Prev Chapter Isaiah 1 Next Chapter
1
Penglihatan
1Nwzx
<2377>
Yesaya
2whyesy
<3470>
anak
3Nb
<1121>
Amos
4Uwma
<531>
yang
5rsa
<834>
dia
 
 
lihat
6hzx
<2372>
tentang
7le
<5921>
Yehuda
8hdwhy
<3063>
dan
 
 
Yerusalem
9Mlswryw
<3389>
pada
 
 
masa
10ymyb
<3117>
Uzia
11whyze
<5818>
Yotam
12Mtwy
<3147>
Ahas
13zxa
<271>
dan
 
 
Hizkia
14whyqzxy
<2396>
raja-raja
15yklm
<4428>
Yehuda
16hdwhy
<3063>
2
Dengarlah
1wems
<8085>
hai
 
 
langit
2Myms
<8064>
dan
 
 
berilah telinga
3ynyzahw
<238>
hai
 
 
bumi
4Ura
<776>
karena
5yk
<3588>
TUHAN
6hwhy
<3068>
berfirman
7rbd
<1696>
Aku merawat dan
 
 
membesarkan
9ytldg
<1431>
anak-anak
8Mynb
<1121>
tetapi
10ytmmwrw
<7311>
mereka
11Mhw
<1992>
telah
 
 
memberontak
12wesp
<6586>
terhadap Aku
13yb
<0>
3
Sapi
2rws
<7794>
mengenal
1edy
<3045>
pemiliknya
3whnq
<7069>
dan
 
 
keledai
4rwmxw
<2543>
tahu di mana
 
 
palungan
5owba
<18>
pemiliknya
6wyleb
<1167>
tetapi
 
 
Israel
7larvy
<3478>
tidak
8al
<3808>
tahu
9edy
<3045>
umat-Ku
10yme
<5971>
tidak
11al
<3808>
mengerti
12Nnwbth
<995>
4
Oh
1ywh
<1945>
bangsa
2ywg
<1471>
yang
 
 
berdosa
3ajx
<2398>
umat
4Me
<5971>
yang
 
 
sarat
5dbk
<3515>
dengan
 
 
kejahatan
6Nwe
<5771>
benih
7erz
<2233>
para
 
 
pelaku kejahatan
8Myerm
<7489>
anak-anak
9Mynb
<1121>
yang
 
 
jahat
10Mytyxsm
<7843>
Mereka telah
 
 
membenci
11wbze
<5800>
 
12ta
<853>
TUHAN
13hwhy
<3068>
mereka telah
 
 
menolak
14wuan
<5006>
 
15ta
<853>
Yang Mahakudus
16swdq
<6918>
Allah
 
 
Israel
17larvy
<3478>
mereka telah
 
 
berbalik
18wrzn
<2114>
membelakangi-Nya
19rwxa
<268>
5
 
1le
<5921>
Mengapa
2hm
<4100>
kamu harus
 
 
dipukul
3wkt
<5221>
lagi
4dwe
<5750>
Mengapa kamu
 
 
terus menerus
5wpyowt
<3254>
memberontak
6hro
<5627>
Seluruh
7lk
<3605>
kepala
8sar
<7218>
sakit
9ylxl
<2483>
dan
 
 
seluruh
10lkw
<3605>
hati
11bbl
<3824>
terasa lemah
12ywd
<1742>
6
Dari
 
 
telapak
1Pkm
<3709>
kaki
2lgr
<7272>
hingga
3dew
<5704>
kepalamu
4sar
<7218>
tidak ada
5Nya
<369>
yang
6wb
<0>
sehat
7Mtm
<4974>
yang ada hanya
 
 
memar
8eup
<6482>
bilur
9hrwbxw
<2250>
dan
 
 
luka
10hkmw
<4347>
yang
 
 
masih terbuka
11hyrj
<2961>
tidak
12al
<3808>
ditutup
13wrz
<2115>
atau
14alw
<3808>
dibalut
15wsbx
<2280>
ataupun
16alw
<3808>
diobati
17hkkr
<7401>
dengan
 
 
minyak
18Nmsb
<8081>
7
Negerimu
1Mkura
<776>
menjadi sunyi sepi
2hmms
<8077>
kota-kotamu
3Mkyre
<5892>
dibakar
4twprv
<8313>
dengan
 
 
api
5sa
<784>
Di depan
7Mkdgnl
<5048>
matamu
 
 
orang-orang asing
8Myrz
<2114>
melahap
9Mylka
<398>
tanahmu
6Mktmda
<127>
dan tanahmu
10hta
<853>
menjadi sunyi sepi
11hmmsw
<8077>
karena
 
