Prev Chapter Isaiah 45 Next Chapter
1
Beginilah
1hk
<3541>
perkataan
2rma
<559>
TUHAN
3hwhy
<3068>
kepada
 
 
yang diurapi-Nya
4wxysml
<4899>
kepada
 
 
Koresh
5srwkl
<3566>
yang
6rsa
<834>
tangan kanannya
8wnymyb
<3225>
Aku
 
 
pegang
7ytqzxh
<2388>
untuk
 
 
menundukkan
9drl
<7286>
bangsa-bangsa
11Mywg
<1471>
di hadapannya
10wynpl
<6440>
dan untuk
 
 
membuka
14xtpa
<6605>
ikat pinggang
12yntmw
<4975>
para
 
 
raja
13Myklm
<4428>
untuk
 
 
membuka
15xtpl
<6605>
pintu-pintu
17Mytld
<1817>
di hadapannya
16wynpl
<6440>
sehingga
 
 
pintu-pintu gerbang
18Myresw
<8179>
tidak
19al
<3808>
akan
 
 
ditutup
20wrgoy
<5462>
2
Aku
1yna
<589>
akan
 
 
berjalan
3Kla
<1980>
di depanmu
2Kynpl
<6440>
dan membuat
 
 
tempat-tempat yang bergelombang
4Myrwdhw
<1921>
menjadi rata
5*rsya {rswa}
<3474>
Aku akan
 
 
menghancurkan berkeping-keping
8rbsa
<7665>
pintu
6twtld
<1817>
perunggu
7hswxn
<5154>
dan
 
 
memotong
11edga
<1438>
jeruji
9yxyrbw
<1280>
besi
10lzrb
<1270>
mereka
 
 
3
Aku akan
 
 
memberikan
1yttnw
<5414>
kepadamu
2Kl
<0>
harta karun
3twruwa
<214>
di tempat yang

gelap
4Ksx
<2822>
dan
 
 
kekayaan tersembunyi
5ynmjmw
<4301>
yang disimpan di
 
 
tempat-tempat rahasia
6Myrtom
<4565>
supaya
7Neml
<4616>
kamu
 
 
tahu
8edt
<3045>
bahwa
9yk
<3588>
Akulah
10yna
<589>
TUHAN
11hwhy
<3068>
Allah
14yhla
<430>
Israel
15larvy
<3478>
yang
 
 
memanggil
12arwqh
<7121>
kamu dengan
 
 
namamu
13Kmsb
<8034>
4
Demi
1Neml
<4616>
hamba-Ku
2ydbe
<5650>
Yakub
3bqey
<3290>
dan demi
 
 
Israel
4larvyw
<3478>
umat pilihan-Ku
5yryxb
<972>
Aku
 
 
memanggilmu
6arqaw
<7121>
dengan menyebut
7Kl
<0>
namamu
8Kmsb
<8034>
Aku
 
 
memberimu gelar
9Knka
<3655>
meskipun kamu
 
 
tidak
10alw
<3808>
mengenal
11yntedy
<3045>
Aku
 
 
5
Akulah
1yna
<589>
TUHAN
2hwhy
<3068>
dan
 
 
tidak ada
3Nyaw
<369>
yang
 
 
lain
4dwe
<5750>
Selain
5ytlwz
<2108>
Aku
 
 
tidak ada
6Nya
<369>
Allah
7Myhla
<430>
Aku
 
 
memperlengkapi
8Krzaa
<247>
kamu sekalipun kamu
 
 
tidak
9alw
<3808>
mengenal
10yntedy
<3045>
Aku
 
 
6
supaya
1Neml
<4616>
mereka
 
 
mengetahui
2wedy
<3045>
dari
 
 
terbitnya
3xrzmm
<4217>
matahari
4sms
<8121>
dan dari
 
 
terbenamnya
5hbremmw
<4628>
bahwa
6yk
<3588>
tidak ada
7opa
<657>
yang lain
 
 
kecuali
8ydelb
<1107>
Aku
 
 
Akulah
9yna
<589>
TUHAN
10hwhy
<3068>
tidak
11Nyaw
<369>
ada yang
 
 
lain
12dwe
<5750>
7
Aku
 
 
membentuk
1ruwy
<3335>
terang
2rwa
<216>
dan
 
 
menciptakan
3arwbw
<1254>
gelap
4Ksx
<2822>
Aku
 
 
mendatangkan
5hve
<6213>
kesejahteraan
6Mwls
<7965>
dan
7arwbw
<1254>
bencana
8er
<7451>
Akulah
9yna
<589>
TUHAN
10hwhy
<3068>
yang
 
