Prev Chapter Ecclesiastes 7 Next Chapter
1
Nama
2Ms
<8034>
baik
1bwj
<2896>
lebih baik daripada
 
 
minyak
3Nmsm
<8081>
yang
 
 
baik
4bwj
<2896>
dan
 
 
hari
5Mwyw
<3117>
kematian
6twmh
<4194>
daripada
 
 
hari
7Mwym
<3117>
kelahiran
8wdlwh
<3205>
2
Lebih
 
 
baik
1bwj
<2896>
pergi
2tkll
<1980>
ke
3la
<413>
rumah
4tyb
<1004>
duka
5lba
<60>
daripada
 
 
pergi
6tklm
<1980>
ke
7la
<413>
rumah
8tyb
<1004>
pesta
9htsm
<4960>
karena
10rsab
<834>
itulah
11awh
<1931>
akhir
12Pwo
<5490>
semua
13lk
<3605>
manusia
14Mdah
<120>
dan yang
 
 
hidup
15yxhw
<2416>
akan menaruhnya dalam
17la 16Nty
<413> <5414>
hati
18wbl
<3820>
3
Kesedihan
2oek
<3708>
lebih
 
 
baik
1bwj
<2896>
daripada
 
 
tawa
3qxvm
<7814>
karena
4yk
<3588>
dengan
 
 
wajah
6Mynp
<6440>
sedih
5erb
<7455>
hati
8bl
<3820>
menjadi lebih baik
7bjyy
<3190>
4
Hati
1bl
<3820>
orang berhikmat
2Mymkx
<2450>
ada di
 
 
rumah
3tybb
<1004>
duka
4lba
<60>
tetapi
 
 
hati
5blw
<3820>
orang bodoh
6Mylyok
<3684>
ada di
 
 
rumah
7tybb
<1004>
pesta
8hxmv
<8057>
5
Lebih
 
 
baik
1bwj
<2896>
bagi seseorang untuk
 
 
mendengarkan
2emsl
<8085>
teguran
3treg
<1606>
orang berhikmat
4Mkx
<2450>
daripada
5syam
<376>
mendengarkan
6ems
<8085>
nyanyian
7rys
<7892>
orang bodoh
8Mylyok
<3684>
6
Sebab
1yk
<3588>
bagaikan
 
 
bunyi
2lwqk
<6963>
duri
3Myryoh
<5518>
yang terbakar di
 
 
bawah
4txt
<8478>
kuali
5ryoh
<5518>
seperti
 
 
itulah
6Nk
<3651>
tawa
7qxv
<7814>
orang bodoh
8lyokh
<3684>
 
9Mgw
<1571>
Ini
10hz
<2088>
pun
 
 
kesia-siaan
11lbh
<1892>
7
Sungguh
1yk
<3588>
penindasan
2qseh
<6233>
membuat
3llwhy
<1984>
orang berhikmat
4Mkx
<2450>
menjadi bodoh dan
 
 
suap
8hntm
<4979>
menghancurkan
5dbayw
<6>
 
6ta
<853>
hati
7bl
<3820>
8
Lebih baik
1bwj
<2896>
akhir
2tyrxa
<319>
dari suatu
 
 
perkara
3rbd
<1697>
daripada
 
 
awalnya
4wtysarm
<7225>
Kesabaran
6Kra
<750>
roh
7xwr
<7307>
lebih baik
5bwj
<2896>
daripada
 
 
kesombongan
8hbgm
<1362>
roh
9xwr
<7307>
9
Jangan
1la
<408>
tergesa-gesa
2lhbt
<926>
marah
4owekl
<3707>
dalam
 
 
rohmu
3Kxwrb
<7307>
karena
5yk
<3588>
kemarahan
6oek
<3708>
tinggal
9xwny
<5117>
dalam
 
 
dada
7qyxb
<2436>
orang bodoh
8Mylyok
<3684>
10
Jangan
1la
<408>
berkata
2rmat
<559>
Mengapa
3hm
<4100>
 
4hyh
<1961>
hari-hari
5Mymyhs
<3117>
sebelumnya
6Mynsarh
<7223>
lebih
7wyh
<1961>
baik
8Mybwj
<2896>
daripada
 
 
ini
9hlam
<428>
karena
10yk
<3588>
bukan
11al
<3808>
dari
 
 
hikmat
12hmkxm
<2451>
kamu
14le 13tlas
<5921> <7592>
mengatakannya
15hz
<2088>
11
 
1hbwj
<2896>
Hikmat
2hmkx
<2451>
seperti
3Me
<5973>
warisan
4hlxn
<5159>
adalah suatu
 
 
keuntungan
5rtyw
<3148>
bagi mereka yang
 
 
melihat
6yarl
<7200>
matahari
7smsh
<8121>
12
Sebab
1yk
<3588>
perlindungan
2lub
<6738>
terhadap
 
 
hikmat
3hmkxh
<2451>
sama seperti
 
 
perlindungan
4lub
<6738>
terhadap
 
 
uang
5Pokh
<3701>
tetapi
 
 
keunggulan
6Nwrtyw
<3504>
pengetahuan
7ted
<1847>
adalah bahwa
 
 
hikmat
8hmkxh
<2451>
menghidupkan
9hyxt
<2421>
pemiliknya
10hyleb
<1167>
13
Pandanglah
1har
<7200>
 
