
<6937>
diangkat
5wbgv
<7682>
ke
 
 
tempat yang aman
6esy
<3468>
12
Dia
 
 
menggagalkan
1rpm
<6565>
rencana
2twbsxm
<4284>
orang licik
3Mymwre
<6175>
sehingga
 
 
tangan
6Mhydy
<3027>
mereka
 
 
tidak
4alw
<3808>
mencapai
5hnyvet
<6213>
keberhasilan
7hyswt
<8454>
13
Dia
 
 
menangkap
1dkl
<3920>
orang berhikmat
2Mymkx
<2450>
dalam
 
 
kecerdikan
3Mmreb
<6193>
mereka sendiri dan
 
 
nasihat
4tuew
<6098>
orang
 
 
licik
5Myltpn
<6617>
segera
 
 
ditiadakan
6hrhmn
<4116>
14
Mereka
 
 
bertemu
2wsgpy
<6298>
dengan
 
 
kegelapan
3Ksx
<2822>
pada
 
 
siang hari
1Mmwy
<3119>
dan
 
 
meraba-raba
5wssmy
<4959>
pada
 
 
tengah hari
6Myrhub
<6672>
seperti pada
 
 
malam hari
4hlylkw
<3915>
15
Akan tetapi Allah
 
 
menyelamatkan
1esyw
<3467>
orang miskin
6Nwyba
<34>
dari
 
 
pedang
2brxm
<2719>
mulut
3Mhypm
<6310>
mereka dan dari
 
 
tangan
4dymw
<3027>
orang
 
 
kuat
5qzx
<2389>
16
Dengan demikian
1yhtw
<1961>
orang miskin
2ldl
<1800>
memiliki
 
 
harapan
3hwqt
<8615>
dan
 
 
ketidakadilan
4htlew
<5766>
menutup
5hupq
<7092>
mulutnya
6hyp
<6310>
17
Lihat
1hnh
<2009>
diberkatilah
2yrsa
<835>
orang
3swna
<582>
yang
 
 
ditegur
4wnxkwy
<3198>
oleh
 
 
Allah
5hwla
<433>
karena itu
 
 
jangan
8la
<408>
menganggap
 
 
rendah
9oamt
<3988>
didikan
6rowmw
<4148>
dari
 
 
Yang Mahakuasa
7yds
<7706>
18
Sebab
1yk
<3588>
Dia
2awh
<1931>
melukai
3byaky
<3510>
tetapi Dia juga
 
 
membalut
4sbxyw
<2280>
Dia
 
 
meremukkan
5Uxmy
<4272>
tetapi
 
 
tangan-Nya
6*wydyw {wdyw}
<3027>
menyembuhkan
7hnyprt
<7495>
19
Dia akan
 
 
melepaskanmu
3Klyuy
<5337>
dari
 
 
enam
1ssb
<8337>
kesulitan
2twru
<6869>
dalam
 
 
tujuh
4ebsbw
<7651>
tidak
5al
<3808>
ada
7Kb
<0>
kejahatan
8er
<7451>
yang akan
 
 
menimpamu
6egy
<5060>
20
Pada masa
 
 
kelaparan
1berb
<7458>
Dia akan
 
 
melepaskanmu
2Kdp
<6299>
dari
 
 
kematian
3twmm
<4194>
dan pada masa
 
 
peperangan
4hmxlmbw
<4421>
dari
 
 
kuasa
5ydym
<3027>
pedang
6brx
<2719>
21
Kamu akan
 
 
dilindungi
3abxt
<2244>
dari
 
 
cambukan
1jwsb
<7752>
lidah
2Nwsl
<3956>
dan kamu
 
 
tidak perlu
4alw
<3808>
takut
5aryt
<3372>
akan
 
 
kehancuran
6dsm
<7701>
ketika
7yk
<3588>
hal itu
 
 
datang
8awby
<935>
22
Pada saat
 
 
kehancuran
1dsl
<7701>
dan
 
 
kelaparan
2Npklw
<3720>
kamu akan
 
 
tertawa
3qxvt
<7832>
dan kamu
 
 
tidak
6la
<408>
akan
 
 
takut
7aryt
<3372>
pada
 
 
binatang-binatang buas
4tyxmw
<2416>
di
 
 
bumi
5Urah
<776>
23
Sebab
1yk
<3588>
kamu akan mengadakan
 
 
perjanjian
5Ktyrb
<1285>
dengan
2Me
<5973>
batu-batu
3ynba
<68>
di
 
 
ladang
4hdvh
<7704>
dan
 
 
binatang-binatang
6tyxw
<2416>
buas di
 
 
ladang
7hdvh
<7704>
akan
 
 
berdamai
8hmlsh
<7999>
denganmu
9Kl
<0>
24
Kamu akan
 
 
tahu
1tedyw
<3045>
bahwa
2yk
<3588>
kemahmu
4Klha
<168>
dalam
 
 
keadaan aman
3Mwls
<7965>
dan kamu akan
 
 
memeriksa
5tdqpw
<6485>
tempat tinggalmu
6Kwn
<5116>
dan
 
 
tidak akan ada
7alw
<3808>
yang
 
 
hilang
8ajxt
<2398>
25
Kamu juga akan
 
 
tahu
1tedyw
<3045>
bahwa
2yk
<3588>
keturunanmu
4Kerz
<2233>
akan
 
 
banyak
3br
<7227>
dan
 
 
anak cucumu
5Kyauauw
<6631>
seperti
 
 
rumput
6bvek
<6212>
di
 
 
bumi
7Urah
<776>
26
Kamu akan
 
 
turun
1awbt
<935>
ke
3yla
<413>
liang kubur
4rbq
<6913>
pada
 
 
usia yang penuh
2xlkb
<3624>
seperti
 
 
tumpukan gandum
6sydg
<1430>
yang
 
 
dikumpulkan
5twlek
<5927>
pada masanya
7wteb
<6256>
27
Lihatlah
1hnh
<2009>
kami sudah
2taz
<2063>
menyelidikinya
3hwnrqx
<2713>
dan memang
 
 
benar
4Nk
<3651>
 
5ayh
<1931>
dengarkanlah
6hnems
<8085>
dan
7htaw
<859>
ketahuilah
8ed
<3045>
hal itu demi kebaikanmu
10P 9Kl
<0> <0>