Prev Chapter Proverbs 15 Next Chapter
1
Jawaban
1hnem
<4617>
yang
 
 
lembut
2Kr
<7390>
meredakan
3bysy
<7725>
kemurkaan
4hmx
<2534>
tetapi
 
 
perkataan
5rbdw
<1697>
yang
 
 
menyakitkan
6bue
<6089>
mendatangkan
7hley
<5927>
kemarahan
8Pa
<639>
2
Lidah
1Nwsl
<3956>
orang berhikmat
2Mymkx
<2450>
membuat
3byjyt
<3190>
pengetahuan
4ted
<1847>
dapat diterima tetapi
 
 
mulut
5ypw
<6310>
orang bodoh
6Mylyok
<3684>
mencurahkan
7eyby
<5042>
kebodohan
8tlwa
<200>
3
Mata
3ynye
<5869>
TUHAN
4hwhy
<3068>
ada di
 
 
segala
1lkb
<3605>
tempat
2Mwqm
<4725>
mengawasi
5twpu
<6822>
orang yang
 
 
jahat
6Myer
<7451>
dan orang yang
 
 
baik
7Mybwjw
<2896>
4
Lidah
2Nwsl
<3956>
yang
 
 
menyembuhkan
1aprm
<4832>
adalah
 
 
pohon
3Ue
<6086>
kehidupan
4Myyx
<2416>
tetapi
 
 
kecurangan
5Plow
<5558>
padanya
6hb
<0>
mematahkan
7rbs
<7667>
semangat
8xwrb
<7307>
5
Orang
 
 
bodoh
1lywa
<191>
menghina
2Uany
<5006>
didikan
3rowm
<4148>
ayahnya
4wyba
<1>
tetapi siapa
 
 
memelihara
5rmsw
<8104>
teguran
6txkwt
<8433>
adalah
 
 
bijak
7Mrey
<6191>
6
Di
 
 
rumah
1tyb
<1004>
orang benar
2qydu
<6662>
terdapat
 
 
banyak
4br
<7227>
harta benda
3Nox
<2633>
tetapi
 
 
kesusahan
7trken
<5916>
menimpa
 
 
penghasilan
5tawbtbw
<8393>
orang fasik
6esr
<7563>
7
Bibir
1ytpv
<8193>
orang berhikmat
2Mymkx
<2450>
menyebarkan
3wrzy
<2219>
pengetahuan
4ted
<1847>
tetapi
 
 
tidak
7al
<3808>
demikian
8Nk
<3651>
dengan
 
 
hati
5blw
<3820>
orang bodoh
6Mylyok
<3684>
8
Kurban sembelihan
1xbz
<2077>
orang fasik
2Myesr
<7563>
adalah
 
 
kekejian
3tbewt
<8441>
bagi
 
 
TUHAN
4hwhy
<3068>
tetapi
 
 
doa
5tlptw
<8605>
orang jujur
6Myrsy
<3477>
diperkenan oleh-Nya
7wnwur
<7522>
9
Jalan
3Krd
<1870>
orang fasik
4esr
<7563>
adalah
 
 
kekejian
1tbewt
<8441>
bagi
 
 
TUHAN
2hwhy
<3068>
tetapi Dia
 
 
mengasihi
7bhay
<157>
orang yang
 
 
mengejar
5Pdrmw
<7291>
kebenaran
6hqdu
<6666>
10
Didikan
1rowm
<4148>
keras
2er
<7451>
adalah bagi orang yang
 
 
meninggalkan
3bzel
<5800>
jalan
4xra
<734>
siapa saja yang
 
 
membenci
5anwv
<8130>
teguran
6txkwt
<8433>
akan
 
 
mati
7twmy
<4191>
11
Dunia orang mati
1lwas
<7585>
dan
 
 
kebinasaan
2Nwdbaw
<11>
terbuka di
 
 
hadapan
3dgn
<5048>
TUHAN
4hwhy
<3069>
betapa
 
 
terlebih
5Pa
<637>
lagi
6yk
<3588>
hati
7twbl
<3826>
anak
8ynb
<1121>
manusia
9Mda
<120>
12
Pencemooh
3Ul
<3887>
tidak
1al
<3808>
suka
2bhay
<157>
ditegur
4xkwh
<3198>
dia
 
