Prev Chapter Jeremiah 14 Next Chapter
1
Firman
3rbd
<1697>
TUHAN
4hwhy
<3068>
yang
1rsa
<834>
datang
2hyh
<1961>
kepada
5la
<413>
Yeremia
6whymry
<3414>
mengenai
8yrbd 7le
<1697> <5921>
kekeringan
9twrubh
<1226>
2
Yehuda
2hdwhy
<3063>
berkabung
1hlba
<56>
dan
 
 
pintu-pintu gerbangnya
3hyresw
<8179>
merana
4wllma
<535>
Mereka duduk di

tanah
6Ural
<776>
sambil
 
 
meratap
5wrdq
<6937>
dan
 
 
tangisan
7txwuw
<6682>
Yerusalem
8Mlswry
<3389>
naik
9htle
<5927>
3
Para
 
 
bangsawannya
1Mhyrdaw
<117>
telah
 
 
mengutus
2wxls
<7971>
pelayan-pelayan
3*Mhyryeu {Mhyrweu}
<6810>
mereka untuk mencari

air
4Myml
<4325>
Mereka
 
 
pergi
5wab
<935>
ke
6le
<5921>
sumur-sumur
7Mybg
<1356>
tetapi
 
 
tidak
8al
<3808>
menemukan
9waum
<4672>
air
10Mym
<4325>
Mereka
 
 
kembali
11wbs
<7725>
dengan
 
 
tempayan-tempayan
12Mhylk
<3627>
kosong
13Mqyr
<7387>
mereka
 
 
dipermalukan
14wsb
<954>
dan
 
 
direndahkan
15wmlkhw
<3637>
dan
 
 
menutupi
16wpxw
<2645>
kepala
17Msar
<7218>
mereka
 
 
4
 
1rwbeb
<5668>
Tanah
2hmdah
<127>
retak-retak
3htx
<2865>
karena
4yk
<3588>
tidak
5al
<3808>
ada
6hyh
<1961>
hujan
7Msg
<1653>
di
 
 
negeri
8Urab
<776>
itu Para
 
 
petani
10Myrka
<406>
menjadi malu
9wsb
<954>
mereka
 
 
menutupi
11wpx
<2645>
kepala
12Msar
<7218>
mereka
 
 
5
 
1yk
<3588>
Bahkan
2Mg
<1571>
rusa
3tlya
<365>
betina di
 
 
ladang
4hdvb
<7704>
meninggalkan
6bwzew
<5800>
anaknya yang baru
 
 
lahir
5hdly
<3205>
karena
7yk
<3588>
tidak
8al
<3808>
ada
9hyh
<1961>
rumput
10asd
<1877>
6
Keledai-keledai liar
1Myarpw
<6501>
berdiri
2wdme
<5975>
di atas
3le
<5921>
bukit-bukit gundul
4Myps
<8205>
Mereka
 
 
menghirup
5wpas
<7602>
udara
6xwr
<7307>
seperti
 
 
serigala
7Myntk
<8577>
Mata
9Mhynye
<5869>
mereka
 
 
sayu
8wlk
<3615>
karena
10yk
<3588>
tidak ada
11Nya
<369>
tumbuh-tumbuhan
12bve
<6212>
7
Walaupun
1Ma
<518>
kejahatan-kejahatan
2wnynwe
<5771>
kami
 
 
bersaksi
3wne
<6030>
melawan kami ya
4wnb
<0>
TUHAN
5hwhy
<3068>
bertindaklah
6hve
<6213>
demi
7Neml
<4616>
nama-Mu
8Kms
<8034>
Sebab
9yk
<3588>
kemurtadan
11wnytbwsm
<4878>
kami
 
 
banyak
10wbr
<7231>
kami telah
12Kl
<0>
berdosa
13wnajx
<2398>
terhadap Engkau
 
 
8
Oh
 
 
Pengharapan
1hwqm
<4723>
Israel
2larvy
<3478>
Juru Selamatnya
3weyswm
<3467>
pada
 
 
masa
4teb
<6256>
kesusahan
5hru
<6869>
mengapa
6hml
<4100>
Engkau
 
 
menjadi
7hyht
<1961>
seperti
 
 
seorang asing
8rgk
<1616>
di
 
 
negeri
9Urab
<776>
itu seperti
 
 
pengembara
10xrakw
<732>
yang
 
 
singgah
11hjn
<5186>
untuk
 
 
bermalam
12Nwll
<3885>
9
Mengapa
1hml
<4100>
Engkau seperti
2hyht
<1961>
orang
3syak
<376>
yang
 
