Prev Chapter Jeremiah 42 Next Chapter
1
Kemudian
1wsgyw
<5066>
semua
2lk
<3605>
kepala
3yrv
<8269>
pasukan
4Mylyxh
<2428>
termasuk
 
 
Yohanan
5Nnxwyw
<3110>
anak
6Nb
<1121>
Kareah
7xrq
<7143>
Yezanya
8hynzyw
<3153>
anak
9Nb
<1121>
Hosaya
10hyeswh
<1955>
dan
 
 
semua
11lkw
<3605>
orang
12Meh
<5971>
dari yang paling
 
 
kecil
13Njqm
<6996>
hingga
14dew
<5704>
paling
 
 
besar
15lwdg
<1419>
datang mendekat
 
 
2
dan
 
 
berkata
1wrmayw
<559>
kepada
2la
<413>
Nabi
4aybnh
<5030>
Yeremia
3whymry
<3414>
 
5lpt
<5307>
Biarlah
6an
<4994>
permohonan
7wntnxt
<8467>
kami sampai ke
 
 
hadapanmu
8Kynpl
<6440>
dan
 
 
berdoalah
9llpthw
<6419>
 
10wndeb
<5704>
kepada
11la
<413>
TUHAN
12hwhy
<3068>
Allahmu
13Kyhla
<430>
bagi
14deb
<1157>
kami
 
 
semua
15lk
<3605>
orang yang
 
 
tersisa
16tyrash
<7611>
ini
17tazh
<2063>
karena
18yk
<3588>
kami yang
 
 
tertinggal
19wnrasn
<7604>
hanya
 
 
sedikit
20jem
<4592>
seperti
21hbrhm
<7235>
yang
22rsak
<834>
matamu
23Kynye
<5869>
lihat
24twar
<7200>
atas kami
25wnta
<853>
3
supaya
2wnl
<0>
TUHAN
3hwhy
<3069>
Allahmu
4Kyhla
<430>
memberi tahu
1dgyw
<5046>
kami
5ta
<853>
jalan
6Krdh
<1870>
yang
7rsa
<834>
harus kami
 
 
tempuh
8Kln
<1980>
dan
10taw 9hb
<853> <0>
hal
11rbdh
<1697>
yang
12rsa
<834>
harus kami
 
 
lakukan
13hven
<6213>
4
Nabi
4aybnh
<5030>
Yeremia
3whymry
<3414>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
2Mhyla
<413>
mereka Aku telah
 
 
mendengarmu
5ytems
<8085>
Ketahuilah
6ynnh
<2005>
aku akan
 
 
berdoa
7llptm
<6419>
kepada
8la
<413>
TUHAN
9hwhy
<3068>
Allahmu
10Mkyhla
<430>
sesuai dengan
 
 
kata-katamu
11Mkyrbdk
<1697>
itu dan
12hyhw
<1961>
apa
13lk
<3605>
pun
14rbdh
<1697>
yang
15rsa
<834>
TUHAN
17hwhy
<3068>
firmankan
16hney
<6030>
kepadamu akan aku
18Mkta
<853>
beritahukan
19dyga
<5046>
kepadamu Aku
20Mkl
<0>
tidak
21al
<3808>
akan
 
 
menahan
22enma
<4513>
apa pun
24rbd
<1697>
darimu
23Mkm
<4480>
5
Mereka
1hmhw
<1992>
berkata
2wrma
<559>
kepada
3la
<413>
Yeremia
4whymry
<3414>
Semoga
5yhy
<1961>
TUHAN
6hwhy
<3068>
menjadi
7wnb
<0>
Saksi
8del
<5707>
yang
 
 
benar
9tma
<571>
dan
 
 
setia
10Nmanw
<539>
terhadap kami
 
 
jika
11Ma
<518>
kami
 
 
tidak
12al
<3808>
berbuat sesuai dengan
 
 
semua
13lkk
<3605>
pesan
14rbdh
<1697>
yang
15rsa
<834>
TUHAN
17hwhy
<3068>
Allahmu
18Kyhla
<430>
kirimkan
16Kxlsy
<7971>
kepadamu
19wnyla
<413>
untuk kami
21hven 20Nk
<6213> <3651>
6
Entah
1Ma
<518>
itu
 
 
baik
2bwj
<2896>
atau
3Maw
<518>
buruk
4er
<7451>
kami akan
12wyla 11Kta
<413> <853>
mematuhi
13emsn
<8085>
suara
5lwqb
<6963>
TUHAN
6hwhy
<3068>
Allah
7wnyhla
<430>
kita
 
 
yang
8rsa
<834>
kepada-Nya
 
 
kami
9*wnxna {wna}
<580>
mengutusmu
10Myxls
<7971>
supaya
14Neml
<4616>
keadaan
 
 
kami
15rsa
<834>
baik-baik
16bjyy
<3190>
saja
17wnl
<0>
karena
18yk
<3588>
kami
 
 
menaati
19emsn
<8085>
suara
20lwqb
<6963>
TUHAN
21hwhy
<3068>
Allah
22wnyhla
<430>
kami
23o
<0>
7
 
