Prev Chapter Isaiah 21 Next Chapter
1
Inilah
 
 
pesan ilahi
1avm
<4853>
tentang
 
 
padang belantara
2rbdm
<4057>
di tepi
 
 
laut
3My
<3220>
Seperti
 
 
angin puting beliung
4twpwok
<5492>
melintasi
6Plxl
<2498>
tanah Negeb
5bgnb
<5045>
demikianlah
 
 
datangnya
8ab
<935>
dari
 
 
padang belantara
7rbdmm
<4057>
dari
 
 
negeri
9Uram
<776>
yang
 
 
mengerikan
10harwn
<3372>
2
Suatu
 
 
penglihatan
1twzx
<2380>
yang
 
 
sukar
2hsq
<7186>
telah
 
 
ditunjukkan
3dgh
<5046>
kepadaku Orang yang
4yl
<0>
berkhianat
5dgwbh
<898>
akan
 
 
melakukan pengkhianatan
6dgwb
<898>
Para
 
 
perampok
7ddwshw
<7703>
akan
 
 
merampok
8ddws
<7703>
Majulah
9yle
<5927>
hai
 
 
Elam
10Mlye
<5867>
Kepunglah
11yrwu
<6696>
hai
 
 
Madai
12ydm
<4074>
Aku akan
 
 
menghentikan
15ytbsh
<7673>
segala
13lk
<3605>
keluh kesah
14htxna
<585>
yang ditimbulkannya
 
 
3
Karena
1le
<5921>
hal
 
 
itulah
2Nk
<3651>
pinggangku
4yntm
<4975>
dipenuhi
3walm
<4390>
rasa sakit
6Myryu
<6735>
penderitaan
5hlxlx
<2479>
telah
 
 
menangkapku
7ynwzxa
<270>
seperti
 
 
rasa sakit
8yryuk
<6735>
seorang wanita yang hendak
 
 
melahirkan
9hdlwy
<3205>
aku
 
 
terbungkuk-bungkuk
10ytywen
<5753>
sehingga tidak bisa

mendengar
11emsm
<8085>
aku
 
 
gemetar
12ytlhbn
<926>
sehingga tidak dapat

melihat
13twarm
<7200>
4
Hatiku
2ybbl
<3824>
cemas
1het
<8582>
kengerian
3twulp
<6427>
menyelubungi
4yntteb
<1204>
aku
5ta
<853>
Malam
6Psn
<5399>
yang aku
 
 
rindukan
7yqsx
<2837>
telah
 
 
berubah menjadi
8Mv
<7760>
 
9yl
<0>
ketakutan
10hdrxl
<2731>
bagiku
 
 
5
Persiapkan
1Kre
<6186>
meja
2Nxlsh
<7979>
hamparkan permadani
4typuh 3hpu
<6823> <6823>
makan
5lwka
<398>
dan
 
 
minumlah
6hts
<8354>
Tiba-tiba terdengar perintah
 
 
Bangkitlah
7wmwq
<6965>
hai
 
 
perwira-perwira
8Myrvh
<8269>
Siapkan
9wxsm
<4886>
perisaimu
10Ngm
<4043>
 
11P
<0>
6
Sebab
1yk
<3588>
beginilah
2hk
<3541>
firman
3rma
<559>
Tuhan
5ynda
<136>
kepadaku
4yla
<413>
Pergilah
6Kl
<1980>
tempatkan
7dmeh
<5975>
seorang
 
 
pengawas
8hpumh
<6822>
dan biarkan dia
 
 
melaporkan
11dygy
<5046>
apa
 
 
yang
9rsa
<834>
dilihatnya
10hary
<7200>
7
Apabila dia
 
 
melihat
1harw
<7200>
kereta perang
2bkr
<7393>
penunggang kuda
4Mysrp
<6571>
berpasang-pasangan
3dmu
<6776>
para
 
 
penunggang
5bkr
<7393>
keledai
6rwmx
<2543>
dan para
 
 
penunggang
7bkr
<7393>
unta
8lmg
<1581>
mintalah dia untuk
 
 
memerhatikannya
9bysqhw
<7181>
baik-baik
11br
<7227>
mengamatinya dengan sungguh-sungguh
12bsq 10bsq
<7182> <7182>
8
Kemudian pengawas itu
 
 
berseru
1arqyw
<7121>
 
2hyra
<738>
Di
3le
<5921>
menara pengawas
4hpum
<4707>
ya
 
 
Tuanku
5ynda
<136>
aku
6ykna
<595>
senantiasa
8dymt
<8548>
berdiri
7dme
<5975>
pada
 
 
siang hari
9Mmwy
<3119>
dan
 
 
di
10lew
<5921>
pos penjagaan
11ytrmsm
<4931>
aku
12ykna
<595>
ditempatkan
13bun
<5324>
sepanjang
14lk
<3605>
malam
15twlylh
<3915>
9
Lihatlah
1hnhw
<2009>
Sudah
2hz
<2088>
datang
3ab
<935>
orang-orang
5sya
<376>
berkereta
4bkr
<7393>
para
 
