Prev Chapter Isaiah 42 Next Chapter
1
Lihatlah
1Nh
<2005>
hamba-Ku
2ydbe
<5650>
yang
 
 
Kutegakkan
3Kmta
<8551>
yang Aku
4wb
<0>
pilih
5yryxb
<972>
yang kepada-Nya Aku
 
 
berkenan
6htur
<7521>
Aku telah
7yspn
<5315>
menaruh
8yttn
<5414>
Roh-Ku
9yxwr
<7307>
ke atas-Nya
10wyle
<5921>
Dia akan
 
 
menyatakan
13ayuwy
<3318>
keadilan
11jpsm
<4941>
kepada
 
 
bangsa-bangsa
12Mywgl
<1471>
2
Dia
 
 
tidak
1al
<3808>
akan
 
 
berteriak
2qeuy
<6817>
atau
3alw
<3808>
menaikkan
4avy
<5375>
suara-Nya
 
 
tidak
5alw
<3808>
juga membuat
 
 
suara-Nya
8wlwq
<6963>
terdengar
6eymsy
<8085>
di jalan-jalan
7Uwxb
<2351>
3
Buluh
1hnq
<7070>
yang
 
 
terkulai
2Uwur
<7533>
tidak
3al
<3808>
akan
4rwbsy
<7665>
dipatahkan-Nya
 
 
sumbu
5htspw
<6594>
yang
 
 
pudar
6hhk
<3544>
nyalanya
 
 
tidak
7al
<3808>
akan
 
 
dipadamkan-Nya
8hnbky
<3518>
Dia akan
 
 
setia
9tmal
<571>
menyatakan
10ayuwy
<3318>
keadilan
11jpsm
<4941>
4
Dia
 
 
tidak
1al
<3808>
akan
3alw
<3808>
putus asa
2hhky
<3543>
dan
 
 
berkecil hati
4Uwry
<7533>
sampai
5de
<5704>
Dia telah
 
 
menegakkan
6Myvy
<7760>
keadilan
8jpsm
<4941>
di
 
 
bumi
7Urab
<776>
Pesisir-pesisir
10Myya
<339>
akan
 
 
menanti-nantikan
11wlyxyy
<3176>
hukum-Nya
9wtrwtlw
<8451>
 
12P
<0>
5
 
1hk
<3541>
Berkatalah
2rma
<559>
Allah
3lah
<410>
TUHAN
4hwhy
<3068>
yang
 
 
menciptakan
5arwb
<1254>
langit
6Mymsh
<8064>
dan
 
 
membentangkannya
7Mhyjwnw
<5186>
yang
 
 
menghamparkan
8eqr
<7554>
bumi
9Urah
<776>
dan semua yang
 
 
dihasilkannya
10hyauauw
<6631>
yang
 
 
memberikan
11Ntn
<5414>
napas
12hmsn
<5397>
kepada
 
 
manusia
13Mel
<5971>
di atasnya
14hyle
<5921>
dan
 
 
roh
15xwrw
<7307>
kepada mereka yang
 
 
berjalan
16Myklhl
<1980>
di dalamnya
17hb
<0>
6
Aku
1yna
<589>
TUHAN
2hwhy
<3068>
telah
 
 
memanggilmu
3Kytarq
<7121>
dalam
 
 
kebenaran
4qdub
<6664>
Aku akan
 
 
memegang
5qzxaw
<2388>
tanganmu
6Kdyb
<3027>
dan
 
 
menjagamu
7Kruaw
<5341>
Aku akan
 
 
menetapkanmu
8Kntaw
<5414>
sebagai satu
 
 
perjanjian
9tyrbl
<1285>
bagi
 
 
umat manusia
10Me
<5971>
dan sebagai
 
 
terang
11rwal
<216>
bagi
 
 
bangsa-bangsa
12Mywg
<1471>
7
untuk
 
 
membuka
1xqpl
<6491>
mata
2Mynye
<5869>
yang
 
 
buta
3twrwe
<5787>
untuk
 
 
melepaskan
4ayuwhl
<3318>
para
 
 
tawanan
6ryoa
<616>
dari
 
 
penjara
5rgomm
<4525>
dan mereka yang
 
 
tinggal
9ybsy
<3427>
dalam
 
 
kegelapan
10Ksx
<2822>
dari
 
 
rumah
7tybm
<1004>
tahanan
8alk
<3608>
8
Aku
1yna
<589>
adalah
 
 
TUHAN
2hwhy
<3068>
itulah
3awh
<1931>
nama-Ku
4yms
<8034>
Aku tidak akan memberikan
 