1yhyw
<1961>
Setelah
2Uqm
<7093>
sepuluh
3trve
<6235>
hari
4Mymy
<3117>
 
5yhyw
<1961>
firman
6rbd
<1697>
TUHAN
7hwhy
<3068>
datang
 
 
kepada
8la
<413>
Yeremia
9whymry
<3414>
8
Kemudian Yeremia
 
 
memanggil
1arqyw
<7121>
 
2la
<413>
Yohanan
3Nnxwy
<3110>
anak
4Nb
<1121>
Kareah
5xrq
<7143>
dan
6law
<413>
semua
7lk
<3605>
kepala
8yrv
<8269>
pasukan
9Mylyxh
<2428>
yang
10rsa
<834>
bersamanya
11wta
<854>
dan
 
 
semua
12lklw
<3605>
orang
13Meh
<5971>
dari yang
 
 
terkecil
14Njqml
<6996>
hingga
15dew
<5704>
yang
 
 
terbesar
16lwdg
<1419>
9
dan
 
 
berkata
1rmayw
<559>
kepada
2Mhyla
<413>
mereka
 
 
Beginilah
3hk
<3541>
firman
4rma
<559>
TUHAN
5hwhy
<3068>
Allah
6yhla
<430>
Israel
7larvy
<3478>
yang
8rsa
<834>
kepadanya kamu
 
 
mengutusku
9Mtxls
<7971>
 
10yta
<853>
untuk
11wyla
<413>
mengajukan
12lyphl
<5307>
permohonan
13Mktnxt
<8467>
ke
 
 
hadapan-Nya
14wynpl
<6440>
10
Jika
1Ma
<518>
kamu
 
 
benar-benar
2bws
<7725>
akan
 
 
tinggal
3wbst
<3427>
di
 
 
negeri
4Urab
<776>
ini
5tazh
<2063>
Aku akan
 
 
mendirikanmu
6ytynbw
<1129>
dan
7Mkta
<853>
tidak
8alw
<3808>
akan
 
 
merobohkanmu
9orha
<2040>
Aku akan
 
 
menanammu
10ytejnw
<5193>
dan
11Mkta
<853>
tidak
12alw
<3808>
akan
 
 
mencabutmu
13swta
<5428>
karena
14yk
<3588>
Aku akan
 
 
menyesali
15ytmxn
<5162>
 
16la
<413>
bencana
17herh
<7451>
yang
18rsa
<834>
telah Aku
 
 
datangkan
19ytyve
<6213>
kepadamu
20Mkl
<0>
11
Jangan
1la
<408>
takut
2waryt
<3372>
kepada
3ynpm
<6440>
Raja
4Klm
<4428>
Babel
5lbb
<894>
yang
6rsa
<834>
kamu
7Mta
<859>
takuti
8Myary
<3373>

12wnmm 11waryt 10la 9wynpm
<4480> <3372> <408> <6440>
firman
13Man
<5002>
TUHAN
14hwhy
<3068>
karena
15yk
<3588>
Aku
17yna
<589>
menyertaimu
16Mkta
<854>
untuk
 
 
menyelamatkan
18eyswhl
<3467>
dan
19Mkta
<853>
membebaskan
20lyuhlw
<5337>
kamu dari
21Mkta
<853>
tangannya
22wdym
<3027>
12
Aku akan
 
 
menunjukkan
1Ntaw
<5414>
 
2Mkl
<0>
belas kasihan
3Mymxr
<7356>
kepadamu sehingga dia akan
 
 
berbelaskasihan
4Mxrw
<7355>
kepadamu dan membiarkanmu
5Mkta
<853>
kembali
6byshw
<7725>
 
