Prev Chapter Jeremiah 36 Next Chapter
1
Pada
1yhyw
<1961>
tahun
2hnsb
<8141>
keempat
3teybrh
<7243>
masa pemerintahan
 
 
Yoyakim
4Myqywhyl
<3079>
anak
5Nb
<1121>
Yosia
6whysay
<2977>
raja
7Klm
<4428>
Yehuda
8hdwhy
<3063>
 
9hyh
<1961>
firman
10rbdh
<1697>
ini
11hzh
<2088>
datang
 
 
kepada
12la
<413>
Yeremia
13whymry
<3414>
dari
14tam
<853>
TUHAN
15hwhy
<3068>
katanya
16rmal
<559>
2
Ambillah
1xq
<3947>
sebuah
2Kl
<0>
gulungan
4rpo 3tlgm
<5612> <4039>
dan
 
 
tuliskan
5tbtkw
<3789>
 
7ta 6hyla
<853> <413>
semua
8lk
<3605>
firman
9Myrbdh
<1697>
yang
10rsa
<834>
telah Aku
 
 
sampaikan
11ytrbd
<1696>
kepadamu
12Kyla
<413>
mengenai
13le
<5921>
Israel
14larvy
<3478>
dan
 
 
mengenai
15lew
<5921>
Yehuda
16hdwhy
<3063>
dan
17lew
<5921>
semua
18lk
<3605>
bangsa
19Mywgh
<1471>
dari
 
 
sejak
20Mwym
<3117>
Aku
 
 
berfirman
21ytrbd
<1696>
kepadamu
22Kyla
<413>
yaitu sejak
 
 
zaman
23ymym
<3117>
Yosia
24whysay
<2977>
hingga
25dew
<5704>
hari
26Mwyh
<3117>
ini
27hzh
<2088>
3
Mungkin
1ylwa
<194>
keturunan
3tyb
<1004>
Yehuda
4hdwhy
<3063>
akan
 
 
mendengar
2wemsy
<8085>
 
5ta
<853>
semua
6lk
<3605>
bencana
7herh
<7451>
yang
8rsa
<834>
Aku
9ykna
<595>
rencanakan
 
 
untuk
10bsx
<2803>
dilakukan
11twvel
<6213>
terhadap
 
 
mereka
12Mhl
<0>
sehingga
13Neml
<4616>
setiap orang
 
 
berbalik
14wbwsy
<7725>
dari
15sya
<376>
jalannya
16wkrdm
<1870>
yang
 
 
jahat
17herh
<7451>
maka Aku akan
 
 
mengampuni
18ytxlow
<5545>
kejahatan
19Mnwel
<5771>
mereka dan
 
 
dosa
20Mtajxlw
<2403>
mereka
21o
<0>
4
Lalu
 
 
Yeremia
2whymry
<3414>
memanggil
1arqyw
<7121>
 
3ta
<853>
Barukh
4Kwrb
<1263>
anak
5Nb
<1121>
Neria
6hyrn
<5374>
dan
 
 
Barukh
8Kwrb
<1263>
menulis
7btkyw
<3789>
di atas
18le
<5921>
gulungan
20rpo 19tlgm
<5612> <4039>
itu
 
 
menurut penuturan
9ypm
<6310>
Yeremia
10whymry
<3414>
tentang
11ta
<853>
semua
12lk
<3605>
firman
13yrbd
<1697>
TUHAN
14hwhy
<3068>
yang
15rsa
<834>
Dia
 
 
sampaikan
16rbd
<1696>
kepadanya
17wyla
<413>
5
Dan
 
 
Yeremia
2whymry
<3414>
memerintahkan
1hwuyw
<6680>
 
3ta
<853>
Barukh
4Kwrb
<1263>
katanya
5rmal
<559>
Aku
6yna
<589>
dilarang Aku
7rwue
<6113>
tidak
8al
<3808>
dapat
9lkwa
<3201>
pergi
10awbl
<935>
ke
 