 
melakukan
11hve
<6213>
semua
12lk
<3605>
ini
13hla
<428>
 
14o
<0>
8
Meneteslah
1wpyerh
<7491>
hai
 
 
langit
2Myms
<8064>
dari
 
 
atas
3lemm
<4605>
dan biarlah
 
 
awan
4Myqxsw
<7834>
mencurahkan
5wlzy
<5140>
kebenaran
6qdu
<6664>
Biarlah
 
 
bumi
8Ura
<776>
terbuka
7xtpt
<6605>
dan
 
 
membuahkan
9wrpyw
<6509>
keselamatan
10esy
<3468>
dan biarlah
 
 
kebenaran
11hqduw
<6666>
bersemi
12xymut
<6779>
bersama dengan
13dxy
<3162>
itu
 
 
Aku
14yna
<589>
TUHAN
15hwhy
<3068>
telah
 
 
menciptakannya
16wytarb
<1254>
 
17o
<0>
9
Celakalah
1ywh
<1945>
orang yang
 
 
berselisih
2br
<7378>
dengan
3ta
<853>
Penciptanya
4wruy
<3335>
sekeping tembikar
5vrx
<2789>
di antara
6ta
<853>
tembikar-tembikar
7yvrx
<2789>
tanah
8hmda
<127>
Apakah
 
 
tanah liat
10rmx
<2563>
bertanya
9rmayh
<559>
kepada
 
 
tukang periuk
11wruyl
<3335>
Apa
12hm
<4100>
yang sedang kamu
 
 
buat
13hvet
<6213>
atau
 
 
hasil karyamu
14Klepw
<6467>
berkata Dia

tidak
15Nya
<369>
memiliki
 
 
tangan
16Mydy
<3027>
 
18o 17wl
<0> <0>
10
Celakalah
1ywh
<1945>
orang yang
 
 
berkata
2rma
<559>
kepada
 
 
ayahnya
3bal
<1>
Apa
4hm
<4100>
yang
 
 
kauperanakkan
5dylwt
<3205>
atau kepada
 
 
ibunya
6hsalw
<802>
Apa
7hm
<4100>
yang telah engkau
 
 
lahirkan
8Nylyxt
<2342>
 
9o
<0>
11
Beginilah
1hk
<3541>
perkataan
2rma
<559>
TUHAN
3hwhy
<3068>
Yang Kudus
4swdq
<6918>
dari
 
 
Israel
5larvy
<3478>
dan
 
 
Penciptanya
6wruyw
<3335>
Bertanyalah kepada-Ku tentang hal-hal yang akan
 
 
datang
7twytah
<857>
 
8ynwlas
<7592>
mengenai
9le
<5921>
anak-anak-Ku atau berikan perintah
10ynb
<1121>
mengenai
11lew
<5921>
pekerjaan
12lep
<6467>
 
13ydy
<3027>
tangan-Ku
14ynwut
<6680>
12
Akulah
1ykna
<595>
yang
 
 
menjadikan
2ytyve
<6213>
bumi
3Ura
<776>
dan
 
 
menciptakan
6ytarb
<1254>
manusia
4Mdaw
<120>
di atasnya
5hyle
<5921>
 
7yna
<589>
Tangan-Kulah
8ydy
<3027>
yang
 
 
membentangkan
9wjn
<5186>
langit
10Myms
<8064>
dan Aku telah
 
 
menetapkan
13ytywu
<6680>
semua
11lkw
<3605>
penghuninya
12Mabu
<6635>
13
Aku
1ykna
<595>
telah
 
 
membangkitkan
2whtryeh
<5782>
dia di dalam
 
 
kebenaran
3qdub
<6664>
dan Aku akan
 
 
membuat
6rsya
<3474> ==>
semua
4lkw
<3605>
jalannya
5wykrd
<1870>
rata
6rsya
<== <3474>
Dia
7awh
<1931>
akan
 
 
membangun
8hnby
<1129>
kota-Ku
9yrye
<5892>
dan akan
 
 
membebaskan
11xlsy
<7971>
orang-orang buangan-Ku
10ytwlgw
<1546>
tanpa
12al
<3808>
upah
13ryxmb
<4242>
atau
14alw
<3808>
bayaran
15dxsb
<7810>
demikianlah
 
