Prev Chapter Psalms 89 Next Chapter
1
Nyanyian
1lykvm
<4905>
Etan
2Ntyal
<387>
orang
 
 
Ezrahi
3yxrzah
<250>
Aku akan
 
 
menyanyikan
7hrysa
<7891>
kasih setia
4ydox
<2617>
TUHAN
5hwhy
<3068>
selamanya
6Mlwe
<5769>
aku akan
 
 
memberitahukan
10eydwa
<3045>
dengan
 
 
mulutku
12ypb
<6310>
tentang
 
 
kesetiaan-Mu
11Ktnwma
<530>
dari
 
 
generasi
9rdw
<1755>
ke
 
 
generasi
8rdl
<1755>
2
Sebab
1yk
<3588>
aku
 
 
berkata
2ytrma
<559>
Kasih setia-Mu
4dox
<2617>
akan
 
 
dibangun
5hnby
<1129>
selamanya
3Mlwe
<5769>
kesetiaan-Mu
8Ktnwma
<530>
ditegakkan
7Nkt
<3559>
di
 
 
langit
6Myms
<8064>
 
9Mhb
<0>
3
Aku telah
 
 
mengikat
1ytrk
<3772>
perjanjian
2tyrb
<1285>
dengan
 
 
orang-orang pilihan-Ku
3yryxbl
<972>
Aku telah
 
 
bersumpah
4ytebsn
<7650>
kepada
 
 
Daud
5dwdl
<1732>
hamba-Ku
6ydbe
<5650>
4
Aku akan
 
 
menegakkan
3Nyka
<3559>
keturunanmu
4Kerz
<2233>
 
1de
<5704>
selamanya
2Mlwe
<5769>
dan
 
 
membangun
5ytynbw
<1129>
takhtamu
8Kaok
<3678>
dari
 
 
generasi
6rdl
<1755>
ke
 
 
generasi
7rwdw
<1755>
Sela
9hlo
<5542>
5
Ya
 
 
TUHAN
4hwhy
<3068>
langit
2Myms
<8064>
memuji
1wdwyw
<3034>
keajaiban-keajaiban-Mu
3Kalp
<6382>
begitu
 
 
juga
5Pa
<637>
kesetiaan-Mu
6Ktnwma
<530>
di dalam
 
 
kumpulan
7lhqb
<6951>
orang-orang kudus
8Mysdq
<6918>
6
Sebab
1yk
<3588>
siapa
2ym
<4310>
di
 
 
awan-awan
3qxsb
<7834>
yang dapat
 
 
dibandingkan
4Krey
<6186>
dengan
 
 
TUHAN
5hwhyl
<3068>
Siapa yang
 
 
seperti
6hmdy
<1819>
TUHAN
7hwhyl
<3068>
di antara
 
 
anak-anak
8ynbb
<1121>
surgawi
9Myla
<410>
7
Allah
1la
<410>
sangat
5hbr
<7227>
ditakuti
2Uren
<6206>
dalam
 
 
kumpulan
3dwob
<5475>
orang kudus
4Mysdq
<6918>
dan
 
 
lebih dihormati
6arwnw
<3372>
dibanding
7le
<5921>
semua
8lk
<3605>
yang ada
 
 
di sekeliling-Nya
9wybybo
<5439>
8
Ya
 
 
TUHAN
1hwhy
<3068>
Allah
2yhla
<430>
semesta alam
3twabu
<6635>
siapa
4ym
<4310>
yang kuat
 
 
seperti
5Kwmk
<3644>
Engkau Engkau
 
 
kuat
6Nyox
<2626>
ya
 
 
TUHAN
7hy
<3050>
dan
 
 
kesetiaan-Mu
8Ktnwmaw
<530>
mengelilingi-Mu
9Kytwbybo
<5439>
9
Engkau
1hta
<859>
memerintah
2lswm
<4910>
kemegahan
3twagb
<1348>
lautan
4Myh
<3220>
Ketika
 