 
tidak
8al
<3808>
mau
 
 
berjalan
9Kly
<1980>
 
5wl
<0>
mendatangi
6la
<413>
orang berhikmat
7Mymkx
<2450>
13
Hati
1bl
<3820>
yang
 
 
gembira
2xmv
<8056>
membuat
3bjyy
<3190> ==>
muka
4Mynp
<6440>
berseri-seri
3bjyy
<== <3190>
tetapi oleh
 
 
kesedihan
5tbuebw
<6094>
hati
6bl
<3820>
roh
7xwr
<7307>
dihancurkan
8hakn
<5218>
14
Hati
1bl
<3820>
orang yang
 
 
berpengertian
2Nwbn
<995>
mencari
3sqby
<1245>
pengetahuan
4ted
<1847>
tetapi
 
 
mulut
5*ypw {ynpw}
<6440>
orang bodoh
6Mylyok
<3684>
memakan
7hery
<7462>
kebodohan
8tlwa
<200>
15
Semua
1lk
<3605>
hari
2ymy
<3117>
milik
 
 
orang yang menderita
3yne
<6041>
itu
 
 
buruk
4Myer
<7451>
tetapi
 
 
hati
6bl
<3820>
yang
 
 
gembira
5bwjw
<2896>
senantiasa
8dymt
<8548>
berpesta
7htsm
<4960>
16
Lebih baik
1bwj
<2896>
sedikit
2jem
<4592>
disertai
 
 
takut
3taryb
<3374>
akan
 
 
TUHAN
4hwhy
<3068>
daripada
 
 
banyak
6br
<7227>
harta
5ruwam
<214>
disertai
 
 
kegelisahan
7hmwhmw
<4103>
 
8wb
<0>
17
Lebih baik
1bwj
<2896>
hidangan
2txra
<737>
sayuran
3qry
<3419>
disertai
 
 
kasih
4hbhaw
<160>
daripada
5Ms
<8033>
sapi
6rwsm
<7794>
tambun
7owba
<75>
disertai
 
 
kebencian
8hanvw
<8135>
 
9wb
<0>
18
Orang
1sya
<376>
yang cepat
 
 
gusar
2hmx
<2534>
membangkitkan
3hrgy
<1624>
pertengkaran
4Nwdm
<4066>
tetapi orang yang
 
 
lambat
5Kraw
<750>
marah
6Mypa
<639>
memadamkan
7jyqsy
<8252>
perselisihan
8byr
<7379>
19
Jalan
1Krd
<1870>
si
 
 
pemalas
2lue
<6102>
bagaikan
 
 
pagar
3tkvmk
<4881>
duri
4qdx
<2312>
tetapi
 
 
jalan
5xraw
<734>
orang jujur
6Myrsy
<3477>
itu
 
 
rata
7hllo
<5549>
20
Anak
1Nb
<1121>
yang
 
 
berhikmat
2Mkx
<2450>
menjadikan
 
 
ayahnya
4ba
<1>
bersukacita
3xmvy
<8055>
tetapi
 
 
orang bodoh
5lyokw
<3684>
 
6Mda
<120>
menghina
7hzwb
<959>
ibunya
8wma
<517>
21
Kebodohan
1tlwa
<200>
adalah
 
 
kesukaan
2hxmv
<8057>
bagi yang
 
 
tidak berakal budi
4bl 3roxl
<3820> <2638>
tetapi
 
 
orang
5syaw
<376>
yang
 
 
berpengertian
6hnwbt
<8394>
berjalan
8tkl
<1980>
lurus
7rsyy
<3474>
22
Tanpa
3Nyab
<369>
nasihat
4dwo
<5475>
rencana
2twbsxm
<4284>
menjadi gagal
1rph
<6565>
tetapi dengan
 