 
perkataan
16rma
<559>
TUHAN
17hwhy
<3068>
semesta alam
18twabu
<6635>
 
19P
<0>
14
Beginilah
1hk
<3541>
perkataan
2rma
<559>
TUHAN
3hwhy
<3069>
Hasil kerja
4eygy
<3018>
Mesir
5Myrum
<4714>
dan
 
 
keuntungan perdagangan
6rxow
<5505>
Etiopia
7swk
<3568>
dan
 
 
orang-orang
9ysna
<376>
Seba
8Myabow
<5436>
yang
 
 
berperawakan tinggi
10hdm
<4060>
akan
 
 
beralih
12wrbey
<5674>
kepadamu
11Kyle
<5921>
dan
13Klw
<0>
menjadi
14wyhy
<1961>
milikmu Mereka semua akan
 
 
berjalan
16wkly
<1980>
di belakangmu
15Kyrxa
<310>
Mereka akan
 
 
datang
18wrbey
<5674>
dengan keadaan
 
 
dirantai
17Myqzb
<2131>
dan
19Kylaw
<413>
tunduk
20wwxtsy
<7812>
kepadamu
21Kyla
<413>
Mereka akan
 
 
memohon
22wllpty
<6419>
kepadamu
 
 
Sungguh
23Ka
<389>
 
24Kb
<0>
Allah
25la
<410>
menyertaimu dan
 
 
tidak ada
26Nyaw
<369>
yang
 
 
lain
27dwe
<5750>
Tidak ada
28opa
<657>
Allah
29Myhla
<430>
lain
 
 
15
Sesungguhnya
1Nka
<403>
Engkau
2hta
<859>
adalah
 
 
Allah
3la
<410>
yang
 
 
menyembunyikan
4rttom
<5641>
diri ya
 
 
Allah
5yhla
<430>
Israel
6larvy
<3478>
Juru Selamat
7eyswm
<3467>
16
Mereka akan
 
 
dipermalukan
1wswb
<954>
dan
2Mgw
<1571>
mendapatkan aib
3wmlkn
<3637>
para
 
 
pemahat
8ysrx
<2796>
patung
9Myryu
<6736>
akan
 
 
pergi
6wklh
<1980>
 
4Mlk
<3605>
bersama
5wdxy
<3162>
dalam
 
 
penghinaan
7hmlkb
<3639>
17
Akan tetapi
 
 
Israel
1larvy
<3478>
akan
 
 
diselamatkan
2eswn
<3467>
TUHAN
3hwhyb
<3068>
dan
 
 
keselamatan
4tewst
<8668>
yang
 
 
kekal
5Mymlwe
<5769>
Kamu
 
 
tidak
6al
<3808>
akan
 
 
dipermalukan
7wsbt
<954>
dan
8alw
<3808>
direndahkan
9wmlkt
<3637>
sampai
10de
<5704>
selama-lamanya
12de 11ymlwe
<5703> <5769>
 
13P
<0>
18
Sebab
1yk
<3588>
beginilah
2hk
<3541>
perkataan
3rma
<559>
TUHAN
4hwhy
<3068>
yang
 
 
menciptakan
5arwb
<1254>
langit
6Mymsh
<8064>
Dialah
7awh
<1931>
Allah
8Myhlah
<430>
yang
 
 
membentuk
9ruy
<3335>
bumi
10Urah
<776>
dan
 
 
menjadikannya
11hvew
<6213>
Dia
12awh
<1931>
mendirikannya
13hnnwk
<3559>
dan
 
 
tidak
14al
<3808>
membiarkannya
16harb
<1254>
kosong
15wht
<8414>
tetapi
 
 
membentuknya
18hruy
<3335>
untuk
 
 
didiami
17tbsl
<3427>
Akulah
19yna
<589>
TUHAN
20hwhy
<3068>
Tidak ada
21Nyaw
<369>
allah yang

lain
22dwe
<5750>
19
Aku
 
 
tidak pernah
1al
<3808>
berfirman
3ytrbd
<1696>
dengan sembunyi-sembunyi
2rtob
<5643>
di satu
 
 
tempat
4Mwqmb
<4725>
yang
5Ura
<776>
gelap
6Ksx
<2822>
Aku
 
 
tidak
7al
<3808>
mengatakan
8ytrma
<559>
kepada
 
 
keturunan
9erzl
<2233>
Yakub
10bqey
<3290>
Carilah
12ynwsqb
<1245>
Aku di
 
 
tempat yang sunyi
11wht
<8414>
Aku
13yna
<589>
TUHAN
14hwhy
<3068>
mengatakan
15rbd
<1696>
kebenaran
16qdu
<6664>
Aku hanya
 
