Prev Chapter Psalms 101 Next Chapter Show all verses
1
Mazmur
2rwmzm
<4210>
Daud
1dwdl
<1732>
Aku akan
 
 
bernyanyi
5hrysa
<7891>
tentang
 
 
kesetiaan
3dox
<2617>
dan
 
 
keadilan
4jpsmw
<4941>
kepada Engkau ya
6Kl
<0>
TUHAN
7hwhy
<3068>
aku akan
 
 
bermazmur
8hrmza
<2167>
2
Aku akan
 
 
berlaku bijak
1hlykva
<7919>
di
 
 
jalan
2Krdb
<1870>
yang
 
 
tak bercela
3Mymt
<8549>
Kapan
4ytm
<4970>
Engkau akan
 
 
datang
5awbt
<935>
kepadaku
6yla
<413>
Aku akan
 
 
hidup
7Klhta
<1980>
dengan
 
 
ketulusan
8Mtb
<8537>
hati
9ybbl
<3824>
di dalam
10brqb
<7130>
rumahku
11ytyb
<1004>
3
Aku
 
 
takkan
1al
<3808>
menaruh
2tysa
<7896>
perkara
5rbd
<1697>
tak berharga
6leylb
<1100>
di hadapan
3dgnl
<5048>
mataku
4ynye
<5869>
Aku
 
 
membenci
9ytanv
<8130>
perbuatan
7hve
<6213>
orang-orang yang
 
 
memberontak
8Myjo
<7750>
hal itu
 
 
takkan
10al
<3808>
melekat
11qbdy
<1692>
padaku
12yb
<0>
4
Hati
1bbl
<3824>
yang
 
 
bengkok
2sqe
<6141>
akan
 
 
jauh
3rwoy
<5493>
dariku
4ynmm
<4480>
Aku
 
 
tak
6al
<3808>
mau
 
 
mengenal
7eda
<3045>
kejahatan
5er
<7451>
5
Siapa pun yang
 
 
diam-diam
2rtob
<5643>
mencaci
1*ynslm {ynswlm}
<3960>
sesamanya
3wher
<7453>
aku akan
4wtwa
<853>
membinasakannya
5tymua
<6789>
Aku
10wta
<853>
takkan
11al
<3808>
tahan
12lkwa
<3201>
terhadap orang yang
 
 
bermata
7Mynye
<5869>
congkak
6hbg
<1362>
dan
 
 
tinggi
8bxrw
<7342>
hati
9bbl
<3824>