 
digulingkan
12tkphmk
<4114>
oleh
 
 
orang-orang asing
13Myrz
<2114>
8
Putri
2tb
<1323>
Sion
3Nwyu
<6726>
ditinggalkan
1hrtwnw
<3498>
seperti
 
 
pondok
4hkok
<5521>
di
 
 
kebun anggur
5Mrkb
<3754>
seperti
 
 
gubuk
6hnwlmk
<4412>
di
 
 
ladang mentimun
7hsqmb
<4750>
dan seperti
 
 
kota
8ryek
<5892>
yang
 
 
terkepung
9hrwun
<5341>
9
Seandainya
1ylwl
<3884> ==>
TUHAN
2hwhy
<3068>
semesta alam
3twabu
<6635>
tidak
1ylwl
<== <3884>
menyisakan
4rytwh
<3498>
sedikit
7jemk
<4592>
orang yang
5wnl
<0>
selamat
6dyrv
<8300>
bagi kita kita pasti telah menjadi seperti
 
 
Sodom
8Mdok
<5467>
dan kita telah
 
 
menjadi
9wnyyh
<1961>
seperti
11wnymd
<1819>
Gomora
10hrmel
<6017>
 
12o
<0>
10
Dengarlah
1wems
<8085>
firman
2rbd
<1697>
TUHAN
3hwhy
<3069>
hai para
 
 
penguasa
4ynyuq
<7101>
Sodom
5Mdo
<5467>
berilah telinga
6wnyzah
<238>
pada
 
 
perintah
7trwt
<8451>
Allah
8wnyhla
<430>
hai
 
 
penduduk
9Me
<5971>
Gomora
10hrme
<6017>
11
Untuk
 
 
apa
1hml
<4100>
kurbanmu
4Mkyxbz
<2077>
yang
2yl
<0>
banyak
3br
<7230>
itu bagi-Ku
 
 
firman
5rmay
<559>
TUHAN
6hwhy
<3068>
Aku sudah
 
 
kenyang
7ytebv
<7646>
dengan
 
 
kurban-kurban bakaran
8twle
<5930>
domba jantanmu
9Mylya
<352>
dan dengan
 
 
lemak
10blxw
<2459>
anak sapimu yang tambun
11Myayrm
<4806>
Aku
 
 
tidak menyukai
17ytupx 16al
<2654> <3808>
darah
12Mdw
<1818>
sapi jantan
13Myrp
<6499>
atau
 
 
domba
14Myvbkw
<3532>
atau
 
 
kambing jantan
15Mydwtew
<6260>
12
Ketika
1yk
<3588>
kamu
 
 
datang
2wabt
<935>
 
3twarl
<7200>
menghadap
4ynp
<6440>
hadirat-Ku
 
 
siapa
5ym
<4310>
yang
6sqb
<1245>
memintamu
8Mkdym 7taz
<3027> <2063>
menginjak-injak
9omr
<7429>
pelataran-Ku
10yrux
<2691>
ini
 
 
13
Jangan
1al
<3808>
lagi
2wpyowt
<3254>
membawa
3aybh
<935>
kurban
4txnm
<4503>
yang
 
 
tidak berguna
5aws
<7723>
dupa
6trjq
<7004>
adalah
 
 
kekejian
7hbewt
<8441>
bagi-Ku Perayaan
9yl 8ayh
<0> <1931>
Bulan Baru
10sdx
<2320>
dan
 
 
hari Sabat
11tbsw
<7676>
serta
12arq
<7121>
pertemuan-pertemuan kudus
13arqm
<4744>
lainnya Aku
 
 
tidak
14al
<3808>
tahan
15lkwa
<3201>
melihatnya itu adalah

kejahatan
16Nwa
<205>
 
17hruew
<6116>
14
Aku
 
 
membenci
3hanv
<8130>
perayaan-perayaan
2Mkydewmw
<4150>
Bulan Baru
1Mkysdx
<2320>
dan hari-hari rayamu Semuanya itu
4yspn
<5315>
menjadi
5wyh
<1961>
 