 
mengatakan
17dygm
<5046>
yang
 
 
benar
18Myrsym
<4339>
20
Berkumpullah
1wubqh
<6908>
dan
 
 
datanglah
2wabw
<935>
mendekatlah
3wsgnth
<5066>
bersama-sama
4wdxy
<3162>
hai kamu yang
 
 
terluput
5yjylp
<6412>
dari
 
 
bangsa-bangsa
6Mywgh
<1471>
Mereka
 
 
tidak
7al
<3808>
memiliki
 
 
pengetahuan
8wedy
<3045>
yang
 
 
mengangkut
9Myavnh
<5375>
patung-patung
12Mlop
<6459>
 
10ta
<853>
kayu
11Ue
<6086>
mereka dan
 
 
berdoa
13Myllptmw
<6419>
kepada
14la
<413>
allah
15la
<410>
yang
 
 
tidak
16al
<3808>
dapat
 
 
menyelamatkan
17eyswy
<3467>
21
Katakan
1wdygh
<5046>
dan
 
 
sampaikan perkaramu
2wsyghw
<5066>
ya
3Pa
<637>
biarlah mereka
 
 
merundingkan
5wdxy 4wuewy
<3162> <3289>
ini
 
 
Siapakah
6ym
<4310>
yang
 
 
menyatakan
7eymsh
<8085>
hal
 
 
ini
8taz
<2063>
sejak dahulu
9Mdqm
<6924>
Siapakah yang
 
 
mengatakan
11hdygh
<5046>
itu kepadamu dari
 
 
zaman dahulu
10zam
<227>
Bukankah
12awlh
<3808>
Aku
13yna
<589>
TUHAN
14hwhy
<3068>
dan
 
 
tidak ada
15Nyaw
<369>
Allah
17Myhla
<430>
lain
16dwe
<5750>
selain
18ydelbm
<1107>
Aku
 
 
Allah
19la
<410>
yang
 
 
benar
20qydu
<6662>
dan
 
 
Juru Selamat
21eyswmw
<3467>
tidak ada
22Nya
<369>
yang lain
 
 
selain
23ytlwz
<2108>
Aku
 
 
22
Berpalinglah
1wnp
<6437>
kepada-Ku
2yla
<413>
dan kamu akan
 
 
diselamatkan
3weswhw
<3467>
hai
 
 
seluruh
4lk
<3605>
ujung
5yopa
<657>
bumi
6Ura
<776>
Sebab
7yk
<3588>
Akulah
8yna
<589>
Allah
9la
<410>
dan
 
 
tidak
10Nyaw
<369>
ada yang
 
 
lain
11dwe
<5750>
23
Aku telah
1yb
<0>
bersumpah
2ytebsn
<7650>
demi diri-Ku sendiri
 
 
firman
6rbd
<1697>
telah
 
 
keluar
3auy
<3318>
dari
 
 
mulut-Ku
4ypm
<6310>
dalam
 
 
kebenaran
5hqdu
<6666>
dan
 
 
tidak
7alw
<3808>
akan
 
 
kembali
8bwsy
<7725>
yaitu Kepada-Ku
 
 
setiap
12lk
<3605>
lutut
13Krb
<1290>
akan
10yl 9yk
<0> <3588>
bertelut
11erkt
<3766>
dan
 
 
setiap
15lk
<3605>
lidah
16Nwsl
<3956>
akan
 
 
bersumpah
14ebst
<7650>
24
Mereka akan berkata tentang Aku
 
 
Hanya
1Ka
<389>
di dalam
 
 
TUHAN
2hwhyb
<3068>
saja
4rma 3yl
<559> <0>
kebenaran
5twqdu
<6666>
dan
 
 
kekuatan
6zew
<5797>
Semua
10lk
<3605>
orang yang
 
 
marah
11Myrxnh
<2734>
terhadap Dia akan
8awby 7wyde
<935> <5704>
dipermalukan
9wsbyw
<954>
 
12wb
<0>
25
Di dalam
 
 
TUHAN
1hwhyb
<3068>
 
3wllhtyw
<1984>
seluruh
4lk
<3605>
keturunan
5erz
<2233>
Israel
6larvy
<3478>
akan
 
 
dibenarkan
2wqduy
<6663>
dan akan merasa bangga