Prev Chapter Jeremiah 21 Next Chapter
1
Firman
1rbdh
<1697>
yang
2rsa
<834>
datang
3hyh
<1961>
kepada
4la
<413>
Yeremia
5whymry
<3414>
dari
6tam
<853>
TUHAN
7hwhy
<3068>
ketika
9wyla
<413>
Raja
10Klmh
<4428>
Zedekia
11whyqdu
<6667>
mengutus
8xlsb
<7971>
 
12ta
<853>
Pasyhur
13rwxsp
<6583>
anak
14Nb
<1121>
Malkia
15hyklm
<4441>
dan
 
 
Imam
20Nhkh
<3548>
 
16taw
<853>
Zefanya
17hynpu
<6846>
anak
18Nb
<1121>
Maaseya
19hyvem
<4641>
kepada Yeremia
 
 
katanya
21rmal
<559>
2
Tolong tanyakan
 
 
petunjuk
1srd
<1875>
 
4ta
<853>
TUHAN
5hwhy
<3068>
 
2an
<4994>
bagi
3wndeb
<1157>
kami
 
 
karena
6yk
<3588>
Nebukadnezar
7ruardkwbn
<5019>
raja
8Klm
<4428>
Babel
9lbb
<894>
berperang
10Mxln
<3898>
melawan
11wnyle
<5921>
kami
 
 
Mungkin
12ylwa
<194>
 
13hvey
<6213>
TUHAN
14hwhy
<3068>
akan bertindak bagi kami menurut
15wntwa
<854>
seluruh
16lkk
<3605>
perbuatan-Nya yang ajaib
17wytalpn
<6381>
sehingga Nebukadnezar akan
 
 
mundur
18hleyw
<5927>
dari
19wnylem
<5921>
kita
20o
<0>
3
Kata
1rmayw
<559>
Yeremia
2whymry
<3414>
kepada
3Mhyla
<413>
mereka
 
 
Katakanlah
5Nrmat
<559>
kepada
6la
<413>
Zedekia
7whyqdu
<6667>
seperti ini
4hk
<3541>
4
beginilah
1hk
<3541>
firman
2rma
<559>
TUHAN
3hwhy
<3068>
Allah
4yhla
<430>
Israel
5larvy
<3478>
Ketahuilah
6ynnh
<2005>
Aku akan
 
 
membalikkan
7bom
<5437>
 
8ta
<853>
senjata-senjata
9ylk
<3627>
perang
10hmxlmh
<4421>
yang
11rsa
<834>
ada di
 
 
tanganmu
12Mkdyb
<3027>
yang
13rsa
<834>
kamu
14Mta
<859>
gunakan untuk
 
 
berperang
15Mymxln
<3898>
melawan
17ta 16Mb
<853> <0>
Raja
18Klm
<4428>
Babel
19lbb
<894>
dan melawan orang-orang
20taw
<853>
Kasdim
21Mydvkh
<3778>
yang
 
 
mengepungmu
22Myruh
<6696>
di
23Mkyle
<5921>
luar
24Uwxm
<2351>
tembok
25hmwxl
<2346>
dan Aku akan
 
 
mengumpulkan
26ytpoaw
<622>
mereka
27Mtwa
<853>
ke
28la
<413>
tengah-tengah
29Kwt
<8432>
kota
30ryeh
<5892>
ini
31tazh
<2063>
5
Aku
2yna
<589>
sendiri akan
 
 
berperang
1ytmxlnw
<3898>
melawan
3Mkta
<854>
kamu dengan
 
 
tangan
4dyb
<3027>
terentang
5hywjn
<5186>
dan
 
 
lengan
6ewrzbw
<2220>
yang
 
 
kuat
7hqzx
<2389>
bahkan dalam
 
 
kemarahan
8Pabw
<639>
dan
 
 
kegeraman
9hmxbw
<2534>
dan dalam
 
 
murka
10Puqbw
<7110>
yang
 
 
sangat besar
11lwdg
<1419>
6
Aku akan
 
 
memukul
1ytykhw
<5221>
 
2ta
<853>
penghuni
3ybswy
<3427>
kota
4ryeh
<5892>
ini
5tazh
<2063>
baik
6taw
<853>
manusia
7Mdah
<120>
maupun
8taw
<853>
binatang
9hmhbh
<929>
Mereka akan
 
 
mati
12wtmy
<4191>
karena
 
 
penyakit sampar
10rbdb
<1698>
yang mengerikan
11lwdg
<1419>
7
Sesudah
1yrxaw
<310>
itu
2Nk
<3651>
firman
3Man
<5002>
TUHAN
4hwhy
<3068>
Aku akan
 
 
menyerahkan
5Nta
<5414>
 
6ta
<853>
Zedekia
7whyqdu
<6667>
raja
8Klm
<4428>
Yehuda
9hdwhy
<3063>
dan para
10taw
<853>
pelayannya
11wydbe
<5650>
dan
12taw
<853>
rakyatnya
13Meh
<5971>
dan orang-orang yang
14taw
<853>
terluput
15Myrasnh
<7604>
dari
18Nm
<4480>
penyakit
19rbdh
<1698>
itu
20Nm
<4480>
pedang
21brxh
<2719>
dan
22Nmw
<4480>
kelaparan
23berh
<7458>
di
 
 
kota
16ryeb
<5892>
ini
17tazh
<2063>
ke
 
 
tangan
24dyb
<3027>
Nebukadnezar
25ruardkwbn
<5019>
raja
26Klm
<4428>
Babel
27lbb
<894>
dan ke
 