 
gelombang-gelombangnya
6wylg
<1530>
naik
5awvb
<7721>
Engkau
7hta
<859>
meredakannya
8Mxbst
<7623>
10
Engkau
1hta
<859>
meremukkan
2takd
<1792>
Rahab
4bhr
<7294>
seperti orang yang
 
 
terbunuh
3llxk
<2491>
Engkau
 
 
mencerai-beraikan
7trzp
<6340>
musuh-musuh-Mu
8Kybywa
<341>
dengan
 
 
lengan-Mu
5ewrzb
<2220>
yang
 
 
kuat
6Kze
<5797>
11
 
1Kl
<0>
Langit
2Myms
<8064>
adalah milik-Mu
4Kl
<0>
bumi
5Ura
<776>
juga
3Pa
<637>
milik-Mu Engkau yang
8hta
<859>
meletakkan dasar
9Mtdoy
<3245>
dunia
6lbt
<8398>
dan
 
 
semua isinya
7halmw
<4393>
12
Utara
1Nwpu
<6828>
dan
 
 
selatan
2Nymyw
<3225>
Engkau
3hta
<859>
telah
 
 
menciptakannya
4Mtarb
<1254>
Tabor
5rwbt
<8396>
dan
 
 
Hermon
6Nwmrxw
<2768>
bersorak-sorai
8wnnry
<7442>
karena
 
 
nama-Mu
7Kmsb
<8034>
13
Engkau memiliki
1Kl
<0>
lengan
2ewrz
<2220>
yang
3Me
<5973>
perkasa
4hrwbg
<1369>
tangan-Mu
6Kdy
<3027>
kuat
5zet
<5810>
dan
 
 
tangan kanan-Mu
8Knymy
<3225>
tinggi
7Mwrt
<7311>
14
Kebenaran
1qdu
<6664>
dan
 
 
keadilan
2jpsmw
<4941>
adalah
 
 
dasar
3Nwkm
<4349>
takhta-Mu
4Kaok
<3678>
kasih setia
5dox
<2617>
dan
 
 
kesetiaan
6tmaw
<571>
berjalan di
7wmdqy
<6923>
hadapan-Mu
8Kynp
<6440>
15
Diberkatilah
1yrsa
<835>
bangsa
2Meh
<5971>
yang
 
 
mengetahui
3yedwy
<3045>
sorak sukacita
4hewrt
<8643>
ya
 
 
TUHAN
5hwhy
<3068>
yang
 
 
berjalan
8Nwklhy
<1980>
dalam
 
 
terang
6rwab
<216>
wajah-Mu
7Kynp
<6440>
16
Mereka
 
 
bersukacita
2Nwlygy
<1523>
dalam
 
 
nama-Mu
1Kmsb
<8034>
sepanjang
3lk
<3605>
hari
4Mwyh
<3117>
dan dalam
 
 
kebenaran-Mu
5Ktqdubw
<6666>
mereka
 
 
ditinggikan
6wmwry
<7311>
17
Sebab
1yk
<3588>
Engkaulah
4hta
<859>
kemuliaan
2trapt
<8597>
dan
 
 
kekuatan
3wmze
<5797>
mereka dan oleh
 
 
perkenanan-Mu
5Knurbw
<7522>
tanduk
7wnnrq
<7161>
kami
 
 
ditinggikan
6*Mwrt {Myrt}
<7311>
18
Sebab
1yk
<3588>
perisai
3wnngm
<4043>
kami adalah milik
 
