Prev Chapter Isaiah 19 Next Chapter
1
Inilah
 
 
pesan ilahi
1avm
<4853>
tentang
 
 
Mesir
2Myrum
<4714>
Sesungguhnya
3hnh
<2009>
TUHAN
4hwhy
<3068>
mengendarai
5bkr
<7392>
sebuah
6le
<5921>
awan
7be
<5645>
yang
 
 
cepat
8lq
<7031>
dan akan
 
 
datang
9abw
<935>
ke
 
 
Mesir
10Myrum
<4714>
Berhala-berhala
12ylyla
<457>
Mesir
13Myrum
<4714>
akan
 
 
gemetar
11wenw
<5128>
di hadirat-Nya
14wynpm
<6440>
Hati
15bblw
<3824>
orang
 
 
Mesir
16Myrum
<4714>
akan
 
 
lumer
17omy
<4549>
di dalam
18wbrqb
<7130>
diri mereka
 
 
2
Aku akan
 
 
membuat
1ytkokow
<5526>
orang
 
 
Mesir
2Myrum
<4714>
melawan
4wmxlnw
<3898>
orang
 
 
Mesir
3Myrumb
<4714>
Mereka
 
 
masing-masing
5sya
<376>
akan berkelahi melawan

saudara
6wyxab
<251>
mereka dan
 
 
masing-masing
7syaw
<376>
melawan
 
 
tetangga
8wherb
<7453>
mereka sendiri
 
 
Kota
9rye
<5892>
melawan
 
 
kota
10ryeb
<5892>
kerajaan
11hklmm
<4467>
melawan
 
 
kerajaan
12hklmmb
<4467>
3
Semangat
2xwr
<7307>
orang
 
 
Mesir
3Myrum
<4714>
akan
 
 
dilenyapkan
1hqbnw
<1238>
dari
 
 
dalam
4wbrqb
<7130>
diri mereka dan Aku akan
 
 
mengacaukan
6elba
<1104>
rencana
5wtuew
<6098>
mereka Maka mereka akan
 
 
meminta petunjuk
7wsrdw
<1875>
kepada
8la
<413>
berhala-berhala
9Mylylah
<457>
kepada
10law
<413>
para
 
 
penyihir
11Myjah
<328>
kepada
12law
<413>
pemanggil-pemanggil arwah
13twbah
<178>
dan
14law
<413>
peramal-peramal
15Mynedyh
<3049>
4
Aku akan
 
 
menyerahkan
1ytrkow
<5534>
orang
2ta
<853>
Mesir
3Myrum
<4714>
ke dalam
 
 
tangan
4dyb
<3027>
seorang
 
 
tuan
5Mynda
<113>
yang
 
 
kejam
6hsq
<7186>
dan seorang
 
 
raja
7Klmw
<4428>
yang
 
 
bengis
8ze
<5794>
akan
 
 
memerintah
9lsmy
<4910>
mereka
10Mb
<0>
firman
11Man
<5002>
Tuhan
12Nwdah
<113>
TUHAN
13hwhy
<3068>
semesta alam
14twabu
<6635>
5
Air
2Mym
<4325>
di
 
 
laut
3Myhm
<3220>
akan
 
 
terbuang
1wtsnw
<3001>
sungai
4rhnw
<5104>
akan
 
 
mendangkal
6sbyw
<5405>
dan
 
 
mengering
5brxy
<2717>
6
Sungai-sungai
2twrhn
<5104>
akan
 
 
mengeluarkan bau busuk
1wxynzahw
<2186>
aliran-aliran
5yray
<2975>
air
 
 
Mesir
6rwum
<4693>
akan
 
 
menyusut
3wlld
<1809>
dan
 
 
mengering
4wbrxw
<2717>
Semua
 
 
buluh
7hnq
<7070>
dan
 
 
gelagah
8Pwow
<5488>
akan
 
 
membusuk
9wlmq
<7060>
7
Tempat-tempat gundul
1twre
<6169>
di dekat
2le
<5921>
sungai
3rway
<2975>
di
4le
<5921>
tepi
5yp
<6310>
Sungai Nil
6rway
<2975>
dan
 
