Prev Chapter Exodus 19 Next Chapter
1
Pada
 
 
bulan
1sdxb
<2320>
ketiga
2ysylsh
<7992>
sejak
 
 
keturunan
4ynb
<1121>
Israel
5larvy
<3478>
keluar
3taul
<3318>
dari
 
 
tanah
6Uram
<776>
Mesir
7Myrum
<4714>
pada
 
 
hari
8Mwyb
<3117>
itu
9hzh
<2088>
juga mereka
 
 
tiba
10wab
<935>
di
 
 
Padang Belantara
11rbdm
<4057>
Sinai
12ynyo
<5514>
2
Mereka
 
 
berangkat
1weoyw
<5265>
dari
 
 
Rafidim
2Mydyprm
<7508>
dan
 
 
tiba
3wabyw
<935>
di
 
 
Padang Belantara
4rbdm
<4057>
Sinai
5ynyo
<5514>
lalu
 
 
mendirikan
6wnxyw
<2583>
tendanya di
 
 
padang belantara
7rbdmb
<4057>
itu Orang
 
 
Israel
10larvy
<3478>
berkemah
8Nxyw
<2583>
di
 
 
sana
9Ms
<8033>
di
 
 
depan
11dgn
<5048>
gunung
12rhh
<2022>
3
Kemudian
 
 
Musa
1hsmw
<4872>
naik
2hle
<5927>
menghadap
3la
<413>
Allah
4Myhlah
<430>
dan
 
 
TUHAN
7hwhy
<3068>
berseru
5arqyw
<7121>
kepadanya
6wyla
<413>
dari
8Nm
<4480>
gunung
9rhh
<2022>
itu
 
 
firman-Nya
10rmal
<559>
Inilah
11hk
<3541>
yang harus kamu
 
 
katakan
12rmat
<559>
kepada
 
 
keluarga
13tybl
<1004>
Yakub
14bqey
<3290>
dan
 
 
ceritakan
15dygtw
<5046>
kepada
 
 
keturunan
16ynbl
<1121>
Israel
17larvy
<3478>
4
Kamu
1Mta
<859>
telah
 
 
melihat
2Mtyar
<7200>
yang
3rsa
<834>
Aku
 
 
lakukan
4ytyve
<6213>
terhadap
 
 
orang Mesir
5Myruml
<4713>
dan bagaimana Aku menopangmu di
7Mkta 6avaw
<853> <5375>
atas
8le
<5921>
sayap
9ypnk
<3671>
rajawali
10Myrsn
<5404>
dan
 
 
membawamu
11abaw
<935>
 
12Mkta
<853>
kepada-Ku
13yla
<413>
5
Oleh sebab itu
 
 
sekarang
1htew
<6258>
jika
2Ma
<518>
kamu
 
 
sungguh-sungguh
3ewms
<8085>
menaati
4wemst
<8085>
suara-Ku
5ylqb
<6963>
dan
 
 
memelihara
6Mtrmsw
<8104>
 
7ta
<853>
perjanjian-Ku
8ytyrb
<1285>
kamu akan
 
 
menjadi
9Mtyyhw
<1961>
 
10yl
<0>
harta
11hlgo
<5459>
kesayangan-Ku di atas
 
 
segala
12lkm
<3605>
bangsa
13Mymeh
<5971>
sebab
14yk
<3588>
 
15yl
<0>
seluruh
16lk
<3605>
bumi
17Urah
<776>
ini adalah milik-Ku
 
 
6
Kamu
1Mtaw
<859>
akan
 
 
menjadi
2wyht
<1961>
imamat
5Mynhk
<3548>
 
3yl
<0>
rajani
4tklmm
<4467>
bagiku dan
 
 
bangsa
6ywgw
<1471>
yang
 
 
kudus
7swdq
<6918>
itulah
8hla
<428>
firman
9Myrbdh
<1697>
yang
10rsa
<834>
harus kamu
 
 
katakan
11rbdt
<1696>
kepada
12la
<413>
keturunan
13ynb
<1121>
Israel
14larvy
<3478>
7
Kemudian
 