2ta
<853>
pekerjaan
3hvem
<4639>
Allah
4Myhlah
<430>
Sebab
5yk
<3588>
siapa
6ym
<4310>
yang
 
 
sanggup
7lkwy
<3201>
meluruskan
8Nqtl
<8626>
apa
9ta
<853>
yang
10rsa
<834>
telah
 
 
dibengkokkan-Nya
11wtwe
<5791>
14
Pada
 
 
hari
1Mwyb
<3117>
yang baik
2hbwj
<2896>
 
3hyh
<1961>
bergembiralah
4bwjb
<2896>
Namun pada
 
 
hari
5Mwybw
<3117>
yang
 
 
malang
6her
<7451>
pandanglah
7har
<7200>
bahwa
 
 
Allah
14Myhlah
<430>
telah
 
 
menjadikan
13hve
<6213>
 
9ta 8Mg
<853> <1571>
yang satu
10hz
<2088>
seperti
11tmel
<5980>
yang lainnya
12hz
<2088>
Karena itu
16trbd 15le
<1700> <5921>
tidak
17als
<3808>
ada
 
 
seorang
19Mdah
<120>
pun yang sanggup
 
 
mengetahui
18aumy
<4672>
apa pun
21hmwam
<3972>
yang akan terjadi

sesudah
20wyrxa
<310>
dia
 
 
15
Dalam
 
 
hari-hariku
4ymyb
<3117>
yang
 
 
sia-sia
5ylbh
<1892>
aku sudah
 
 
melihat
3ytyar
<7200>
 
1ta
<853>
semuanya
2lkh
<3605>
Ada
6sy
<3426>
orang benar
7qydu
<6662>
yang
 
 
binasa
8dba
<6>
dalam
 
 
kebenarannya
9wqdub
<6664>
dan
 
 
ada
10syw
<3426>
orang fasik
11esr
<7563>
yang
 
 
bertahan
12Kyram
<748>
dalam
 
 
kejahatannya
13wterb
<7451>
16
Jangan
1la
<408>
menjadi
2yht
<1961>
terlalu
4hbrh
<7235>
benar
3qydu
<6662>
dan
 
 
jangan
5law
<408>
begitu
7rtwy
<3148>
berhikmat
6Mkxtt
<2449>
Mengapa
8hml
<4100>
kamu harus
 
 
membinasakan
9Mmwst
<8074>
dirimu sendiri
 
 
17
Jangan
1la
<408>
terlalu
3hbrh
<7235>
fasik
2esrt
<7561>
dan
 
 
jangan
4law
<408>
menjadi
5yht
<1961>
bodoh
6lko
<5530>
Mengapa
7hml
<4100>
kamu harus
 
 
mati
8twmt
<4191>
sebelum
9alb
<3808>
waktumu
10Kte
<6256>
18
Baik
1bwj
<2896>
jika
 
 
kamu
2rsa
<834>
memegang
3zxat
<270>
yang
4hzb
<2088>
 
5Mgw
<1571>
ini
6hzm
<2088>
dan
 
 
tidak
7la
<408>
melepaskan
8xnt
<3240>
yang satunya dari
9ta
<853>
tangan
10Kdy
<3027>
Sebab
11yk
<3588>
orang yang
 
 
takut
12ary
<3373>
akan
 
 
Allah
13Myhla
<430>
akan
 
 
keluar
14auy
<3318>
dari
15ta
<854>
semua
16Mlk
<3605>
itu
 
 
19
Hikmat
1hmkxh
<2451>
memberikan kekuatan
2zet
<5810>
kepada
 
 
orang berhikmat
3Mkxl
<2450>
melebihi
 
 
sepuluh
4hrvem
<6235>
pemimpin
5Myjyls
<7989>
yang
6rsa
<834>
ada
7wyh
<1961>
di sebuah
 
 
kota
8ryeb
<5892>
20
Sebab
1yk
<3588>
tidak
3Nya
<369>
ada
 
 
manusia
2Mda
<120>
yang
 
 
benar
4qydu
<6662>
di atas
 
 
bumi
5Urab
<776>
ini
 
 
yang
6rsa
<834>
berbuat
7hvey
<6213>
baik
8bwj
<2896>
dan
 
 
tidak
9alw
<3808>
pernah
 
 
berdosa
10ajxy
<2398>
21
Selain
1Mg
<1571>
itu
 
 
jangan
6la
<408>
menaruh
7Ntt
<5414>
semua
2lkl
<3605>
perkataan
3Myrbdh
<1697>
yang
4rsa
<834>
diucapkan
5wrbdy
<1696>
orang dalam
 
