Prev Chapter Isaiah 13 Next Chapter
1
Perkataan ilahi
1avm
<4853>
tentang
 
 
Babel
2lbb
<894>
yang
3rsa
<834>
dinyatakan
4hzx
<2372>
kepada
 
 
Yesaya
5whyesy
<3470>
anak
6Nb
<1121>
Amos
7Uwma
<531>
2
Angkatlah
4wav
<5375>
satu
 
 
panji
5on
<5251>
di atas
1le
<5921>
gunung
2rh
<2022>
yang
 
 
gundul
3hpsn
<8192>
berserulah
7lwq 6wmyrh
<6963> <7311>
kepada mereka
8Mhl
<0>
Lambaikan
9wpynh
<5130>
tangan
10dy
<3027>
supaya mereka dapat
 
 
memasuki
11wabyw
<935>
pintu gerbang
12yxtp
<6607>
para
 
 
bangsawan
13Mybydn
<5081>
3
Aku
1yna
<589>
telah
 
 
memerintahkan
2ytywu
<6680>
orang-orang yang telah
 
 
Kutahbiskan
3ysdqml
<6942>
Aku telah
4Mg
<1571>
memanggil
5ytarq
<7121>
para
 
 
pahlawan-Ku
6yrwbg
<1368>
yang dengan bangga Aku tinggikan untuk melaksanakan

murka-Ku
7ypal
<639>
yaitu orang-orang-Ku yang
 
 
beria-ria
8yzyle
<5947>
dan
 
 
bangga
9ytwag
<1346>
4
Ada
 
 
suara
1lwq
<6963>
riuh
2Nwmh
<1995>
di
 
 
pegunungan
3Myrhb
<2022>
seperti
4twmd
<1823>
suara
 
 
orang
5Me
<5971>
yang
 
 
sangat banyak jumlahnya
6br
<7227>
Sebuah
 
 
suara
7lwq
<6963>
keributan
8Nwas
<7588>
dari
 
 
kerajaan-kerajaan
9twklmm
<4467>
dari
 
 
bangsa-bangsa
10Mywg
<1471>
yang
 
 
berkumpul
11Mypoan
<622>
TUHAN
12hwhy
<3068>
semesta alam
13twabu
<6635>
sedang
 
 
menghimpun
14dqpm
<6485>
tentara
15abu
<6635>
untuk
 
 
berperang
16hmxlm
<4421>
5
Mereka
 
 
datang
1Myab
<935>
dari
 
 
negeri
2Uram
<776>
yang
 
 
jauh
3qxrm
<4801>
dari
 
 
ujung
4huqm
<7097>
langit
5Mymsh
<8064>
TUHAN
6hwhy
<3068>
dan
 
 
senjata
7ylkw
<3627>
kemurkaan-Nya
8wmez
<2195>
akan
 
 
menghancurkan
9lbxl
<2254>
seluruh
10lk
<3605>
bumi
11Urah
<776>
6
Mengeranglah
1wlylyh
<3213>
karena
2yk
<3588>
hari
4Mwy
<3117>
TUHAN
5hwhy
<3068>
sudah
 
 
dekat
3bwrq
<7138>
Hari itu akan
 
 
datang
8awby
<935>
sebagai
 
 
penghancuran
6dsk
<7701>
dari
 
 
Yang Mahakuasa
7ydsm
<7706>
7
Oleh karena itu
2Nk 1le
<3651> <5921>
semua
3lk
<3605>
tangan
4Mydy
<3027>
akan
 
 
terkulai
5hnyprt
<7503>
dan
 
 
hati
7bbl
<3824>
setiap
6lkw
<3605>
orang
8swna
<582>
akan
 
 
menjadi luluh
9omy
<4549>
8
Mereka akan
 
 
ketakutan
1wlhbnw
<926>
Rasa sakit
3Mylbxw
<2256>
dan
 
 
penderitaan
2Myryu
<6735>
akan
 
 
menguasai
4Nwzxay
<270>
mereka Mereka akan
 
 
menggeliat
6Nwlyxy
<2342>
seperti wanita yang sedang
 
 
bersalin
5hdlwyk
<3205>
mereka akan
 
 
heran
10whmty
<8539>
dan melihat
 
 
satu
7sya
<376>
sama
8la
<413>
lain
9wher
<7453>
wajah
11ynp
<6440>
mereka akan seperti
 
