Prev Chapter Proverbs 13 Next Chapter
1
Anak
1Nb
<1121>
yang
 
 
berhikmat
2Mkx
<2450>
mendengarkan
 
 
didikan
3rowm
<4148>
ayahnya
4ba
<1>
tetapi seorang
 
 
pencemooh
5Ulw
<3887>
tidak
6al
<3808>
mau
 
 
mendengarkan
7ems
<8085>
teguran
8hreg
<1606>
2
Dari
 
 
buah
1yrpm
<6529>
mulutnya
2yp
<6310>
seseorang
3sya
<376>
memakan
4lkay
<398>
yang
 
 
baik
5bwj
<2896>
tetapi nafsu seorang
6spnw
<5315>
pengkhianat
7Mydgb
<898>
adalah
 
 
kekerasan
8omx
<2555>
3
Siapa
 
 
menjaga
1run
<5341>
mulutnya
2wyp
<6310>
memelihara
3rms
<8104>
nyawanya
4wspn
<5315>
tetapi dia yang
 
 
membuka lebar
5qvp
<6589>
bibirnya
6wytpv
<8193>
itu menuju
 
 
kehancuran
7htxm
<4288>
 
8wl
<0>
4
Hati
3wspn
<5315>
pemalas
4lue
<6102>
penuh
 
 
keinginan
1hwatm
<183>
tetapi
 
 
tidak
2Nyaw
<369>
mendapat apa pun tetapi
 
 
hati
5spnw
<5315>
orang
 
 
rajin
6Myurx
<2742>
diberi
7Nsdt
<1878>
kemakmuran
 
 
5
Orang benar
4qydu
<6662>
membenci
3anvy
<8130>
perkataan
1rbd
<1697>
dusta
2rqs
<8267>
tetapi
 
 
orang fasik
5esrw
<7563>
memuakkan
6syaby
<887>
dan
 
 
memalukan
7rypxyw
<2659>
6
Kebenaran
1hqdu
<6666>
memelihara
2rut
<5341>
orang yang
 
 
jalannya
4Krd
<1870>
jujur
3Mt
<8537>
tetapi
 
 
kefasikan
5hesrw
<7564>
menjatuhkan
6Plot
<5557>
orang berdosa
7tajx
<2403>
7
Ada
1sy
<3426>
orang yang
 
 
berlagak kaya
2rsetm
<6238>
tetapi
 
 
tidak punya
3Nyaw
<369>
apa-apa
4lk
<3605>
yang lain
 
 
berpura-pura miskin
5sswrtm
<7326>
tetapi
 
 
punya
6Nwhw
<1952> ==>
banyak
7br
<7227>
harta
6Nwhw
<== <1952>
8
Tebusan
1rpk
<3724>
untuk
 
 
nyawa
2spn
<5315>
orang
3sya
<376>
adalah
 
 
hartanya
4wrse
<6239>
tetapi
 
 
orang miskin
5srw
<7326>
tidak
6al
<3808>
mendengar
7ems
<8085>
ancaman
8hreg
<1606>
9
Terang
1rwa
<216>
orang
 
 
benar
2Myqydu
<6662>
menyukakan
3xmvy
<8055>
tetapi
 
 
pelita
4rnw
<5216>
orang fasik
5Myesr
<7563>
akan
 
 
padam
6Kedy
<1846>
10
Kesombongan
2Nwdzb
<2087>
hanya
1qr
<7535>
menimbulkan
3Nty
<5414>
pertengkaran
4hum
<4683>
tetapi
 
 
hikmat
7hmkx
<2451>
ada pada mereka yang
5taw
<854>
menerima nasihat
6Myuewn
<3289>
11
Harta
1Nwh
<1952>
yang diperoleh dari
 
 
kesia-siaan
2lbhm
<1892>
akan
 
 
berkurang
3jemy
<4591>
tetapi mereka yang
 
 
mengumpulkannya
4Ubqw
<6908>
dengan
5le
<5921>
tangan
6dy
<3027>
mereka akan
 
 
menambahnya
7hbry
<7235>
12
Harapan
1tlxwt
<8431>
yang
 
 
tertunda
2hksmm
<4900>
membuat sakit
3hlxm
<2470>
hati
4bl
<3820>
tetapi
 
 
keinginan
7hwat
<8378>
yang
 
 
terpenuhi
8hab
<935>
adalah
 
 
pohon
5Uew
<6086>
kehidupan
6Myyx
<2416>
13
Siapa
 
 
menghina
1zb
<936>
firman
2rbdl
<1697>
akan
 
 
menanggung kehancuran
3lbxy
<2254>
tetapi dia yang
4wl
<0>
takut
5aryw
<3373>
terhadap
 
