Prev Chapter Isaiah 49 Next Chapter
1
Dengarkanlah
1wems
<8085>
aku hai
 
 
pulau-pulau
2Myya
<339>
 
3yla
<413>
perhatikanlah
4wbysqhw
<7181>
hai
 
 
bangsa-bangsa
5Mymal
<3816>
yang
 
 
jauh
6qwxrm
<7350>
TUHAN
7hwhy
<3068>
telah
 
 
memanggil
9ynarq
<7121>
aku sejak dalam
 
 
kandungan
8Njbm
<990>
Dia telah
 
 
menyebut
12rykzh
<2142>
namaku
13yms
<8034>
sejak dari dalam
 
 
perut
10yemm
<4578>
ibuku
11yma
<517>
2
Dia
 
 
menjadikan
1Mvyw
<7760>
mulutku
2yp
<6310>
seperti
 
 
pedang
3brxk
<2719>
yang
 
 
tajam
4hdx
<2299>
dalam
 
 
bayangan
5lub
<6738>
tangan-Nya
6wdy
<3027>
Dia
 
 
menyembunyikan
7ynaybxh
<2244>
aku Dia
 
 
menjadikan
8ynmyvyw
<7760>
aku
 
 
anak panah
9Uxl
<2671>
yang
 
 
mengilap
10rwrb
<1305>
Dalam
 
 
tabung anak panah-Nya
11wtpsab
<827>
Dia
 
 
menyembunyikan
12ynrytoh
<5641>
aku
 
 
3
Dia
 
 
berkata
1rmayw
<559>
kepadaku
 
 
Kamu
4hta
<859>
adalah
2yl
<0>
hamba-Ku
3ydbe
<5650>
hai
 
 
Israel
5larvy
<3478>
Melaluimu
6rsa
<834>
Aku akan
7Kb
<0>
dimuliakan
8rapta
<6286>
4
Akan tetapi
 
 
aku
1ynaw
<589>
berkata
2ytrma
<559>
Aku telah
 
 
berjerih lelah
4ytegy
<3021>
dalam
 
 
kesia-siaan
3qyrl
<7385>
aku telah
 
 
menghabiskan
8ytylk
<3615>
kekuatanku
7yxk
<3581>
untuk hal
 
 
percuma
5whtl
<8414>
dan
 
 
kesia-siaan
6lbhw
<1892>
Namun
9Nka
<403>
keadilanku
10yjpsm
<4941>
terjamin
 
 
bersama
11ta
<854>
TUHAN
12hwhy
<3068>
dan
 
 
upahku
13ytlepw
<6468>
bersama
14ta
<854>
Allahku
15yhla
<430>
5
Dan
 
 
sekarang
1htew
<6258>
kata
2rma
<559>
TUHAN
3hwhy
<3069>
yang
 
 
membentuk
4yruy
<3335>
aku dari
 
 
rahim
5Njbm
<990>
untuk menjadi
 
 
hamba-Nya
6dbel
<5650>
untuk
7wl
<0>
membawa
8bbwsl
<7725> ==>
Yakub
9bqey
<3290>
kembali
8bbwsl
<== <7725>
kepada-Nya
10wyla
<413>
dan supaya
 
 
Israel
11larvyw
<3478>
 
12*wl {al}
<3808>
dikumpulkan
13Poay
<622>
kepada-Nya Sebab aku
 
 
dimuliakan
14dbkaw
<3513>
di
 
 
mata
15ynyeb
<5869>
TUHAN
16hwhy
<3069>
dan
 
 
Allahku
17yhlaw
<430>
telah
 
 
menjadi
18hyh
<1961>
kekuatanku
19yze
<5797>
6
Dia
 
 
berkata
1rmayw
<559>
Terlalu ringan
2lqn
<7043>
bagimu untuk menjadi
4yl 3Ktwyhm
<0> <1961>
hamba
5dbe
<5650>
bagi-Ku untuk
 
 
membangkitkan
6Myqhl
<6965>
 
7ta
<853>
suku-suku
8yjbs
<7626>
Yakub
9bqey
<3290>
dan untuk
 
 
membawa kembali
12byshl
<7725>
orang-orang
 
 
Israel
11larvy
<3478>
yang masih
 
 
terpelihara
10*yrwunw {yryunw}
<5336>
Aku juga akan
 
 
menjadikanmu
13Kyttnw
<5414>
terang
14rwal
<216>
bagi
 
 
bangsa-bangsa
15Mywg
<1471>
sehingga
16twyhl
<1961>
keselamatan-Ku
17ytewsy
<3444>
dapat
 