 
Musa
2hsm
<4872>
datang
1abyw
<935>
dan
 
 
memanggil
3arqyw
<7121>
para
 
 
tua-tua
4ynqzl
<2205>
bangsa
5Meh
<5971>
itu
6Mvyw
<7760>
untuk menyampaikan
8ta 7Mhynpl
<853> <6440>
semua
9lk
<3605>
firman
10Myrbdh
<1697>
yang
11hlah
<428>
telah
12rsa
<834>
TUHAN
14hwhy
<3068>
perintahkan
13whwu
<6680>
kepadanya di hadapan mereka
 
 
8
Seluruh
2lk
<3605>
bangsa
3Meh
<5971>
itu
 
 
serentak
4wdxy
<3162>
menjawab
1wneyw
<6030>
dan
 
 
berkata
5wrmayw
<559>
Semua
6lk
<3605>
yang
7rsa
<834>
telah
 
 
Allah
9hwhy
<3068>
firmankan
8rbd
<1696>
itu akan kami
 
 
lakukan
10hven
<6213>
Musa
12hsm
<4872>
pun
 
 
menyampaikan
11bsyw
<7725>
 
13ta
<853>
perkataan
14yrbd
<1697>
bangsa
15Meh
<5971>
itu
 
 
kepada
16la
<413>
TUHAN
17hwhy
<3068>
9
TUHAN
2hwhy
<3068>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
Musa
4hsm
<4872>
Lihatlah
5hnh
<2009>
Aku
6ykna
<595>
akan
 
 
datang
7ab
<935>
kepadamu
8Kyla
<413>
dalam
 
 
awan
10Nneh
<6051>
yang
 
 
tebal
9beb
<5645>
supaya
11rwbeb
<5668>
umat
13Meh
<5971>
Israel dapat
 
 
mendengar
12emsy
<8085>
saat Aku
 
 
berbicara
14yrbdb
<1696>
kepadamu
15Kme
<5973>
dan
17Kb 16Mgw
<0> <1571>
percaya
18wnymay
<539>
kepadamu
 
 
selamanya
19Mlwel
<5769>
Lalu
 
 
Musa
21hsm
<4872>
menyampaikan
20dgyw
<5046>
 
22ta
<853>
perkataan
23yrbd
<1697>
bangsa
24Meh
<5971>
itu
 
 
kepada
25la
<413>
TUHAN
26hwhy
<3068>
10
TUHAN
2hwhy
<3068>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
Musa
4hsm
<4872>
Pergilah
5Kl
<1980>
kepada
6la
<413>
bangsa
7Meh
<5971>
itu dan
 
 
kuduskanlah
8Mtsdqw
<6942>
mereka pada
 
 
hari
9Mwyh
<3117>
ini dan
 
 
besok
10rxmw
<4279>
lalu biarlah mereka
 
 
mencuci
11wobkw
<3526>
pakaiannya
12Mtlmv
<8071>
11
Kemudian
1wyhw
<1961>
bersiaplah
2Mynkn
<3559>
untuk
 
 
hari
3Mwyl
<3117>
yang
 
 
ketiga
4ysylsh
<7992>
karena
5yk
<3588>
pada
 
 
hari
6Mwyb
<3117>
yang
 
 
ketiga
7ysylsh
<7992>
itu
 
 
TUHAN
9hwhy
<3068>
akan
 
 
turun
8dry
<3381>
dari
13le
<5921>
Gunung
14rh
<2022>
Sinai
15ynyo
<5514>
di depan
 
 
mata
10ynyel
<5869>
seluruh
11lk
<3605>
bangsa
12Meh
<5971>
itu
 
 
12
Kamu harus
 
 
memasang batas
1tlbghw
<1379>
bagi
2ta
<853>
bangsa
3Meh
<5971>
itu di
 
 
sekelilingnya
4bybo
<5439>
dan
 
 
katakanlah
5rmal
<559>
Waspadalah
6wrmsh
<8104>
jangan sampai kamu
7Mkl
<0>
naik
8twle
<5927>
ke
 
 
gunung
9rhb
<2022>
ini atau
 
 
menyentuh
10egnw
<5060>
batasnya
11whuqb
<7097>
Siapa
 
 
pun
12lk
<3605>
yang
 
 
menyentuh
13egnh
<5060>
gunung
14rhb
<2022>
itu pasti akan
 
 
dihukum
15twm
<4191>
mati
16tmwy
<4191>
13
Tidak
1al
<3808>
ada satu
3wb
<0>
tangan
4dy
<3027>
pun yang boleh
 