 
nyala api
12Mybhl
<3851>
 
13Mhynp
<6440>
9
Lihatlah
1hnh
<2009>
hari
2Mwy
<3117>
TUHAN
3hwhy
<3068>
akan
 
 
datang
4ab
<935>
dengan
 
 
kejam
5yrzka
<394>
dengan
 
 
amarah
6hrbew
<5678>
dan
 
 
murka
8Pa
<639>
yang
 
 
membara
7Nwrxw
<2740>
untuk
 
 
membuat
9Mwvl
<7760>
negeri
10Urah
<776>
itu menjadi
 
 
tandus
11hmsl
<8047>
dan
 
 
memusnahkan
13dymsy
<8045>
orang-orang berdosa
12hyajxw
<2400>
darinya
14hnmm
<4480>
10
Sebab
1yk
<3588>
bintang-bintang
2ybkwk
<3556>
di
 
 
langit
3Mymsh
<8064>
dan
 
 
gugusan-gugusannya
4Mhylyokw
<3685>
tidak
5al
<3808>
akan
 
 
bersinar
7Mrwa 6wlhy
<216> <1984>
Matahari
9smsh
<8121>
menjadi gelap
8Ksx
<2821>
saat terbit
10wtaub
<3318>
dan
 
 
bulan
11xryw
<3394>
tidak
12al
<3808>
memancarkan
13hygy
<5050>
cahayanya
14wrwa
<216>
11
Aku akan
 
 
menghukum
1ytdqpw
<6485>
 
2le
<5921>
dunia
3lbt
<8398>
karena
 
 
kejahatannya
4her
<7451>
dan
5lew
<5921>
orang fasik
6Myesr
<7563>
karena
 
 
kesalahannya
7Mnwe
<5771>
Aku akan
 
 
menghentikan
8ytbshw
<7673>
keangkuhan
9Nwag
<1347>
orang-orang sombong
10Mydz
<2086>
dan
 
 
meruntuhkan
13lypsa
<8213>
kecongkakan
11twagw
<1346>
orang-orang kejam
12Myuyre
<6184>
12
Aku akan
 
 
membuat
1ryqwa
<3365> ==>
orang
2swna
<376>
lebih berharga
1ryqwa
<== <3365>
daripada
 
 
emas murni
3zpm
<6337>
dan
 
 
manusia
4Mdaw
<120>
daripada
 
 
emas
5Mtkm
<3800>
Ofir
6rypwa
<211>
13
Oleh
1le
<5921>
karena
2Nk
<3651>
itu Aku akan membuat
 
 
langit
3Myms
<8064>
bergetar
4zygra
<7264>
dan
 
 
bumi
6Urah
<776>
akan
 
 
berguncang
5sertw
<7493>
dari
 
 
tempatnya
7hmwqmm
<4725>
karena
 
 
murka
8trbeb
<5678>
TUHAN
9hwhy
<3068>
semesta alam
10twabu
<6635>
pada
 
 
hari
11Mwybw
<3117>
murka-Nya
13wpa
<639>
yang
 
 
membara
12Nwrx
<2740>
14
Seperti
1hyhw
<1961>
rusa
2ybuk
<6643>
yang
 
 
diburu
3xdm
<5080>
atau
 
 
domba
4Naukw
<6629>
yang
 
 
tidak
5Nyaw
<369>
digembalakan
6Ubqm
<6908>
masing-masing orang
7sya
<376>
akan
 
 
kembali
10wnpy
<6437>
ke
8la
<413>
bangsanya
9wme
<5971>
dan
 
 
setiap orang
11syaw
<376>
akan
 
 
melarikan diri
14wowny
<5127>
ke
12la
<413>
negerinya
13wura
<776>
15
Siapa
1lk
<3605>
saja yang
 