 
sampai ke
18de
<5704>
ujung
19huq
<7097>
bumi
20Urah
<776>
 
21o
<0>
7
Beginilah
1hk
<3541>
perkataan
2rma
<559>
TUHAN
3hwhy
<3068>
Penebus
4lag
<1350>
Israel
5larvy
<3478>
Yang Kudus
6wswdq
<6918>
darinya kepada
 
 
dia
8spn
<5315>
yang
 
 
dihina
7hzbl
<960>
yang
 
 
tidak disukai
9betml
<8581>
bangsa-bangsa
10ywg
<1471>
hamba
11dbel
<5650>
para
 
 
penguasa
12Mylsm
<4910>
Raja-raja
13Myklm
<4428>
akan
 
 
melihat
14wary
<7200>
lalu
 
 
bangkit
15wmqw
<6965>
para
 
 
pembesar
16Myrv
<8269>
akan
 
 
sujud menyembah
17wwxtsyw
<7812>
karena
18Neml
<4616>
TUHAN
19hwhy
<3068>
yang
20rsa
<834>
setia
21Nman
<539>
Yang Kudus
22sdq
<6918>
dari
 
 
Israel
23larvy
<3478>
yang telah
 
 
memilihmu
24Krxbyw
<977>
8
Beginilah
1hk
<3541>
perkataan
2rma
<559>
TUHAN
3hwhy
<3068>
Pada
 
 
waktu
4teb
<6256>
perkenanan
5Nwur
<7522>
Aku telah
 
 
menjawabmu
6Kytyne
<6030>
Pada
 
 
hari
7Mwybw
<3117>
penyelamatan
8hewsy
<3444>
Aku telah
 
 
menolongmu
9Kytrze
<5826>
Aku akan
 
 
menjagamu
10Kruaw
<5341>
dan
 
 
memberikanmu
11Kntaw
<5414>
sebagai
 
 
perjanjian
12tyrbl
<1285>
bagi
 
 
umat manusia
13Me
<5971>
untuk
 
 
memulihkan
14Myqhl
<6965>
negeri
15Ura
<776>
ini dan
 
 
membuat
16lyxnhl
<5157> ==>
mereka
 
 
mewarisi
16lyxnhl
<== <5157>
milik pusaka
17twlxn
<5159>
yang
 
 
sunyi sepi
18twmms
<8074>
9
Katakanlah
1rmal
<559>
kepada mereka yang
 
 
ditawan
2Myrwoal
<631>
Keluarlah
3wau
<3318>
kepada mereka
 
 
yang
4rsal
<834>
dalam
 
 
kegelapan
5Ksxb
<2822>
Muncullah
6wlgh
<1540>
Mereka akan
 
 
makan
9wery
<7462>
di
 
 
sepanjang
7le
<5921>
jalan
8Mykrd
<1870>
dan menemukan

padang rumput
12Mtyerm
<4830>
di
10lkbw
<3605>
tempat-tempat tinggi yang gundul
11Myyps
<8205>
10
Mereka
 
 
tidak
1al
<3808>
akan
 
 
lapar
2wbery
<7456>
atau
3alw
<3808>
haus
4wamuy
<6770>
ataupun
5alw
<3808>
angin panas
7brs
<8273>
dan
 