 
penunggang kuda
7Mysrp
<6571>
berpasang-pasangan
6dmu
<6776>
Lalu dia
 
 
berkata
8Neyw
<6030>
Sudah
9rmayw
<559>
jatuh
10hlpn
<5307>
Sudah
 
 
jatuh
11hlpn
<5307>
Babel
12lbb
<894>
Semua
13lkw
<3605>
patung
14ylyop
<6456> ==>
dewa
15hyhla
<430>
ukirannya
14ylyop
<== <6456>
telah
 
 
hancur berserakan
16rbs
<7665>
di
 
 
tanah
17Ural
<776>
10
Oh
 
 
bangsa-Ku
2Nbw
<1121>
yang
 
 
diirik
1ytsdm
<4098>
di
 
 
tempat pengirikan
3ynrg
<1637>
apa
 
 
yang
4rsa
<834>
kudengar
5ytems
<8085>
dari
6tam
<853>
TUHAN
7hwhy
<3068>
semesta alam
8twabu
<6635>
Allah
9yhla
<430>
Israel
10larvy
<3478>
telah
 
 
kuberitahukan
11ytdgh
<5046>
kepadamu
13o 12Mkl
<0> <0>
11
Pesan ilahi
1avm
<4853>
tentang
 
 
Duma
2hmwd
<1746>
Ada orang yang
 
 
berseru
4arq
<7121>
kepadaku
3yla
<413>
dari
 
 
Seir
5ryevm
<8165>
Hai
 
 
pengawal
6rms
<8104>
sudah selarut
 
 
apakah
7hm
<4100>
malam
8hlylm
<3915>
ini Hai
 
 
pengawal
9rms
<8104>
sudah selarut
 
 
apakah
10hm
<4100>
malam
11lylm
<3915>
ini
 
 
12
Pengawal
2rms
<8104>
itu
 
 
menjawab
1rma
<559>
Pagi
4rqb
<1242>
datang
3hta
<857>
dan demikian
 
 
juga
5Mgw
<1571>
malam
6hlyl
<3915>
Kalau
7Ma
<518>
kamu
 
 
ingin bertanya
8Nwyebt
<1158>
bertanyalah
9wyeb
<1158>
datanglah
11wyta
<857>
lagi
10wbs
<7725>
 
12o
<0>
13
Pesan ilahi
1avm
<4853>
tentang
 
 
Arab
2breb
<6152>
Dalam
 
 
belukar Jazirah
3reyb
<3293>
Arab
4breb
<6152>
kamu akan
 
 
bermalam
5wnylt
<3885>
hai
 
 
kafilah-kafilah
6twxra
<736>
orang
 
 
Dedan
7Myndd
<1720>
14
Hai
 
 
penghuni
5ybsy
<3427>
negeri
6Ura
<776>
Tema
7amyt
<8485>
bawalah
3wyth
<857>
air
4Mym
<4325>
untuk yang
1tarql
<7125>
haus
2amu
<6771>
hai penduduk negeri Tema

sambutlah
9wmdq
<6923>
para
 
 
pelarian
10ddn
<5074>
dengan membawa
 
 
roti
8wmxlb
<3899>
15
Sebab
1yk
<3588>
mereka telah
 
 
melarikan diri
4wddn
<5074>
dari
2ynpm
<6440>
pedang
3twbrx
<2719>
dari
5ynpm
<6440>
pedang
6brx
<2719>
yang
 
 
terhunus
7hswjn
<5203>
dari
8ynpmw
<6440>
busur
9tsq
<7198>
yang
 
 
dilengkungkan
10hkwrd
<1869>
dan
 
 
dari
11ynpmw
<6440>
pertempuran
13hmxlm
<4421>
sengit
12dbk
<3514>
 
14o
<0>
16
Sebab
1yk
<3588>
beginilah
2hk
<3541>
firman
3rma
<559>
TUHAN
4ynda
<136>
kepadaku
5yla
<413>
Dalam
6dweb
<5750>
waktu
 
 
setahun
7hns
<8141>
menurut
 
 
tahun-tahun
8ynsk
<8141>
orang upahan
9rykv
<7916>
 
10hlkw
<3615>
segala
11lk
<3605>
kemuliaan
12dwbk
<3519>
Kedar
13rdq
<6938>
akan berakhir
 
 
17
Sisa
1rasw
<7605>
jumlah
2rpom
<4557>
para
 
 
pemanah
3tsq
<7198>
yaitu orang-orang
 
 
kuat
4yrwbg
<1368>
keturunan
5ynb
<1121>
Kedar
6rdq
<6938>
akan tinggal
 
 
sedikit
7wjemy
<4591>
karena
8yk
<3588>
TUHAN
9hwhy
<3068>
Allah
10yhla
<430>
Israel
11larvy
<3478>
telah
 
 
berfirman
12rbd
<1696>
 
13o
<0>