Prev Chapter Proverbs 20 Next Chapter
1
Anggur
2Nyyh
<3196>
adalah
 
 
pencemooh
1Ul
<3887>
minuman keras
4rks
<7941>
adalah
 
 
pembuat ribut
3hmh
<1993>
dan
 
 
siapa
5lkw
<3605>
disesatkan
6hgs
<7686>
olehnya
7wb
<0>
tidaklah
8al
<3808>
berhikmat
9Mkxy
<2449>
2
Kengerian
3tmya
<367>
seorang
 
 
raja
4Klm
<4428>
seperti
 
 
raungan
1Mhn
<5099>
singa muda
2rypkk
<3715>
siapa
 
 
membangkitkan kemarahannya
5wrbetm
<5674>
membahayakan
6ajwx
<2398>
dirinya
7wspn
<5315>
3
Ada
 
 
kehormatan
1dwbk
<3519>
bagi
 
 
orang
2syal
<376>
yang
 
 
menjauhi
3tbs
<7674>
perbantahan
4byrm
<7379>
tetapi
5lkw
<3605>
orang bodoh
6lywa
<191>
mana pun
 
 
cepat berbantah
7elgty
<1566>
4
Pemalas
2lue
<6102>
tidak
3al
<3808>
membajak
4srxy
<2790>
pada
 
 
musim dingin
1Prxm
<2779>
dia akan mencari pada
5*lasw {lasy}
<7592>
musim menuai
6ryuqb
<7105>
dan
 
 
tidak
7Nyaw
<369>
mendapat apa-apa
 
 
5
Rancangan
3hue
<6098>
dalam
 
 
hati
4blb
<3820>
manusia
5sya
<376>
itu seperti
 
 
air
1Mym
<4325>
yang dalam
2Myqme
<6013>
tetapi
 
 
orang
6syaw
<376>
berpengertian
7hnwbt
<8394>
akan
 
 
menimbanya
8hnldy
<1802>
6
Banyak
1br
<7230>
orang
2Mda
<120>
menyebut
3arqy
<7121>
dirinya
4sya
<376>
baik
5wdox
<2617>
tetapi
 
 
orang
6syaw
<376>
yang
 
 
setia
7Mynwma
<529>
siapa
8ym
<4310>
dapat
 
 
menemukan
9aumy
<4672>
7
Orang benar
3qydu
<6662>
berjalan
1Klhtm
<1980>
dalam
 
 
kejujurannya
2wmtb
<8537>
berbahagialah
4yrsa
<835>
keturunannya
6wyrxa 5wynb
<310> <1121>
8
Raja
1Klm
<4428>
yang
 
 
duduk
2bswy
<3427>
di atas
3le
<5921>
takhta
4aok
<3678>
pengadilan
5Nyd
<1779>
menyerakkan
6hrzm
<2219>
semua
8lk
<3605>
yang
 
 
jahat
9er
<7451>
dengan
 
 
matanya
7wynyeb
<5869>
9
Siapa
1ym
<4310>
dapat
 
 
berkata
2rmay
<559>
Aku telah
 
 
membersihkan
3ytykz
<2135>
hatiku
4ybl
<3820>
aku
 
 
bersih
5ytrhj
<2891>
dari
 
 
dosaku
6ytajxm
<2403>
10
Dua
 
 
macam batu timbangan
2Nbaw 1Nba
<68> <68>
dan
 
 
dua macam takaran
4hpyaw 3hpya
<374> <374>
 
7Mg
<1571>
keduanya
8Mhyns
<8147>
adalah
 
 
kekejian
5tbewt
<8441>
bagi
 
 
TUHAN
6hwhy
<3068>
11
Anak-anak
4ren
<5288>
pun
1Mg
<1571>
dikenal
3rknty
<5234>
melalui
 
 
perbuatannya
2wyllemb
<4611>
apakah
5Ma
<518>
dia
 
 
murni
6Kz
<2134>
dan
 
 
apakah
7Maw
<518>
dia
 
 
jujur
8rsy
<3477>
 
9wlep
<6467>
12
Telinga
1Nza
<241>
yang
 
 
mendengar
2tems
<8085>
dan
 
 
mata
3Nyew
<5869>
yang
 
 
melihat
4har
<7200>
TUHAN
5hwhy
<3068>
pula
7Mg
<1571>
yang telah
 
 
menjadikan
6hve
<6213>
keduanya
8Mhyns
<8147>
13
Jangan
1la
<408>
menyukai
2bhat
<157>
tidur
3hns
<8142>
supaya kamu
 
 
tidak
4Np
<6435>
menjadi
 
 
miskin
5srwt
<3423>
bukalah
6xqp
<6491>
matamu
7Kynye
<5869>
maka kamu akan
 
 
kenyang
8ebv
<7646>
dengan
 
 
makanan
9Mxl
<3899>
14
Jelek
1er
<7451>
jelek
2er
<7451>
kata
3rmay
<559>
pembeli
4hnwqh
<7069>
tetapi
6wl
<0>
sesudah
7za
<227>
dia
 
 
pergi
5lzaw
<235>
dia
 
 
membanggakan
8llhty
<1984>
diri
 
 
15
Ada
1sy
<3426>
emas
2bhz
<2091>
dan
 
 
batu permata
4Mynynp
<6443>
yang
 
 
melimpah
3brw
<7230>
tetapi
 
 
bibir
7ytpv
<8193>
berpengetahuan
8ted
<1847>
adalah
 
 
permata
5ylkw
<3627>
yang
 
 
berharga
6rqy
<3366>
16
Ambillah
1xql
<3947>
pakaian
2wdgb
<899>
orang yang
3yk
<3588>
menanggung jaminan
4bre
<6148>
bagi
 
