Prev Chapter Jeremiah 43 Next Chapter
1
Ketika
1yhyw
<1961>
Yeremia
3whymry
<3414>
selesai
2twlkk
<3615>
menyampaikan
4rbdl
<1696>
kepada
5la
<413>
seluruh
6lk
<3605>
rakyat
7Meh
<5971>
itu
8ta
<853>
semua
9lk
<3605>
firman
10yrbd
<1697>
TUHAN
11hwhy
<3068>
Allah
12Mhyhla
<430>
mereka
 
 
yang
13rsa
<834>
 
14wxls
<7971>
TUHAN
15hwhy
<3068>
Allah
16Mhyhla
<430>
mereka telah kirim
 
 
kepada
17Mhyla
<413>
mereka
 
 
yaitu
18ta
<853>
semua
19lk
<3605>
firman
20Myrbdh
<1697>
tadi
22o 21hlah
<0> <428>
2
 
1rmayw
<559>
Azarya
2hyrze
<5838>
anak
3Nb
<1121>
Hosaya
4hyeswh
<1955>
dan
 
 
Yohanan
5Nnxwyw
<3110>
anak
6Nb
<1121>
Kareah
7xrq
<7143>
serta
 
 
semua
8lkw
<3605>
orang
9Mysnah
<376>
sombong
10Mydzh
<2086>
berkata
11Myrma
<559>
kepada
12la
<413>
Yeremia
13whymry
<3414>
Kamu
15hta
<859>
mengatakan
16rbdm
<1696>
kebohongan
14rqs
<8267>
TUHAN
19hwhy
<3068>
Allah
20wnyhla
<430>
kita
 
 
tidak
17al
<3808>
mengutusmu
18Kxls
<7971>
untuk
 
 
berkata
21rmal
<559>
Jangan
22al
<3808>
pergi
23wabt
<935>
ke
 
 
Mesir
24Myrum
<4714>
untuk
 
 
tinggal
25rwgl
<1481>
di sana
26Ms
<8033>
3
tetapi
1yk
<3588>
Barukh
2Kwrb
<1263>
anak
3Nb
<1121>
Neria
4hyrn
<5374>
telah
 
 
menetapkanmu
5tyom
<5496>
untuk melawan kami
7wnb 6Kta
<0> <853>
untuk
8Neml
<4616>
menyerahkan
9tt
<5414>
kami ke
10wnta
<853>
tangan
11dyb
<3027>
orang-orang Kasdim
12Mydvkh
<3778>
sehingga mereka akan
 
 
membunuh
13tymhl
<4191>
kami dan
14wnta
<853>
membawa
15twlghlw
<1540> ==>
kami
 
 
sebagai tawanan
15twlghlw
<== <1540>
ke
16wnta
<853>
Babel
17lbb
<894>
4
Begitulah
 
 
Yohanan
3Nnxwy
<3110>
anak
4Nb
<1121>
Kareah
5xrq
<7143>
dan
 
 
semua
6lkw
<3605>
kepala
7yrv
<8269>
pasukan
8Mylyxh
<2428>
serta
 
 
seluruh
9lkw
<3605>
rakyat
10Meh
<5971>
itu
 
 
tidak
1alw
<3808>
menaati
2ems
<8085>
suara
11lwqb
<6963>
TUHAN
12hwhy
<3068>
untuk
 
 
tinggal
13tbsl
<3427>
di
 
 
negeri
14Urab
<776>
Yehuda
15hdwhy
<3063>
5
Lalu
 
 
Yohanan
2Nnxwy
<3110>
anak
3Nb
<1121>
Kareah
4xrq
<7143>
dan
 
 
semua
5lkw
<3605>
kepala
6yrv
<8269>
pasukan
7Mylyxh
<2428>
mengambil
1xqyw
<3947>
 
8ta
<853>
semua
9lk
<3605>
sisa
10tyras
<7611>
orang
 
 
Yehuda
11hdwhy
<3063>
yang
12rsa
<834>
telah
 
 
kembali
13wbs
<7725>
dari
 
 
semua
14lkm
<3605>
bangsa
15Mywgh
<1471>
tempat
16rsa
<834>
mereka telah
 
 
dibuang
17wxdn
<5080>
untuk
18Ms
<8033>
tinggal
19rwgl
<1481>
di
 
 
negeri
20Urab
<776>
Yehuda
21hdwhy
<3063>
6
 
1ta
<853>
laki-laki
2Myrbgh
<1397>
 
3taw
<853>
perempuan
4Mysnh
<802>
 
5taw
<853>
anak-anak
6Pjh
<2945>
dan
7taw
<853>
anak-anak perempuan
8twnb
<1323>
raja
9Klmh
<4428>
dan
10taw
<853>
setiap
11lk
<3605>
orang
12spnh
<5315>
yang
13rsa
<834>
telah
 
 
ditinggalkan
14xynh
<3240>
Nebuzaradan
15Ndarzwbn
<5018>
kepala
16br
<7227>
pengawal
17Myxbj
<2876>
bersama
18ta
<854>
Gedalya
19whyldg
<1436>
anak
20Nb
<1121>
Ahikam
21Mqyxa
<296>
anak
22Nb
<1121>
Safan
23Nps
<8227>
juga
24taw
<853>
Nabi
26aybnh
<5030>
Yeremia
25whymry
<3414>
dan
27taw
<853>
Barukh
28Kwrb
<1263>
anak
29Nb
<1121>
Neria
30whyrn
<5374>
7
Mereka
 