 
rumah
11tyb
<1004>
TUHAN
12hwhy
<3068>
6
karena itu
 
 
pergilah
1tabw
<935>
kamu
2hta
<859>
dan
 
 
bacakan
3tarqw
<7121>
dari
 
 
gulungan
4hlgmb
<4039>
itu apa
 
 
yang
5rsa
<834>
telah kamu
 
 
tulis
6tbtk
<3789>
dari
 
 
mulutku
7ypm
<6310>
 
8ta
<853>
firman
9yrbd
<1697>
TUHAN
10hwhy
<3068>
di
 
 
telinga
11ynzab
<241>
orang-orang
12Meh
<5971>
yang ada di
 
 
rumah
13tyb
<1004>
TUHAN
14hwhy
<3068>
pada
 
 
hari
15Mwyb
<3117>
puasa
16Mwu
<6685>
Kamu
 
 
juga
17Mgw
<1571>
harus membacakannya di
 
 
telinga
18ynzab
<241>
semua
19lk
<3605>
orang
 
 
Yehuda
20hdwhy
<3063>
yang
 
 
datang
21Myabh
<935>
dari
 
 
kota-kota
22Mhyrem
<5892>
mereka
23Marqt
<7121>
7
Siapa tahu
1ylwa
<194>
mereka akan
 
 
mengajukan
2lpt
<5307>
permohonan
3Mtnxt
<8467>
ke
 
 
hadapan
4ynpl
<6440>
TUHAN
5hwhy
<3069>
sehingga
 
 
setiap orang
7sya
<376>
akan
 
 
berbalik
6wbsyw
<7725>
dari
 
 
jalannya
8wkrdm
<1870>
yang
 
 
jahat
9herh
<7451>
karena
10yk
<3588>
sangat besarlah
11lwdg
<1419>
kemarahan
12Pah
<639>
dan
 
 
murka
13hmxhw
<2534>
yang
14rsa
<834>
telah
 
 
TUHAN
16hwhy
<3069>
nyatakan
15rbd
<1696>
terhadap
17la
<413>
bangsa
18Meh
<5971>
ini
19hzh
<2088>
8
 
1veyw
<6213>
Barukh
2Kwrb
<1263>
anak
3Nb
<1121>
Neria
4hyrn
<5374>
bertindak sesuai dengan
 
 
semua
5lkk
<3605>
yang
6rsa
<834>
diperintahkan
7whwu
<6680>
Nabi
9aybnh
<5030>
Yeremia
8whymry
<3414>
kepadanya yaitu
 
 
membacakan
10arql
<7121>
dari
 
 
gulungan
11rpob
<5612>
itu
 
 
firman
12yrbd
<1697>
TUHAN
13hwhy
<3068>
di
 
 
rumah
14tyb
<1004>
TUHAN
15hwhy
<3068>
 
16o
<0>
9
Pada
1yhyw
<1961>
tahun
2hnsb
<8141>
kelima
3tysmxh
<2549>
pemerintahan
 
 
Yoyakim
4Myqywhyl
<3079>
anak
5Nb
<1121>
Yosia
6whysay
<2977>
raja
7Klm
<4428>
Yehuda
8hdwhy
<3063>
pada
 