6yle
<5921>
beban
7xrjl
<2960>
bagi-Ku Aku
 
 
lelah
8ytyaln
<3811>
memikulnya
9avn
<5375>
15
Ketika kamu menengadahkan
1Mkvrpbw
<6566>
tanganmu
2Mkypk
<3709>
untuk berdoa Aku akan
 
 
menyembunyikan
3Mylea
<5956>
mata-Ku
4ynye
<5869>
darimu
5Mkm
<4480>
Meskipun
6Mg
<1571>
kamu
7yk
<3588>
banyak
8wbrt
<7235>
berdoa
9hlpt
<8605>
Aku
 
 
tidak
10ynnya
<369>
akan
 
 
mendengarkannya
11ems
<8085>
karena
 
 
tanganmu
12Mkydy
<3027>
penuh dengan
 
 
darah
13Mymd
<1818>
 
14walm
<4390>
16
Basuhlah
1wuxr
<7364>
dirimu dan jadikan dirimu
 
 
bersih
2wkzh
<2135>
Singkirkan
3wryoh
<5493>
perbuatan-perbuatan
5Mkyllem
<4611>
jahatmu
4er
<7455>
dari
 
 
pandangan
6dgnm
<5048>
mata-Ku
7ynye
<5869>
Berhentilah
8wldx
<2308>
melakukan yang jahat
9erh
<7489>
17
Belajarlah
1wdml
<3925>
melakukan yang baik
2bjyh
<3190>
carilah
3wsrd
<1875>
keadilan
4jpsm
<4941>
tegurlah
5wrsa
<833>
orang yang kejam
6Uwmx
<2541>
belalah hak-hak
7wjps
<8199>
anak yatim
8Mwty
<3490>
dan
 
 
perjuangkanlah
9wbyr
<7378>
para
 
 
janda
10hnmla
<490>
 
11o
<0>
18
Datanglah
1wkl
<1980>
sekarang
2an
<4994>
dan marilah kita
 
 
beperkara
3hxkwnw
<3198>
bersama
 
 
firman
4rmay
<559>
TUHAN
5hwhy
<3068>
Sekalipun
6Ma
<518>
 
7wyhy
<1961>
dosa-dosamu
8Mkyajx
<2399>
seperti
 
 
kirmizi
9Mynsk
<8144>
itu akan
 
 
menjadi seputih
11wnybly
<3835>
salju
10glsk
<7950>
sekalipun
12Ma
<518>
dosa-dosamu
 
 
merah
13wmyday
<119>
seperti
 
 
kesumba
14elwtk
<8438>
itu akan
 
 
menjadi
16wyhy
<1961>
seperti
 
 
bulu domba
15rmuk
<6785>
19
Jika
1Ma
<518>
kamu
 
 
bersedia
2wbat
<14>
dan
 
 
taat
3Mtemsw
<8085>
kamu akan
 
 
memakan
6wlkat
<398>
yang
 
 
baik
4bwj
<2898>
dari
 
 
tanah
5Urah
<776>
ini
 
 
20
Akan tetapi
 
 
jika
1Maw
<518>
kamu
 
 
menolak
2wnamt
<3985>
dan
 
 
membangkang
3Mtyrmw
<4784>
kamu akan
 
 
dilahap
5wlkat
<398>
dengan
 
 
pedang
4brx
<2719>
Sungguh
6yk
<3588>
mulut
7yp
<6310>
TUHANlah
8hwhy
<3068>
yang
 
 
telah
9rbd
<1696>
mengatakannya
10o
<0>
21
Betapa
1hkya
<349>
kota yang
 
 
setia
5hnman
<539>
telah
 
 
menjadi
2htyh
<1961>
pelacur
3hnwzl
<2181>
Kota
4hyrq
<7151>
itu dahulu
 
 
penuh
6ytalm
<4395>
dengan
 
 
keadilan
7jpsm
<4941>
Kebenaran
8qdu
<6664>
berdiam di dalamnya
9Nyly
<3885>
tetapi
10hb
<0>
sekarang
11htew
<6258>
menjadi sarang para

pembunuh
12Myxurm
<7523>
22
Perakmu
1Kpok
<3701>
telah
 
 
menjadi
2hyh
<1961>
sampah
3Mygyol
<5509>
air anggurmu
4Kabo
<5435>
telah
 
 
bercampur
5lwhm
<4107>
dengan
 
 
air
6Mymb
<4325>
23
Penguasa-penguasamu
1Kyrv
<8269>
adalah para
 
 
pemberontak
2Myrrwo
<5637>
dan
 
 
sahabat
3yrbxw
<2270>
para
 
 
pencuri
4Mybng
<1590>
Mereka
 
 
semua
5wlk
<3605>
menyukai
6bha
<157>
suap
7dxs
<7810>
dan
 
 
mengejar
8Pdrw
<7291>
penghargaan
9Mynmls
<8021>
Mereka
 
 
tidak
11al
<3808>
membela
12wjpsy
<8199>
anak yatim
10Mwty
<3490>
pembelaan
13byrw
<7379>
para
 