7Mkta
<853>
ke
8la
<413>
negerimu
9Mktmda
<127>
sendiri
 
 
13
Akan tetapi
 
 
jika
1Maw
<518>
kamu
3Mta
<859>
berkata
2Myrma
<559>
Kami
 
 
tidak
4al
<3808>
akan
 
 
tinggal
5bsn
<3427>
di
 
 
negeri
6Urab
<776>
ini
7tazh
<2063>
ataupun
 
 
tidak
8ytlbl
<1115>
menaati
9ems
<8085>
suara
10lwqb
<6963>
TUHAN
11hwhy
<3068>
Allahmu
12Mkyhla
<430>
14
dengan
 
 
berkata
1rmal
<559>
Tidak
2al
<3808>
kami
3yk
<3588>
akan pergi ke
 
 
negeri
4Ura
<776>
Mesir
5Myrum
<4714>
 
6awbn
<935>
Di
7rsa
<834>
sana kami
 
 
tidak
8al
<3808>
akan
 
 
melihat
9harn
<7200>
perang
10hmxlm
<4421>
atau
13al
<3808>
mendengar
14emsn
<8085>
suara
11lwqw
<6963>
trompet
12rpws
<7782>
atau
16al
<3808>
kelaparan
17bern
<7456>
akan
 
 
roti
15Mxllw
<3899>
di
 
 
sanalah
18Msw
<8033>
kami akan
 
 
tinggal
19bsn
<3427>
15
maka
1htew
<6258>
 
2Nkl
<3651>
dengarlah
3wems
<8085>
firman
4rbd
<1697>
TUHAN
5hwhy
<3068>
hai
 
 
sisa-sisa
6tyras
<7611>
Yehuda
7hdwhy
<3063>
Beginilah
8hk
<3541>
firman
9rma
<559>
TUHAN
10hwhy
<3068>
semesta alam
11twabu
<6635>
Allah
12yhla
<430>
Israel
13larvy
<3478>
Jika
14Ma
<518>
kamu
15Mta
<859>
benar-benar menghadapkan
17Nwmvt 16Mwv
<7760> <7760>
wajahmu
18Mkynp
<6440>
untuk
 
 
masuk
19abl
<935>
ke
 
 
Mesir
20Myrum
<4714>
dan
 
 
pergi
21Mtabw
<935>
untuk
 
 
tinggal
22rwgl
<1481>
di
 
 
sana
23Ms
<8033>
16
maka
1htyhw
<1961>
pedang
2brxh
<2719>
yang
3rsa
<834>
kamu
4Mta
<859>
takuti
5Myary
<3372>
itu akan
 
 
mengejarmu
8gyvt
<5381>
 
6hnmm
<4480>
di sana
7Ms
<8033>
di
9Mkta
<853>
negeri
10Urab
<776>
Mesir
11Myrum
<4714>
dan
 
 
kelaparan
12berhw
<7458>
yang
13rsa
<834>
kamu
14Mta
<859>
khawatirkan
15Mygad
<1672>
akan
 
 
mengikutimu
18qbdy
<1692>
 
16wnmm
<4480>
di
17Ms
<8033> ==>
dekat
19Mkyrxa
<310>
sana
17Ms
<== <8033>
di
 
 
Mesir
20Myrum
<4714>
Dan
 
 
di sana
21Msw
<8033>
kamu akan
 
 
mati
22wtmt
<4191>
17
Begitulah
1wyhyw
<1961>
semua
2lk
<3605>
orang
3Mysnah
<376>
yang
4rsa
<834>
menghadapkan
5wmv
<7760>
 
6ta
<853>
wajahnya
7Mhynp
<6440>
untuk
 
 
pergi
8awbl
<935>
ke
 
 
Mesir
9Myrum
<4714>
untuk
 
 
tinggal
10rwgl
<1481>
di
 
 
sana
11Ms
<8033>
mereka akan
 
 
mati
12wtwmy
<4191>
oleh
 
 
pedang
13brxb
<2719>
oleh
 
 
kelaparan
14berb
<7458>
dan oleh
 
 
penyakit sampar
15rbdbw
<1698>
Tidak
16alw
<3808>
seorang pun dari mereka akan
18Mhl 17hyhy
<0> <1961>
tersisa
19dyrv
<8300>
atau
 
 
terluput
20jylpw
<6412>
dari
21ynpm
<6440>
bencana
22herh
<7451>
yang
23rsa
<834>
akan
 