 
semua
7lkw
<3605>
yang
 
 
ditaburkan
8erzm
<4218>
di tepi
 
 
sungai
9rway
<2975>
itu akan menjadi
 
 
kering
10sbyy
<3001>
diterbangkan angin
11Pdn
<5086>
dan
 
 
tidak ada lagi
12wnnyaw
<369>
8
Para
 
 
nelayan
2Mygydh
<1771>
akan
 
 
meratap
1wnaw
<578>
semua orang
4lk
<3605>
yang
 
 
melemparkan
5ykylsm
<7993>
kail
7hkx
<2443>
ke
 
 
Sungai Nil
6rwayb
<2975>
akan
 
 
berkabung
3wlbaw
<56>
Mereka yang
 
 
menebarkan
8yvrpw
<6566>
jala
9trmkm
<4365>
ke
10le
<5921>
 
11ynp
<6440>
perairan
12Mym
<4325>
itu akan
 
 
merana
13wllma
<535>
9
Para
 
 
pembuat
2ydbe
<5647>
kain
 
 
linen
3Mytsp
<6593>
akan
 
 
putus asa
1wsbw
<954>
demikian juga para
4twqyrv
<8305>
penenun
5Mygraw
<707>
kain putih
6yrwx
<2355>
10
Para
 
 
penopang
2hytts
<8356>
negeri itu

akan
1wyhw
<1961>
dihancurkan
3Myakdm
<1792>
semua
4lk
<3605>
pekerja
5yve
<6213>
upahan
6rkv
<7938>
akan
 
 
berduka
8spn 7ymga
<5315> <99>
11
Para
 
 
pangeran
3yrv
<8269>
Zoan
4Neu
<6814>
hanyalah
1Ka
<389>
orang-orang
 
 
bodoh
2Mylwa
<196>
belaka
 
 
Nasihat
6yuey
<6098>
dari para
 
 
penasihat
8hue
<6098>
yang paling
 
 
bijak
5ymkx
<2450>
milik
 
 
Firaun
7herp
<6547>
telah menjadi
 
 
bodoh
9hrebn
<1197>
Bagaimana
10Kya
<349>
mungkin kamu dapat
 
 
berkata
11wrmat
<559>
kepada
12la
<413>
Firaun
13herp
<6547>
Aku
16yna
<589>
adalah
 
 
putra
14Nb
<1121>
dari yang
 
 
bijaksana
15Mymkx
<2450>
putra
17Nb
<1121>
raja-raja
18yklm
<4428>
zaman
19Mdq
<6924>
dahulu
 
 
12
Kalau begitu
2awpa
<645>
di mana
1Mya
<335>
orang-orangmu yang bijaksana
3Kymkx
<2450>
Biarlah
5an
<4994>
mereka
 
 
memberitahumu
4wdygyw
<5046>
bahwa mereka dapat
6Kl
<0>
mengetahui
7wedyw
<3045>
apa
8hm
<4100>
yang telah
 
 
TUHAN
10hwhy
<3069>
semesta alam
11twabu
<6635>
rancangkan
9Uey
<3289>
terhadap
12le
<5921>
Mesir
13Myrum
<4714>
13
Para
 
 
pangeran
2yrv
<8269>
Zoan
3Neu
<6814>
telah
 
 
menjadi bodoh
1wlawn
<2973>
para
 
 
pangeran
5yrv
<8269>
Memfis
6Pn
<5297>
telah
 
 
teperdaya
4wasn
<5377>
para
 
 
pemuka
10tnp
<6438>
suku
11hyjbs
<7626>
mereka telah
 
 
menyesatkan
7weth
<8582>
 
8ta
<853>
Mesir
9Myrum
<4714>
14
TUHAN
1hwhy
<3068>
telah
 
 
mencurahkan
2Kom
<4537>
roh
4xwr
<7307>
kebingungan
5Myewe
<5773>
di tengah-tengah
3hbrqb
<7130>
mereka mereka telah
 
 
membuat
6wethw
<8582> ==>
 
7ta
<853>
Mesir
8Myrum
<4714>
tersesat
6wethw
<== <8582>
dalam
 
 
setiap
9lkb
<3605>
tindakannya
10whvem
<4639>
seperti
 
 
seorang pemabuk
12rwks
<7910>
yang
 
 
sempoyongan
11twethk
<8582>
dalam
 
 
muntahannya
13wayqb
<6892>
15
Tidak
1alw
<3808>
ada
2hyhy
<1961>
pekerjaan
4hvem
<4639>
untuk
 