 
TUHAN
2hwhyl
<3068>
raja
6wnklm
<4428>
kami bagi
 
 
Yang Mahakudus
4swdqlw
<6918>
Israel
5larvy
<3478>
19
Suatu kali Engkau
1za
<227>
berfirman
2trbd
<1696>
dalam sebuah
 
 
penglihatan
3Nwzxb
<2377>
kepada
 
 
orang-orang saleh-Mu
4Kydyoxl
<2623>
 
5rmatw
<559>
Aku
6ytyws
<7737>
telah menaruh
 
 
pertolongan
7rze
<5828>
kepada seseorang yang
8le
<5921>
perkasa
9rwbg
<1368>
Aku telah
 
 
meninggikan
10ytwmyrh
<7311>
orang
 
 
muda
11rwxb
<970>
dari
 
 
bangsa
12Mem
<5971>
itu
 
 
20
Aku telah
 
 
menemukan
1ytaum
<4672>
Daud
2dwd
<1732>
hamba-Ku
3ydbe
<5650>
dengan
 
 
minyak
4Nmsb
<8081>
kudus-Ku
5ysdq
<6944>
Aku telah
 
 
mengurapinya
6wytxsm
<4886>
21
 
1rsa
<834>
Tangan-Ku
2ydy
<3027>
akan menyokong dia
3Nwkt
<3559>
dan
4wme
<5973>
lengan-Ku
6yewrz
<2220>
juga
5Pa
<637>
akan
 
 
menguatkan
7wnumat
<553>
dia
 
 
22
Musuh
3bywa
<341>
takkan
1al
<3808>
memperdayanya
2asy
<5378>
dan
4wb
<0>
orang
5Nbw
<1121>
fasik
6hlwe
<5766>
takkan
7al
<3808>
menindasnya
8wnney
<6031>
23
Aku akan
 
 
menghancurkan
1ytwtkw
<3807>
musuh-musuhnya
3wyru
<6862>
di hadapannya
2wynpm
<6440>
dan
 
 
menyerang
5Pwga
<5062>
mereka yang
 
 
membenci
4wyanvmw
<8130>
dia
 
 
24
Kesetiaan-Ku
1ytnwmaw
<530>
dan
 
 
kasih setia-Ku
2ydoxw
<2617>
akan
 
 
menyertainya
3wme
<5973>
dan oleh karena
 
 
nama-Ku
4ymsbw
<8034>
tanduknya
6wnrq
<7161>
akan
 
 
ditinggikan
5Mwrt
<7311>
25
Aku akan
 
 
meletakkan
1ytmvw
<7760>
tangannya
3wdy
<3027>
atas
 
 
lautan
2Myb
<3220>
dan
 
 
tangan kanannya
5wnymy
<3225>
atas
 
 
sungai-sungai
4twrhnbw
<5104>
26
Dia
1awh
<1931>
akan
 
 
memanggil
2ynarqy
<7121>
Aku Engkau adalah
 
 
Bapaku
3yba
<1>
 
4hta
<859>
Allahku
5yla
<410>
dan
 
 
gunung batu
6rwuw
<6697>
keselamatanku
7ytewsy
<3444>
27
 
1Pa
<637>
Aku
2yna
<589>
akan
 
 
menetapkan
4whnta
<5414>
dia menjadi
 
 
anak sulung
3rwkb
<1060>
yang
 
 
tertinggi
5Nwyle
<5945>
atas
 
 
raja-raja
6yklml
<4428>
bumi
7Ura
<776>
28
Kasih setia-Ku
4ydox
<2617>
akan
 
 
memeliharanya
3wl 2*rmsa {rwmsa}
<8104> <8104>
selamanya
1Mlwel
<5769>
dan
 
 
perjanjian-Ku
5ytyrbw
<1285>
akan
 
 
teguh
6tnman
<539>
baginya
7wl
<0>
29
Aku akan
 
 
menegakkan
1ytmvw
<7760>
keturunannya
3werz
<2233>
selama-lamanya
2del
<5703>
dan
 
 
takhtanya
4waokw
<3678>
seperti
 
 
umur
5ymyk
<3117>
langit
6Myms
<8064>
30
Jika
1Ma
<518>
anak-anaknya
3wynb
<1121>
meninggalkan
2wbzey
<5800>
hukum-Ku
4ytrwt
<8451>
dan
 