 
bulan
9sdxb
<2320>
kesembilan
10yesth
<8671>
mereka
 
 
mengumumkan
11warq
<7121>
puasa
12Mwu
<6685>
di
 
 
hadapan
13ynpl
<6440>
TUHAN
14hwhy
<3068>
kepada
 
 
semua
15lk
<3605>
orang
16Meh
<5971>
di
 
 
Yerusalem
17Mlswryb
<3389>
dan kepada
 
 
semua
18lkw
<3605>
orang
19Meh
<5971>
yang
 
 
datang
20Myabh
<935>
dari
 
 
kota-kota
21yrem
<5892>
Yehuda
22hdwhy
<3063>
ke
 
 
Yerusalem
23Mlswryb
<3389>
10
Lalu
 
 
Barukh
2Kwrb
<1263>
membacakan
1arqyw
<7121>
dari
 
 
buku
3rpob
<5612>
itu
4ta
<853>
perkataan
5yrbd
<1697>
Yeremia
6whymry
<3414>
di
 
 
rumah
7tyb
<1004>
TUHAN
8hwhy
<3068>
di
 
 
kamar
9tkslb
<3957>
Gemarya
10whyrmg
<1587>
anak
11Nb
<1121>
Safan
12Nps
<8227>
sang
 
 
Jurutulis
13rpoh
<5608>
di
 
 
halaman
14ruxb
<2691>
atas
15Nwyleh
<5945>
di
 
 
pintu masuk
16xtp
<6607>
Pintu Gerbang
17res
<8179>
Baru
20sdxh
<2319>
dari
 
 
rumah
18tyb
<1004>
TUHAN
19hwhy
<3068>
kepada
21ynzab
<241>
semua
22lk
<3605>
orang
23Meh
<5971>
11
Ketika
 
 
Mikhaya
2whykm
<4321>
anak
3Nb
<1121>
Gemarya
4whyrmg
<1587>
anak
5Nb
<1121>
Safan
6Nps
<8227>
mendengar
1emsyw
<8085>
 
7ta
<853>
semua
8lk
<3605>
firman
9yrbd
<1697>
TUHAN
10hwhy
<3068>
dari
11lem
<5921>
gulungan
12rpoh
<5612>
itu
 
 
12
dia
 
 
turun
1dryw
<3381>
ke
 
 
istana
2tyb
<1004>
raja
3Klmh
<4428>
ke
4le
<5921>
kamar
5tksl
<3957>
jurutulis
6rpoh
<5608>
Ternyata
7hnhw
<2009>
 
8Ms
<8033>
semua
9lk
<3605>
pejabat
10Myrvh
<8269>
sedang
 
 
duduk
11Mybswy
<3427>
di sana
 
 
Jurutulis
13rpoh
<5608>
Elisama
12emsyla
<476>
Delaya
14whyldw
<1806>
anak
15Nb
<1121>
Semaya
16whyems
<8098>
Elnatan
17Ntnlaw
<494>
anak
18Nb
<1121>
Akhbor
19rwbke
<5907>
Gemarya
20whyrmgw
<1587>
anak
21Nb
<1121>
Safan
22Nps
<8227>
Zedekia
23whyqduw
<6667>
anak
24Nb
<1121>
Hananya
25whynnx
<2608>
dan
 
 
semua
26lkw
<3605>
pejabat
27Myrvh
<8269>
lainnya
 
 
13
 
2Mhl
<0>
Mikhaya
3whykm
<4321>
memberitahukan
1dgyw
<5046>
kepada
4ta
<853>
mereka
 
 
semua
5lk
<3605>
perkataan
6Myrbdh
<1697>
yang
7rsa
<834>
dia
 
 
dengar
8ems
<8085>
ketika
 
 
Barukh
10Kwrb
<1263>
membacakan
9arqb
<7121>
dari
 
 
buku
11rpob
<5612>
itu di
 
 
telinga
12ynzab
<241>
orang-orang
13Meh
<5971>
14
Kemudian
 
 
semua
2lk
<3605>
pejabat
3Myrvh
<8269>
mengutus
1wxlsyw
<7971>
 
6ta
<853>
Yehudi
7ydwhy
<3065>
anak
8Nb
<1121>
Netanya
9whyntn
<5418>
anak
10Nb
<1121>
Selemya
11whymls
<8018>
anak
12Nb
<1121>
Kush
13yswk
<3570>
kepada
4la
<413>
Barukh
5Kwrb
<1263>
katanya
14rmal
<559>
Bawalah
21hnxq
<3947>
gulungan
15hlgmh
<4039>
yang
16rsa
<834>
sudah kamu
 
