Prev Chapter Psalms 9 Next Chapter Show all verses
1
Kepada
 
 
pemimpin pujian
1xunml
<5329>
Dengan memakai
2twmle
<0>
Mut-Laben
3Nbl
<4192>
Nyanyian
4rwmzm
<4210>
Daud
5dwdl
<1732>
Aku akan
 
 
bersyukur
6hdwa
<3034>
kepada
 
 
TUHAN
7hwhy
<3068>
dengan
 
 
segenap
8lkb
<3605>
hatiku
9ybl
<3820>
aku akan
 
 
menceritakan
10hrpoa
<5608>
semua
11lk
<3605>
perbuatan-Mu yang ajaib
12Kytwalpn
<6381>
2
Aku akan
 
 
bergembira
1hxmva
<8055>
dan
 
 
bersukacita
2huleaw
<5970>
di dalam Engkau aku akan
3Kb
<0>
menyanyikan pujian
4hrmza
<2167>
bagi
 
 
nama-Mu
5Kms
<8034>
ya
 
 
Yang Mahatinggi
6Nwyle
<5945>
3
Ketika
1bwsb
<7725>
musuh-musuhku
2ybywa
<341>
mundur
3rwxa
<268>
mereka
 
 
tersandung
4wlsky
<3782>
dan
 
 
binasa
5wdbayw
<6>
di
 
 
hadapan-Mu
6Kynpm
<6440>
4
Sebab
1yk
<3588>
Engkau
 
 
telah
2tyve
<6213>
membela
 
 
keadilan
4ynydw 3yjpsm
<1779> <4941>
bagi perkaraku Engkau telah
 
 
duduk
5tbsy
<3427>
di
 
 
takhta-Mu
6aokl
<3678>
dan
 
 
menghakimi
7jpws
<8199>
dengan
 
 
benar
8qdu
<6664>
5
Engkau telah
 
 
menegur
1treg
<1605>
bangsa-bangsa
2Mywg
<1471>
Engkau telah
 
 
membinasakan
3tdba
<6>
orang fasik
4esr
<7563>
Engkau telah
 
 
menghapuskan
6tyxm
<4229>
nama
5Mms
<8034>
mereka untuk
 
 
selama-lamanya
8dew 7Mlwel
<5703> <5769>