Prev Chapter Psalms 25 Next Chapter
1
Nyanyian
 
 
Daud
1dwdl
<1732>
Kepada-Mu
2Kyla
<413>
ya
 
 
TUHAN
3hwhy
<3068>
aku
4yspn
<5315>
mengangkat
5ava
<5375>
jiwaku
 
 
2
Ya
 
 
Allahku
1yhla
<430>
di dalam Engkau
 
 
aku
2Kb
<0>
percaya
3ytxjb
<982>
jangan
4la
<408>
biarkan aku
 
 
dipermalukan
5hswba
<954>
Jangan
6la
<408>
biarkan
 
 
musuh-musuhku
8ybya
<341>
bersukaria
7wuley
<5970>
atas aku
9yl
<0>
3
Sebenarnya
 
 
tidak ada
4al
<3808>
orang yang
2lk 1Mg
<3605> <1571>
menantikan
3Kywq
<6960>
Engkau akan
 
 
dipermalukan
5wsby
<954>
mereka yang
 
 
berkhianat
7Mydgwbh
<898>
tanpa alasan
8Mqyr
<7387>
akan
 
 
dipermalukan
6wsby
<954>
4
Beritahukan
3yneydwh
<3045>
cara-cara-Mu
1Kykrd
<1870>
ya
 
 
TUHAN
2hwhy
<3068>
ajari
5yndml
<3925>
aku
 
 
jalan-jalan
4Kytwxra
<734>
itu
 
 
5
Pimpin
1ynkyrdh
<1869>
aku dalam
 
 
kebenaran-Mu
2Ktmab
<571>
dan
 
 
ajari
3yndmlw
<3925>
aku
 
 
Sebab
4yk
<3588>
Engkau
5hta
<859>
adalah
 
 
Allah
6yhla
<430>
keselamatanku
7yesy
<3468>
oleh karena-Mu aku
8Ktwa
<854>
menanti-nanti
9ytywq
<6960>
sepanjang
10lk
<3605>
hari
11Mwyh
<3117>
6
Ingatlah
1rkz
<2142>
belas kasihan
2Kymxr
<7356>
dan
 
 
kesetiaan-Mu
4Kydoxw
<2617>
ya
 
 
TUHAN
3hwhy
<3068>
karena
5yk
<3588>
semua itu sudah ada
 
 
sejak dahulu kala
6Mlwem
<5769>
 
7hmh
<1992>
7
Jangan
4la
<408>
mengingat
5rkzt
<2142>
dosa-dosa
1twajx
<2403>
masa mudaku
2yrwen
<5271>
atau
 
 
pelanggaran-pelanggaranku
3yespw
<6588>
Sesuai dengan
 
 
kesetiaan-Mu
6Kdoxk
<2617>
ingatlah
7rkz
<2142>
aku
8yl
<0>
 
9hta
<859>
demi
10Neml
<4616>
kebaikan-Mu
11Kbwj
<2898>
ya
 
 
TUHAN
12hwhy
<3068>
8
TUHAN
3hwhy
<3068>
itu
 
 
baik
1bwj
<2896>
dan
 
 
adil
2rsyw
<3477>
Karena itu
5Nk 4le
<3651> <5921>
Dia
 
 
mengajarkan
6hrwy
<3384>
jalan
8Krdb
<1870>
kepada
 
 
orang berdosa
7Myajx
<2400>
9
Dia
 
 
memimpin
1Krdy
<1869>
orang rendah hati
2Mywne
<6035>
menurut
 
 
hukum
3jpsmb
<4941>
dan
 
 
mengajarkan
4dmlyw
<3925>
jalan-Nya
6wkrd
<1870>
kepada
 
 
orang yang rendah hati
5Mywne
<6035>
10
Semua
1lk
<3605>
jalan
2twxra
<734>
TUHAN
3hwhy
<3068>
adalah
 
 
kasih setia
4dox
<2617>
dan
 
 
kebenaran
5tmaw
<571>
bagi mereka yang
 
 
memegang
6yrunl
<5341>
kesaksian-kesaksian
8wytdew
<5713>
perjanjian-Nya
7wtyrb
<1285>
11
Demi
1Neml
<4616>
nama-Mu
2Kms
<8034>
ya
 