 
bacakan
17tarq
<7121>
di
18hb
<0>
telinga
19ynzab
<241>
orang-orang
20Meh
<5971>
itu di
 
 
tanganmu
22Kdyb
<3027>
dan
 
 
datanglah
23Klw
<1980>
Maka
 
 
Barukh
25Kwrb
<1263>
anak
26Nb
<1121>
Neria
27whyrn
<5374>
membawa
24xqyw
<3947>
 
28ta
<853>
gulungan
29hlgmh
<4039>
itu di
 
 
tangannya
30wdyb
<3027>
dan
 
 
pergi
31abyw
<935>
kepada
32Mhyla
<413>
mereka
 
 
15
Mereka
 
 
berkata
1wrmayw
<559>
kepadanya
2wyla
<413>
Duduklah
3bs
<3427>
dan
4an
<4994>
bacakan
5hnarqw
<7121>
gulungan itu kepada kami Maka

Barukh
8Kwrb
<1263>
 
6wnynzab
<241>
membacakannya
7arqyw
<7121>
bagi mereka
9Mhynzab
<241>
16
Ketika mereka telah
1yhyw
<1961>
mendengar
2Memsk
<8085>
 
3ta
<853>
semua
4lk
<3605>
firman
5Myrbdh
<1697>
itu mereka menoleh
 
 
satu
7sya
<376>
sama
8la
<413>
lain
9wher
<7453>
dalam
 
 
ketakutan
6wdxp
<6342>
dan
 
 
berkata
10wrmayw
<559>
kepada
11la
<413>
Barukh
12Kwrb
<1263>
Kita
 
 
harus memberitahukan
14dygn 13dygh
<5046> <5046>
 
16ta
<853>
semua
17lk
<3605>
firman
18Myrbdh
<1697>
ini
19hlah
<428>
kepada
 
 
raja
15Klml
<4428>
17
Lalu mereka
 
 
bertanya
3wlas
<7592>
kepada
1taw
<853>
Barukh
2Kwrb
<1263>
katanya
4rmal
<559>
Beri tahu
5dgh
<5046>
kami
6an
<4994>
 
7wnl
<0>
bagaimana
8Kya
<349>
kamu
 
 
menulis
9tbtk
<3789>
 
10ta
<853>
semua
11lk
<3605>
firman
12Myrbdh
<1697>
ini
13hlah
<428>
Dari
 
 
mulutnyakah
14wypm
<6310>
18
 
2Mhl
<0>
Barukh
3Kwrb
<1263>
menjawab
1rmayw
<559>
mereka Dia
4wypm
<6310>
menuturkan
5arqy
<7121>
 
7ta
<853>
semua
8lk
<3605>
firman
9Myrbdh
<1697>
ini
10hlah
<428>
kepadaku
6yla
<413>
dan
 
 
aku
11ynaw
<589>
menuliskannya
12btk
<3789>
dengan
 
 
tinta
15wydb
<1773>
di
13le
<5921>
gulungan
14rpoh
<5612>
ini
16P
<0>
19
Kemudian para
 
 
pejabat
2Myrvh
<8269>
berkata
1wrmayw
<559>
kepada
3la
<413>
Barukh
4Kwrb
<1263>
Pergi
5Kl
<1980>
dan
 
