Prev Chapter Jeremiah 4 Next Chapter
1
Jika
1Ma
<518>
kamu hendak
 
 
kembali
2bwst
<7725>
hai
 
 
Israel
3larvy
<3478>
firman
4Man
<5002>
TUHAN
5hwhy
<3068>
kembalilah
7bwst
<7725>
kepada-Ku
6yla
<413>
Jika
8Maw
<518>
kamu
 
 
membuang
9ryot
<5493>
kenajisan
10Kyuwqs
<8251>
dari
 
 
hadapan-Ku
11ynpm
<6440>
dan
 
 
tidak
12alw
<3808>
bimbang
13dwnt
<5110>
2
dan jika kamu
 
 
bersumpah
1tebsnw
<7650>
demi
 
 
TUHAN
3hwhy
<3068>
yang
 
 
hidup
2yx
<2416>
dalam
 
 
kebenaran
4tmab
<571>
dalam
 
 
keadilan
5jpsmb
<4941>
dan dalam
 
 
kebajikan
6hqdubw
<6666>
 
8wb
<0>
bangsa-bangsa
9Mywg
<1471>
akan
 
 
memberkati
7wkrbthw
<1288>
diri mereka sendiri di dalam Dia dan di dalam Dia mereka akan
10wbw
<0>
bermegah
11wllhty
<1984>
 
12o
<0>
3
Sebab
1yk
<3588>
beginilah
2hk
<3541>
firman
3rma
<559>
TUHAN
4hwhy
<3068>
kepada
 
 
orang-orang
5syal
<376>
Yehuda
6hdwhy
<3063>
dan kepada
 
 
Yerusalem
7Mlswrylw
<3389>
Bajaklah
8wryn
<5214>
 
9Mkl
<0>
ladang-ladangmu
10ryn
<5215> ==>
yang
 
 
kosong
10ryn
<== <5215>
dan
 
 
janganlah
11law
<408>
menanam
12werzt
<2232>
di
13la
<413>
antara semak
 
 
duri
14Myuwq
<6975>
4
Sunatlah
1wlmh
<4135>
dirimu sendiri bagi
 
 
TUHAN
2hwhyl
<3068>
dan
3wrohw
<5493>
buanglah
 
 
kulit khatan
4twlre
<6190>
hatimu
5Mkbbl
<3824>
hai
 
 
orang-orang
6sya
<376>
Yehuda
7hdwhy
<3063>
dan
 
 
penghuni
8ybsyw
<3427>
Yerusalem
9Mlswry
<3389>
supaya
 
 
kemarahan-Ku
13ytmx
<2534>
tidak
10Np
<6435>
datang seperti
11aut
<3318>
api
12sak
<784>
dan
 
 
membakar
14hrebw
<1197>
tanpa
15Nyaw
<369>
ada yang dapat
 
 
memadamkannya
16hbkm
<3518>
karena
17ynpm
<6440>
jahatnya
18er
<7455>
perbuatan-perbuatanmu
19Mkyllem
<4611>
5
Nyatakanlah
1wdygh
<5046>
di
 
 
Yehuda
2hdwhyb
<3063>
dan serukanlah di
 
 
Yerusalem
3Mlswrybw
<3389>
dan
4weymsh
<8085>
katakanlah
5wrmaw
<559>
Tiuplah
6*weqt {weqtw}
<8628>
trompet
7rpws
<7782>
di
 
 
negeri
8Urab
<776>
berteriaklah dengan keras
 
 
dan
9warq
<7121>
 
10walm
<4390>
katakan
11wrmaw
<559>
Berkumpullah
12wpoah
<622>
dan marilah kita
 
 
masuk
13hawbnw
<935>
ke
14la
<413>
kota-kota
15yre
<5892>
yang
 
 
berkubu
16rubmh
<4013>
6
Angkatlah
1wav
<5375>
panji-panji
2on
<5251>
ke arah
 
 
Sion
3hnwyu
<6726>
Mengungsilah
4wzyeh
<5756>
jangan
5la
<408>
berdiam diri
6wdmet
<5975>
karena
7yk
<3588>
Aku
9ykna
<595>
mendatangkan
10aybm
<935>
bencana
8her
<7451>
dari
 