 
orang asing
5rz
<2114>
sedangkan
 
 
bagi
6debw
<1157>
orang asing
7*hyrkn {Myrkn}
<5237>
tahanlah sebagai sandera
8whlbx
<2254>
17
Roti
3Mxl
<3899>
hasil
 
 
menipu
4rqs
<8267>
itu
 
 
sedap rasanya
1bre
<6149>
bagi
 
 
seseorang
2syal
<376>
tetapi
 
 
sesudah
5rxaw
<310>
itu
 
 
mulutnya
7whyp
<6310>
penuh
6almy
<4390>
dengan
 
 
kerikil
8Uux
<2687>
18
Rancangan
1twbsxm
<4284>
teguh
3Nwkt
<3559>
karena
 
 
pertimbangan
2hueb
<6098>
karena itu
 
 
lakukanlah
5hve
<6213>
peperangan
6hmxlm
<4421>
dengan
 
 
tuntunan
4twlbxtbw
<8458>
19
Dia yang
 
 
berjalan-jalan
3Klwh
<1980>
menyebarkan
 
 
fitnah
4lykr
<7400>
membuka
1hlwg
<1540>
rahasia
2dwo
<5475>
karena itu
 
 
jangan
7al
<3808>
bergaul
8brett
<6148>
dengan orang yang
 
 
bibirnya
6wytpv
<8193>
bocor
5htplw
<6601>
20
Jika seseorang
 
 
mengutuk
1llqm
<7043>
ayahnya
2wyba
<1>
atau
 
 
ibunya
3wmaw
<517>
pelitanya
5wrn
<5216>
akan
 
 
padam
4Kedy
<1846>
saat
 
 
gelap
7Ksx
<2822>
gulita
6*Nwsab {Nwsyab}
<380>
21
Warisan
1hlxn
<5159>
yang
 
 
diperoleh dengan cepat
2*tlhbm {tlxbm}
<973>
pada
 
 
mulanya
3hnsarb
<7223>
tidak
5al
<3808>
akan
 
 
diberkati
6Krbt
<1288>
pada
 
 
akhirnya
4htyrxaw
<319>
22
Jangan
1la
<408>
berkata
2rmat
<559>
Aku akan
 
 
membalas
3hmlsa
<7999>
kejahatan
4er
<7451>
nantikanlah
5hwq
<6960>
TUHAN
6hwhyl
<3068>
dan Dia akan
 
 
menyelamatkanmu
7esyw
<3467>
 
8Kl
<0>
23
Dua macam
 
 
batu
4Nbaw 3Nba
<68> <68>
timbangan adalah
 
 
kekejian
1tbewt
<8441>
bagi
 
 
TUHAN
2hwhy
<3068>
dan
 
 
neraca
5ynzamw
<3976>
yang
 
 
menipu
6hmrm
<4820>
tidaklah
7al
<3808>
baik
8bwj
<2896>
24
Langkah-langkah
2ydeum
<4703>
orang
3rbg
<1397>
ditentukan oleh
 
 
TUHAN
1hwhym
<3068>
jadi
 
 
bagaimana
5hm
<4100>
manusia
4Mdaw
<120>
dapat
 
 
mengerti
6Nyby
<995>
jalan
7wkrd
<1870>
hidupnya
 
 
25
Adalah
 
 
jerat
1sqwm
<4170>
bagi
 
 
seseorang
2Mda
<120>
jika
 
 
berkata sembarangan
3ely
<3216>
Kudus
4sdq
<6944>
dan baru
 
 
menimbang-nimbang
7rqbl
<1239>
sesudah
5rxaw
<310>
bernazar
6Myrdn
<5088>
26
Raja
3Klm
<4428>
yang
 
 
berhikmat
4Mkx
<2450>
menyerakkan
1hrzm
<2219>
orang fasik
2Myesr
<7563>
dan memutar
6Mhyle 5bsyw
<5921> <7725>
roda
7Npwa
<212>
penggilingan ke atas mereka
 
 
27
Roh
3tmsn
<5397>
manusia
4Mda
<120>
adalah
 
 
pelita
1rn
<5216>
TUHAN
2hwhy
<3068>
yang
 
 
menyelidiki
5vpx
<2664>
seluruh
6lk
<3605>
lubuk
7yrdx
<2315>
hatinya
8Njb
<990>
28
Kesetiaan
1dox
<2617>
dan
 
 
kebenaran
2tmaw
<571>
melindungi
3wruy
<5341>
raja
4Klm
<4428>
dan
 
 
takhtanya
7waok
<3678>
ditopang
5deow
<5582>
oleh
 
 
kebaikan
6doxb
<2617>
29
Kemuliaan
1trapt
<8597>
orang muda
2Myrwxb
<970>
ialah
 
 
kekuatannya
3Mxk
<3581>
tetapi
 
 
kehormatan
4rdhw
<1926>
orang tua
5Mynqz
<2205>
ialah
 
 
rambutnya yang memutih
6hbyv
<7872>
30
Luka-luka
2eup
<6482>
yang
 
 
berdarah
1twrbx
<2250>
membersihkan
3*qwrmt {qyrmt}
<4838>
kejahatan
4erb
<7451>
dan
 
 
pukulan
5twkmw
<4347>
membersihkan
 
 
lubuk
6yrdx
<2315>
hati
7Njb
<990>