 
bersembunyilah
6rtoh
<5641>
kamu
7hta
<859>
dan
 
 
Yeremia
8whymryw
<3414>
dan
9syaw
<376>
jangan
10la
<408>
biarkan seorang pun
 
 
tahu
11edy
<3045>
di
 
 
mana
12hpya
<375>
kamu
13Mta
<859>
berada
 
 
20
Lalu mereka
 
 
pergi
1wabyw
<935>
menghadap
2la
<413>
raja
3Klmh
<4428>
di
 
 
pelataran
4hrux
<2691>
tetapi mereka
 
 
meletakkan
7wdqph
<6485>
 
5taw
<853>
gulungan
6hlgmh
<4039>
itu di
 
 
kamar
8tkslb
<3957>
jurutulis
10rpoh
<5608>
Elisama
9emsyla
<476>
dan
 
 
memberitahukan
12ynzab 11wdygyw
<241> <5046> ==>
 
14ta
<853>
semua
15lk
<3605>
firman
16Myrbdh
<1697>
itu
 
 
kepada
12ynzab
<== <241>
raja
13Klmh
<4428>
21
Kemudian
 
 
raja
2Klmh
<4428>
mengutus
1xlsyw
<7971>
 
3ta
<853>
Yehudi
4ydwhy
<3065>
untuk
 
 
mengambil
5txql
<3947>
 
6ta
<853>
gulungan
7hlgmh
<4039>
itu dan Yehudi

mengambilnya
8hxqyw
<3947>
dari
 
 
kamar
9tkslm
<3957>
jurutulis
11rpoh
<5608>
Elisama
10emsyla
<476>
Yehudi
13ydwhy
<3065>
membacakan
12harqyw
<7121>
gulungan itu kepada
14ynzab
<241>
raja
15Klmh
<4428>
dan
16ynzabw
<241>
semua
17lk
<3605>
pejabat
18Myrvh
<8269>
yang
 
 
berdiri
19Mydmeh
<5975>
di samping
20lem
<5921>
raja
21Klmh
<4428>
22
Saat itu
 
 
raja
1Klmhw
<4428>
duduk
2bswy
<3427>
di
 
 
istana
3tyb
<1004>
musim dingin
4Prxh
<2779>
pada
 
 
bulan
5sdxb
<2320>
kesembilan
6yeysth
<8671>
dan ada api yang menyala-nyala dalam
7taw
<853>
perapian
8xah
<254>
di
9wynpl
<6440>
depannya
10trebm
<1197>
23
Ketika
 
 
Yehudi
3ydwhy
<3065>
telah
1yhyw
<1961>
membaca
2awrqk
<7121>
tiga
4sls
<7969>
atau
 
 
empat
6hebraw
<702>
kolom
5twtld
<1817>
raja
 
 
memotongnya
7herqy
<7167>
dengan
 
 
pisau raut
9rpoh 8retb
<5608> <8593>
dan
 
 
melemparkannya
10Klshw
<7993>
ke dalam
11la
<413>
api
12sah
<784>
yang
13rsa
<834>
ada
 
 
di
14la
<413>
perapian
15xah
<254>
hingga
16de
<5704>
semua
18lk
<3605>
gulungan
19hlgmh
<4039>
habis
17Mt
<8552>
terbakar
 
 
dalam
20le
<5921>
api
21sah
<784>
yang
22rsa
<834>
ada
 
 
di
23le
<5921>
perapian
24xah
<254>
24
Akan tetapi baik
 
 
raja
7Klmh
<4428>
maupun siapa
 
 
pun
8lkw
<3605>
dari
 
 
pegawai-pegawainya
9wydbe
<5650>
yang
 
 
mendengar
10Myemsh
<8085>
 
11ta
<853>
semua
12lk
<3605>
perkataan
13Myrbdh
<1697>
itu
 
 
tidak
1alw
<3808>
merasa
 
 
takut
2wdxp
<6342>
ataupun
3alw
<3808>
merobek
4werq
<7167>
 
5ta
<853>
pakaian
6Mhydgb
<899>
mereka
14hlah
<428>
25
Meskipun
1Mgw
<1571>
Elnatan
2Ntnla
<494>
dan
 