 
utara
11Nwpum
<6828>
bahkan
 
 
kerusakan
12rbsw
<7667>
yang
 
 
besar
13lwdg
<1419>
7
Seekor
 
 
singa
2hyra
<738>
telah
 
 
keluar
1hle
<5927>
dari
 
 
semak-semaknya
3wkbom
<5441>
seorang
 
 
perusak
4tyxsmw
<7843>
bangsa-bangsa
5Mywg
<1471>
telah
 
 
berangkat
6eon
<5265>
Ia telah
 
 
berangkat
7auy
<3318>
dari
 
 
tempatnya
8wmqmm
<4725>
untuk
 
 
membuat
9Mwvl
<7760>
negerimu
10Kura
<776>
menjadi
 
 
tandus
11hmsl
<8047>
Kota-kotamu
12Kyre
<5892>
akan
 
 
menjadi reruntuhan
13hnyut
<5327>
tak
14Nyam
<369>
berpenduduk
15bswy
<3427>
8
Karena
1le
<5921>
itu
2taz
<2063>
kenakanlah
3wrgx
<2296>
kain berkabung
4Myqv
<8242>
meratap
5wdpo
<5594>
dan
 
 
menangislah
6wlylyhw
<3213>
karena
7yk
<3588>
murka
11Pa
<639>
yang
 
 
besar
10Nwrx
<2740>
dari
 
 
TUHAN
12hwhy
<3068>
belum
8al
<3808>
berbalik
9bs
<7725>
dari
13wnmm
<4480>
kita
14P
<0>
9
Pada
1hyhw
<1961>
hari
2Mwyb
<3117>
itu
3awhh
<1931>
firman
4Man
<5002>
TUHAN
5hwhy
<3068>
Hati
7bl
<3820>
raja
8Klmh
<4428>
dan
 
 
hati
9blw
<3820>
para
 
 
pemimpinnya
10Myrvh
<8269>
akan
 
 
hilang
6dbay
<6>
Imam-imam
12Mynhkh
<3548>
akan
 
 
keheranan
11wmsnw
<8074>
dan
 
 
nabi-nabi
13Myaybnhw
<5030>
akan
 
 
terkejut
14whmty
<8539>
10
Kemudian aku
 
 
berkata
1rmaw
<559>
Ah
2hha
<162>
Tuhanku
3ynda
<136>
ALLAH
4hwhy
<3069>
sesungguhnya
5Nka
<403>
Engkau
 
 
benar-benar
7tash 6ash
<5377> <5377> ==>
telah
 
 
mengelabui
7tash 6ash
<== <5377> <5377>
orang-orang
8Mel
<5971>
ini
9hzh
<2088>
dan
 
 
Yerusalem
10Mlswrylw
<3389>
dengan
 
 
berkata
11rmal
<559>
Engkau akan
 
 
mendapatkan
13hyhy
<1961>
kedamaian
12Mwls
<7965>
padahal
 
 
pedang
16brx
<2719>
telah
14Mkl
<0>
mengancam
15hegnw
<5060>
 
17de
<5704>
nyawa
18spnh
<5315>
mereka
 
 
11
Pada
 
 
waktu
1teb
<6256>
itu
2ayhh
<1931>
akan
 
 
disampaikan
3rmay
<559>
kepada
 
 
orang-orang
4Mel
<5971>
ini
5hzh
<2088>
dan kepada
 
 
Yerusalem
6Mlswrylw
<3389>
Angin
7xwr
<7307>
panas
8xu
<6703>
dari
 
 
tempat-tempat tinggi yang gundul
9Myyps
<8205>
di
 
 
padang belantara
10rbdmb
<4057>
menuju
11Krd
<1870>
ke
 
 
anak perempuan
12tb
<1323>
jemaat-Ku
13yme
<5971>
bukan
14awl
<3808>
untuk
 
 
menampi
15twrzl
<2219>
atau
16awlw
<3808>
membersihkan
17rbhl
<1305>
12
angin
1xwr
<7307>
yang
 