 
banyak
5brbw
<7230>
penasihat
6Myuewy
<3289>
semua itu
 
 
berhasil
7Mwqt
<6965>
23
Seseorang
2syal
<376>
bersukacita
1hxmv
<8057>
karena
 
 
jawaban
3hnemb
<4617>
dari
 
 
mulutnya
4wyp
<6310>
dan
 
 
perkataan
5rbdw
<1697>
yang tepat
 
 
waktu
6wteb
<6256>
alangkah
7hm
<4100>
baiknya
8bwj
<2896>
itu
 
 
24
Jalan
1xra
<734>
hidup
2Myyx
<2416>
orang bijak
4lykvml
<7919>
menuju ke
 
 
atas
3hleml
<4605>
sehingga
5Neml
<4616>
dia
 
 
menjauh
6rwo
<5493>
dari
 
 
dunia orang mati
7lwasm
<7585>
di bawah
8hjm
<4295>
25
Tuhan
4hwhy
<3068>
meruntuhkan
3xoy
<5255>
rumah
1tyb
<1004>
orang sombong
2Myag
<1343>
tetapi
 
 
menegakkan
5buyw
<5324>
batas tanah
6lwbg
<1366>
seorang
 
 
janda
7hnmla
<490>
26
Rancangan
3twbsxm
<4284>
kejahatan
4er
<7451>
adalah
 
 
kekejian
1tbewt
<8441>
bagi
 
 
TUHAN
2hwhy
<3068>
tetapi
 
 
perkataan
6yrma
<561>
yang
 
 
menyenangkan
7Men
<5278>
itu
 
 
murni
5Myrhjw
<2889>
27
Siapa
 
 
tamak
3euwb
<1214>
demi
 
 
laba yang tidak adil
4eub
<1215>
menyusahkan
1rke
<5916>
rumah tangganya
2wtyb
<1004>
tetapi dia yang
 
 
membenci
5anwvw
<8130>
suap
6tntm
<4979>
akan
 
 
hidup
7hyxy
<2421>
28
Hati
1bl
<3820>
orang
 
 
benar
2qydu
<6662>
merenungkan
3hghy
<1897>
cara
 
 
menjawab
4twnel
<6030>
tetapi
 
 
mulut
5ypw
<6310>
orang fasik
6Myesr
<7563>
mencurahkan
7eyby
<5042>
kejahatan
8twer
<7451>
29
TUHAN
2hwhy
<3068>
itu
 
 
jauh
1qwxr
<7350>
dari
 
 
orang fasik
3Myesrm
<7563>
tetapi Dia mendengar
 
 
doa
4tlptw
<8605>
orang
 
 
benar
5Myqydu
<6662>
 
6emsy
<8085>
30
Mata
2Mynye
<5869>
yang
 
 
terang
1rwam
<3974>
menyukakan
3xmvy
<8055>
hati
4bl
<3820>
dan
 
 
kabar
5hewms
<8052>
baik
6hbwj
<2896>
menyegarkan
7Nsdt
<1878>
tulang
8Mue
<6106>
31
Telinga
1Nza
<241>
yang
 
 
mendengarkan
2tems
<8085>
teguran
3txkwt
<8433>
yang membawa kepada
 
 
kehidupan
4Myyx
<2416>
akan tinggal di
 
 
antara
5brqb
<7130>
orang berhikmat
6Mymkx
<2450>
 
7Nylt
<3885>
32
Siapa
 
 
mengabaikan
1erwp
<6544>
didikan
2rowm
<4148>
menghina
3oawm
<3988>
dirinya
4wspn
<5315>
sendiri tetapi dia yang
 
 
mendengarkan
5emwsw
<8085>
teguran
6txkwt
<8433>
memperoleh
7hnwq
<7069>
akal
 
 
budi
8bl
<3820>
33
Takut
1tary
<3374>
akan
 
 
TUHAN
2hwhy
<3068>
adalah
 
 
didikan
3rowm
<4148>
hikmat
4hmkx
<2451>
dan
 
 
kerendahan hati
7hwne
<6038>
mendahului
5ynplw
<6440>
kehormatan
6dwbk
<3519>