Prev Chapter Psalms 104 Next Chapter
1
Pujilah
1ykrb
<1288>
 
3ta
<853>
TUHAN
4hwhy
<3068>
hai
 
 
jiwaku
2yspn
<5315>
Ya
 
 
TUHAN
5hwhy
<3068>
Allahku
6yhla
<430>
Engkau begitu
 
 
besar
7tldg
<1431>
Engkau yang berpakaian
8dam
<3966>
kemuliaan
10rdhw 9dwh
<1926> <1935>
dan
 
 
kehormatan
11tsbl
<3847>
2
yang
 
 
diselimuti
1hje
<5844>
dengan
 
 
cahaya
2rwa
<216>
seperti
 
 
jubah
3hmlvk
<8008>
yang
 
 
membentangkan
4hjwn
<5186>
langit
5Myms
<8064>
seperti
 
 
tenda
6heyryk
<3407>
3
yang
 
 
memasang tiang-tiang-Nya
1hrqmh
<7136>
di atas
3wytwyle
<5944>
air
2Mymb
<4325>
yang
 
 
menjadikan
4Mvh
<7760>
awan-awan
5Mybe
<5645>
kereta perang-Nya
6wbwkr
<7398>
dan
 
 
berjalan-jalan
7Klhmh
<1980>
di atas
8le
<5921>
sayap
9ypnk
<3671>
angin
10xwr
<7307>
4
yang
 
 
menjadikan
1hve
<6213>
angin
3twxwr
<7307>
itu
 
 
para utusan-Nya
2wykalm
<4397>
dan
 
 
api
5sa
<784>
yang
 
 
menyala
6jhl
<3857>
itu para
 
 
pelayan-Nya
4wytrsm
<8334>
5
Engkau yang
 
 
menegakkan
1doy
<3254>
bumi
2Ura
<776>
di atas
3le
<5921>
dasarnya
4hynwkm
<4349>
sehingga ia
 
 
takkan
5lb
<1077>
pernah
 
 
terguncangkan
6jwmt
<4131>
selama-lamanya
8dew 7Mlwe
<5703> <5769>
6
Engkau menyelubunginya dengan
 
 
samudra
1Mwht
<8415>
sebagai
6wdmey
<5975>
jubah
2swblk
<3830>
air
7Mym
<4325>
meninggi melebihi
4le 3wtyok
<5921> <3680>
gunung-gunung
5Myrh
<2022>
7
Oleh
1Nm
<4480>
hardikan-Mu
2Ktreg
<1606>
air itu
 
 
melarikan diri
3Nwowny
<5127>
bergegas
7Nwzpxy
<2648>
karena
4Nm
<4480>
suara
5lwq
<6963>
guntur-Mu
6Kmer
<7482>
8
naik
1wley
<5927>
ke
 
 
gunung-gunung
2Myrh
<2022>
turun
3wdry
<3381>
ke
 
 
lembah-lembah
4tweqb
<1237>
ke
5la
<413>
tempat
6Mwqm
<4725>
yang
7hz
<2088>
Engkau
 
 
tentukan
8tdoy
<3245>
bagi
 
 
mereka
9Mhl
<1992>
9
Engkau
 
 
menetapkan
2tmv
<7760>
batas-batas
1lwbg
<1366>
yang
 
 
tidak boleh
3lb
<1077>
dilewatinya
4Nwrbey
<5674>
sehingga
 
 
tidak
5lb
<1077>
kembali
6Nwbwsy
<7725>
menyelubungi
7twokl
<3680>
bumi
8Urah
<776>
10
Dia
 
 
mengirimkan
1xlsmh
<7971>
mata air
2Mynyem
<4599>
ke
 
 
lembah-lembah
3Mylxnb
<5158>
mereka mengalir di
 
 
antara
4Nyb
<996>
pegunungan
5Myrh
<2022>
 
6Nwklhy
<1980>
11
memberi minum
1wqsy
<8248>
kepada
 
 
semua
2lk
<3605>
binatang
3wtyx
<2416>
di
 
 
padang
4ydv
<7704>
keledai-keledai liar
6Myarp
<6501>
memuaskan
5wrbsy
<7665>
dahaganya
7Mamu
<6772>
12
Di tepiannya
1Mhyle
<5921>
burung-burung
2Pwe
<5775>
di
 
 
langit
3Mymsh
<8064>
bersarang
4Nwksy
<7931>
bernyanyi
8lwq 7wnty
<6963> <5414>
di antara
5Nybm
<996>
cabang-cabang
6Myape
<6073>
13
Dia
 