 
kemuliaan-Ku
5ydwbkw
<3519>
kepada yang
 
 
lain
6rxal
<312>
ataupun
7al
<3808>
 
8Nta
<5414>
kemasyhuran-Ku
9ytlhtw
<8416>
kepada
 
 
patung-patung pahatan
10Mylyopl
<6456>
9
Lihatlah
2hnh
<2009>
hal-hal yang
 
 
terdahulu
1twnsarh
<7223>
sudah
 
 
terjadi
3wab
<935>
hal-hal barulah
4twsdxw
<2319>
yang sekarang
 
 
Aku
5yna
<589>
sampaikan
6dygm
<5046>
sebelum
7Mrjb
<2962>
semuanya itu
 
 
muncul
8hnxmut
<6779>
Aku
 
 
memberitahukannya
9eymsa
<8085>
kepadamu
11P 10Mkta
<0> <853>
10
Nyanyikanlah
1wrys
<7891>
bagi
 
 
TUHAN
2hwhyl
<3068>
satu
 
 
nyanyian
3rys
<7892>
baru
4sdx
<2319>
nyanyikan
 
 
pujian
5wtlht
<8416>
bagi-Nya dari
 
 
ujung
6huqm
<7097>
bumi
7Urah
<776>
hai kamu yang
 
 
turun
8ydrwy
<3381>
ke
 
 
laut
9Myh
<3220>
dan
 
 
semua yang ada di dalamnya
10walmw
<4393>
hai
 
 
pulau-pulau
11Myya
<339>
dan semua
 
 
penduduknya
12Mhybsyw
<3427>
11
Biarlah
 
 
padang belantara
2rbdm
<4057>
dan
 
 
kota-kotanya
3wyrew
<5892>
mengangkat
1wavy
<5375>
suara mereka

desa-desa
4Myrux
<2691>
yang
 
 
didiami
5bst
<3427>
oleh kaum
 
 
Kedar
6rdq
<6938>
Biarlah
 
 
penduduk
8ybsy
<3427>
Sela
9elo
<5554>
bernyanyi dengan sukacita
7wnry
<7442>
biarlah mereka
 
 
bersorak
12wxwuy
<6681>
dari
 
 
puncak
10sarm
<7218>
gunung-gunung
11Myrh
<2022>
12
Biarlah mereka
 
 
memberikan
1wmyvy
<7760>
kemuliaan
3dwbk
<3519>
kepada
 
 
TUHAN
2hwhyl
<3068>
dan
 
 
menyatakan
6wdygy
<5046>
pujian-pujian-Nya
4wtlhtw
<8416>
di
 
 
pulau-pulau
5Myyab
<339>
13
TUHAN
1hwhy
<3068>
akan
 
 
keluar
3auy
<3318>
seperti
 
 
pahlawan
2rwbgk
<1368>
seperti
 
 
seorang
4syak
<376>
pejuang
5twmxlm
<4421>
Dia akan
 
 
membangkitkan
6ryey
<5782>
semangat
7hanq
<7068>
Dia akan
 
 
berteriak
8eyry
<7321>
Ya Dia akan
9Pa
<637>
meneriakkan seruan perang
10xyruy
<6873>
dan akan
 
