Prev Chapter Exodus 9 Next Chapter Show all verses
1
Kemudian
 
 
TUHAN
2hwhy
<3068>
berfirman
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
Musa
4hsm
<4872>
Pergilah
5ab
<935>
kepada
6la
<413>
Firaun
7herp
<6547>
dan
 
 
katakan
8trbdw
<1696>
kepadanya
9wyla
<413>
Inilah
10hk
<3541>
firman
11rma
<559>
TUHAN
12hwhy
<3068>
Allah
13yhla
<430>
orang Ibrani
14Myrbeh
<5680>
Biarkanlah
16ta
<853>
umat-Ku
17yme
<5971>
pergi
15xls
<7971>
supaya mereka dapat
 
 
melayani
18yndbeyw
<5647>
Aku
 
 
2
Sebab
1yk
<3588>
jika
2Ma
<518>
engkau
4hta
<859>
menolak
3Nam
<3986>
untuk
 
 
membiarkan
5xlsl
<7971>
mereka pergi dan terus-menerus
6Kdwew
<5750>
menahan
7qyzxm
<2388>
mereka
8Mb
<0>
3
lihatlah
1hnh
<2009>
tangan
2dy
<3027>
TUHAN
3hwhy
<3068>
akan
 
 
datang
4hywh
<1961>
dengan
 
 
wabah penyakit
13rbd
<1698>
yang
 
 
sangat
15dam
<3966>
berat
14dbk
<3515>
atas
 
 
ternakmu
5Knqmb
<4735>
di
6rsa
<834>
ladang
7hdvb
<7704>
atas
 
 
kuda
8Myowob
<5483>
atas
 
 
keledai
9Myrmxb
<2543>
atas
 
 
unta
10Mylmgb
<1581>
atas kawanan
 
 
sapi
11rqbb
<1241>
dan atas
 
 
kawanan
12Naubw
<6629>
domba
 
 
4
Namun
 
 
TUHAN
2hwhy
<3068>
akan
 
 
membedakan
1hlphw
<6395>
 
3Nyb
<996>
ternak
4hnqm
<4735>
orang Israel
5larvy
<3478>
dengan
6Nybw
<996>
ternak
7hnqm
<4735>
orang Mesir
8Myrum
<4714>
sehingga
 
 
tidak ada
9alw
<3808>
yang akan
 
 
mati
10twmy
<4191>
dari
 
 
milik
14rbd
<1697>
 
11lkm
<3605>
keturunan
12ynbl
<1121>
Israel
13larvy
<3478>
5
TUHAN
2hwhy
<3068>
telah
 
 
menetapkan
1Mvyw
<7760>
satu
 
 
waktu
3dewm
<4150>
kata-Nya
4rmal
<559>
Besok
5rxm
<4279>
 
6hvey
<6213>
TUHAN
7hwhy
<3068>
akan melaksanakannya di
 
 
negeri
10Urab
<776>
 
8rbdh
<1697>
ini
9hzh
<2088>