 
menyirami
1hqsm
<8248>
gunung-gunung
2Myrh
<2022>
dari
 
 
ruang atas-Nya
3wytwylem
<5944>
bumi
7Urah
<776>
dikenyangkan
6ebvt
<7646>
dari
 
 
buah
4yrpm
<6529>
pekerjaan-Mu
5Kyvem
<4639>
14
Dia
 
 
menumbuhkan
1xymum
<6779>
rumput
2ryux
<2682>
untuk
 
 
ternak
3hmhbl
<929>
dan
 
 
tumbuh-tumbuhan
4bvew
<6212>
untuk
 
 
diusahakan
5tdbel
<5656>
manusia
6Mdah
<120>
supaya mereka boleh
 
 
menghasilkan
7ayuwhl
<3318>
makanan
8Mxl
<3899>
dari
9Nm
<4480>
dalam
 
 
tanah
10Urah
<776>
15
dan
 
 
anggur
1Nyyw
<3196>
untuk
 
 
menyukakan
2xmvy
<8055>
hati
3bbl
<3824>
manusia
4swna
<582>
minyak
7Nmsm
<8081>
untuk
 
 
membuat
5lyhuhl
<6670> ==>
wajahnya
6Mynp
<6440>
bersinar
5lyhuhl
<== <6670>
dan
 
 
roti
8Mxlw
<3899>
yang
 
 
menopang
11deoy
<5582>
hati
9bbl
<3824>
manusia
10swna
<582>
16
Pohon-pohon
 
 
TUHAN
3hwhy
<3068>
dikenyangkan
1webvy
<7646>
pohon-pohon
2yue
<6086>
aras
4yzra
<730>
di
 
 
Lebanon
5Nwnbl
<3844>
yang
6rsa
<834>
ditanam-Nya
7ejn
<5193>
17
 
1rsa
<834>
Di situ
2Ms
<8033>
burung-burung
3Myrpu
<6833>
bersarang
4wnnqy
<7077>
burung ranggung
5hdyox
<2624>
yang
 
 
rumahnya
7htyb
<1004>
di
 
 
pohon-pohon sanobar
6Myswrb
<1265>
18
Gunung-gunung
1Myrh
<2022>
tinggi
2Myhbgh
<1364>
untuk
 
 
kambing gunung liar
3Myleyl
<3277>
bukit-bukit batu
4Myelo
<5553>
untuk
 
 
perlindungan
5hoxm
<4268>
bagi
 
 
pelanduk
6Mynpsl
<8227>
19
Dia
 
 
menjadikan
1hve
<6213>
bulan
2xry
<3394>
sebagai penanda
 
 
musim
3Mydewml
<4150>
matahari
4sms
<8121>
tahu
5edy
<3045>
kapan
 
 
terbenam
6wawbm
<3996>
20
Engkau
 
 
membuat
1tst
<7896>
kegelapan
2Ksx
<2822>
dan
 
 
menjadikannya
3yhyw
<1961>
malam
4hlyl
<3915>
saat
 
 
semua
7lk
<3605>
makhluk
8wtyx
<2416>
hutan
9rey
<3293>
 
5wb
<0>
berkeliaran
6vmrt
<7430>
21
Singa-singa
1Myrypkh
<3715>
muda
 
 
mengaum
2Mygas
<7580>
untuk
 
 
mangsanya
3Prjl
<2964>
dan
 
 
mencari
4sqblw
<1245>
makanannya
6Mlka
<400>
dari
 
 
Allah
5lam
<410>
22
Matahari
2smsh
<8121>
pun
 
 
terbit
1xrzt
<2224>
maka mereka
 
 
berkumpul
3Nwpoay
<622>
dan
 
 
berbaring
6Nwubry
<7257>
dalam
4law
<413>
liangnya
5Mtnwem
<4585>
23
Lalu
 
 
manusia
2Mda
<120>
keluar
1auy
<3318>
untuk
 
 
pekerjaannya
3wlepl
<6467>
dan
 
 
kerja kerasnya
4wtdbelw
<5656>
berlangsung hingga
5yde
<5703>
petang
6bre
<6153>
24
Ya
 
 
TUHAN
4hwhy
<3068>
betapa
1hm
<4100>
banyaknya
2wbr
<7231>
pekerjaan-Mu
3Kyvem
<4639>
Dalam
 
 
hikmat
6hmkxb
<2451>
Engkau telah
 
 
menjadikan
7tyve
<6213>
semuanya
5Mlk
<3605>
bumi
9Urah
<776>
penuh
8halm
<4390>
dengan
 
 
milik-Mu
10Knynq
<7075>
25
Ada
1hz
<2088>
lautan
2Myh
<3220>
besar
3lwdg
<1419>
dan
 
 
luas
4bxrw
<7342>
tak
8Nyaw
<369>
terhitung
9rpom
<4557>
makhluk
7vmr
<7431> ==>
hidup
10twyx
<2416>
yang berkeliaran
7vmr
<== <7431>
 