 
menyentuhnya
2egt
<5060>
karena
5yk
<3588>
dia pasti akan
 
 
dirajam
7lqoy 6lwqo
<5619> <5619>
atau
8wa
<176>
dipanah
10hryy 9hry
<3384> <3384>
entah
11Ma
<518>
itu
 
 
binatang
12hmhb
<929>
atau
13Ma
<518>
manusia
14sya
<376>
dia
 
 
tidak
15al
<3808>
akan
 
 
hidup
16hyxy
<2421>
Ketika
 
 
trompet
18lbyh
<3104>
berbunyi panjang
17Ksmb
<4900>
mereka
19hmh
<1992>
baru boleh
 
 
mendaki
20wley
<5927>
gunung
21rhb
<2022>
itu
 
 
14
Lalu
 
 
Musa
2hsm
<4872>
turun
1dryw
<3381>
dari
3Nm
<4480>
gunung
4rhh
<2022>
itu
 
 
kepada
5la
<413>
bangsa
6Meh
<5971>
itu dan
 
 
menguduskan
7sdqyw
<6942>
 
8ta
<853>
bangsa
9Meh
<5971>
itu lalu mereka
 
 
mencuci
10wobkyw
<3526>
pakaian
11Mtlmv
<8071>
mereka
 
 
15
Setelah itu dia
 
 
berkata
1rmayw
<559>
kepada
2la
<413>
bangsa
3Meh
<5971>
itu
4wyh
<1961>
Bersiaplah
5Mynkn
<3559>
menghadapi
 
 
hari
7Mymy
<3117>
yang
 
 
ketiga
6tslsl
<7969>
jangan
8la
<408>
bersetubuh
9wsgt
<5066>
dengan
10la
<413>
perempuan
11hsa
<802>
16
Pada
1yhyw
<1961>
hari
2Mwyb
<3117>
yang
 
 
ketiga
3ysylsh
<7992>
pada
4tyhb
<1961>
pagi hari
5rqbh
<1242>
terjadilah
6yhyw
<1961>
guruh
7tlq
<6963>
kilat
8Myqrbw
<1300>
dan
 
 
awan
9Nnew
<6051>
yang
 
 
tebal
10dbk
<3515>
di atas
11le
<5921>
gunung
12rhh
<2022>
itu Lalu terdengarlah

suara
13lqw
<6963>
trompet
14rps
<7782>
yang
 
 
sangat
16dam
<3966>
keras
15qzx
<2389>
sehingga
 
 
semua
18lk
<3605>
orang
19Meh
<5971>
di
20rsa
<834>
perkemahan
21hnxmb
<4264>
itu
 
 
gemetar
17drxyw
<2729>
17
Musa
2hsm
<4872>
membawa
3ta
<853>
bangsa
4Meh
<5971>
itu
 
 
keluar
1auwyw
<3318>
dari
7Nm
<4480>
perkemahan
8hnxmh
<4264>
untuk
 
 
bertemu
5tarql
<7125>
dengan
 
 
Allah
6Myhlah
<430>
dan mereka pun
 
 
berdiri
9wbuytyw
<3320>
di kaki
10tytxtb
<8482>
gunung
11rhh
<2022>
itu
 
 
18
Pada saat itu
 
 
Gunung
1rhw
<2022>
Sinai
2ynyo
<5514>
tertutup
3Nse
<6225> ==>
sepenuhnya
4wlk
<3605>
oleh asap
3Nse
<== <6225>
karena
5ynpm
<6440>
TUHAN
9hwhy
<3068>
 
6rsa
<834>
turun
7dry
<3381>
dalam
8wyle
<5921>
api
10sab
<784>
dan
 
 
asap
12wnse
<6227>
membumbung
11leyw
<5927>
seperti
 
 
asap
13Nsek
<6227>
dari
 
 
dapur api
14Nsbkh
<3536>
Seluruh
16lk
<3605>
gunung
17rhh
<2022>
pun
 
 
berguncang
15drxyw
<2729>
hebat
18dam
<3966>
19
Ketika
1yhyw
<1961>
bunyi
2lwq
<6963>
trompet
3rpwsh
<7782>
semakin lama
4Klwh
<1980>
semakin keras
5qzxw
<2390>
 