 
Mesir
3Myruml
<4714>
yang
5rsa
<834>
dapat
 
 
dilakukan
6hvey
<6213>
baik oleh
 
 
kepala
7sar
<7218>
maupun
 
 
ekor
8bnzw
<2180>
cabang
9hpk
<3712>
maupun
 
 
ranting
10Nwmgaw
<100>
 
11o
<0>
16
Pada
 
 
hari
1Mwyb
<3117>
itu
2awhh
<1931>
orang
 
 
Mesir
4Myrum
<4714>
akan
 
 
menjadi
3hyhy
<1961>
seperti
 
 
perempuan
5Mysnk
<802>
gemetar
6drxw
<2729>
dan
 
 
ketakutan
7dxpw
<6342>
karena
8ynpm
<6440>
kibasan
9tpwnt
<8573>
tangan
10dy
<3027>
TUHAN
11hwhy
<3068>
semesta alam
12twabu
<6635>
yang
13rsa
<834>
dikibaskan
15Pynm
<5130>
atas
16wyle
<5921>
mereka
14awh
<1931>
17
Tanah
2tmda
<127>
Yehuda
3hdwhy
<3063>
akan
 
 
menjadi
1htyhw
<1961>
kengerian
5agxl
<2283>
bagi
 
 
Mesir
4Myruml
<4714>
setiap
6lk
<3605>
orang
 
 
yang
7rsa
<834>
 
9hta
<853>
kepadanya
10wyla
<413>
nama Yehuda
 
 
disebutkan
8rykzy
<2142>
akan menjadi
 
 
takut
11dxpy
<6342>
terhadap Yehuda
 
 
karena
12ynpm
<6440>
rencana
13tue
<6098>
yang
16rsa
<834>
 
17awh
<1931>
ditetapkan
18Uewy
<3289>
TUHAN
14hwhy
<3068>
semesta alam
15twabu
<6635>
atas
19wyle
<5921>
mereka
20o
<0>
18
Pada
 
 
hari
1Mwyb
<3117>
itu
2awhh
<1931>
 
3wyhy
<1961>
lima
4smx
<2568>
kota
5Myre
<5892>
di
 
 
tanah
6Urab
<776>
Mesir
7Myrum
<4714>
akan
 
 
berbicara
8twrbdm
<1696>
dalam
 
 
bahasa
9tpv
<8193>
Kanaan
10Nenk
<3667>
dan
 
 
bersumpah
11twebsnw
<7650>
setia kepada
 
 
TUHAN
12hwhyl
<3068>
semesta alam
13twabu
<6635>
salah satu
17txal
<259>
di antaranya akan
 
 
disebut
16rmay
<559>
Kota
14rye
<5892>
Kebinasaan
15orhh
<2041>
 
18o
<0>
19
Pada
 
 
waktu
1Mwyb
<3117>
itu
2awhh
<1931>
akan
 
 
ada
3hyhy
<1961>
satu
 
 
mazbah
4xbzm
<4196>
bagi
 
 
TUHAN
5hwhyl
<3068>
di tengah-tengah
6Kwtb
<8432>
tanah
7Ura
<776>
Mesir
8Myrum
<4714>
dan sebuah
 