 
terik matahari
8smsw
<8121>
menyengat
6Mky
<5221>
mereka
 
 
Sebab
9yk
<3588>
Dia yang
 
 
berbelas kasihan
10Mmxrm
<7355>
kepada mereka akan
 
 
menuntun
11Mghny
<5090>
mereka dan
 
 
membimbing
15Mlhny
<5095>
mereka
 
 
ke
12lew
<5921>
mata
13yewbm
<4002>
air
14Mym
<4325>
11
Aku akan
 
 
membuat
1ytmvw
<7760>
semua
2lk
<3605>
gunung-Ku
3yrh
<2022>
menjadi
 
 
jalan
4Krdl
<1870>
dan
 
 
jalan-jalan raya-Ku
5ytlomw
<4546>
akan
6Nwmry
<7311>
dinaikkan
 
 
12
Lihatlah
1hnh
<2009>
hal-hal
 
 
ini
2hla
<428>
akan
 
 
datang
4waby
<935>
dari
 
 
jauh
3qwxrm
<7350>
Dan
 
 
lihatlah
5hnhw
<2009>
hal-hal
 
 
ini
6hla
<428>
dari
 
 
utara
7Nwpum
<6828>
dan dari
 
 
barat
8Mymw
<3220>
Mereka
9hlaw
<428>
datang dari
 
 
tanah
10Uram
<776>
Sinim
11Mynyo
<5515>
13
Bersukacitalah
1wnr
<7442>
hai
 
 
langit
2Myms
<8064>
Bergembiralah
3ylygw
<1523>
hai
 
 
bumi
4Ura
<776>
Beria-rialah
5*wxupw {wxupy}
<6476>
hai
 
 
gunung-gunung
6Myrh
<2022>
dalam
 
 
nyanyian
7hnr
<7440>
Sebab
8yk
<3588>
TUHAN
10hwhy
<3068>
telah
 
 
menghibur
9Mxn
<5162>
umat-Nya
11wme
<5971>
dan telah
 
 
berbelas kasihan
13Mxry
<7355>
kepada umat-Nya yang

menderita
12wynew
<6041>
 
14o
<0>
14
Akan tetapi
 
 
Sion
2Nwyu
<6726>
berkata
1rmatw
<559>
TUHAN
4hwhy
<3068>
telah
 
 
mengabaikan
3ynbze
<5800>
aku
 
 
Tuhanku
5yndaw
<136>
telah
 
 
melupakan
6ynxks
<7911>
aku
 
 
15
Dapatkah
 
 
seorang perempuan
2hsa
<802>
melupakan
1xksth
<7911>
anaknya yang disusuinya
3hlwe
<5764>
sehingga dia tidak
 
 
berbelas kasihan
4Mxrm
<7355>
kepada
 
 
anak
5Nb
<1121>
dari
 
 
rahimnya
6hnjb
<990>
Sekalipun
7Mg
<1571>
mereka
8hla
<428>
melupakannya
9hnxkst
<7911>
Aku
10yknaw
<595>
tidak
11al
<3808>
akan
 
 
melupakanmu
12Kxksa
<7911>
16
Sesungguhnya
1Nh
<2005>
Aku telah
 
 
mengukir
4Kytqx
<2710>
kamu
 
 
di
2le
<5921>
kedua
 
 
telapak tangan-Ku
3Mypk
<3709>
Tembok-tembokmu
5Kytmwx
<2346>
terus-menerus
7dymt
<8548>
di hadapan-Ku
6ydgn
<5048>
17
Anak-anakmu
2Kynb
<1121>
akan
 
 
bergegas
1wrhm
<4116>
tetapi
 
 
penghancurmu
3Kyorhm
<2040>
dan mereka yang
 
 
menyia-nyiakanmu
4Kybrxmw
<2717>
 
5Kmm
<4480>
pergi meninggalkan
6wauy
<3318>
kamu
 
 
18
Angkatlah
1yav
<5375>
matamu
3Kynye
<5869>
dan
 
 
pandanglah
4yarw
<7200>
ke sekeliling
2bybo
<5439>
mereka
 
 
semua
5Mlk
<3605>
berkumpul
6wubqn
<6908>
bersama dan
 
 
datang
7wab
<935>
kepadamu Karena
 
 
Aku
10yna
<589>
yang
8Kl
<0>
hidup
9yx
<2416>
pernyataan
11Man
<5002>
TUHAN
12hwhy
<3068>
kamu
 
 
pasti
13yk
<3588>
akan
 
 
mengenakan
16ysblt
<3847>
mereka
 
 
semua
14Mlk
<3605>
seperti
 
 
perhiasan
15ydek
<5716>
dan
 
 
mengikatkan
17Myrsqtw
<7194>
mereka ke badan seperti seorang
 
 
pengantin perempuan
18hlkk
<3618>
19
Sebab
1yk
<3588>
tempat-tempatmu yang tandus
2Kytbrx
<2723>
dan
 
 
sunyi
3Kytmmsw
<8074>
serta
 
 
negerimu
4Uraw
<776>
yang
 
 
dihancurkan
5Kytorh
<2035>
sungguh
6yk
<3588>
sekarang
7hte
<6258>
kamu akan menjadi
 
 
terlalu sempit
8yrut
<3334>
bagi
 
 
pendudukmu
9bswym
<3427>
dan orang-orang yang
 
 
menelanmu
11Kyelbm
<1104>
akan
 
 
jauh
10wqxrw
<7368>
20
Anak-anakmu
4ynb
<1121>
yang dahulu hilang
5Kylks
<7923>
akan
1dwe
<5750>
berkata
2wrmay
<559>
di
 
 
telingamu
3Kynzab
<241>
 
7yl
<0>
Tempat
8Mwqmh
<4725>
ini
 
 
terlalu sempit
6ru
<6862>
bagiku
 
 
Berikanlah
9hsg
<5066>
aku tempat untuk aku
10yl
<0>
tinggali
11hbsaw
<3427>
21
Maka kamu akan
 
 
berkata
1trmaw
<559>
di dalam
 
 
hatimu
2Kbblb
<3824>
Siapakah
3ym
<4310>
yang telah
 
 
melahirkan
4dly
<3205>
semua
6ta 5yl
<853> <0>
ini
7hla
<428>
bagiku
 
 
Aku
8ynaw
<589>
telah dibuat
 
 
kehilangan anak
9hlwks
<7921>
dan
 
 
mandul
10hdwmlgw
<1565>
diasingkan
11hlg
<1473>
dan
 
 
disingkirkan
12hrwow
<5493>
 
13hlaw
<428>
Siapakah
14ym
<4310>
yang telah
 
 
membesarkan
15ldg
<1431>
mereka
 
 
Lihatlah
16Nh
<2005>
aku
17yna
<589>
ditinggalkan
18ytrasn
<7604>
sendirian
19ydbl
<905>
dari
 