 
menang
13rbgty
<1396>
atas
11le
<5921>
musuh-musuh-Nya
12wybya
<341>
 
14o
<0>
14
Sudah
 
 
sangat lama
2Mlwem
<5769>
Aku
 
 
berdiam diri
1ytysxh
<2814>
Aku telah
 
 
berdiam
3syrxa
<2790>
dan
 
 
menahan diri-Ku
4qpata
<662>
Sekarang Aku akan
 
 
berteriak
6hepa
<6463>
seperti seorang wanita yang hendak
 
 
melahirkan
5hdlwyk
<3205>
Aku akan
 
 
megap-megap
7Msa
<5395>
dan juga
 
 
terengah-engah
8Pasaw
<7602>
 
9dxy
<3162>
15
Aku akan
 
 
membuat tandus
1byrxa
<2717>
bukit-bukit
3twebgw
<1389>
dan
 
 
gunung-gunung
2Myrh
<2022>
dan
 
 
membuat layu
6sybwa
<3001>
semua
4lkw
<3605>
tumbuh-tumbuhannya
5Mbve
<6212>
Aku akan
 
 
mengubah
7ytmvw
<7760>
sungai-sungai
8twrhn
<5104>
menjadi
 
 
pulau-pulau
9Myyal
<339>
dan
 
 
mengeringkan
11sybwa
<3001>
kolam-kolam
10Mymgaw
<98>
16
Aku akan
 
 
menuntun
1ytklwhw
<1980>
yang
 
 
buta
2Myrwe
<5787>
di
 
 
jalan
3Krdb
<1870>
yang
 
 
tidak
4al
<3808>
mereka
 
 
ketahui
5wedy
<3045>
Di
 
 
jalan setapak
6twbytnb
<5410>
yang
 
 
tidak
7al
<3808>
mereka
 
 
kenal
8wedy
<3045>
Aku akan
 
 
menuntun
9Mkyrda
<1869>
mereka Aku akan
 
 
mengubah
10Myva
<7760>
gelap
11Ksxm
<4285>
menjadi
 
 
terang
13rwal
<216>
di hadapan
12Mhynpl
<6440>
mereka dan
 
 
tempat-tempat yang bergelombang
14Mysqemw
<4625>
menjadi
 
 
rata
15rwsyml
<4334>
Hal-hal
17Myrbdh
<1697>
itulah
16hla
<428>
yang akan Aku
 
 
lakukan
18Mtyve
<6213>
dan Aku
 
 
tidak
19alw
<3808>
akan
 
 
meninggalkan
20Mytbze
<5800>
mereka
 
 
17
Mereka akan
 
 
berbalik
1wgon
<5472>
ke belakang
2rwxa
<268>
dan akan sangat
 
 
malu
3wsby
<954>
dengan
 
 
aibnya
4tsb
<1322>
yang
 
 
percaya
5Myxjbh
<982>
kepada
 
 
patung-patung
6lopb
<6459>
dan yang
 
 
berkata
7Myrmah
<559>
kepada
 
 
patung-patung tuangan
8hkoml
<4541>
Kamulah
9Mta
<859>
ilah
10wnyhla
<430>
kami
11o
<0>
18
Dengarkanlah
2wems
<8085>
hai kamu yang
 
