Prev Chapter Psalms 109 Next Chapter
1
Kepada
 
 
pemimpin pujian
1xunml
<5329>
Mazmur
3rwmzm
<4210>
Daud
2dwdl
<1732>
Jangan
6la
<408>
diam
7srxt
<2790>
ya
 
 
Allah
4yhla
<430>
pujianku
5ytlht
<8416>
2
Sebab
1yk
<3588>
mulut
2yp
<6310>
orang fasik
3esr
<7563>
dan
 
 
mulut
4ypw
<6310>
penipu
5hmrm
<4820>
 
6yle
<5921>
menganga
7wxtp
<6605>
terhadap aku mereka telah
 
 
berbicara
8wrbd
<1696>
terhadapku
 
 
dengan
9yta
<854>
lidah
10Nwsl
<3956>
dusta
11rqs
<8267>
3
Mereka mengelilingi aku dengan ucapan-ucapan
1yrbdw
<1697>
kebencian
2hanv
<8135>
dan
3ynwbbo
<5437>
menyerang
4ynwmxlyw
<3898>
aku
 
 
tanpa alasan
5Mnx
<2600>
4
Sebagai
1txt
<8478>
balasan atas
 
 
kasihku
2ytbha
<160>
mereka
 
 
menuduhku
3ynwnjvy
<7853>
tetapi
 
 
aku
4ynaw
<589>
tetap dalam
 
 
doa
5hlpt
<8605>
5
Mereka
 
 
membalas
1wmyvyw
<7760>
 
2yle
<5921>
kejahatan
3her
<7451>
untuk
4txt
<8478>
kebaikanku
5hbwj
<2896>
dan
 
 
kebencian
6hanvw
<8135>
untuk
7txt
<8478>
kasihku
8ytbha
<160>
6
Tentukan satu
2wyle 1dqph
<5921> <6485>
orang fasik
3esr
<7563>
melawan
4Njvw
<7854>
dia dan biarkan seorang pendakwa
 
 
berdiri
5dmey
<5975>
di
6le
<5921>
sebelah kanannya
7wnymy
<3225>
7
Ketika dia
 
 
dihakimi
1wjpshb
<8199>
biarlah dia
 
 
keluar
2auy
<3318>
sebagai
 
 
terdakwa
3esr
<7563>
dan biarlah
 
 
doanya
4wtlptw
<8605>
diperhitungkan sebagai
5hyht
<1961>
dosa
6hajxl
<2401>
8
Biarlah
1wyhy
<1961>
hari-harinya
2wymy
<3117>
menjadi
 
 
singkat
3Myjem
<4592>
kiranya
 
 
orang lain
6rxa
<312>
mengambil
5xqy
<3947>
jabatannya
4wtdqp
<6486>
9
Biarlah
1wyhy
<1961>
anak-anaknya
2wynb
<1121>
menjadi
 
 
yatim
3Mymwty
<3490>
dan
 
 
istrinya
4wtsaw
<802>
pun menjadi
 
 
janda
5hnmla
<490>
10
Biarlah
 
 
anak-anaknya
3wynb
<1121>
keluyuran
2wewny 1ewnw
<5128> <5128>
dan
 
 
mengemis
4wlasw
<7592>
sambil
 
 
mencari
5wsrdw
<1875>
dari
 
 
reruntuhan
6Mhytwbrxm
<2723>
11
Biarlah penagih utang
2hswn
<5383>
menaruh perangkap
1sqny
<5367>
pada semua miliknya
3lkl
<3605>
biarlah orang-orang asing
7Myrz
<2114>
 
5wl 4rsa
<0> <834>
menjarah
6wzbyw
<962>
hasil kerja kerasnya
8weygy
<3018>
12
Biarlah
 
 
tidak
1la
<408>
ada
2yhy
<1961>
seorang pun yang
3wl
<0>
mengulurkan
4Ksm
<4900>
kasih
5dox
<2617>
kepadanya
 
 
atau
6law
<408>
ada
7yhy
<1961>
orang yang
 
 
mengasihani
8Nnwx
<2603>
anak-anak yatimnya
9wymwtyl
<3490>
13
Biarlah
1yhy
<1961>
penerusnya
2wtyrxa
<319>
ditumpas
3tyrkhl
<3772>
nama
7Mms
<8034>
mereka
 
 
dihapuskan
6xmy
<4229>
dari
 
 
generasi
4rwdb
<1755>
berikutnya
5rxa
<312>
14
Biarlah
 
 
kesalahan
2Nwe
<5771>
nenek moyangnya
3wytba
<1>
diingat
1rkzy
<2142>
di
4la
<413>
hadapan
 
 
TUHAN
5hwhy
<3068>
dan
 
 
jangan
8la
<408>
biarkan
 
 
dosa
6tajxw
<2403>
ibunya
7wma
<517>
dihapuskan
9xmt
<4229>
15
Biarlah
1wyhy
<1961>
mereka
 
 
terus-menerus
4dymt
<8548>
di
 
 
hadapan
2dgn
<5048>
TUHAN
3hwhy
<3068>
supaya Dia
 
 
melenyapkan
5trkyw
<3772>
ingatan
7Mrkz
<2143>
akan mereka dari
 
 
bumi
6Uram
<776>
16
Sebab
1Ney
<3282>
dia
2rsa
<834>
tidak
3al
<3808>
ingat
4rkz
<2142>
untuk
 
 
menunjukkan
5twve
<6213>
kebaikan
6dox
<2617>
tetapi
 
 
mengejar
7Pdryw
<7291>
orang
8sya
<376>
sengsara
9yne
<6041>
orang melarat
10Nwybaw
<34>
dan orang yang
 