 
keheranan
4Mhdn
<1724>
seperti
 
 
orang kuat
5rwbgk
<1368>
yang
 
 
tidak
6al
<3808>
dapat
7lkwy
<3201>
menyelamatkan
8eyswhl
<3467>
Akan tetapi
 
 
Engkau
9htaw
<859>
ya
 
 
TUHAN
11hwhy
<3068>
ada
 
 
di tengah-tengah
10wnbrqb
<7130>
kami dan kami
 
 
dipanggil
14arqn
<7121>
menurut
13wnyle
<5921>
nama-Mu
12Kmsw
<8034>
janganlah
15la
<408>
tinggalkan
16wnxnt
<3240>
kami
17o
<0>
10
Beginilah
1hk
<3541>
firman
2rma
<559>
TUHAN
3hwhy
<3068>
mengenai
 
 
bangsa
4Mel
<5971>
ini
5hzh
<2088>
Mereka
6Nk
<3651>
memang
 
 
senang
7wbha
<157>
mengembara
8ewnl
<5128>
mereka
 
 
tidak
10al
<3808>
menahan
11wkvx
<2820>
kaki
9Mhylgr
<7272>
mereka Karena itu
 
 
TUHAN
12hwhyw
<3068>
tidak
13al
<3808>
menerima
14Mur
<7521>
mereka
 
 
Sekarang
15hte
<6258>
Dia akan
 
 
mengingat
16rkzy
<2142>
kejahatan
17Mnwe
<5771>
mereka dan
 
 
menghukum
18dqpyw
<6485>
dosa-dosa
19Mtajx
<2403>
mereka
20o
<0>
11
TUHAN
2hwhy
<3068>
berkata
1rmayw
<559>
kepadaku
3yla
<413>
Jangan
4la
<408>
berdoa
5llptt
<6419>
bagi
6deb
<1157>
kesejahteraan
9hbwjl
<2896>
bangsa
7Meh
<5971>
ini
8hzh
<2088>
12
Walaupun
1yk
<3588>
mereka
 
 
berpuasa
2wmuy
<6684>
Aku
 
 
tidak
3ynnya
<369>
akan
4ems
<8085>
mendengarkan
5la
<413>
seruan
6Mtnr
<7440>
mereka
 
 
Walaupun
7ykw
<3588>
mereka
 
 
mempersembahkan
8wley
<5927>
kurban bakaran
9hle
<5930>
dan
 
 
persembahan biji-bijian
10hxnmw
<4503>
Aku
 
 
tidak
11ynnya
<369>
akan
 
 
menerimanya
12Mur
<7521>
Sebaliknya
13yk
<3588>
Aku
17ykna
<595>
akan
 
 
menghabisi
18hlkm
<3615>
mereka dengan
 
 
pedang
14brxb
<2719>
kelaparan
15berbw
<7458>
dan
 
 
penyakit sampar
16rbdbw
<1698>
 
20o 19Mtwa
<0> <853>
13
Lalu aku
 
 
berkata
1rmaw
<559>
Ya
2hha
<162>
Tuhan
3ynda
<136>
ALLAH
4hwhy
<3069>
lihatlah
5hnh
<2009>
Para
 
 
nabi
6Myabnh
<5030>
telah
 
 
memberi tahu
7Myrma
<559>
mereka
8Mhl
<0>
Kamu
 
 
tidak
9al
<3808>
akan
 
 
melihat
10wart
<7200>
pedang
11brx
<2719>
ataupun
13al
<3808>
mengalami
 
 
kelaparan
12berw
<7458>
 
15Mkl 14hyhy
<0> <1961>
tetapi
16yk
<3588>
Aku akan
 
 
memberimu
19Nta
<5414>
kedamaian
17Mwls
<7965>
yang
 
 
teguh
18tma
<571>
di
20Mkl
<0>
tempat
21Mwqmb
<4725>
ini
22hzh
<2088>
 
23o
<0>
14
Kemudian
 
 
TUHAN
2hwhy
<3068>
berkata
1rmayw
<559>
kepadaku
3yla
<413>
Para
 
 
nabi
5Myabnh
<5030>
itu sedang
 
 
bernubuat
6Myabn
<5012>
palsu
4rqs
<8267>
dalam
 
 
nama-Ku
7ymsb
<8034>
Aku
 
 
tidak
8al
<3808>
mengutus
9Mytxls
<7971>
mereka atau
10alw
<3808>
memerintahkan
11Mytywu
<6680>
mereka atau
12alw
<3808>
berbicara
13ytrbd
<1696>
kepada
14Mhyla
<413>
mereka
 
