Prev Chapter Psalms 66 Next Chapter
1
Kepada
 
 
pemimpin pujian
1xunml
<5329>
Nyanyian
2rys
<7892>
Mazmur
3rwmzm
<4210>
Bersoraklah
4weyrh
<7321>
bagi
 
 
Allah
5Myhlal
<430>
hai
 
 
seluruh
6lk
<3605>
bumi
7Urah
<776>
2
Nyanyikan pujian
1wrmz
<2167>
bagi
 
 
kemuliaan
2dwbk
<3519>
nama-Nya
3wms
<8034>
berikanlah
 
 
pujian
6wtlht
<8416>
yang
4wmyv
<7760>
mulia
5dwbk
<3519>
bagi Dia
 
 
3
Katakan
1wrma
<559>
kepada
 
 
Allah
2Myhlal
<430>
Betapa
3hm
<4100>
dahsyat
4arwn
<3372>
perbuatan-Mu
5Kyvem
<4639>
Oleh karena
 
 
besar
6brb
<7230>
kekuatan-Mu
7Kze
<5797>
sehingga
9Kl
<0>
musuh-musuh-Mu
10Kybya
<341>
meringkuk
8wsxky
<3584>
ketakutan terhadap-Mu
 
 
4
Seluruh
1lk
<3605>
bumi
2Urah
<776>
bersujud
3wwxtsy
<7812>
kepada-Mu dan
6Kl 5wrmzyw 4Kl
<0> <2167> <0>
menyanyikan pujian
7wrmzy
<2167>
bagi
 
 
nama-Mu
8Kms
<8034>
Sela
9hlo
<5542>
5
Datang
1wkl
<1980>
dan
 
 
lihatlah
2warw
<7200>
pekerjaan-pekerjaan
3twlepm
<4659>
Allah
4Myhla
<430>
 
5arwn
<3372>
perbuatan-perbuatan-Nya
6hlyle
<5949>
terhadap
7le
<5921>
anak-anak
8ynb
<1121>
manusia
9Mda
<120>
ditakuti
 
 
6
Dia
 
 
mengubah
1Kph
<2015>
laut
2My
<3220>
menjadi
 
 
tanah kering
3hsbyl
<3004>
mereka
 
 
melewati
5wrbey
<5674>
sungai
4rhnb
<5104>
dengan
 
 
berjalan kaki
6lgrb
<7272>
Karena itu
7Ms
<8033>
mari kita
 
 
bersorak
8hxmvn
<8055>
 
9wb
<0>
7
Dia
 
 
memerintah
1lsm
<4910>
dengan
 
 
keperkasaan
2wtrwbgb
<1369>
selama-lamanya
3Mlwe
<5769>
mata-Nya
4wynye
<5869>
mengawasi
6hnyput
<6822>
bangsa-bangsa
5Mywgb
<1471>
Para
 
 
pemberontak
7Myrrwoh
<5637>
takkan
8la
<408>
bangkit
 
 
meninggikan
9*wmwry {wmyry}
<7311>
dirinya
 
 
sendiri
10wml
<0>
Sela
11hlo
<5542>
8
Pujilah
1wkrb
<1288>
Allah
3wnyhla
<430>
kami hai suku-suku
 
 
bangsa
2Myme
<5971>
biarlah
4weymshw
<8085>
suara
5lwq
<6963>
puji-pujian
6wtlht
<8416>
bagi-Nya terdengar
 
