Prev Chapter Psalms 65 Next Chapter Show all verses
1
Kepada
 
 
pemimpin pujian
1xunml
<5329>
Mazmur
2rwmzm
<4210>
Daud
3dwdl
<1732>
Pujian
4rys
<7892>
 
5Kl
<0>
diam
6hymd
<1747>
bagi-Mu ya
7hlht
<8416>
Allah
8Myhla
<430>
di
 
 
Sion
9Nwyub
<6726>
dan kepada-Mu
 
 
nazar-nazar
12rdn
<5088>
 
10Klw
<0>
dibayarkan
11Mlsy
<7999>
2
Ya Engkau yang
 
 
mendengar
1ems
<8085>
doa
2hlpt
<8605>
kepada-Mu
3Kyde
<5704>
semua
4lk
<3605>
manusia
5rvb
<1320>
akan
 
 
datang
6waby
<935>
3
 
1yrbd
<1697>
Kesalahan-kesalahan
2tnwe
<5771>
 
4ynm 3wrbg
<4480> <1396>
berkuasa
5wnyesp
<6588>
atasku tetapi
 
 
Engkau
6hta
<859>
menutupi
 
 
pelanggaranku
7Mrpkt
<3722>
4
Diberkatilah
1yrsa
<835>
orang yang
 
 
Kaupilih
2rxbt
<977>
dan
 
 
mendekat
3brqtw
<7126>
untuk
 
 
diam
4Nksy
<7931>
di pelataran-Mu
5Kyrux
<2691>
Kiranya kami
 
 
dipuaskan
6hebvn
<7646>
dengan
 
 
kebaikan-kebaikan
7bwjb
<2898>
rumah-Mu
8Ktyb
<1004>
pada
 
 
bait-Mu
10Klkyh
<1964>
yang
 
 
kudus
9sdq
<6918>
5
Dengan perkara yang ajaib Engkau
 
 
menjawab
3wnnet
<6030>
kami dalam
1twarwn
<3372>
kebenaran
2qdub
<6664>
ya
 
 
Allah
4yhla
<430>
penyelamat
5wnesy
<3468>
kami
 
 
kepercayaan
6xjbm
<4009>
segala
7lk
<3605>
ujung
8ywuq
<7099>
bumi
9Ura
<776>
dan
 
 
lautan
10Myw
<3220>
terjauh
11Myqxr
<7350>