 
tidak
6al
<3808>
berjalan
7Nwkly
<1980>
menurut
 
 
peraturan-peraturan-Ku
5yjpsmbw
<4941>
31
jika
1Ma
<518>
mereka
 
 
melanggar
3wllxy
<2490>
ketetapan-ketetapan-Ku
2ytqx
<2708>
dan
 
 
tidak
5al
<3808>
memelihara
6wrmsy
<8104>
perintah-perintah-Ku
4ytwumw
<4687>
32
Aku akan
 
 
menghukum
1ytdqpw
<6485>
pelanggaran
3Mesp
<6588>
mereka dengan
 
 
tongkat
2jbsb
<7626>
dan
 
 
kesalahan
5Mnwe
<5771>
mereka dengan
 
 
pukulan-pukulan
4Myegnbw
<5061>
33
Akan tetapi Aku
 
 
takkan
2al
<3808>
meremukkan
3rypa
<6331>
kebaikan-Ku
1ydoxw
<2617>
darinya
4wmem
<5973>
atau
5alw
<3808>
berlaku curang
6rqsa
<8266>
terhadap
 
 
kesetiaan-Ku
7ytnwmab
<530>
34
Aku
 
 
takkan
1al
<3808>
membatalkan
2llxa
<2490>
perjanjian-Ku
3ytyrb
<1285>
atau
6al
<3808>
mengingkari
7hnsa
<8138>
keteguhan-Ku
5ytpv 4auwmw
<8193> <4161>
35
Satu
1txa
<259>
kali Aku telah
 
 
bersumpah
2ytebsn
<7650>
demi
 
 
kekudusan-Ku
3ysdqb
<6944>
Aku
 
 
takkan
4Ma
<518>
berdusta
6bzka
<3576>
kepada
 
 
Daud
5dwdl
<1732>
36
Keturunannya
1werz
<2233>
akan bertahan
 
 
selamanya
2Mlwel
<5769>
juga
3hyhy
<1961>
takhtanya
4waokw
<3678>
seperti
 
 
matahari
5smsk
<8121>
di
 
 
hadapan-Ku
6ydgn
<5048>
37
Seperti
 
 
bulan
1xryk
<3394>
yang akan bertahan
2Nwky
<3559>
selamanya
3Mlwe
<5769>
saksi
4dew
<5707>
yang
 
 
setia
6Nman
<539>
di
 
 
langit
5qxsb
<7834>
Sela
7hlo
<5542>
38
Akan tetapi
 
 
Engkau
1htaw
<859>
telah
 
 
membuang
2txnz
<2186>
dan
 
 
menolaknya
3oamtw
<3988>
Engkau penuh dengan
 
 
murka
4trbeth
<5674>
terhadap
5Me
<5973>
orang yang
6Kxysm
<4899> ==>
Engkau
 
 
urapi
6Kxysm
<== <4899>
39
Engkau telah
 
 
membatalkan
1htran
<5010>
perjanjian
2tyrb
<1285>
dengan
 
 
hamba-Mu
3Kdbe
<5650>
Engkau telah
 
 
mencemarkan
4tllx
<2490>
mahkotanya
6wrzn
<5145>
ke dalam
 
 
tanah
5Ural
<776>
40
Engkau telah
 
 
menghancurkan
1turp
<6555>
semua
2lk
<3605>
temboknya
3wytrdg
<1448>
Engkau telah
 
 
meletakkan
4tmv
<7760>
benteng-bentengnya
5wyrubm
<4013>
ke dalam
 
 
reruntuhan
6htxm
<4288>
41
Semua
2lk
<3605>
yang
 
 
lewat
3yrbe
<5674>
menjarahnya
1whos
<8155>
dia
4Krd
<1870>
menjadi
5hyh
<1961>
celaan
6hprx
<2781>
sesamanya
7wynksl
<7934>
42
Engkau telah
 
 
meninggikan
1twmyrh
<7311>
tangan kanan
2Nymy
<3225>
musuh-musuhnya
3wyru
<6862>
dan
 