 
mana
21hpya
<375>
semua
 
 
ini
20hla
<428>
datang
23P 22Mh
<0> <1992>
22
Beginilah
1hk
<3541>
perkataan
2rma
<559>
TUHAN
4hwhy
<3069>
Allah
3ynda
<136>
Lihatlah
5hnh
<2009>
Aku akan
 
 
mengangkat
6ava
<5375>
tangan-Ku
9ydy
<3027>
kepada
7la
<413>
bangsa-bangsa
8Mywg
<1471>
dan
 
 
meninggikan
12Myra
<7311>
panji-panji-Ku
13yon
<5251>
kepada
10law
<413>
suku-suku bangsa
11Myme
<5971>
Maka mereka akan
 
 
menggendong
14waybhw
<935>
anak-anak laki-lakimu
15Kynb
<1121>
di
 
 
dada
16Nuxb
<2684>
mereka
 
 
menggendong
20hnavnt
<5375>
anak-anak perempuanmu
17Kytnbw
<1323>
di
18le
<5921>
bahu
19Ptk
<3802>
mereka
 
 
23
 
1wyhw
<1961>
Raja-raja
2Myklm
<4428>
akan menjadi
 
 
bapak pengasuhmu
3Kynma
<539>
dan
 
 
ratu-ratu
4Mhytwrvw
<8282>
mereka
 
 
menjadi ibu pengasuhmu
5Kytqynym
<3243>
Mereka akan
 
 
sujud
8wwxtsy
<7812>
kepadamu dengan
 
 
wajah
6Mypa
<639>
menghadap
 
 
tanah
7Ura
<776>
dan
 
 
menjilat
12wkxly
<3897>
 
9Kl
<0>
debu
10rpew
<6083>
kakimu
11Kylgr
<7272>
Maka kamu akan
 
 
mengetahui
13tedyw
<3045>
bahwa
14yk
<3588>
Akulah
15yna
<589>
TUHAN
16hwhy
<3068>
mereka
 
 
yang
17rsa
<834>
menanti-nantikan
20ywq
<6960>
Aku
 
 
tidak
18al
<3808>
akan
 
 
dipermalukan
19wsby
<954>
 
21o
<0>
24
Dapatkah
 
 
barang rampasan
3xwqlm
<4455>
direbut
1xqyh
<3947>
dari orang yang
 
 
kuat
2rwbgm
<1368>
atau
4Maw
<518>
tawanan
5ybs
<7628>
diselamatkan
7jlmy
<4422>
dari
 
 
orang yang gagah
6qydu
<6662>
25
Sungguh
1yk
<3588>
beginilah
2hk
<3541>
perkataan
3rma
<559>
TUHAN
4hwhy
<3068>
Bahkan
5Mg
<1571>
tawanan
6ybs
<7628>
orang kuat
7rwbg
<1368>
akan
 
 
direbut
8xqy
<3947>
dan
 
 
barang rampasan
9xwqlmw
<4455>
orang gagah
10Uyre
<6184>
akan
 
 
diselamatkan
11jlmy
<4422>
Sebab
 
 
Aku
14ykna
<595>
akan
 
 
menentang
15byra
<7378>
mereka yang
12taw
<854>
melawanmu
13Kbyry
<3401>
dan
 
 
Aku
18ykna
<595>
akan
 
 
menyelamatkan
19eyswa
<3467>
 
16taw
<853>
anak-anakmu
17Kynb
<1121>
26
Aku akan membuat para
2ta
<853>
penindasmu
3Kynwm
<3238>
memakan
1ytlkahw
<398>
 
4ta
<853>
daging
5Mrvb
<1320>
mereka sendiri Mereka akan
 
 
mabuk
8Nwrksy
<7937>
oleh
 
 
darah
7Mmd
<1818>
mereka sendiri seperti oleh
 
 
anggur
6oyoekw
<6071>
Maka
 
 
semua orang
10lk
<3605>
akan
 
 
mengetahui
9wedyw
<3045>
 
11rvb
<1320>
bahwa
12yk
<3588>
Aku
13yna
<589>
TUHAN
14hwhy
<3068>
adalah
 
 
Juru Selamatmu
15Keyswm
<3467>
Penebusmu
16Klagw
<1350>
Yang Perkasa
17ryba
<46>
dari
 
 
Yakub
18bqey
<3290>
 
19o
<0>