 
janda
14hnmla
<490>
tidak
15al
<3808>
sampai
16awby
<935>
kepada
17Mhyla
<413>
mereka
18P
<0>
24
Sebab itu
1Nkl
<3651>
TUHAN
3Nwdah
<113>
Allah
4hwhy
<3068>
semesta alam
5twabu
<6635>
Yang Mahakuat
6ryba
<46>
dari
 
 
Israel
7larvy
<3478>
berfirman
2Man
<5002>
Ah
8ywh
<1945>
Aku akan
 
 
meremehkan
9Mxna
<5162>
lawan-lawan-Ku
10yrum
<6862>
dan Aku akan
 
 
membalas dendam
11hmqnaw
<5358>
pada
 
 
musuh-musuh-Ku
12ybywam
<341>
25
Aku akan
 
 
membalikkan
1hbysaw
<7725>
tangan-Ku
2ydy
<3027>
terhadap
3Kyle
<5921>
kamu dan akan
 
 
membersihkan
4Pruaw
<6884>
perakmu
6Kygyo
<5509>
dengan
 
 
garam
5rbk
<1252>
serta
 
 
membuang
7hryoaw
<5493>
semua
8lk
<3605>
timahmu
9Kylydb
<913>
26
Kemudian Aku akan
 
 
memulihkan
1hbysaw
<7725>
hakim-hakimmu
2Kyjps
<8199>
seperti yang
 
 
dahulu
3hnsarbk
<7223>
dan para
 
 
penasihatmu
4Kyueyw
<3289>
seperti
 
 
semula
5hlxtbk
<8462>
Sesudah
6yrxa
<310>
itu
7Nk
<3651>
kamu akan
 
 
disebut
8arqy
<7121>
 
9Kl
<0>
kota
10rye
<5892>
kebenaran
11qduh
<6664>
kota
12hyrq
<7151>
yang
 
 
setia
13hnman
<539>
27
Sion
1Nwyu
<6726>
akan ditebus dengan
 
 
keadilan
2jpsmb
<4941>
dan yang
 
 
bertobat
4hybsw
<7725>
ditebus
3hdpt
<6299>
dengan
 
 
kebenaran
5hqdub
<6666>
28
Akan tetapi para
 
 
pemberontak
2Myesp
<6586>
dan
 
 
orang-orang berdosa
3Myajxw
<2400>
akan
 
 
dihancurkan
1rbsw
<7667>
bersama-sama
4wdxy
<3162>
Semua orang yang
 
 
mengabaikan
5ybzew
<5800>
TUHAN
6hwhy
<3068>
akan
 
 
dilenyapkan
7wlky
<3615>
29
Sungguh
1yk
<3588>
mereka akan
 
 
mendapat malu
2wsby
<954>
karena pohon
 
 
tarbantin
3Mylyam
<352>
yang
4rsa
<834>
pernah kamu
 
 
ingini
5Mtdmx
<2530>
dan akan
 
 
mendapat malu
6wrpxtw
<2659>
karena
 
 
kebun-kebun
7twnghm
<1593>
yang
8rsa
<834>
telah kamu
 
 
pilih
9Mtrxb
<977>
30
Sesungguhnya
1yk
<3588>
kamu akan
 
 
menjadi
2wyht
<1961>
seperti sebuah
 
 
pohon tarbantin
3hlak
<424>
yang
 
 
daunnya
5hle
<5929>
layu
4tlbn
<5034>
dan seperti
 
 
kebun
6hngkw
<1593>
yang
7rsa
<834>
tidak
9Nya
<369>
berair
8Mym
<4325>
 
10hl
<0>
31
Orang yang
 
 
kuat
2Noxh
<2634>
akan
 
 
menjadi
1hyhw
<1961>
seperti serbuk kayu dan
3trenl
<5296>
perbuatannya
4wlepw
<6467>
seperti
 
 
percikan api
5Uwuynl
<5213>
Keduanya
7Mhyns
<8147>
akan
 
 
terbakar
6wrebw
<1197>
bersama-sama
8wdxy
<3162>
dan
 
 
tidak ada
9Nyaw
<369>
yang dapat
 
 
memadamkannya
10hbkm
<3518>
 
11o
<0>