 
semua
5lk
<3605>
musuhnya
6wybywa
<341>
bersuka
4txmvh
<8055>
43
Engkau
 
 
juga
1Pa
<637>
membalikkan
2byst
<7725>
mata
3rwu
<6697>
pedangnya
4wbrx
<2719>
dan Engkau
 
 
tidak
5alw
<3808>
menyokongnya
6wtmyqh
<6965>
dalam
 
 
peperangan
7hmxlmb
<4421>
44
Engkau telah
 
 
membuat kemuliaannya
2wrhjm
<2892>
berakhir
1tbsh
<7673>
dan
 
 
mencampakkan
5htrgm
<4048>
takhtanya
3waokw
<3678>
ke
 
 
tanah
4Ural
<776>
45
Engkau telah
 
 
memperpendek
1truqh
<7114>
masa
2ymy
<3117>
mudanya
3wymwle
<5934>
Engkau telah
 
 
menyelimutinya
4tyjeh
<5844>
dengan
5wyle
<5921>
malu
6hswb
<955>
Sela
7hlo
<5542>
46
Berapa
2hm
<4100>
lama
1de
<5704>
lagi ya
 
 
TUHAN
3hwhy
<3068>
Akankah Engkau
 
 
menyembunyikan
4rtot
<5641>
diri-Mu
 
 
selama-lamanya
5xunl
<5331>
Apakah
 
 
murka-Mu
9Ktmx
<2534>
akan
 
 
menyala-nyala
6rebt
<1197>
seperti
7wmk
<3644>
api
8sa
<784>
47
Ingatlah
1rkz
<2142>

3hm 2yna
<4100> <589>
singkatnya masa hidupku
4dlx
<2465>
ini Sebab
5le
<5921>
betapa
6hm
<4100>
sia-sianya
7aws
<7723>
Engkau
 
 
menciptakan
8tarb
<1254>
semua
9lk
<3605>
anak
10ynb
<1121>
manusia
11Mda
<120>
48
Siapa
1ym
<4310>
manusia
2rbg
<1397>
yang bisa
 
 
hidup
3hyxy
<2421>
dan
 
 
tidak
4alw
<3808>
pernah
 
 
melihat
5hary
<7200>
kematian
6twm
<4194>
Siapa yang bisa
 
 
melepaskan
7jlmy
<4422>
jiwanya
8wspn
<5315>
dari
 
 
tangan
9dym
<3027>
dunia orang mati
10lwas
<7585>
Sela
11hlo
<5542>
49
Di mana
1hya
<346>
kasih setia-Mu
2Kydox
<2617>
yang
 
 
dahulu
3Mynsarh
<7223>
ya
 
 
Tuhan
4ynda
<136>
yang demi kesetiaan-Mu Engkau
 
 
janjikan
5tebsn
<7650>
di dalam
 
 
keteguhan
7Ktnwmab
<530>
kepada
 
 
Daud
6dwdl
<1732>
50
Ingatlah
1rkz
<2142>
ya
 
 
Tuhan
2ynda
<136>
bagaimana
 
 
hamba-Mu
4Kydbe
<5650>
dicela
3tprx
<2781> ==>
dan bagaimana aku
 
 
menanggung
5ytav
<5375>
penghinaan
3tprx
<== <2781>
di dalam hatiku
6yqyxb
<2436>
dari
8Mybr 7lk
<7227> <3605>
bangsa-bangsa
9Myme
<5971>
51
yang
1rsa
<834>
dengannya
 
 
musuh-musuh-Mu
3Kybywa
<341>
menghina
2wprx
<2778>
ya
 
 
TUHAN
4hwhy
<3068>
mereka
5rsa
<834>
menghina
6wprx
<2778>
langkah-langkah
7twbqe
<6119>
orang yang
8Kxysm
<4899> ==>
Engkau
 
 
urapi
8Kxysm
<== <4899>
52
Pujilah
1Kwrb
<1288>
TUHAN
2hwhy
<3068>
selamanya
3Mlwel
<5769>
Amin
4Nma
<543>
dan
 
 
Amin
5Nmaw
<543>