 
tuli
1Mysrxh
<2795>
Lihatlah
4wjybh
<5027>
hai kamu yang
 
 
buta
3Myrwehw
<5787>
 
5twarl
<7200>
19
Siapakah
1ym
<4310>
yang
 
 
buta
2rwe
<5787>
selain
3yk
<3588>
hamba-Ku
5ydbe
<5650>
atau
4Ma
<518>
yang
 
 
tuli
6srxw
<2795>
seperti
 
 
utusan
7ykalmk
<4397>
yang Aku
 
 
utus
8xlsa
<7971>
Siapakah
9ym
<4310>
yang
 
 
buta
10rwe
<5787>
seperti dia yang hidup
 
 
damai
11Mlsmk
<7999>
dengan-Ku atau
 
 
buta
12rwew
<5787>
seperti
 
 
hamba
13dbek
<5650>
TUHAN
14hwhy
<3068>
20
Kamu telah
 
 
melihat
1*twar {tyar}
<7200>
banyak
2twbr
<7227>
hal tetapi
 
 
tidak
3alw
<3808>
mengamatinya
 
 
Kamu
4rmst
<8104>
telah
 
 
membuka
5xwqp
<6491>
telinga
6Mynza
<241>
tetapi kamu
 
 
tidak
7alw
<3808>
mendengar
8emsy
<8085>
21
TUHAN
1hwhy
<3068>
berkenan
2Upx
<2654>
untuk
3Neml
<4616>
membuat
5lydgy
<1431> ==>
hukum-Nya
6hrwt
<8451>
menjadi besar
5lydgy
<== <1431>
dan
 
 
mulia
7rydayw
<142>
demi
 
 
kebenaran-Nya
4wqdu
<6664>
22
Akan tetapi
 
 
inilah
1awhw
<1931>
bangsa
2Me
<5971>
yang telah
 
 
dirampok
3zwzb
<962>
dan
 
 
dijarah
4ywosw
<8154>
mereka
 
 
semua
7Mlk
<3605>
dijebak
5xph
<6351>
dalam
 
 
lubang-lubang
6Myrwxb
<2352>
atau
 
 
disembunyikan
10wabxh
<2244>
di
 
 
rumah-rumah
8ytbbw
<1004>
tahanan
9Myalk
<3608>
Mereka telah
 
 
menjadi
11wyh
<1961>
mangsa
12zbl
<957>
tetapi
 
 
tidak
13Nyaw
<369>
ada yang
 
 
membebaskan
14lyum
<5337>
menjadi
 
 
barang jarahan
15hosm
<4933>
tetapi
 
 
tidak seorang pun
16Nyaw
<369>
berkata
17rma
<559>
Kembalikanlah
18bsh
<7725>
23
Siapakah
1ym
<4310>
di antaramu yang mau
2Mkb
<0>
mendengarkan
3Nyzay
<238>
hal ini
4taz
<2063>
Siapa yang mau
 
 
memperhatikan
5bsqy
<7181>
dan
 
 
mendengarkan
6emsyw
<8085>
untuk
 
 
hal-hal yang akan datang
7rwxal
<268>
24
Siapakah
1ym
<4310>
yang
 
 
menyerahkan
2Ntn
<5414>
Yakub
4bqey
<3290>
menjadi
 
 
jarahan
3*hosml {howsml}
<4882>
dan
 
 
Israel
5larvyw
<3478>
kepada para
 
 
perampok
6Myzzbl
<962>
Bukankah
7awlh
<3808>
TUHAN
8hwhy
<3069>
yang
9wz
<2098>
terhadap-Nya kita telah
 
 
berdosa
10wnajx
<2398>
yang
 
 
jalan-jalan-Nya
14wykrdb
<1870>
 
11wl
<0>
tidak
12alw
<3808>
ingin
13wba
<14>
mereka
 
 
lalui
15Kwlh
<1980>
dan yang
 
 
hukum-Nya
18wtrwtb
<8451>
tidak
16alw
<3808>
ingin mereka
 
 
patuhi
17wems
<8085>
25
Karena itu Dia
 
 
menumpahkan
1Kpsyw
<8210>
panas
4wpa
<639>
murka-Nya
3hmx
<2534>
ke atasnya
2wyle
<5921>
dan
 
 
peperangan
6hmxlm
<4421>
yang
 
 
hebat
5zwzew
<5807>
Hal itu akan
 
 
membuatnya
7whjhltw
<3857> ==>
dikepung
8bybom
<5439>
api
7whjhltw
<== <3857>
tetapi dia
 
 
tidak
9alw
<3808>
mengetahuinya
10edy
<3045>
api itu

membakarnya
11rebtw
<1197>
tetapi
 
 
pikirannya
16bl
<3820> ==>
 
12wb
<0>
tidak
13alw
<3808>
memperhatikannya
16bl
<== <3820>
memperhatikannya
15le 14Myvy
<5921> <7760>
 
17P
<0>