Prev Chapter Psalms 78 Next Chapter Show all verses
1
Nyanyian pengajaran
1lykvm
<4905>
Asaf
2Poal
<623>
Hai
 
 
bangsaku
4yme
<5971>
dengarkan
3hnyzah
<238>
pengajaranku
5ytrwt
<8451>
sendengkan
6wjh
<5186>
telingamu
7Mknza
<241>
kepada
 
 
perkataan-perkataan
8yrmal
<561>
mulutku
9yp
<6310>
2
Aku akan
 
 
membuka
1hxtpa
<6605>
mulutku
3yp
<6310>
dalam
 
 
perumpamaan
2lsmb
<4912>
aku akan
 
 
mengatakan
4heyba
<5042>
teka-teki
5twdyx
<2420>
dari
6ynm
<4480>
zaman dahulu
7Mdq
<6924>
3
yang
1rsa
<834>
telah kita
 
 
dengar
2wnems
<8085>
dan
 
 
ketahui
3Mednw
<3045>
dan yang telah
 
 
diceritakan
5wrpo
<5608>
oleh
 
 
nenek moyang
4wnytwbaw
<1>
kita
6wnl
<0>
4
Kita
 
 
takkan
1al
<3808>
menyembunyikannya
2dxkn
<3582>
dari
 
 
anak-anak
3Mhynbm
<1121>
mereka tetapi
 
 
akan
5Nwrxa
<314>
kita
 
 
ceritakan
6Myrpom
<5608>
kepada
 
 
angkatan
4rwdl
<1755>
yang akan datang
 
 
puji-pujian
7twlht
<8416>
bagi
 
 
TUHAN
8hwhy
<3068>
kekuatan-Nya
9wzwzew
<5807>
dan
 
 
keajaiban-keajaiban-Nya
10wytwalpnw
<6381>
yang
11rsa
<834>
telah
12hve
<6213>
dilakukan-Nya
 
 
5
Sebab Dia
 
 
menegakkan
1Mqyw
<6965>
kesaksian
2twde
<5715>
di dalam
 
 
Yakub
3bqeyb
<3290>
dan menetapkan
 
 
hukum
4hrwtw
<8451>
di
5Mv
<7760>
Israel
6larvyb
<3478>
yang
7rsa
<834>
Dia
 
 
perintahkan
8hwu
<6680>
kepada
9ta
<853>
nenek moyang
10wnytwba
<1>
kita untuk diajarkan kepada
11Meydwhl
<3045>
anak-anak
12Mhynbl
<1121>
mereka