 
Aku
24yna
<589>
timpakan
 
 
ke
25aybm
<935>
atas
26Mhyle
<5921>
mereka
27o
<0>
18
Sebab
1yk
<3588>
beginilah
2hk
<3541>
firman
3rma
<559>
TUHAN
4hwhy
<3068>
semesta alam
5twabu
<6635>
Allah
6yhla
<430>
Israel
7larvy
<3478>
Sebagaimana
8rsak
<834>
kemarahan-Ku
10ypa
<639>
dan
 
 
murka-Ku
11ytmxw
<2534>
telah
 
 
dicurahkan
9Ktn
<5413>
ke atas
12le
<5921>
penduduk
13ybsy
<3427>
Yerusalem
14Mlswry
<3389>
demikianlah
15Nk
<3651>
murka-ku
17ytmx
<2534>
akan
 
 
dicurahkan
16Ktt
<5413>
ke atasmu
18Mkyle
<5921>
ketika kamu
 
 
memasuki
19Mkabb
<935>
Mesir
20Myrum
<4714>
Dan kamu akan
 
 
menjadi
21Mtyyhw
<1961>
suatu
 
 
umpatan
22hlal
<423>
kengerian
23hmslw
<8047>
kutuk
24hllqlw
<7045>
dan
 
 
hinaan
25hprxlw
<2781>
dan kamu
 
 
tidak
26alw
<3808>
akan
 
 
melihat
27wart
<7200>
 
29ta
<853>
tempat
30Mwqmh
<4725>
ini
31hzh
<2088>
lagi
28dwe
<5750>
19
TUHAN
2hwhy
<3068>
telah
 
 
berfirman
1rbd
<1696>
kepadamu
3Mkyle
<5921>
hai
 
 
sisa
4tyras
<7611>
orang-orang
 
 
Yehuda
5hdwhy
<3063>
Jangan
6la
<408>
pergi
7wabt
<935>
ke
 
 
Mesir
8Myrum
<4714>
Perhatikanlah baik-baik
10wedt 9edy
<3045> <3045>
bahwa
11yk
<3588>
Aku telah
 
 
memperingatkanmu
12ytdyeh
<5749>
 
13Mkb
<0>
hari ini
14Mwyh
<3117>
20
Sebab
1yk
<3588>
kamu telah
 
 
menipu
2*Mtyeth {Myteth}
<8582>
diri dengan mempertaruhkan
 
 
nyawamu
3Mkytwspnb
<5315>
ketika
4yk
<3588>
kamu
5Mta
<859>
mengutus
6Mtxls
<7971>
aku
7yta
<853>
kepada
8la
<413>
TUHAN
9hwhy
<3068>
Allahmu
10Mkyhla
<430>
dengan
 
 
berkata
11rmal
<559>
Berdoalah
12llpth
<6419>
bagi kami
13wndeb
<5704>
kepada
14la
<413>
TUHAN
15hwhy
<3068>
Allah
16wnyhla
<430>
kita dan apa
 
 
pun
17lkkw
<3605>
yang
18rsa
<834>
difirmankan
19rmay
<559>
TUHAN
20hwhy
<3068>
Allah
21wnyhla
<430>
kita
22Nk
<3651>
beri tahukan
23dgh
<5046>
kepada
 
 
kami
24wnl
<0>
dan kami akan
 
 
melakukannya
25wnyvew
<6213>
21
Dan hari ini aku telah
 
 
memberitahukannya
1dgaw
<5046>
kepadamu
2Mkl
<0>
tetapi kamu
3Mwyh
<3117>
tidak
4alw
<3808>
menaati
5Mtems
<8085>
suara
6lwqb
<6963>
TUHAN
7hwhy
<3068>
Allahmu
8Mkyhla
<430>
dalam
 
 
segala
9lklw
<3605>
hal
 
 
yang
10rsa
<834>
Dia
 
 
kirimkan
11ynxls
<7971>
kepadaku untuk diberitahukan
 
 
kepadamu
12Mkyla
<413>
22
Sekarang
1htew
<6258>
ketahuilah
2edy
<3045>
ini dengan baik
 
 
bahwa
3wedt
<3045>
kamu
4yk
<3588>
akan mati oleh
 
 
pedang
5brxb
<2719>
oleh
 
 
kelaparan
6berb
<7458>
dan oleh
 
 
penyakit sampar
7rbdbw
<1698>
di
8wtwmt
<4191>
tempat
9Mwqmb
<4725>
yang
10rsa
<834>
akan kamu tuju untuk
12awbl 11Mtupx
<935> <2654>
tinggal
13rwgl
<1481>
 
15o 14Ms
<0> <8033>