 
Delaya
3whyldw
<1806>
dan
 
 
Gemarya
4whyrmgw
<1587>
membujuk
5wegph
<6293>
raja
6Klmb
<4428>
untuk
 
 
tidak
7ytlbl
<1115>
membakar
8Prv
<8313>
 
9ta
<853>
gulungan
10hlgmh
<4039>
itu raja
 
 
tidak
11alw
<3808>
mau
 
 
mendengarkan
12ems
<8085>
mereka
13Mhyla
<413>
26
Raja
2Klmh
<4428>
justru
 
 
memerintahkan
1hwuyw
<6680>
 
3ta
<853>
Yerahmeel
4lamxry
<3396>
anak
5Nb
<1121>
raja
6Klmh
<4429>
dan
7taw
<853>
Seraya
8whyrv
<8304>
anak
9Nb
<1121>
Azriel
10layrze
<5837>
dan
11taw
<853>
Selemya
12whymls
<8018>
anak
13Nb
<1121>
Abdeel
14ladbe
<5655>
untuk
 
 
menangkap
15txql
<3947>
jurutulis
18rpoh
<5608>
 
16ta
<853>
Barukh
17Kwrb
<1263>
dan
 
 
Nabi
21aybnh
<5030>
 
19taw
<853>
Yeremia
20whymry
<3414>
tetapi
 
 
TUHAN
23hwhy
<3068>
menyembunyikan
22Mrtoyw
<5641>
mereka
24o
<0>
27
Kemudian
1yhyw
<1961>
firman
2rbd
<1697>
TUHAN
3hwhy
<3068>
datang
 
 
kepada
4la
<413>
Yeremia
5whymry
<3414>
setelah
6yrxa
<310>
raja
8Klmh
<4428>
membakar
7Prv
<8313>
 
9ta
<853>
gulungan
10hlgmh
<4039>
dan
11taw
<853>
firman-firman
12Myrbdh
<1697>
yang
13rsa
<834>
ditulis
14btk
<3789>
Barukh
15Kwrb
<1263>
sesuai
16ypm
<6310>
penuturan
 
 
Yeremia
17whymry
<3414>
katanya
18rmal
<559>
28
 
1bws
<7725>
Ambillah
2xq
<3947>
 
3Kl
<0>
gulungan
4hlgm
<4039>
yang
 
 
lain
5trxa
<312>
dan
 
 
tulislah
6btkw
<3789>
di
 
 
atasnya
7hyle
<5921>
 
8ta
<853>
semua
9lk
<3605>
firman
10Myrbdh
<1697>
yang
 
 
sebelumnya
11Mynsarh
<7223>
 
12rsa
<834>
ada
13wyh
<1961>
di
14le
<5921>
gulungan
15hlgmh
<4039>
yang
 
 
pertama
16hnsarh
<7223>
yang
17rsa
<834>
telah
 
 
dibakar
18Prv
<8313>
Yoyakim
19Myqywhy
<3079>
raja
20Klm
<4428>
Yehuda
21hdwhy
<3063>
29
Mengenai
1lew
<5921>
Yoyakim
2Myqywhy
<3079>
raja
3Klm
<4428>
Yehuda
4hdwhy
<3063>
kamu harus
 
 
berkata
5rmat
<559>
Beginilah
6hk
<3541>
firman
7rma
<559>
TUHAN
8hwhy
<3068>
Kamu
9hta
<859>
telah
 
