Prev Chapter Isaiah 29 Next Chapter
1
Celakalah
1ywh
<1945>
Ariel
2layra
<740>
Ariel
3layra
<740>
kota
4tyrq
<7151>
tempat
 
 
Daud
6dwd
<1732>
berkemah
5hnx
<2583>
 
7wpo
<5595>
Tahun
8hns
<8141>
demi
9le
<5921>
tahun
10hns
<8141>
biarlah
 
 
perayaan-perayaan
11Mygx
<2282>
terus berlangsung
12wpqny
<5362>
2
Akan tetapi Aku akan
 
 
menyusahkan
1ytwqyuhw
<6693>
Ariel
2layral
<740>
Di sana akan
 
 
ada
3htyhw
<1961>
kesedihan
4hynat
<8386>
dan
 
 
ratapan
5hynaw
<592>
tetapi dia akan tetap
 
 
menjadi
6htyhw
<1961>
 
7yl
<0>
Ariel
8layrak
<740>
bagi-Ku
 
 
3
Aku akan
 
 
berkemah
1ytynxw
<2583>
melawan
3Kyle
<5921>
kamu
 
 
berkeliling
2rwdk
<1754>
dan
 
 
mengepungmu
4ytruw
<6696>
dengan
5Kyle
<5921>
menara-menara
6bum
<4674>
Aku akan
 
 
mendirikan
7ytmyqhw
<6965>
menara-menara pengepungan
9trum
<4694>
melawanmu
8Kyle
<5921>
4
Maka kamu akan
 
 
direndahkan
1tlpsw
<8213>
dan akan
 
 
berbicara
3yrbdt
<1696>
dari dalam
 
 
tanah
2Uram
<776>
perkataanmu
6Ktrma
<565>
akan terdengar
 
 
sayup-sayup
5xst
<7817>
dari dalam
 
 
debu
4rpemw
<6083>
Suaramu
10Klwq
<6963>
akan keluar dari tanah seperti
7hyhw
<1961>
suara roh
8bwak
<178>
dari dalam
 
 
tanah
9Uram
<776>
dan
 
 
perkataanmu
12Ktrma
<565>
akan
 
 
berbisik
13Puput
<6850>
dari
 
 
debu
11rpemw
<6083>
5
Akan tetapi
 
 
banyaknya
4Nwmh
<1995>
pasukan
 
 
lawanmu
5Kyrz
<2114>
akan
 
 
menjadi
1hyhw
<1961>
seperti
 
 
debu
2qbak
<80>
halus
3qd
<1851>
dan
 
 
banyaknya
8Nwmh
<1995>
orang-orang kejam
9Myuyre
<6184>
seperti
 
 
sekam
6Umkw
<4671>
yang
 
 
diterbangkan angin
7rbe
<5674>
Itu akan
 
 
terjadi
10hyhw
<1961>
dengan
 
 
cepat
11etpl
<6621>
dan
 
 
tiba-tiba
12Matp
<6597>
6
 
1Mem
<5973>
TUHAN
2hwhy
<3068>
semesta alam
3twabu
<6635>
akan
 
 
mendatangi
4dqpt
<6485>
kamu dengan
 
 
guntur
5Merb
<7482>
gempa bumi
6serbw
<7494>
dan dengan
 
 
suara
7lwqw
<6963>
yang
 
 
keras
8lwdg
<1419>
dengan
 
 
badai
9hpwo
<5492>
dan
 
 
angin puyuh
10hreow
<5591>
serta
 
 
kobaran
11bhlw
<3851>
api
12sa
<784>
yang
 
 
menghanguskan
13hlkwa
<398>
7
Maka
 
 
pasukan
5Nwmh
<1995>
semua
6lk
<3605>
bangsa
7Mywgh
<1471>
yang
 
 
memerangi
8Myabuh
<6633>
 
9le
<5921>
Ariel
10layra
<740>
semua
11lkw
<3605>
yang
 
 
memerangi
12hybu
<6633>
Ariel dan
 
 
benteng pertahanannya
13htdumw
<4685>
serta yang
 
 
menyusahkan
14Myqyumhw
<6693>
dia akan
 
 
menjadi
1hyhw
<1961>
seperti
 
 
mimpi
2Mwlxk
<2472>
sebuah
 
 
penglihatan
3Nwzx
<2377>
pada
 
 
malam hari
4hlyl
<3915>
 
15hl
<0>
8
Itu akan seperti
 
 
saat
1hyhw
<1961>
orang yang lapar
4berh
<7457>
 
2rsak
<834>
bermimpi
3Mlxy
<2492>
dia sedang
5hnhw
<2009>
makan
6lkwa
<398>
tetapi
 