 
Mereka
21hmh
<1992>
menubuatkan
22Myabntm
<5012>
kepadamu suatu
 
 
penglihatan
15Nwzx
<2377>
palsu
16rqs
<8267>
ramalan
17Moqw
<7081>
kesia-siaan
18*lylaw {lwlaw}
<457>
dan
 
 
tipu daya
19*tymrtw {twmrtw}
<8649>
dari
 
 
pikiran
20Mbl
<3820>
mereka sendiri
24o 23Mkl
<0> <0>
15
Karena
1Nkl
<3651>
itu
 
 
beginilah
2hk
<3541>
firman
3rma
<559>
TUHAN
4hwhy
<3068>
mengenai
5le
<5921>
para
 
 
nabi
6Myabnh
<5030>
yang
 
 
bernubuat
7Myabnh
<5012>
dalam
 
 
nama-Ku
8ymsb
<8034>
padahal
 
 
Aku
9ynaw
<589>
tidak
10al
<3808>
mengutus
11Mytxls
<7971>
mereka
12hmhw
<1992>
tetapi mereka
 
 
berkata
13Myrma
<559>
Pedang
14brx
<2719>
dan
 
 
kelaparan
15berw
<7458>
tidak
16al
<3808>
akan
 
 
ada
17hyhy
<1961>
di
 
 
negeri
18Urab
<776>
ini
19tazh
<2063>
dengan
 
 
pedang
20brxb
<2719>
dan
 
 
kelaparan
21berbw
<7458>
 
22wmty
<8552>
nabi-nabi
23Myabnh
<5030>
itu akan dihabisi
24hmhh
<1992>
16
Dan
 
 
bangsa
1Mehw
<5971>
yang
2rsa
<834>
kepadanya para nabi

itu
3hmh
<1992>
telah
 
 
bernubuat
4Myabn
<5012>
 
5Mhl
<1992>
akan
6wyhy
<1961>
dilemparkan
7Myklsm
<7993>
ke
 
 
jalan-jalan
8twuxb
<2351>
Yerusalem
9Mlswry
<3389>
karena
10ynpm
<6440>
kelaparan
11berh
<7458>
dan
 
 
pedang
12brxhw
<2719>
Tidak ada seorang pun
13Nyaw
<369>
yang akan
 
 
menguburkan
14rbqm
<6912>
mereka
15hmhl
<1992>
baik
 
 
mereka
16hmh
<1992>
sendiri
 
 
istri
17Mhysn
<802>
mereka
 
 
anak-anak laki-laki
18Mhynbw
<1121>
mereka atau
 
 
anak-anak perempuan
19Mhytnbw
<1323>
mereka Sebab Aku akan
 
 
mencurahkan
20ytkpsw
<8210>
 
22ta
<853>
kejahatan
23Mter
<7451>
mereka
 
 
ke atas
21Mhyle
<5921>
mereka
 
 
17
Kamu akan
 
 
mengucapkan
1trmaw
<559>
 
3ta
<853>
perkataan
4rbdh
<1697>
ini
5hzh
<2088>
kepada
2Mhyla
<413>
mereka Biarlah
 
 
mataku
7ynye
<5869>
mencucurkan
6hndrt
<3381>
air mata
8hemd
<1832>
siang
10Mmwyw
<3119>
dan
 
 
malam
9hlyl
<3915>
dan biarkan mereka
 
 
tidak
11law
<408>
berhenti
12hnymdt
<1820>
Sebab
13yk
<3588>
anak
18tb
<1323>
gadis
17tlwtb
<1330>
jemaatku
19yme
<5971>
telah
 