 
hatimu
8Kbl
<3820>
supaya
9rsa
<834>
jangan
10al
<3808>
sampai kamu
 
 
mendengar
11emst
<8085>
 
12ta
<853>
pelayanmu
13Kdbe
<5650>
mengutukimu
14Kllqm
<7043>
22
Sebab
1yk
<3588>
hatimu
6Kbl
<3820>
tahu
5edy
<3045>
bahwa
8Mg 7rsa
<1571> <834>
kamu
9*hta {ta}
<859>
juga
2Mg
<1571>
kerap
4twbr
<7227>
kali
3Mymep
<6471>
mengutuki
10tllq
<7043>
orang lain
11Myrxa
<312>
23
Semua
1lk
<3605>
ini
2hz
<2090>
sudah
 
 
kuuji
3ytyon
<5254>
dengan
 
 
hikmatku
4hmkxb
<2451>
Aku
 
 
berkata
5ytrma
<559>
Aku hendak
 
 
menjadi berhikmat
6hmkxa
<2449>
tetapi hal
 
 
itu
7ayhw
<1931>
jauh
8hqwxr
<7350>
dariku
9ynmm
<4480>
24
Apa
2hm
<4100>
yang
 
 
ada
3hyhs
<1961>
itu
 
 
jauh
1qwxr
<7350>
dan
 
 
sangat dalam
5qme 4qmew
<6013> <6013>
Siapa
6ym
<4310>
dapat
 
 
menemukannya
7wnaumy
<4672>
25
Aku
2yna
<589>
memalingkan
1ytwbo
<5437>
hatiku
3yblw
<3820>
untuk
 
 
mengetahui
4tedl
<3045>
menyelidiki
5rwtlw
<8446>
dan
 
 
mencari
6sqbw
<1245>
hikmat
7hmkx
<2451>
dan
 
 
kesimpulan
8Nwbsxw
<2808>
dan untuk
 
 
memahami
9tedlw
<1847>
bahwa
 
 
kefasikan
10esr
<7562>
itu
 
 
kebodohan
11lok
<3689>
dan
 
 
kebebalan
12twlkohw
<5531>
itu
 
 
kegilaan
13twllwh
<1947>
26
Aku
2yna
<589>
menemukan
1auwmw
<4672>
sesuatu yang
 
 
lebih menyakitkan
3rm
<4751>
daripada
 
 
kematian
4twmm
<4194>
yaitu
5ta
<853>
perempuan
6hsah
<802>
yang
7rsa
<834>
hatinya
11hbl
<3820>
adalah
8ayh
<1931>
jaring
9Mydwum
<4685>
dan
 
 
jerat
10Mymrxw
<2764>
dan yang
 
 
tangannya
13hydy
<3027>
adalah
 
 
rantai
12Myrwoa
<612>
Orang
 
 
yang disukai
14bwj
<2896>
 
15ynpl
<6440>
Allah
16Myhlah
<430>
akan
 
 
terhindar
17jlmy
<4422>
darinya
18hnmm
<4480>
tetapi orang
 
 
berdosa
19ajwxw
<2398>
ditangkap
20dkly
<3920>
olehnya
21hb
<0>
27
Lihatlah
1har
<7200>
 
3ytaum
<4672>
kata
4hrma
<559>
Pengkhotbah
5tlhq
<6953>
inilah
2hz
<2088>
yang kutemukan dengan menambahkan
 
 
satu
6txa
<259>
demi
 
 
satu
7txal
<259>
untuk
 
 
menemukan
8auml
<4672>
kesimpulan
9Nwbsx
<2808>
28
yang
1rsa
<834>
masih
2dwe
<5750>
dicari
3hsqb
<1245>
oleh
 
 
jiwaku
4yspn
<5315>
tetapi
 
 
tidak
5alw
<3808>
kutemukan Aku telah
 
 
menemukan
6ytaum
<4672>
 
7Mda
<120>
satu
8dxa
<259>
orang di antara
 
 
ribuan
9Plam
<505>
tetapi seorang
10ytaum
<4672>
perempuan
11hsaw
<802>
 
13hla 12lkb
<428> <3605>
belum
14al
<3808>
aku
 
 
temukan
15ytaum
<4672>
di antara semuanya itu
 
 
29
Lihatlah
2har
<7200>
hanya
1dbl
<905>
ini
3hz
<2088>
yang
5rsa
<834>
kutemukan
4ytaum
<4672>
bahwa
 
 
Allah
7Myhlah
<430>
menjadikan
6hve
<6213>
 
8ta
<853>
manusia
9Mdah
<120>
benar
10rsy
<3477>
tetapi
 
 
mereka
11hmhw
<1992>
mencari
12wsqb
<1245>
banyak
14Mybr
<7227>
dalih
13twnbsx
<2810>