5Mydy
<3027>
di dalamnya
6Ms
<8033>
baik
 
 
kecil
11twnjq
<6996>
maupun
12Me
<5973>
besar
13twldg
<1419>
26
Di
 
 
sana
1Ms
<8033>
kapal-kapal
2twyna
<591>
berlayar
3Nwklhy
<1980>
dan
 
 
Lewiatan
4Ntywl
<3882>
yang Engkau bentuk untuk
6truy 5hz
<3335> <2088>
bermain-main
7qxvl
<7832>
di
 
 
dalamnya
8wb
<0>
27
Mereka
 
 
semua
1Mlk
<3605>
 
2Kyla
<413>
menanti-nantikan
3Nwrbvy
<7663>
Engkau untuk
 
 
memberi
4ttl
<5414>
mereka
 
 
makan
5Mlka
<400>
pada
 
 
waktunya
6wteb
<6256>
28
Saat Engkau
 
 
memberikannya
1Ntt
<5414>
kepada mereka
 
 
mereka
2Mhl
<1992>
mengumpulkannya
3Nwjqly
<3950>
saat Engkau
 
 
membuka
4xtpt
<6605>
tangan-Mu
5Kdy
<3027>
mereka akan
 
 
dipuaskan
6Nwebvy
<7646>
dengan
 
 
kebaikan
7bwj
<2896>
29
Saat Engkau
 
 
menyembunyikan
1rytot
<5641>
wajah-Mu
2Kynp
<6440>
mereka
 
 
terkejut
3Nwlhby
<926>
Saat Engkau mengambil
4Pot
<622>
napas
5Mxwr
<7307>
mereka mereka
 
 
mati
6Nwewgy
<1478>
dan
7law
<413>
kembali
9Nwbwsy
<7725>
menjadi
 
 
debu
8Mrpe
<6083>
30
Saat Engkau
 
 
mengutus
1xlst
<7971>
Roh-Mu
2Kxwr
<7307>
mereka semua
 
 
tercipta
3Nwarby
<1254>
dan Engkau
 
 
membarui
4sdxtw
<2318>
muka
5ynp
<6440>
bumi
6hmda
<127>
31
Kiranya
1yhy
<1961>
kemuliaan
2dwbk
<3519>
TUHAN
3hwhy
<3068>
bertahan
 
 
selama-lamanya
4Mlwel
<5769>
kiranya
 
 
TUHAN
6hwhy
<3068>
bersukacita
5xmvy
<8055>
dalam
 
 
pekerjaan-pekerjaan-Nya
7wyvemb
<4639>
32
yang
 
 
memandang
1jybmh
<5027>
bumi
2Ural
<776>
sehingga membuatnya
 
 
gemetar
3dertw
<7460>
dan
 
 
menyentuh
4egy
<5060>
gunung-gunung
5Myrhb
<2022>
sehingga membuatnya
 
 
berasap
6wnseyw
<6225>
33
Aku akan
 
 
bernyanyi
1hrysa
<7891>
bagi
 
 
TUHAN
2hwhyl
<3068>
selama aku
 
 
hidup
3yyxb
<2416>
aku akan
 
 
bermazmur
4hrmza
<2167>
bagi
 
 
Allah
5yhlal
<430>
selama aku
 
 
ada
6ydweb
<5750>
34
Kiranya
2wyle
<5921>
renunganku
3yxyv
<7879>
menyenangkan-Nya
1brey
<6149>
dan
 
 
aku
4ykna
<595>
akan
 
 
bersukacita
5xmva
<8055>
di dalam
 
 
TUHAN
6hwhyb
<3068>
35
Biarlah para
 
 
pendosa
2Myajx
<2400>
dilenyapkan
1wmty
<8552>
dari
3Nm
<4480>
bumi
4Urah
<776>
dan biarlah
 
 
orang-orang fasik
5Myesrw
<7563>
tidak
7Mnya
<369>
ada
 
 
lagi
6dwe
<5750>
Pujilah
8ykrb
<1288>
 
10ta
<853>
TUHAN
11hwhy
<3068>
hai
 
 
jiwaku
9yspn
<5315>
Haleluya
13hy 12wllh
<3050> <1984>