 
begitu kencang
2alm
<4392>
dari tempat-tempat

itu
3hlam
<428>
akan
 
 
datang
4awby
<935>
kepada-Ku
5yl
<0>
Sekarang
6hte
<6258>
juga
7Mg
<1571>
Aku
8yna
<589>
akan
 
 
memberikan
9rbda
<1696>
hukuman
10Myjpsm
<4941>
terhadap
11Mtwa
<854>
mereka
 
 
13
Lihatlah
1hnh
<2009>
Dia
 
 
naik
3hley
<5927>
bagaikan
 
 
awan-awan
2Mynnek
<6051>
kereta-kereta-Nya
5wytwbkrm
<4818>
bagaikan
 
 
puting beliung
4hpwokw
<5492>
kuda-kuda-Nya
8wyowo
<5483>
lebih cepat
6wlq
<7043>
daripada
 
 
elang
7Myrsnm
<5404>
Celakalah
9ywa
<188>
kita
10wnl
<0>
karena
11yk
<3588>
kita
 
 
binasa
12wndds
<7703>
14
Hai
 
 
Yerusalem
4Mlswry
<3389>
bersihkanlah
1yobk
<3526>
hatimu
3Kbl
<3820>
dari
 
 
kejahatan
2herm
<7451>
supaya
5Neml
<4616>
kamu dapat
 
 
diselamatkan
6yeswt
<3467>
Berapa lama
8ytm 7de
<4970> <5704>
pikiran-pikiranmu
11twbsxm
<4284>
yang
 
 
jahat
12Knwa
<205>
akan
 
 
menetap
9Nylt
<3885>
di dalam
10Kbrqb
<7130>
dirimu
 
 
15
Sebab
1yk
<3588>
sebuah
 
 
suara
2lwq
<6963>
menyerukan
3dygm
<5046>
dari
 
 
Dan
4Ndm
<1835>
dan
 
 
mengumumkan
5eymsmw
<8085>
kejahatan
6Nwa
<205>
dari
 
 
Gunung
7rhm
<2022>
Efraim
8Myrpa
<669>
16
Beritakanlah
1wrykzh
<2142>
itu kepada
 
 
bangsa-bangsa
2Mywgl
<1471>
 
3hnh
<2009>
serukanlah
4weymsh
<8085>
kepada
5le
<5921>
Yerusalem
6Mlswry
<3389>
Para
 
 
pengepung
7Myrun
<5341>
datang
8Myab
<935>
dari
 
 
negeri
9Uram
<776>
yang
 
 
jauh
10qxrmh
<4801>
dan
 
 
mengangkat
11wntyw
<5414>
suara
15Mlwq
<6963>
mereka
 
 
terhadap
12le
<5921>
kota-kota
13yre
<5892>
Yehuda
14hdwhy
<3063>
17
Seperti para
 
 
penjaga
1yrmsk
<8104>
ladang
2ydv
<7704>
mereka mengepungnya
3wyh
<1961>
karena
4hyle
<5921>
ia
5bybom
<5439>
telah
6yk
<3588>
 
7yta
<853>
memberontak
8htrm
<4784>
terhadap Aku
 
 
firman
9Man
<5002>
TUHAN
10hwhy
<3069>
18
Jalan-jalanmu
1Kkrd
<1870>
dan
 
 
perbuatan-perbuatanmu
2Kyllemw
<4611>
telah
 
 
mendatangkan
3wve
<6213>
hal ini
4hla
<428>
ke atasmu
5Kl
<0>
Itu
6taz
<2063>
adalah
 