 
bangun
7Uyqhw
<6974>
dalam keadaan lapar

tidak kenyang
8hqyrw
<7386>
Atau seperti orang
9wspn
<5315>
yang
10rsakw
<834>
haus
12amuh
<6771>
bermimpi
11Mlxy
<2492>
dia sedang
13hnhw
<2009>
minum
14hts
<8354>
tetapi
 
 
bangun
15Uyqhw
<6974>
dalam
16hnhw
<2009>
keadaan lemas
17Pye
<5889>
rasa hausnya
18wspnw
<5315>
tidak hilang
19hqqws
<8264>
Demikianlah
20Nk
<3651>
yang akan
 
 
terjadi
21hyhy
<1961>
pada
 
 
pasukan
22Nwmh
<1995>
semua
23lk
<3605>
bangsa
24Mywgh
<1471>
yang
 
 
berperang
25Myabuh
<6633>
melawan
26le
<5921>
Gunung
27rh
<2022>
Sion
28Nwyu
<6726>
 
29o
<0>
9
Berlambat-lambatlah
1whmhmth
<4102>
dan
 
 
terheran-heranlah
2whmtw
<8539>
Butakan
3wesetsh
<8173>
dirimu sendiri dan jadilah
 
 
buta
4wesw
<8173>
Mereka
 
 
mabuk
5wrks
<7937>
tetapi
 
 
bukan
6alw
<3808>
karena
 
 
anggur
7Nyy
<3196>
Mereka
 
 
sempoyongan
8wen
<5128>
tetapi
 
 
bukan
9alw
<3808>
karena
 
 
minuman keras
10rks
<7941>
10
Sebab
1yk
<3588>
TUHAN
4hwhy
<3069>
telah
 
 
mencurahkan
2Kon
<5258>
ke atasmu
3Mkyle
<5921>
roh
5xwr
<7307>
yang membuat kamu
 
 
tidur nyenyak
6hmdrt
<8639>
dan telah
 
 
menutup
7Mueyw
<6105>
 
8ta
<853>
matamu
9Mkynye
<5869>
yaitu para
10ta
<853>
nabi
11Myaybnh
<5030>
serta
 
 
menutupi
15hok
<3680>
 
12taw
<853>
kepalamu
13Mkysar
<7218>
yaitu para
 
 
pelihat
14Myzxh
<2374>
11
Seluruh
4lkh
<3605>
 
2Mkl
<0>
penglihatan
3twzx
<2380>
itu bagimu akan
 
 
menjadi
1yhtw
<1961>
seperti
 
 
kata-kata
5yrbdk
<1697>
dalam
 
 
kitab
6rpoh
<5612>
yang
8rsa
<834>
disegel
7Mwtxh
<2856>
Ketika kitab itu

diberikan
9wnty
<5414>
 
10wta
<853>
kepada
11la
<413>
orang yang
 
 
dapat membaca
13*rpo {rpoh} 12edwy
<5612> <3045>
dengan
 
 
berkata
14rmal
<559>
Tolong
16an
<4994>
bacakan
15arq
<7121>
ini
17hz
<2088>
orang itu akan
 
 
menjawab
18rmaw
<559>
Aku
 
 
tidak
19al
<3808>
bisa
20lkwa
<3201>
karena
21yk
<3588>
buku
 
 
ini
23awh
<1931>
disegel
22Mwtx
<2856>
12
Atau jika
 
 
kitab
2rpoh
<5612>
itu
 
 
diberikan
1Ntnw
<5414>
kepada orang
3le
<5921>
yang
4rsa
<834>
tidak
5al
<3808>
dapat membaca
7rpo 6edy
<5612> <3045>
dengan
 
 
berkata
8rmal
<559>
Tolong
10an
<4994>
bacakan
9arq
<7121>
ini
11hz
<2088>
orang itu akan
 
 
menjawab
12rmaw
<559>
Aku
 
 
buta huruf
15rpo 14ytedy 13al
<5612> <3045> <3808>
 
16o
<0>
13
Tuhan
2ynda
<136>
berfirman
1rmayw
<559>
Bangsa
6Meh
<5971>
ini
7hzh
<2088>

