Prev Chapter Exodus 12 Next Chapter Show all verses
1
TUHAN
2hwhy
<3068>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
Musa
4hsm
<4872>
dan
5law
<413>
Harun
6Nrha
<175>
di
 
 
tanah
7Urab
<776>
Mesir
8Myrum
<4714>
firman-Nya
9rmal
<559>
2
Bulan
1sdxh
<2320>
ini
2hzh
<2088>
akan
 
 
menjadi
3Mkl
<0>
permulaan
4sar
<7218>
bulan-bulan
5Mysdx
<2320>
bagimu dan akan menjadi
8Mkl 7awh
<0> <1931>
bulan
9ysdxl
<2320>
pertama
6Nwsar
<7223>
dalam
 
 
setahun
10hnsh
<8141>
bagimu
 
 
3
Sampaikanlah
1wrbd
<1696>
kepada
2la
<413>
seluruh
3lk
<3605>
jemaat
4tde
<5712>
Israel
5larvy
<3478>
katakanlah
6rmal
<559>
Pada hari
 
 
kesepuluh
7rveb
<6218>
bulan
8sdxl
<2320>
ini
9hzh
<2088>
setiap laki-laki harus
 
 
mengambil
10wxqyw
<3947>
seekor
15tba 14tybl 12sya 11Mhl
<1> <1004> <376> <0>
domba
16hv 13hv
<7716> <7716>
untuk setiap
 
 
rumah
17tybl
<1004>
4
Jika
1Maw
<518>
satu
 
 
rumah
3tybh
<1004>
terlalu
 
 
sedikit jumlahnya
2jemy
<4591>
untuk seekor
4tyhm
<1961>
domba
5hvm
<7716>
biarlah
 
 
dia
7awh
<1931>
bersama
 
 
tetangga
8wnksw
<7934>
yang
 
 
dekat
9brqh
<7138>
dengan
10la
<413>
rumahnya
11wtyb
<1004>
mengambil
6xqlw
<3947>
berdasarkan jumlah
12tokmb
<4373>
jiwa
13tspn
<5315>
Kamu harus
 
 
memperkirakan
17wokt
<3699>
 
18le
<5921>
domba
19hvh
<7716>
itu
 
 
berdasarkan
15ypl
<6310>
berapa banyak yang
 
 
dimakan
16wlka
<400>
oleh
 
 
setiap orang
14sya
<376>
5
Dombamu
1hv
<7716>
itu harus
 
 
tidak bercacat
2Mymt
<8549>
jantan
3rkz
<2145>
dan
 
 
berumur
4Nb
<1121>
setahun
5hns
<8141>
dan kamu dapat mengambilnya
7Mkl 6hyhy
<0> <1961>
dari
8Nm
<4480>
antara
 
 
domba
9Myvbkh
<3532>
atau
10Nmw
<4480>
kambing
11Myzeh
<5795>
 
12wxqt
<3947>