 
perintah
6hwum
<4687>
akan
7awh
<1931>
menerima upahnya
8Mlsy
<7999>
14
Pengajaran
1trwt
<8451>
orang berhikmat
2Mkx
<2450>
adalah
 
 
mata air
3rwqm
<4726>
kehidupan
4Myyx
<2416>
untuk
 
 
menjauhkan
5rwol
<5493>
orang dari
 
 
perangkap
6ysqmm
<4170>
maut
7twm
<4194>
15
Akal budi
1lkv
<7922>
yang
 
 
baik
2bwj
<2896>
menghasilkan
3Nty
<5414>
kasih karunia
4Nx
<2580>
tetapi
 
 
jalan
5Krdw
<1870>
hidup
 
 
pengkhianat
6Mydgb
<898>
itu
 
 
berat
7Ntya
<386>
16
 
1lk
<3605>
Orang cerdik
2Mwre
<6175>
bertindak
3hvey
<6213>
dengan
 
 
pengetahuan
4tedb
<1847>
tetapi
 
 
orang bodoh
5lyokw
<3684>
memperlihatkan
6vrpy
<6566>
kebodohannya
7tlwa
<200>
17
Utusan
1Kalm
<4397>
orang fasik
2esr
<7563>
terjerumus
3lpy
<5307>
ke dalam
 
 
kesusahan
4erb
<7451>
tetapi
 
 
duta
5ryuw
<6735>
yang
 
 
setia
6Mynwma
<529>
membawa
 
 
kesembuhan
7aprm
<4832>
18
Kemiskinan
1syr
<7389>
dan
 
 
cemooh
2Nwlqw
<7036>
mendatangi orang yang
 
 
mengabaikan
3erwp
<6544>
didikan
4rowm
<4148>
tetapi
5rmwsw
<8104>
siapa mengindahkan
 
 
teguran
6txkwt
<8433>
akan
 
 
dihormati
7dbky
<3513>
19
Keinginan
1hwat
<8378>
yang
 
 
terlaksana
2hyhn
<1961>
itu
 
 
manis
3bret
<6149>
bagi
 
 
jiwa
4spnl
<5315>
tetapi
 
 
menjauhi
7rwo
<5493>
kejahatan
8erm
<7451>
adalah
 
 
kekejian
5tbewtw
<8441>
bagi
 
 
orang bodoh
6Mylyok
<3684>
20
Siapa
 
 
berjalan
1*Klwh {Kwlh}
<1980>
bersama
2ta
<854>
orang berhikmat
3Mymkx
<2450>
menjadi berhikmat
4*Mkxy {Mkxw}
<2449>
tetapi
 
 
kawan
5herw
<7462>
orang bodoh
6Mylyok
<3684>
akan
 
 
menderita kemalangan
7ewry
<7321>
21
Malapetaka
3her
<7451>
mengejar
2Pdrt
<7291>
orang berdosa
1Myajx
<2400>
tetapi orang
4taw
<853>
benar
5Myqydu
<6662>
dibalas
6Mlsy
<7999>
dengan
 
 
kebahagiaan
7bwj
<2896>
22
Orang
 
 
baik
1bwj
<2896>
meninggalkan warisan
2lyxny
<5157>
bagi
 
 
anak cucunya
4Mynb 3ynb
<1121> <1121>
tetapi
 
 
kekayaan
7lyx
<2428>
orang berdosa
8ajwx
<2398>
disimpan
5Nwpuw
<6845>
bagi
 
 
orang benar
6qydul
<6662>
23
Tanah
3ryn
<5215>
orang
 
 
miskin
4Mysar
<7326>
dapat menghasilkan

banyak
1br
<7230>
makanan
2lka
<400>
tetapi
 
 
ada
5syw
<3426>
yang
 
 
lenyap
6hpon
<5595>
melalui
 
 
ketidakadilan
8jpsm 7alb
<4941> <3808>
24
Mereka yang
 
 
menahan
1Kvwx
<2820>
tongkat
2wjbs
<7626>
membenci
3anwv
<8130>
anaknya
4wnb
<1121>
tetapi mereka yang
 
 
mengasihi
5wbhaw
<157>
anaknya
 
 
mengajarnya
7rowm
<4148>
dengan rajin
6wrxs
<7836>
25
Orang benar
1qydu
<6662>
makan
2lka
<398>
sampai
 
 
puas hasratnya
3ebvl
<7648>
tetapi
4wspn
<5315>
perut
5Njbw
<990>
orang fasik
6Myesr
<7563>
berkekurangan
7roxt
<2637>
 
8P
<0>