4yk 3Ney
<3588> <3282>
datang mendekat
5sgn
<5066>
dengan
 
 
mulutnya
8wypb
<6310>
dan
 
 
memuliakan
10ynwdbk
<3513>
Aku dengan
 
 
bibirnya
9wytpvbw
<8193>
padahal
 
 
hatinya
11wblw
<3820>
menjauh
12qxr
<7368>
dari-Ku
13ynmm
<4480>
dan
14yhtw
<1961>
penghormatan
15Mtary
<3373>
mereka kepada-Ku hanyalah
16yta
<853>
perintah
17twum
<4687>
yang
 
 
diajarkan
19hdmlm
<3925>
manusia
18Mysna
<376>
14
Karena
1Nkl
<3651>
itu
 
 
sesungguhnya
2ynnh
<2005>
Aku akan melakukan
 
 
lagi
3Powy
<3254>
perbuatan ajaib
4aylphl
<6381>
atas
5ta
<854>
bangsa
6Meh
<5971>
ini
7hzh
<2088>
keajaiban
8alph
<6381>
yang
 
 
menakjubkan
9alpw
<6382>
Kebijaksanaan
11tmkx
<2451>
orang-orang bijak
12wymkx
<2450>
mereka akan
 
 
hilang
10hdbaw
<6>
Kearifan
13tnybw
<998>
orang-orang
 
 
arif
14wynbn
<995>
mereka akan
 
 
disembunyikan
15rttot
<5641>
 
16o
<0>
15
Celakalah
1ywh
<1945>
mereka yang
 
 
menyembunyikan
4rtol
<5641>
rencana
5hue
<6098>
mereka
 
 
dalam-dalam
2Myqymemh
<6009>
dari
 
 
TUHAN
3hwhym
<3068>
dan
 
 
perbuatan-perbuatan
8Mhyvem
<4639>
mereka dalam
6hyhw
<1961>
gelap
7Ksxmb
<4285>
sambil
 
 
berkata
9wrmayw
<559>
Siapa
10ym
<4310>
yang akan
 
 
melihat
11wnar
<7200>
kita
 
 
Siapa
12ymw
<4310>
yang akan
 
 
mengetahui
13wnedwy
<3045>
apa yang kita lakukan
 
 
16
Kamu
 
 
memutarbalikkan
1Mkkph
<2017>
segala sesuatu
 
 
Haruskah
2Ma
<518>
tukang periuk
4ruyh
<3335>
dianggap
5bsxy
<2803>
sama seperti
 
 
tanah liat
3rmxk
<2563>
sehingga
6yk
<3588>
yang
 
 
dibuat
8hvem
<4639>
akan
 
 
berkata
7rmay
<559>
kepada yang membuatnya Dia
9whvel
<6213>
tidak
10al
<3808>
membuat
11ynve
<6213>
aku Atau yang
 
