Prev Chapter Psalms 21 Next Chapter
1
Kepada
 
 
pemimpin pujian
1xunml
<5329>
Nyanyian
2rwmzm
<4210>
Daud
3dwdl
<1732>
Ya
 
 
TUHAN
4hwhy
<3068>
dalam
 
 
kekuatan-Mu
5Kzeb
<5797>
raja
7Klm
<4428>
bersukacita
6xmvy
<8055>
dalam
 
 
keselamatan-Mu
8Ktewsybw
<3444>
betapa
9hm
<4100>
dia
10lygy
<1523>
sangat
11dam
<3966>
gembira
 
 
2
Engkau telah
 
 
mengaruniakan
3httn
<5414>
kepadanya
 
 
keinginan
1twat
<8378>
hatinya
2wbl
<3820>
dan Engkau
 
 
tidak
7lb
<1077>
menahan
8tenm
<4513>
 
4wl
<0>
permohonan
5tsraw
<782>
bibirnya
6wytpv
<8193>
Sela
9hlo
<5542>
3
Sebab
1yk
<3588>
Engkau
 
 
menyambutnya
2wnmdqt
<6923>
dengan
 
 
berkat-berkat
3twkrb
<1293>
kebaikan
4bwj
<2896>
Engkau
 
 
meletakkan
5tyst
<7896>
mahkota
7trje
<5850>
emas murni
8zp
<6337>
di atas
 
 
kepalanya
6wsarl
<7218>
4
Dia
 
 
meminta
2las
<7592>
kehidupan
1Myyx
<2416>
dari-Mu dan Engkau
3Kmm
<4480>
memberikannya
4httn
<5414>
kepadanya
5wl
<0>
dan
 
 
umur
7Mymy
<3117>
panjang
6Kra
<753>
sampai
 
 
selama-lamanya
9dew 8Mlwe
<5703> <5769>
5
Kemuliaannya
2wdwbk
<3519>
besar
1lwdg
<1419>
oleh karena
 
 
keselamatan-Mu
3Ktewsyb
<3444>
Kehormatan
4dwh
<1935>
dan
 
 
keagungan
5rdhw
<1926>
Kautaruh
6hwst
<7737>
padanya
7wyle
<5921>
6
Sebab
1yk
<3588>
Engkau
 
 
mengaruniakan
2whtyst
<7896>
berkat
3twkrb
<1293>
baginya untuk
 
 
selamanya
4del
<5703>
Engkau
 
 
membuatnya bersukacita
5whdxt
<2302>
dalam
7ta
<854>
kegembiraan
6hxmvb
<8057>
di hadapan-Mu
8Kynp
<6440>
7
Sebab
1yk
<3588>
raja
2Klmh
<4428>
percaya
3xjb
<982>
akan
 
 
TUHAN
4hwhyb
<3068>
dan oleh karena
 
 
kesetiaan
5doxbw
<2617>
Yang Mahatinggi
6Nwyle
<5945>
dia
 
 
takkan
7lb
<1077>
goyah
8jwmy
<4131>
8
Tangan-Mu
2Kdy
<3027>
akan
 
 
mendapati
1aumt
<4672>
semua
3lkl
<3605>
musuh-Mu
4Kybya
<341>
Tangan kanan-Mu
5Knymy
<3225>
akan
 
 
mendapati
6aumt
<4672>
orang-orang yang
 
 
membenci
7Kyanv
<8130>
Engkau
 
 
9
Engkau akan
 
 
membuat
1wmtyst
<7896>
mereka seperti
 
 
tungku
2rwntk
<8574>
api
3sa
<784>
ketika
4tel
<6256>
Engkau
5Kynp
<6440>
tampak
 
 
TUHAN
6hwhy
<3068>
akan
 
 
melahap
8Melby
<1104>
mereka dalam
 
 
murka-Nya
7wpab
<639>
dan
 
 
api
10sa
<784>
akan
 
 
menghabisi
9Mlkatw
<398>
mereka
 
 
10
Engkau akan
 
 
membinasakan
3dbat
<6>
anak-anak mereka dari
1wmyrp
<6529>
bumi
2Uram
<776>
dan
 
 
keturunan
4Merzw
<2233>
mereka dari antara
 
 
anak
5ynbm
<1121>
manusia
6Mda
<120>
11
Meskipun
1yk
<3588>
mereka
 
 
merencanakan
2wjn
<5186>
yang
 
 
jahat
4her
<7451>
terhadap
3Kyle
<5921>
Engkau meskipun mereka
 
 
merancang
5wbsx
<2803>
maksud jahat
6hmzm
<4209>
mereka
 
 
takkan
7lb
<1077>
berhasil
8wlkwy
<3201>
12
Sebab
1yk
<3588>
Engkau akan
 
 
membuat
2wmtyst
<7896>
mereka
 
 
berbalik
3Mks
<7926>
badan ketika Engkau
 
 
membidik
5Nnwkt
<3559>
tali-tali busur-Mu
4Kyrtymb
<4340>
kepada
6le
<5921>
mereka
7Mhynp
<6440>
13
Bangkitlah ya
1hmwr
<7311>
TUHAN
2hwhy
<3068>
dalam
 
 
kekuatan-Mu
3Kzeb
<5797>
Kita akan
 
 
menyanyi
4hrysn
<7891>
dan
 
 
memuji
5hrmznw
<2167>
kuasa-Mu
6Ktrwbg
<1369>