 
masuk
1wabyw
<935>
ke
 
 
negeri
2Ura
<776>
Mesir
3Myrum
<4714>
karena
4yk
<3588>
mereka
 
 
tidak
5al
<3808>
menaati
6wems
<8085>
suara
7lwqb
<6963>
TUHAN
8hwhy
<3068>
dan mereka
 
 
tiba
9wabyw
<935>
di
10de
<5704>
Tahpanhes
11oxnpxt
<8471>
 
12o
<0>
8
Lalu
1yhyw
<1961>
firman
2rbd
<1697>
TUHAN
3hwhy
<3068>
datang
 
 
kepada
4la
<413>
Yeremia
5whymry
<3414>
di
 
 
Tahpanhes
6oxnpxtb
<8471>
katanya
7rmal
<559>
9
Ambillah
1xq
<3947>
batu-batu
3Mynba
<68>
besar
4twldg
<1419>
di
 
 
tanganmu
2Kdyb
<3027>
dan
 
 
sembunyikan
5Mtnmjw
<2934>
batu-batu itu di dalam

adukan
7Nblmb
<4404>
tanah liat
6jlmb
<4423>
yang
8rsa
<834>
ada di
 
 
pintu masuk
9xtpb
<6607>
ke
 
 
istana
10tyb
<1004>
Firaun
11herp
<6547>
di
 
 
Tahpanhes
12oxnpxtb
<8471>
di hadapan
13ynyel
<5869>
orang-orang
14Mysna
<582>
Yahudi
15Mydwhy
<3064>
10
dan
 
 
katakan
1trmaw
<559>
kepada
2Mhyla
<413>
mereka
 
 
Beginilah
3hk
<3541>
firman
4rma
<559>
TUHAN
5hwhy
<3068>
semesta alam
6twabu
<6635>
Allah
7yhla
<430>
Israel
8larvy
<3478>
Ketahuilah
9ynnh
<2005>
Aku akan
 
 
menyuruh
10xls
<7971>
orang untuk
 
 
menjemput
11ytxqlw
<3947>
 
12ta
<853>
Nebukadnezar
13ruardkwbn
<5019>
raja
14Klm
<4428>
Babel
15lbb
<894>
hamba-Ku
16ydbe
<5650>
dan akan
 
 
mendirikan
17ytmvw
<7760>
takhtanya
18waok
<3678>
di atas
19lemm
<4605>
batu-batu
20Mynbal
<68>
ini
21hlah
<428>
yang
22rsa
<834>
telah Aku
 
 
sembunyikan
23ytnmj
<2934>
dan dia akan
 
 
membentangkan
24hjnw
<5186>
 
25ta
<853>
tenda kerajaan
26*wryrps {wrwrps}
<8237>
di atasnya
27Mhyle
<5921>
11
Dia akan
 
 
datang
1*abw {habw}
<935>
dan
 
 
menyerang
2hkhw
<5221>
 
3ta
<853>
negeri
4Ura
<776>
Mesir
5Myrum
<4714>
yang
6rsa
<834>
ke
 
 
maut
7twml
<4194>
ke
 
 
mautlah
8twml
<4194>
yang
9rsaw
<834>
ke
 
 
penawanan
10ybsl
<7628>
ke
 
 
penawananlah
11ybsl
<7628>
yang
12rsaw
<834>
ke
 
 
pedang
13brxl
<2719>
ke
 
 
pedanglah
14brxl
<2719>
12
Aku akan
 
 
menyalakan
1ytuhw
<3341>
api
2sa
<784>
di
 
 
kuil-kuil
3ytbb
<1004>
para
 
 
ilah
4yhla
<430>
Mesir
5Myrum
<4714>
dan dia akan
6Mprvw
<8313>
membawa
7Mbsw
<7617> ==>
mereka
 
 
menjadi tawanan
7Mbsw
<== <7617>
Dia akan
 
 
membersihkan
8hjew
<5844>
 
9ta
<854>
negeri
10Ura
<776>
Mesir
11Myrum
<4714>
seperti
12rsak
<834>
gembala
14herh
<7462>
membersihkan
13hjey
<5844>
 
15ta
<853>
jubahnya
16wdgb
<899>
dari kutu dan dia akan
 
 
pergi
17auyw
<3318>
dari
 
 
sana
18Msm
<8033>
dalam
 
 
damai
19Mwlsb
<7965>
13
Dia akan
 
 
menghancurkan
1rbsw
<7665>
 
2ta
<853>
tugu-tugu peringatan
3twbum
<4676>
 
4tyb
<0>
Bet-Semes
5sms
<1053>
yang
6rsa
<834>
ada di
 
 
negeri
7Urab
<776>
Mesir
8Myrum
<4714>
dan
9taw
<853>
kuil-kuil
10ytb
<1004>
para
 
 
ilah
11yhla
<430>
Mesir
12Myrum
<4714>
akan dia
 
 
bakar
13Prvy
<8313>
dengan
 
 
api
14sab
<784>
 
15o
<0>