Prev Chapter Psalms 60 Next Chapter
1
Kepada
 
 
pemimpin pujian
1xunml
<5329>
Dengan
2le
<5921>
 
3Nsws
<0>
lagu Bunga Bakung Kesaksian
4twde
<7802>
Miktam
5Mtkm
<4387>
Daud
6dwdl
<1732>
untuk
 
 
mengajar
7dmll
<3925>
ketika dia
 
 
berjuang
8wtwuhb
<5327>
melawan
9ta
<854>
 
10Mra
<0>
Aram Mesopotamia
11Myrhn
<763>
dan
13Mra 12taw
<0> <854>
Aram Zoba
14hbwu
<760>
lalu
 
 
Yoab
16bawy
<3097>
kembali
15bsyw
<7725>
dan
 
 
mengalahkan
17Kyw
<5221>
12
23rve 22Myns
<6240> <8147>
ribu
24Pla
<505>
tentara
18ta
<853>
Edom
19Mwda
<123>
di
 
 
Lembah
20aygb
<1516>
Asin
21xlm
<4417>
Ya
 
 
Allah
25Myhla
<430>
Engkau telah
 
 
menolak
26wntxnz
<2186>
kami telah
 
 
menghancurkan
27wnturp
<6555>
kami Engkau telah
 
 
murka
28tpna
<599>
Kembalikanlah
29bbwst
<7725>
kami
30wnl
<0>
2
Engkau telah membuat
 
 
bumi
2Ura
<776>
berguncang
1htserh
<7493>
dan Engkau telah
 
 
membelahnya
3htmup
<6480>
pulihkan
4hpr
<7495>
kehancurannya
5hyrbs
<7667>
karena
6yk
<3588>
ia telah
 
 
berguncang
7hjm
<4131>
3
Engkau telah membuat

umat-Mu
2Kme
<5971>
menyaksikan
1htyarh
<7200>
kesusahan
3hsq
<7186>
Engkau telah
 
 
memberi
4wntyqsh
<8248> ==>
kami
 
 
minum
4wntyqsh
<== <8248>
anggur
5Nyy
<3196>
yang membuat kami
 
 
sempoyongan
6hlert
<8653>
4
Engkau telah
 
 
memberikan
1httn
<5414>
sebuah
 
 
panji
3on
<5251>
kepada mereka yang
 
 
takut
2Kyaryl
<3373>
akan Engkau sehingga mereka boleh
 
 
melarikan diri
4oownthl
<5127>
dari
 
 
panah
6jsq
<7189>
dan
 
 
mengangkatnya
5ynpm
<6440>
Sela
7hlo
<5542>
5
Supaya
1Neml
<4616>
orang-orang yang
 
 
Engkau
3Kydydy
<3039>
kasihi boleh
 
 
dilepaskan
2Nwulxy
<2502>
selamatkanlah
4heyswh
<3467>
dengan
 
 
tangan kanan-Mu
5Knymy
<3225>
dan
 
 
jawablah
6*ynnew {wnnew}
<6032>
6
Allah
1Myhla
<430>
telah
 
 
berfirman
2rbd
<1696>
dalam
 
 
kekudusan-Nya
3wsdqb
<6944>
Aku hendak
 
 
bersorak-sorai
4hzlea
<5937>
Aku akan
 
 
membagi-bagi
5hqlxa
<2505>
Sikhem
6Mks
<7927>
dan
 
 
mengukur
9ddma
<4058>
Lembah
7qmew
<6010>
Sukot
8twko
<5523>
7
 
1yl
<0>
Gilead
2delg
<1568>
dan
3ylw
<0>
Manasye
4hsnm
<4519>
adalah milik-Ku
 
 
Efraim
5Myrpaw
<669>
adalah
 
 
pelindung
6zwem
<4581>
kepala-Ku
7ysar
<7218>
Yehuda
8hdwhy
<3063>
adalah
 
 
tongkat kerajaan-Ku
9yqqxm
<2710>
8
Moab
1bawm
<4124>
adalah
 
 
bejana
2ryo
<5518>
pembasuhan-Ku
3yuxr
<7366>
ke
 
 
atas
4le
<5921>
Edom
5Mwda
<123>
Aku akan
 
 
melemparkan
6Kylsa
<7993>
sandal-Ku
7ylen
<5275>
ke
 
 
atas
8yle
<5921>
Filistin
9tslp
<6429>
Aku
 
 
bersorak-sorai
10yeerth
<7321>
9
Siapa
1ym
<4310>
yang akan
 
 
membawa
2ynlby
<2986>
aku ke
 
 
kota
3rye
<5892>
yang
 
 
dikepung
4rwum
<4692>
Siapa
5ym
<4310>
yang akan
 
 
menuntun
6ynxn
<5148>
aku
 
 
ke
7de
<5704>
Edom
8Mwda
<123>
10
Bukankah
1alh
<3808>
Engkau
2hta
<859>
telah
 
 
menolak
4wntxnz
<2186>
kami ya
 
 
Allah
3Myhla
<430>
Dan
 
 
tidakkah
5alw
<3808>
Engkau akan
 
 
maju
6aut
<3318>
bersama
 
 
pasukan-pasukan
8wnytwabub
<6635>
kami ya
 
 
Allah
7Myhla
<430>
11
Berikan
1hbh
<3051>
kami
2wnl
<0>
pertolongan
3trze
<5833>
melawan
 
 
musuh
4rum
<6862>
sebab
 
 
pembebasan
6tewst
<8668>
dari
 
 
manusia
7Mda
<120>
adalah
 
 
sia-sia
5awsw
<7723>
12
Bersama
 
 
Allah
1Myhlab
<430>
kita akan
 
 
melakukan
2hven
<6213>
kehebatan
3lyx
<2428>
Dia
4awhw
<1931>
akan
 
 
menginjak-injak
5owby
<947>
lawan-lawan
6wnyru
<6862>
kita