 
TUHAN
3hwhy
<3068>
ampunilah
4txlow
<5545>
kesalahan-kesalahanku
 
 
karena
6yk
<3588>
kesalahan
5ynwel
<5771>
itu
 
 
banyak
7br
<7227>
 
8awh
<1931>
12
Siapa
1ym
<4310>
 
2hz
<2088>
orang
3syah
<376>
yang
 
 
takut
4ary
<3373>
akan
 
 
TUHAN
5hwhy
<3068>
Dia akan
 
 
menunjukkan
6wnrwy
<3384>
jalan
7Krdb
<1870>
yang seharusnya dia
 
 
pilih
8rxby
<977>
13
Jiwanya
1wspn
<5315>
akan
 
 
bermalam
3Nylt
<3885>
dalam
 
 
kebahagiaan
2bwjb
<2896>
dan
 
 
keturunannya
4werzw
<2233>
akan
 
 
mewarisi
5sryy
<3423>
bumi
6Ura
<776>
14
Nasihat
1dwo
<5475>
TUHAN
2hwhy
<3068>
adalah bagi mereka yang
 
 
takut
3wyaryl
<3373>
akan Dia dan Dia akan
 
 
memberitahukan
5Meydwhl
<3045>
perjanjian-Nya
4wtyrbw
<1285>
15
Mataku
1ynye
<5869>
terus-menerus
2dymt
<8548>
kepada
3la
<413>
TUHAN
4hwhy
<3068>
karena
5yk
<3588>
Dia
6awh
<1931>
akan
 
 
mengeluarkan
7ayuwy
<3318>
kakiku
9ylgr
<7272>
dari
 
 
jerat
8tsrm
<7568>
16
Berpalinglah
1hnp
<6437>
kepadaku
2yla
<413>
dan
 
 
kasihanilah
3ynnxw
<2603>
karena
4yk
<3588>
aku
7yna
<589>
sendirian
5dyxy
<3173>
dan
 
 
tertindas
6ynew
<6041>
17
Kesusahan
1twru
<6869>
hatiku
2ybbl
<3824>
bertambah besar
3wbyxrh
<7337>
keluarkan
5ynayuwh
<3318>
aku dari
 
 
kesesakanku
4ytwqwumm
<4691>
18
Lihatlah
1har
<7200>
penderitaanku
2yyne
<6040>
dan
 
 
kesusahanku
3ylmew
<5999>
ampuni
4avw
<5375>
semua
5lkl
<3605>
dosaku
6ytwajx
<2403>
19
Lihatlah
1har
<7200>
betapa banyak
 
 
musuhku
2ybywa
<341>
Sebab
3yk
<3588>
mereka
 
 
bertambah banyak
4wbr
<7231>
dan
 
 
membenciku
5tanvw
<8130>
dengan
 
 
kebencian
7ynwanv
<8135>
yang
 
 
kejam
6omx
<2555>
20
Jagalah
1hrms
<8104>
jiwaku
2yspn
<5315>
dan
 
 
selamatkan
3ynlyuhw
<5337>
aku
 
 
jangan
4la
<408>
biarkan aku
 
 
dipermalukan
5swba
<954>
karena
6yk
<3588>
aku
 
 
mencari perlindungan-Mu
7ytyox
<2620>
 
8Kb
<0>
21
Kiranya
 
 
ketulusan
1Mt
<8537>
dan
 
 
kebenaran
2rsyw
<3476>
menjagaku
3ynwruy
<5341>
karena
4yk
<3588>
aku
 
 
menantikan-Mu
5Kytywq
<6960>
22
Tebuslah
1hdp
<6299>
 
3ta
<853>
Israel
4larvy
<3478>
ya
 
 
Allah
2Myhla
<430>
dari
 
 
semua
5lkm
<3605>
kesusahannya
6wytwru
<6869>