 
dibentuk
12ruyw
<3336>
berkata
13rma
<559>
kepada yang
 
 
membentuknya
14wruwyl
<3335>
Dia
 
 
tidak
15al
<3808>
tahu
16Nybh
<995>
apa-apa
 
 
17
Bukankah
1awlh
<3808>
tinggal
 
 
sebentar
4rezm 3jem
<4213> <4592>
lagi
2dwe
<5750>
dan
 
 
Lebanon
6Nwnbl
<3844>
akan
 
 
diubah menjadi
5bsw
<7725>
ladang yang subur
7lmrkl
<3759>
dan
 
 
ladang yang subur
8lmrkhw
<3759>
itu akan
 
 
dianggap
10bsxy
<2803>
sebagai
 
 
hutan
9reyl
<3293>
18
Pada
 
 
hari
2Mwyb
<3117>
itu
3awhh
<1931>
orang tuli
4Mysrxh
<2795>
akan
 
 
mendengar
1wemsw
<8085>
perkataan
5yrbd
<1697>
dari
 
 
kitab
6rpo
<5612>
itu
 
 
Mata
9ynye
<5869>
orang buta
10Myrwe
<5787>
akan
 
 
melihat
11hnyart
<7200>
lepas dari
 
 
kesuraman
7lpamw
<652>
dan
 
 
kegelapan
8Ksxmw
<2822>
mereka
 
 
19
Orang yang
 
 
menderita
2Mywne
<6035>
akan
 
 
lebih
1wpoyw
<3254>
bergembira
4hxmv
<8057>
di dalam
 
 
TUHAN
3hwhyb
<3068>
Orang yang miskin
5ynwybaw
<34>
di antara
 
 
umat manusia
6Mda
<120>
akan
 
 
bersukacita
9wlygy
<1523>
di dalam
 
 
Yang Mahakudus
7swdqb
<6918>
Israel
8larvy
<3478>
20
Sebab
1yk
<3588>
orang kejam
3Uyre
<6184>
akan
 
 
berakhir
2opa
<656>
dan para
 
 
pencemooh
5Ul
<3887>
akan
 
 
dihabisi
4hlkw
<3615>
Semua orang
7lk
<3605>
yang
 
 
berniat
8ydqs
<8245>
melakukan yang
 
 
jahat
9Nwa
<205>
akan
 
 
dilenyapkan
6wtrknw
<3772>
21
yaitu yang
 
 
menjadikan
1yayjxm
<2398> ==>
seseorang
2Mda
<120>
terdakwa
1yayjxm
<== <2398>
dengan suatu
 
 
perkataan
3rbdb
<1697>
dan yang
 
 
menjerat
6Nwsqy
<6983>
dia yang
 
 
mengadili
4xykwmlw
<3198>
di
 
 
pintu gerbang
5resb
<8179>
serta yang
 
 
memutarbalikkan
7wjyw
<5186>
perkara
 
 
orang benar
9qydu
<6662>
dengan
 
 
alasan yang bukan-bukan
8whtb
<8414>
 
10o
<0>
22
Karena
1Nkl
<3651>
itu
 
 
demikianlah
2hk
<3541>
firman
3rma
<559>
TUHAN
4hwhy
<3068>
yang
8rsa
<834>
menebus
9hdp
<6299>
 
10ta
<853>
Abraham
11Mhrba
<85>
tentang
5la
<413>
kaum keturunan
6tyb
<1004>
Yakub
7bqey
<3290>
Sekarang
13hte
<6258>
keturunan
 
 
Yakub
15bqey
<3290>
tidak
12al
<3808>
akan
 
 
menjadi malu
14swby
<954>
dan
 
 
mukanya
18wynp
<6440>
tidak
16alw
<3808>
akan
 
 
pucat
19wrwxy
<2357>
lagi
17hte
<6258>
23
Akan tetapi
 
 
ketika
1yk
<3588>
dia
 
 
melihat
2wtarb
<7200>
anak-anaknya
3wydly
<3206>
yaitu
 
 
karya
4hvem
<4639>
tangan-Ku
5ydy
<3027>
di
 
 
tengah-tengahnya
6wbrqb
<7130>
mereka akan
 
 
menguduskan
7wsydqy
<6942>
nama-Ku
8yms
<8034>
Mereka akan
 
 
menguduskan
9wsydqhw
<6942>
 
10ta
<853>
Yang Mahakudus
11swdq
<6918>
dari
 
 
Yakub
12bqey
<3290>
dan akan menghormati
13taw
<853>
Allah
14yhla
<430>
Israel
15larvy
<3478>
 
16wuyrey
<6206>
24
Orang-orang yang
 
 
pikirannya
3xwr
<7307>
sesat
2yet
<8582>
akan
 
 
mendapatkan
1wedyw
<3045>
pengertian
4hnyb
<998>
Orang-orang yang
 
 
bersungut-sungut
5Myngwrw
<7279>
akan
 
 
menerima
6wdmly
<3925>
pengajaran
7xql
<3948>