 
tugu peringatan
9hbumw
<4676>
bagi
 
 
TUHAN
12hwhyl
<3068>
di dekat
10lua
<681>
perbatasan
11hlwbg
<1366>
20
Itu akan
 
 
menjadi
1hyhw
<1961>
tanda
2twal
<226>
dan
 
 
kesaksian
3delw
<5707>
bagi
 
 
TUHAN
4hwhyl
<3068>
semesta alam
5twabu
<6635>
di
 
 
tanah
6Urab
<776>
Mesir
7Myrum
<4714>
Apabila
8yk
<3588>
mereka
 
 
berseru
9wqeuy
<6817>
kepada
10la
<413>
TUHAN
11hwhy
<3068>
oleh
 
 
karena
12ynpm
<6440>
para
 
 
penindas
13Myuxl
<3905>
Dia akan
 
 
mengirimkan
14xlsyw
<7971>
kepada mereka seorang
15Mhl
<0>
penyelamat
16eyswm
<3467>
untuk
17brw
<7227>
membebaskan
18Mlyuhw
<5337>
mereka
 
 
21
TUHAN
2hwhy
<3068>
akan
 
 
menyatakan
1edwnw
<3045>
diri-Nya kepada
 
 
Mesir
3Myruml
<4714>
dan orang-orang
 
 
Mesir
5Myrum
<4714>
akan
 
 
mengenal
4wedyw
<3045>
 
6ta
<853>
TUHAN
7hwhy
<3068>
pada
 
 
hari
8Mwyb
<3117>
itu
9awhh
<1931>
dan mereka akan
 
 
beribadah
10wdbew
<5647>
dengan membawa
 
 
kurban sembelihan
11xbz
<2077>
dan
 
 
persembahan
12hxnmw
<4503>
serta
 
 
bernazar
14rdn 13wrdnw
<5088> <5087>
kepada
 
 
TUHAN
15hwhyl
<3068>
dan
 
 
menepatinya
16wmlsw
<7999>
22
TUHAN
2hwhy
<3068>
akan
 
 
memukul
1Pgnw
<5062>
 
3ta
<853>
Mesir
4Myrum
<4714>
memukul
5Pgn
<5062>
tetapi kemudian
 
 
menyembuhkannya
6awprw
<7495>
maka mereka akan
 
 
kembali
7wbsw
<7725>
kepada
8de
<5704>
TUHAN
9hwhy
<3068>
dan Dia akan
 
 
menjawab doa
10rtenw
<6279>
mereka dan
11Mhl
<0>
menyembuhkan
12Maprw
<7495>
mereka
 
 
23
Pada
 
 
waktu
1Mwyb
<3117>
itu
2awhh
<1931>
akan
 
 
ada
3hyht
<1961>
jalan raya
4hlom
<4546>
dari
 
 
Mesir
5Myrumm
<4714>
ke
 
 
Asyur
6hrwsa
<804>
Orang
7abw
<935>
Asyur
8rwsa
<804>
akan pergi ke
 
 
Mesir
9Myrumb
<4714>
dan orang
 
 
Mesir
10Myrumw
<4714>
akan pergi ke
 
 
Asyur
11rwsab
<804>
maka orang
 
 
Mesir
13Myrum
<4714>
akan
 
 
melayani
12wdbew
<5647>
bersama orang
14ta
<853>
Asyur
15rwsa
<804>
 
16o
<0>
24
Pada
 
 
waktu
1Mwyb
<3117>
itu
2awhh
<1931>
 
3hyhy
<1961>
Israel
4larvy
<3478>
akan menjadi yang
 
 
ketiga
5hysyls
<7992>
bersama dengan
 
 
Mesir
6Myruml
<4714>
dan
 
 
Asyur
7rwsalw
<804>
bahkan menjadi
 
 
berkat
8hkrb
<1293>
di
 
 
tengah-tengah
9brqb
<7130>
bumi
10Urah
<776>
25
yang
1rsa
<834>
telah
 
 
diberkati
2wkrb
<1288>
TUHAN
3hwhy
<3068>
semesta alam
4twabu
<6635>
dengan
 
 
berkata
5rmal
<559>
Diberkatilah
6Kwrb
<1288>
Mesir
8Myrum
<4714>
umat-Ku
7yme
<5971>
dan
 
 
Asyur
11rwsa
<804>
buatan
9hvemw
<4639>
tangan-Ku
10ydy
<3027>
serta
 
 
Israel
13larvy
<3478>
milik pusaka-Ku
12ytlxnw
<5159>
 
14o
<0>