 
9
Yang telah
 
 
menaruh
1Mvh
<7760>
nyawa
2wnspn
<5315>
dalam
 
 
hidup
3Myyxb
<2416>
dan
 
 
tidak
4alw
<3808>
mengizinkan
5Ntn
<5414>
kaki
7wnlgr
<7272>
kami
 
 
gemetar
6jwml
<4132>
10
Sebab
1yk
<3588>
Engkau ya
 
 
Allah
3Myhla
<430>
menguji
2wntnxb
<974>
kami Engkau
 
 
memurnikan
4wntpru
<6884>
kami seperti
 
 
perak
6Pok
<3701>
dimurnikan
5Pruk
<6884>
11
Engkau
 
 
membawa
1wntabh
<935>
kami ke dalam
 
 
perangkap
2hdwumb
<4686>
Engkau
 
 
menaruh
3tmv
<7760>
beban
4hqewm
<4157>
di
 
 
pinggang
5wnyntmb
<4975>
kami
 
 
12
Engkau membiarkan
 
 
orang-orang
2swna
<582>
menunggangi
1tbkrh
<7392>
kepala
3wnsarl
<7218>
kami kami melewati
4wnab
<935>
api
5sab
<784>
dan
 
 
air
6Mymbw
<4325>
tetapi Engkau
 
 
mengeluarkan
7wnayuwtw
<3318>
kami menuju
 
 
kelimpahan
8hywrl
<7310>
13
Aku akan
 
 
masuk
1awba
<935>
ke dalam rumah-Mu dengan
2Ktyb
<1004>
kurban-kurban bakaran
3twlweb
<5930>
aku akan
 
 
membayar
4Mlsa
<7999>
 
5Kl
<0>
nazarku
6yrdn
<5088>
kepada-Mu
 
 
14
yang
1rsa
<834>
bibirku
3ytpv
<8193>
nyatakan
2wup
<6475>
dan
 
 
mulutku
5yp
<6310>
ucapkan
4rbdw
<1696>
saat aku sedang dalam
 
 
kesesakan
6rub
<6862>
 
7yl
<0>
15
Aku akan pergi
 
 
mempersembahkan
3hlea
<5927>
bagi-Mu
 
 
kurban-kurban bakaran
1twle
<5930>
binatang gemuk
2Myxm
<4220>
 
4Kl
<0>
dengan
5Me
<5973>
asap kurban
6trjq
<7004>
domba-domba jantan
7Mylya
<352>
aku akan
 
 
mempersembahkan
8hvea
<6213>
kawanan lembu
9rqb
<1241>
dan
10Me
<5973>
kambing-kambing jantan
11Mydwte
<6260>
Sela
12hlo
<5542>
16
Datang
1wkl
<1980>
dan
 
 
dengarlah
2wems
<8085>
kamu
 
 
semua
4lk
<3605>
yang
 
 
takut
5yary
<3373>
akan
 
 
Allah
6Myhla
<430>
Aku akan
 
 
menceritakan
3hrpoaw
<5608>
apa
 
 
yang
7rsa
<834>
Dia
 
 
perbuat
8hve
<6213>
terhadap
 
 
jiwaku
9yspnl
<5315>
17
Aku memanggil-Nya
 
 
dengan
1wyla
<413>
mulutku
2yp
<6310>
pujian
4Mmwrw 3ytarq
<7318> <7121>
bagi-Nya ada pada
5txt
<8478>
lidahku
6ynwsl
<3956>
18
Jika
2Ma
<518>
aku
 
 
melihat
3ytyar
<7200>
kejahatan
1Nwa
<205>
dalam
 
 
hatiku
4yblb
<3820>
Tuhan
 
 
tidak
5al
<3808>
akan mendengarkan
7ynda 6emsy
<136> <8085>
19
Namun
1Nka
<403>
Allah
3Myhla
<430>
telah
 
 
mendengar
2ems
<8085>
Dia
 
 
memperhatikan
4bysqh
<7181>
suara
5lwqb
<6963>
doaku
6ytlpt
<8605>
20
Terpujilah
1Kwrb
<1288>
Allah
2Myhla
<430>
yang
3rsa
<834>
tidak
4al
<3808>
berpaling
5ryoh
<5493>
dari
 
 
doaku
6ytlpt
<8605>
dan
 
 
kasih setia-Nya
7wdoxw
<2617>
padaku
8ytam
<854>