 
diremukkan
14rbs
<7665>
dengan
 
 
kehancuran
16hrbsn
<7667>
yang
 
 
parah
15lwdg
<1419>
luka
20hkm
<4347>
yang
 
 
sangat
22dam
<3966>
parah
21hlxn
<2470>
18
Jika
1Ma
<518>
Aku
 
 
pergi
2ytauy
<3318>
ke
 
 
ladang
3hdvh
<7704>
aku
 
 
melihat
4hnhw
<2009>
mereka yang
 
 
dibunuh
5yllx
<2491>
dengan
 
 
pedang
6brx
<2719>
Jika
7Maw
<518>
Aku
 
 
masuk
8ytab
<935>
ke dalam
 
 
kota
9ryeh
<5892>
aku
 
 
melihat
10hnhw
<2009>
mereka yang
 
 
sakit
11yawlxt
<8463>
karena
 
 
kelaparan
12ber
<7458>
Sebab
13yk
<3588>
baik
14Mg
<1571>
nabi
15aybn
<5030>
maupun
16Mg
<1571>
imam
17Nhk
<3548>
telah
 
 
mengembara
18wrxo
<5503>
ke
19la
<413>
negeri
20Ura
<776>
yang
 
 
tidak
21alw
<3808>
mereka
 
 
kenal
22wedy
<3045>
 
23o
<0>
19
Apakah Engkau benar-benar telah
 
 
menolak
2toam 1oamh
<3988> <3988>
 
3ta
<853>
Yehuda
4hdwhy
<3063>
Apakah
5Ma
<518>
hati-Mu
 
 
muak
7hleg
<1602>
terhadap
 
 
Sion
6Nwyub
<6726>
 
8Kspn
<5315>
Mengapa
9ewdm
<4069>
Engkau
 
 
memukul
10wntykh
<5221>
kami sehingga
 
 
tidak
11Nyaw
<369>
ada
12wnl
<0>
kesembuhan
13aprm
<4832>
bagi kami Kami
 
 
mencari-cari
14hwq
<6960>
kedamaian
15Mwlsl
<7965>
tetapi
 
 
tidak
16Nyaw
<369>
ada
 
 
kebaikan
17bwj
<2896>
yang
 
 
datang
18telw
<6256>
mencari-cari
 
 
kesembuhan
19aprm
<4832>
tetapi
20hnhw
<2009>
hanya ada
 
 
kengerian
21hteb
<1205>
20
Kami
 
 
mengetahui
1wnedy
<3045>
ya
 
 
TUHAN
2hwhy
<3068>
kefasikan
3wnesr
<7562>
kami dan
 
 
kejahatan
4Nwe
<5771>
nenek moyang
5wnytwba
<1>
kami
 
 
Sebab
6yk
<3588>
kami telah
 
 
berdosa
7wnajx
<2398>
terhadap Engkau
8Kl
<0>
21
Jangan
1la
<408>
menolak
2Uant
<5006>
kami
 
 
demi
3Neml
<4616>
nama-Mu
4Kms
<8034>
Jangan
5la
<408>
mencemarkan
6lbnt
<5034>
takhta
7aok
<3678>
kemuliaan-Mu
8Kdwbk
<3519>
Ingatlah
9rkz
<2142>
dan
 
 
janganlah
10la
<408>
membatalkan
11rpt
<6565>
perjanjian-Mu
12Ktyrb
<1285>
dengan
13wnta
<854>
kami
 
 
22
Adakah
1syh
<3426>
di antara
 
 
berhala
2ylbhb
<1892>
palsu milik
 
 
bangsa-bangsa
3Mywgh
<1471>
yang dapat mendatangkan
 
 
hujan
4Mymsgm
<1652>
Atau
5Maw
<518>
dapatkah
 
 
langit
6Mymsh
<8064>
mencurahkan
7wnty
<5414>
hujan
8Mybbr
<7241>
Bukankah
9alh
<3808>
itu
 
 
Engkau
10hta
<859>
ya
11awh
<1931>
TUHAN
12hwhy
<3068>
Allah
13wnyhla
<430>
kami Karena itu kami akan
 
 
berharap
14hwqnw
<6960>
kepada-Mu
15Kl
<0>
karena
16yk
<3588>
Engkaulah
17hta
<859>
yang
 
 
melakukan
18tyve
<6213>
 
19ta
<853>
semua
20lk
<3605>
ini
21hla
<428>
 
22P
<0>