Prev Chapter Psalms 64 Next Chapter Show all verses
1
Kepada
 
 
pemimpin pujian
1xunml
<5329>
Mazmur
2rwmzm
<4210>
Daud
3dwdl
<1732>
Dengarlah
4ems
<8085>
suaraku
6ylwq
<6963>
ya
 
 
Allah
5Myhla
<430>
dalam
 
 
ratapanku
7yxyvb
<7879>
jagalah
10rut
<5341>
hidupku
11yyx
<2416>
dari
 
 
kengerian
8dxpm
<6343>
musuh
9bywa
<341>
2
Sembunyikan
1ynrytot
<5641>
aku dari
 
 
persekongkolan
2dwom
<5475>
orang-orang jahat
3Myerm
<7489>
dari
 
 
keramaian
4tsgrm
<7285>
orang-orang yang melakukan
5ylep
<6466>
kejahatan
6Nwa
<205>
3
yang
1rsa
<834>
mengasah
2wnns
<8150>
lidah
4Mnwsl
<3956>
mereka seperti
 
 
pedang
3brxk
<2719>
yang
 
 
mengarahkan
5wkrd
<1869>
perkataan
7rbd
<1697>
pahit
8rm
<4751>
mereka seperti
 
 
anak panah
6Mux
<2671>
4
untuk menghabisi
 
 
orang tak bersalah
3Mt
<8535>
dari
1twryl
<3384>
tempat yang tersembunyi
2Myrtomb
<4565>
mereka menghabisi
 
 
tiba-tiba
4Matp
<6597>
 
5whry
<3384>
tanpa
6alw
<3808>
takut
7waryy
<3372>
5
Mereka
 
 
memegang
1wqzxy
<2388>
teguh
2wml
<0>
perkataan
3rbd
<1697>
jahatnya
4er
<7451>
mereka
 
 
menceritakan
5wrpoy
<5608>
bagaimana
 
 
menyembunyikan
6Nwmjl
<2934>
perangkap-perangkap
7Mysqwm
<4170>
kata
8wrma
<559>
mereka
 
 
Siapa
9ym
<4310>
yang
 
 
melihatnya
10hary
<7200>
 
11wml
<0>