 
hukumanmu
7Kter
<7451>
dan
 
 
itu
8yk
<3588>
pahit
9rm
<4751>
karena
10yk
<3588>
hukuman itu

menusuk
11egn
<5060>
ke
12de
<5704>
hatimu
13Kbl
<3820>
 
14o
<0>
19
Perutku
1yem
<4578>
perutku
2yem
<4578>
Aku
 
 
sangat menderita
3*hlyxwa {hlwxa}
<2342>
oh
 
 
dinding
4twryq
<7023>
hatiku
5ybl
<3820>
 
7yl
<0>
Jantungku
8ybl
<3820>
berdebar-debar
6hmh
<1993>
di dalamku Aku
 
 
tidak
9al
<3808>
dapat
 
 
diam
10syrxa
<2790>
karena
11yk
<3588>
aku telah
 
 
mendengar
14*tems {ytems}
<8085>
suara
12lwq
<6963>
trompet
13rpws
<7782>
 
15yspn
<5315>
sirene
16tewrt
<8643>
perang
17hmxlm
<4421>
20
Bencana
1rbs
<7667>
demi
2le
<5921>
bencana
3rbs
<7667>
diserukan
4arqn
<7121>
karena
5yk
<3588>
seluruh
7lk
<3605>
negeri
8Urah
<776>
dihancurkan
6hdds
<7703>
Tiba-tiba
9Matp
<6597>
tenda-tendaku
11ylha
<168>
dirusak
10wdds
<7703>
tirai-tiraiku
13yteyry
<3407>
dalam
 
 
sekejap
12egr
<7281>
21
Berapa lama
2ytm 1de
<4970> <5704>
aku harus
 
 
melihat
3hara
<7200>
panji-panji
4on
<5251>
itu dan
 
 
mendengar
5hemsa
<8085>
bunyi
6lwq
<6963>
trompet
7rpws
<7782>
 
8o
<0>
22
Sebab
1yk
<3588>
jemaat-Ku
3yme
<5971>
bodoh
2lywa
<191>
mereka
4ytwa
<853>
tidak
5al
<3808>
mengenal
6wedy
<3045>
Aku Mereka adalah
 
 
anak-anak
7Mynb
<1121>
yang
 
 
tolol
8Mylko
<5530>
dan
 
 
mereka
9hmh
<1992>
tidak
10alw
<3808>
memiliki pengertian
11Mynwbn
<995>
Mereka
12hmh
<1992>
pintar
13Mymkx
<2450>
 
14hmh
<1992>
melakukan yang jahat
15erhl
<7489>
tetapi
 
 
melakukan yang baik
16byjyhlw
<3190>
mereka
 
 
tidak
17al
<3808>
tahu
18wedy
<3045>
23
Aku
 
 
memandang
1ytyar
<7200>
ke
2ta
<853>
bumi
3Urah
<776>
dan
 
 
lihatlah
4hnhw
<2009>
bumi
 
 
tidak berbentuk
5wht
<8414>
dan
 
 
kosong
6whbw
<922>
dan
 
 
ke
7law
<413>
langit
8Mymsh
<8064>
dan langit itu

tidak memiliki
9Nyaw
<369>
cahaya
10Mrwa
<216>
24
Aku
 
 
memandang
1ytyar
<7200>
ke
 
 
gunung-gunung
2Myrhh
<2022>
dan
 
 
lihatlah
3hnhw
<2009>
mereka
 
 
berguncang
4Myser
<7493>
dan
 
 
semua
5lkw
<3605>
bukit
6twebgh
<1389>
bergoyang
7wlqlqth
<7043>
25
Aku
 
 
memandang
1ytyar
<7200>
dan
 
 
lihatlah
2hnhw
<2009>
tidak
3Nya
<369>
ada
 
 
orang
4Mdah
<120>
Dan
 
 
semua
5lkw
<3605>
burung
6Pwe
<5775>
di
 
 
udara
7Mymsh
<8064>
sudah
 
 
terbang
8wddn
<5074>
26
Aku
 
 
melihat
1ytyar
<7200>
dan
 
 
mengamati
2hnhw
<2009>
negeri yang subur
3lmrkh
<3759>
itu menjadi
 
 
padang belantara
4rbdmh
<4057>
dan semua
5lkw
<3605>
kotanya
6wyre
<5892>
diruntuhkan
7wutn
<5422>
di hadapan
8ynpm
<6440>
TUHAN
9hwhy
<3068>
di hadapan
10ynpm
<6440>
murka-Nya
12wpa
<639>
yang
 
 
menyala
11Nwrx
<2740>
 
13o
<0>
27
Sebab
1yk
<3588>
Tuhan
4hwhy
<3068>
telah
2hk
<3541>
berkata
3rma
<559>
Seluruh
7lk
<3605>
negeri
8Urah
<776>
itu akan
 
