Prev Chapter Jeremiah 10 Next Chapter Show all verses
1
Dengarkanlah
1wems
<8085>
 
2ta
<853>
firman
3rbdh
<1697>
yang
4rsa
<834>
TUHAN
6hwhy
<3068>
firmankan
5rbd
<1696>
kepadamu hai
7Mkyle
<5921>
keturunan
8tyb
<1004>
Israel
9larvy
<3478>
2
Beginilah
1hk
<3541>
firman
2rma
<559>
TUHAN
3hwhy
<3068>
Janganlah
7la
<408>
mempelajari
8wdmlt
<3925>
 
4la
<413>
jalan
5Krd
<1870>
bangsa-bangsa
6Mywgh
<1471>
ataupun
11la
<408>
cemas
12wtxt
<2865>
akan
 
 
tanda-tanda
9twtamw
<226>
langit
10Mymsh
<8064>
walaupun
13yk
<3588>
bangsa-bangsa
15Mywgh
<1471>
takut
14wtxy
<2865>
terhadap
 
 
mereka
16hmhm
<1992>
3
Sebab
1yk
<3588>
kebiasaan-kebiasaan
2twqx
<2708>
orang-orang
3Mymeh
<5971>
itu
 
 
tidak berguna
4lbh
<1892>
 
5awh
<1931>
Sebab
6yk
<3588>
seseorang
 
 
menebang
9wtrk
<3772>
sebatang
 
 
pohon
7Ue
<6086>
dari
 
 
hutan
8reym
<3293>
dan
 
 
dikerjakan
10hvem
<4639>
dengan sebuah
 
 
kapak
13duemb
<4621>
oleh
 
 
tangan
11ydy
<3027>
seorang pengrajin
12srx
<2796>
4
Mereka
 
 
menghiasnya
3whpyy
<3302>
dengan
 
 
perak
1Pokb
<3701>
dan
 
 
emas
2bhzbw
<2091>
Mereka
 
 
mengencangkannya
6Mwqzxy
<2388>
dengan
 
 
paku-paku
4twrmomb
<4548>
dan
 
 
palu-palu
5twbqmbw
<4717>
supaya itu
 
 
tidak
7awlw
<3808>
bergeser
8qypy
<6328>
5
Berhala-berhala itu seperti

orang-orangan sawah
1rmtk
<8560>
di
 
 
ladang mentimun
2hsqm
<4749>
Mereka
3hmh
<1992>
tidak dapat
4alw
<3808>
berbicara
5wrbdy
<1696>
mereka
 
 
harus diusung
7awvny 6awvn
<5375> <5375>
karena
8yk
<3588>
mereka
 
 
tidak dapat
9al
<3808>
berjalan
10wdeuy
<6805>
Jangan
11la
<408>
takut
12waryt
<3372>
kepada
 
 
mereka
13Mhm
<1992>
karena
14yk
<3588>
mereka
 
 
tidak dapat
15al
<3808>
berbuat jahat
16wery
<7489>
dan
 
 
juga
17Mgw
<1571>
tidak dapat
19Nya
<369>
berbuat baik
18byjyh
<3190>
 
21o 20Mtwa
<0> <854>