 
hancur
11haknw
<5218>
hati
12bbl
<3824>
sampai
 
 
membunuhnya
13ttwml
<4191>
17
Dia
 
 
mencintai
1bhayw
<157>
kutuk
2hllq
<7045>
biarlah itu
 
 
menimpa
3whawbtw
<935>
atasnya dia
 
 
tidak
4alw
<3808>
menyukai
5Upx
<2654>
berkat
6hkrbb
<1293>
sehingga itu
 
 
menjauh
7qxrtw
<7368>
 
8wnmm
<4480>
18
dia
 
 
mengenakan
1sblyw
<3847>
kutuk
2hllq
<7045>
sebagai
 
 
pakaiannya
3wdmk
<4055>
sehingga itu meresap
 
 
ke
4abtw
<935>
dalam tubuhnya seperti
 
 
air
5Mymk
<4325>
dan seperti
 
 
minyak
7Nmskw
<8081>
ke
 
 
dalam
6wbrqb
<7130>
tulang-tulangnya
8wytwmueb
<6106>
19
Biarlah itu
 
 
menjadi
1yht
<1961>
 
2wl
<0>
pakaian
3dgbk
<899>
yang
 
 
menyelubunginya
4hjey
<5844>
sebagai
 
 
ikat pinggang
5xzmlw
<4206>
yang
 
 
selalu
6dymt
<8548>
dikenakannya
7hrgxy
<2296>
20
Biarlah
 
 
ini
1taz
<2063>
menjadi
 
 
balasan
2tlep
<6468>
bagi para
 
 
pendakwaku
3ynjv
<7853>
dari
4tam
<853>
TUHAN
5hwhy
<3068>
dan bagi mereka yang
 
 
berbicara
6Myrbdhw
<1696>
jahat
7er
<7451>
terhadap
8le
<5921>
jiwaku
9yspn
<5315>
21
Namun
 
 
Engkau
1htaw
<859>
ya
 
 
ALLAH
2hwhy
<3069>
Tuhanku
3ynda
<136>
bertindaklah
4hve
<6213>
bersamaku
5yta
<854>
demi
6Neml
<4616>
nama-Mu
7Kms
<8034>
karena
8yk
<3588>
kasih setia-Mu
10Kdox
<2617>
itu
 
 
baik
9bwj
<2896>
lepaskanlah
11ynlyuh
<5337>
aku
 
 
22
Sebab
1yk
<3588>
aku
4ykna
<595>
ini
 
 
miskin
2yne
<6041>
dan
 
 
melarat
3Nwybaw
<34>
dan
 
 
hatiku
5yblw
<3820>
terluka
6llx
<2490>
dalam
7ybrqb
<7130>
diriku
 
 
23
Aku lenyap seperti
 
 
bayangan
1luk
<6738>
yang
 
 
memanjang
2wtwjnk
<5186>
aku
3ytklhn
<1980>
dikebaskan
4ytrenn
<5287>
seperti
 
 
belalang
5hbrak
<697>
24
Lututku
1ykrb
<1290>
terhuyung
2wlsk
<3782>
karena
 
 
puasa
3Mwum
<6685>
dan
 
 
badanku
4yrvbw
<1320>
menjadi kurus
5sxk
<3584>
tanpa
 
 
lemak
6Nmsm
<8081>
25
Aku
1ynaw
<589>
menjadi
2ytyyh
<1961>
celaan
3hprx
<2781>
bagi mereka ketika
 
 
mereka
4Mhl
<1992>
melihatku
5ynwary
<7200>
mereka
 
 
menggeleng-gelengkan
6Nweyny
<5128>
kepalanya
7Msar
<7218>
26
Tolong
1ynrze
<5826>
aku ya
 
 
TUHAN
2hwhy
<3068>
Allahku
3yhla
<430>
selamatkan
4yneyswh
<3467>
aku menurut
 
 
kasih setia-Mu
5Kdoxk
<2617>
27
Biarlah mereka
 
 
tahu
1wedyw
<3045>
bahwa
2yk
<3588>
ini
4taz
<2063>
adalah
 
 
tangan-Mu
3Kdy
<3027>
Engkau
5hta
<859>
ya
 
 
TUHAN
6hwhy
<3068>
telah
 
 
melakukannya
7htyve
<6213>
28
Biarlah mereka
 
 
mengutuk
1wllqy
<7043>
tetapi
2hmh
<1992>
Engkau
3htaw
<859>
akan
 
 
memberkati
4Krbt
<1288>
ketika mereka
 
 
bangkit
5wmq
<6965>
mereka akan
 
 
dipermalukan
6wsbyw
<954>
tetapi
 
 
hamba-Mu
7Kdbew
<5650>
akan
 
 
bersukacita
8xmvy
<8055>
29
Biarlah para
 
 
pendakwaku
2ynjwv
<7853>
berpakaikan
1wsbly
<3847>
kehinaan
3hmlk
<3639>
dan
 
 
berselubung
4wjeyw
<5844>
malu
6Mtsb
<1322>
seperti
 
 
jubah
5lyemk
<4598>
30
Dengan
 
 
mulutku
4ypb
<6310>
aku akan
 
 
sangat
3dam
<3966>
bersyukur
1hdwa
<3034>
kepada
 
 
TUHAN
2hwhy
<3068>
aku hendak
 
 
memuji
7wnllha
<1984>
Dia di
 
 
tengah-tengah
5Kwtbw
<8432>
banyak
6Mybr
<7227>
orang
 
 
31
Sebab
1yk
<3588>
Dia
 
 
berdiri
2dmey
<5975>
di
 
 
sebelah kanan
3Nymyl
<3225>
orang melarat
4Nwyba
<34>
untuk
 
 
menyelamatkannya
5eyswhl
<3467>
dari orang-orang yang
 
 
menghukum
6yjpsm
<8199>
jiwanya
7wspn
<5315>