 
ditemukan
2aumnh
<4672>
akan
 
 
ditikam
3rqdy
<1856>
siapa saja
4lkw
<3605>
yang
 
 
tertangkap
5hponh
<5595>
akan
 
 
tewas
6lwpy
<5307>
oleh
 
 
pedang
7brxb
<2719>
16
Anak-anak
1Mhyllew
<5768>
mereka akan
 
 
dihancurkan berkeping-keping
2wsjry
<7376>
di depan
 
 
mata
3Mhynyel
<5869>
mereka
 
 
rumah-rumah
5Mhytb
<1004>
mereka akan
 
 
dijarah
4wosy
<8155>
dan
 
 
istri-istri
6Mhysnw
<802>
mereka akan
 
 
diperkosa
7*hnbkst {hnlgst}
<7693>
17
Sesungguhnya
1ynnh
<2005>
Aku akan
 
 
membangkitkan
2ryem
<5782>
orang
4ta 3Mhyle
<853> <5921>
Madai
5ydm
<4074>
melawan mereka yaitu orang-orang
 
 
yang
6rsa
<834>
tidak
11al
<3808>
menggubris
 
 
perak
7Pok
<3701>
ataupun
8al
<3808>
menyukai
12wupxy
<2654>
 
9wbsxy
<2803>
emas
10bhzw
<2091>
 
13wb
<0>
18
Busur
1twtsqw
<7198>
mereka akan
 
 
merobohkan
3hnsjrt
<7376>
para
 
 
pemuda
2Myren
<5288>
Mereka
 
 
tidak
6al
<3808>
akan
 
 
berbelas kasihan
7wmxry
<7355>
kepada
8le
<5921>
buah
4yrpw
<6529>
kandungan
5Njb
<990>
mata
12Mnye
<5869>
mereka juga
 
 
tidak
10al
<3808>
mengasihani
11owxt
<2347>
anak-anak
9Mynb
<1121>
19
Dan
 
 
Babel
2lbb
<894>
keindahan
3ybu
<6643>
kerajaan-kerajaan
4twklmm
<4467>
itu
 
 
kemuliaan
5trapt
<8597>
dari
 
 
kebanggaan
6Nwag
<1347>
orang Kasdim
7Mydvk
<3778>
itu akan
 
 
menjadi
1htyhw
<1961>
seperti
10ta
<853>
Sodom
11Mdo
<5467>
dan
12taw
<853>
Gomora
13hrme
<6017>
ketika
 
 
Allah
9Myhla
<430>
menjungkirbalikkannya
8tkphmk
<4114>
20
Kota itu
 
 
tidak
1al
<3808>
akan
 
 
pernah
3xunl
<5331>
dihuni
2bst
<3427>
lagi
 
 
ataupun
4alw
<3808>
ditinggali
5Nkst
<7931>
dari
 
 
generasi
8rwdw 7rwd
<1755> <1755> ==>
ke
6de
<5704>
generasi
8rwdw 7rwd
<== <1755> <1755>
Orang
 
 
Arab
12ybre
<6163>
tidak
9alw
<3808>
akan
 
 
mendirikan kemah
10lhy
<167>
di sana
11Ms
<8033>
dan para
 
 
gembala
13Myerw
<7462>
tidak
14al
<3808>
akan
 
 
mengistirahatkan
15wubry
<7257>
domba-dombanya
 
 
di sana
16Ms
<8033>
21
Akan tetapi
 
 
binatang-binatang liar gurun
3Myyu
<6728>
akan
 
 
berbaring
1wubrw
<7257>
di sana
2Ms
<8033>
Rumah-rumah
5Mhytb
<1004>
mereka akan
 
 
penuh
4walmw
<4390>
dengan
 
 
burung hantu
6Myxa
<255>
Burung-burung unta
10hney 9twnb
<3284> <1323>
juga akan
 
 
tinggal
7wnksw
<7931>
di sana
8Ms
<8033>
dan
 
 
kambing-kambing liar
11Myryevw
<8163>
akan
 
 
bermain-main
12wdqry
<7540>
di sana
13Ms
<8033>
22
Anjing-anjing hutan
2Myya
<338>
akan
 
 
melolong
1hnew
<6030>
di
 
 
rumah-rumah yang terbengkalai
3wytwnmlab
<490>
dan
 
 
serigala-serigala
4Myntw
<8577>
akan berada di dalam
 
 
istana-istana
5ylkyhb
<1964>
mereka yang
 
 
mewah
6gne
<6027>
Kesudahan Babel akan

segera
7bwrqw
<7138>
tiba
8awbl
<935>
 
9hte
<6256>
hari-harinya
10hymyw
<3117>
tidak
11al
<3808>
akan
 
 
diperpanjang
12wksmy
<4900>