 
membakar
10tprv
<8313>
 
11ta
<853>
gulungan
12hlgmh
<4039>
itu
13tazh
<2063>
dengan
 
 
berkata
14rmal
<559>
Mengapa
15ewdm
<4069>
kamu telah
 
 
menuliskan
16tbtk
<3789>
di
17hyle
<5921>
dalam gulungan itu bahwa

Raja
21Klm
<4428>
Babel
22lbb
<894>
 
18rmal
<559>
pasti
20awby 19ab
<935> <935> ==>
akan
 
 
datang
20awby 19ab
<== <935> <935>
dan
 
 
menghancurkan
23tyxshw
<7843>
 
24ta
<853>
negeri
25Urah
<776>
ini
26tazh
<2063>
dan akan
 
 
membunuh
27tybshw
<7673>
 
28hnmm
<4480>
manusia
29Mda
<120>
dan
 
 
binatang
30hmhbw
<929>
di dalamnya
31o
<0>
30
Karena
1Nkl
<3651>
itu
 
 
beginilah
2hk
<3541>
firman
3rma
<559>
TUHAN
4hwhy
<3068>
mengenai
5le
<5921>
Yoyakim
6Myqywhy
<3079>
raja
7Klm
<4428>
Yehuda
8hdwhy
<3063>
Dia
 
 
tidak
9al
<3808>
akan
10hyhy
<1961>
memiliki
11wl
<0>
keturunan untuk
 
 
duduk
12bswy
<3427>
di
 
 
atas
13le
<5921>
takhta
14aok
<3678>
Daud
15dwd
<1732>
dan
 
 
mayatnya
16wtlbnw
<5038>
akan
17hyht
<1961>
dicampakkan
18tklsm
<7993>
sehingga terkena
 
 
panas
19brxl
<2721>
pada siang
 
 
hari
20Mwyb
<3117>
dan
 
 
dingin
21xrqlw
<7140>
pada
 
 
malam
22hlylb
<3915>
hari
 
 
31
Aku akan
 
 
menghukum
1ytdqpw
<6485>
dia dan
3lew 2wyle
<5921> <5921>
keturunannya
4werz
<2233>
dan
5lew
<5921>
hamba-hambanya
6wydbe
<5650>
karena
7ta
<853>
kejahatan
8Mnwe
<5771>
mereka Aku akan
 
 
mendatangkan
9ytabhw
<935>
ke
 
 
atas
10Mhyle
<5921>
mereka dan ke
 
 
atas
11lew
<5921>
penduduk
12ybsy
<3427>
Yerusalem
13Mlswry
<3389>
dan
 
 
ke
14law
<413>
atas
 
 
orang-orang
15sya
<376>
Yehuda
16hdwhy
<3063>
 
17ta
<853>
semua
18lk
<3605>
bencana
19herh
<7451>
yang
20rsa
<834>
telah
21ytrbd
<1696>
Aku nyatakan
 
 
terhadap
22Mhyla
<413>
mereka tetapi mereka
 
 
tidak
23alw
<3808>
mau mendengarkan
25o 24wems
<0> <8085>
32
Kemudian
 
 
Yeremia
1whymryw
<3414>
mengambil
2xql
<3947>
gulungan
3hlgm
<4039>
yang
 
 
lain
4trxa
<312>
dan
 
 
memberikannya
5hntyw
<5414>
kepada
6la
<413>
juru tulis
10rpoh
<5608>
Barukh
7Kwrb
<1263>
anak
8Nb
<1121>
Neria
9whyrn
<5374>
yang
 
 
menuliskan
11btkyw
<3789>
di atas
12hyle
<5921>
gulungan
13ypm
<6310>
itu menurut yang didiktekan
 
 
Yeremia
14whymry
<3414>
 
15ta
<853>
semua
16lk
<3605>
firman
17yrbd
<1697>
yang ada dalam
 
 
gulungan
18rpoh
<5612>
yang
19rsa
<834>
telah
 
 
dibakar
20Prv
<8313>
ke dalam
 
 
api
24sab
<784>
 
26Pown 25dwew
<3254> <5750>
oleh
27Mhyle
<5921>
Yoyakim
21Myqywhy
<3079>
raja
22Klm
<4428>
Yehuda
23hdwhy
<3063>
Dan
 
 
banyak
29Mybr
<7227>
perkataan
28Myrbd
<1697>
yang mirip ditambahkan ke dalamnya
31o 30hmhk
<0> <1992>