6dam
<3966>
Musa
7hsm
<4872>
berbicara
8rbdy
<1696>
dan
 
 
Allah
9Myhlahw
<430>
menjawabnya
10wnney
<6030>
dalam
 
 
guruh
11lwqb
<6963>
20
TUHAN
2hwhy
<3068>
turun
1dryw
<3381>
ke
3le
<5921>
Gunung
4rh
<2022>
Sinai
5ynyo
<5514>
ke
6la
<413>
puncak
7sar
<7218>
gunung
8rhh
<2022>
itu lalu
 
 
TUHAN
10hwhy
<3068>
memanggil
9arqyw
<7121>
Musa
11hsml
<4872>
untuk naik
 
 
ke
12la
<413>
puncak
13sar
<7218>
gunung
14rhh
<2022>
itu dan
 
 
Musa
16hsm
<4872>
pun
 
 
naik
15leyw
<5927>
21
TUHAN
2hwhy
<3068>
berfirman
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
Musa
4hsm
<4872>
Turunlah
5dr
<3381>
dan
 
 
peringatkan
6deh
<5749>
bangsa
7Meb
<5971>
itu
 
 
jangan sampai
8Np
<6435>
mereka
 
 
menerobos
9worhy
<2040>
untuk
10la
<413>
melihat
12twarl
<7200>
TUHAN
11hwhy
<3068>
sehingga
 
 
banyak
15br
<7227>
dari
14wnmm
<4480>
mereka yang akan
 
 
binasa
13lpnw
<5307>
22
Katakanlah
 
 
juga
1Mgw
<1571>
kepada para
 
 
imam
2Mynhkh
<3548>
yang datang
 
 
mendekati
3Mysgnh
<5066>
 
4la
<413>
Allah
5hwhy
<3068>
untuk
 
 
menguduskan
6wsdqty
<6942>
diri mereka agar
 
 
jangan
7Np
<6435>
sampai
9Mhb
<0>
TUHAN
10hwhy
<3068>
menghanguskan
8Urpy
<6555>
mereka
 
 
23
Musa
2hsm
<4872>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
TUHAN
4hwhy
<3068>
Bangsa
7Meh
<5971>
itu
 
 
tidak
5al
<3808>
dapat
6lkwy
<3201>
naik
8tlel
<5927>
ke
9la
<413>
gunung
10rh
<2022>
 
11ynyo
<5514>
sebab
12yk
<3588>
Engkau
13hta
<859>
sendiri sudah
 
 
memperingatkan
14htdeh
<5749>
kami
15wnb
<0>
firman-Mu
16rmal
<559>
Tetapkanlah batas
17lbgh
<1379>
di sekitar
18ta
<853>
gunung
19rhh
<2022>
itu dan
 
 
kuduskanlah
20wtsdqw
<6942>
itu
 
 
24
Kemudian
 
 
TUHAN
3hwhy
<3068>
berkata
1rmayw
<559>
kepadanya
2wyla
<413>
 
4Kl
<1980>
Turun
5dr
<3381>
dan
 
 
naiklah
6tylew
<5927>
kembali
 
 
kamu
7hta
<859>
dan
 
 
Harun
8Nrhaw
<175>
bersamamu
9Kme
<5973>
tetapi
 
 
jangan
12la
<408>
sampai para
 
 
imam
10Mynhkhw
<3548>
dan
 
 
bangsa
11Mehw
<5971>
itu
 
 
menerobos
13worhy
<2040>
untuk
 
 
datang
14tlel
<5927>
kepada
15la
<413>
TUHAN
16hwhy
<3068>
supaya Dia
 
 
tidak
17Np
<6435>
menghanguskan
18Urpy
<6555>
mereka
19Mb
<0>
25
Musa
2hsm
<4872>
pun
 
 
turun
1dryw
<3381>
kepada
3la
<413>
bangsa
4Meh
<5971>
itu dan
 
 
memberitahukan
5rmayw
<559>
hal-hal ini
 
 
kepada
6Mhla
<413>
mereka
7o
<0>