 
menjadi
6hyht
<1961>
kehancuran
5hmms
<8077>
tetapi Aku
 
 
tidak
10al
<3808>
akan
 
 
menghabisi
11hvea 9hlkw
<6213> <3617> ==>
negeri itu
 
 
seluruhnya
9hlkw
<== <3617>
28
Karena
1le
<5921>
hal
 
 
ini
2taz
<2063>
bumi
4Urah
<776>
akan
 
 
meratap
3lbat
<56>
dan
 
 
langit
6Mymsh
<8064>
di
 
 
atas
7lemm
<4605>
menjadi
 
 
gelap
5wrdqw
<6937>
 
8le
<5921>
Sebab
9yk
<3588>
Aku sudah
 
 
mengatakannya
10ytrbd
<1696>
Aku telah
 
 
merencanakan
11ytmz
<2161>
dan Aku
 
 
tidak
12alw
<3808>
akan berbelas
 
 
kasihan
13ytmxn
<5162>
ataupun
14alw
<3808>
berbalik
15bwsa
<7725>
dari
16hnmm
<4480>
hal itu
 
 
29
Karena
 
 
gemuruh suara
1lwqm
<6963>
para
 
 
penunggang kuda
2srp
<6571>
dan para
 
 
pemanah
4tsq 3hmrw
<7198> <7411>
setiap
6lk
<3605>
kota
7ryeh
<5892>
melarikan diri
5txrb
<1272>
Mereka akan
 
 
masuk
8wab
<935>
ke
 
 
semak-semak
9Mybeb
<5645>
dan
 
 
naik
11wle
<5927>
ke
 
 
batu-batu
10Mypkbw
<3710>
Seluruh
12lk
<3605>
kota
13ryeh
<5892>
ditinggalkan
14hbwze
<5800>
dan
 
 
tidak ada
15Nyaw
<369>
seorang
18sya
<376>
pun yang
 
 
tinggal
16bswy
<3427>
di sana
17Nhb
<2004>
30
Dan
 
 
kamu
1*taw {ytaw}
<859>
hai yang
 
 
dihancurkan
2dwds
<7703>
apa
3hm
<4100>
yang akan kamu
 
 
lakukan
4yvet
<6213>
Walaupun
5yk
<3588>
kamu
 
 
mengenakan pakaian
6ysblt
<3847>
merah
7yns
<8144>
walaupun
8yk
<3588>
kamu
 
 
mendandani
9ydet
<5710>
diri dengan
 
 
perhiasan-perhiasan
10yde
<5716>
emas
11bhz
<2091>
walaupun
12yk
<3588>
kamu
 
 
merias
13yerqt
<7167>
matamu
15Kynye
<5869>
dengan
 
 
celak
14Kwpb
<6320>
percuma
16awsl
<7723>
saja kamu
 
 
mempercantik
17ypytt
<3302>
dirimu sendiri
19Kb
<0>
Kekasih-kekasihmu
20Mybge
<5689>
mencampakkanmu
18woam
<3988>
mereka
 
 
berusaha membunuhmu
22wsqby 21Kspn
<1245> <5315>
31
Sebab
1yk
<3588>
Aku
 
 
mendengar
4ytems
<8085>
suara tangisan
2lwq
<6963>
seperti seorang perempuan
 
 
melahirkan
3hlwxk
<2470>
jeritan
5hru
<6869>
seperti seorang perempuan yang
 
 
melahirkan anak pertamanya
6hrykbmk
<1069>
jeritan
7lwq
<6963>
Putri
8tb
<1323>
Sion
9Nwyu
<6726>
yang
 
 
terengah-engah
10xpytt
<3306>
merentangkan
11vrpt
<6566>
kedua
 
 
tangannya
12hypk
<3709>
dan berkata

Oh
14an
<4994>
celakalah
13ywa
<188>
aku
 
 
Aku
18yspn
<5315>
 
16yk 15yl
<3588> <0>
tidak berdaya
17hpye
<5888>
di hadapan para
 
 
pembunuh
19Mygrhl
<2026>
 
20P
<0>