 
tangan
28dybw
<3027>
musuh-musuh
29Mhybya
<341>
mereka dan ke
 
 
tangan
30dybw
<3027>
orang-orang yang
 
 
ingin
31ysqbm
<1245>
membunuh
32Mspn
<5315>
mereka dan dia akan
 
 
memukul
33Mkhw
<5221>
mereka dengan
 
 
mata
34ypl
<6310>
pedang
35brx
<2719>
Dia
 
 
tidak
36al
<3808>
akan
 
 
menyayangkan
37owxy
<2347>
mereka
39alw 38Mhyle
<3808> <5921>
berbelas kasihan
40lmxy
<2550>
ataupun
41alw
<3808>
merasa iba
42Mxry
<7355>
8
Sementara
 
 
kepada
1law
<413>
bangsa
2Meh
<5971>
ini
3hzh
<2088>
kamu harus
 
 
berkata
4rmat
<559>
beginilah
5hk
<3541>
firman
6rma
<559>
TUHAN
7hwhy
<3069>
Ketahuilah
8ynnh
<2005>
Aku
 
 
menempatkan
9Ntn
<5414>
di
 
 
hadapanmu
10Mkynpl
<6440>
 
11ta
<853>
jalan
12Krd
<1870>
kehidupan
13Myyxh
<2416>
dan
14taw
<853>
jalan
15Krd
<1870>
kematian
16twmh
<4194>
9
Dia yang tetap
 
 
tinggal
1bsyh
<3427>
di
 
 
kota
2ryeb
<5892>
ini
3tazh
<2063>
akan
 
 
mati
4twmy
<4191>
oleh
 
 
pedang
5brxb
<2719>
oleh
 
 
kelaparan
6berbw
<7458>
dan oleh
 
 
penyakit sampar
7rbdbw
<1698>
Akan tetapi dia yang
 
 
keluar
8auwyhw
<3318>
dan menyerah kepada
 
 
orang-orang
9lpnw
<5307>
 
10le
<5921>
Kasdim
11Mydvkh
<3778>
yang
 
 
mengepungmu
12Myruh
<6696>
akan
13Mkyle
<5921>
hidup
14*hyxw {hyxy}
<2421>
dan hidupnya akan
 
 
menjadi
15htyhw
<1961>
seperti barang
17wspn 16wl
<5315> <0>
jarahan
18llsl
<7998>
baginya
 
 
10
Sebab
1yk
<3588>
Aku telah
 
 
menghadapkan
2ytmv
<7760>
wajah-Ku
3ynp
<6440>
terhadap
 
 
kota
4ryeb
<5892>
ini
5tazh
<2063>
untuk
 
 
mencelakakan
6herl
<7451>
dan
 
 
bukan
7alw
<3808>
untuk
 
 
kebaikan
8hbwjl
<2896>
firman
9Man
<5002>
TUHAN
10hwhy
<3068>
Kota ini akan diberikan ke
 
 
tangan
11dyb
<3027>
Raja
12Klm
<4428>
Babel
13lbb
<894>
dan dia akan
14Ntnt
<5414>
membakarnya
15hprvw
<8313>
dengan
 
 
api
16sab
<784>
 
17o
<0>
11
Kepada
 
 
keluarga
1tyblw
<1004>
Raja
2Klm
<4428>
Yehuda
3hdwhy
<3063>
katakan
 
 
Dengarkanlah
4wems
<8085>
firman
5rbd
<1697>
TUHAN
6hwhy
<3068>
12
hai
 
 
keluarga
1tyb
<1004>
Daud
2dwd
<1732>
beginilah
3hk
<3541>
firman
4rma
<559>
TUHAN
5hwhy
<3068>
lakukanlah
6wnyd
<1777>
keadilan
8jpsm
<4941>
setiap
 
 
pagi
7rqbl
<1242>
dan
 
 
lepaskanlah
9wlyuhw
<5337>
dari
 
 
tangan
11dym
<3027>
penindasnya
12qswe
<6231>
orang yang telah
 
 
dirampok
10lwzg
<1497>
jika
 
 
tidak
13Np
<6435>
murka-Ku
16ytmx
<2534>
akan
 
 
meluap
14aut
<3318>
seperti
 
 
api
15sak
<784>
dan
 
 
membakar
17hrebw
<1197>
tanpa seorang pun
18Nyaw
<369>
dapat
 
 
memadamkannya
19hbkm
<3518>
karena
20ynpm
<6440>
jahatnya
21er
<7455>
perbuatan-perbuatanmu
22*Mkyllem {Mhyllem}
<4611>
13
Lihatlah
1ynnh
<2005>
Aku
 
 
melawanmu
2Kyla
<413>
hai
 
 
penghuni
3tbsy
<3427>
lembah
4qmeh
<6010>
gunung batu
5rwu
<6697>
di
 
 
dataran
6rsymh
<4334>
firman
7Man
<5002>
TUHAN
8hwhy
<3068>
hai kamu yang
 
 
berkata
9Myrmah
<559>
Siapa
10ym
<4310>
yang akan
 
 
turun
11txy
<5181>
menyerang
12wnyle
<5921>
kami atau
 
 
siapa
13ymw
<4310>
yang akan
 
 
memasuki
14awby
<935>
tempat tinggal
15wnytwnwemb
<4585>
kami
 
 
14
Namun Aku akan
 
 
menghukummu
1ytdqpw
<6485>
menurut
2Mkyle
<5921>
buah
3yrpk
<6529>
dari
 
 
perbuatan-perbuatanmu
4Mkyllem
<4611>
firman
5Man
<5002>
TUHAN
6hwhy
<3068>
dan Aku akan
 
 
menyalakan
7ytuhw
<3341>
api
8sa
<784>
di
 
 
hutannya
9hreyb
<3293>
yang akan
 
 
menghabiskan
10hlkaw
<398>
semua
11lk
<3605>
yang ada
 
 
di sekitarnya
12hybybo
<5439>
 
13o
<0>