Prev Chapter Jeremiah 44 Next Chapter
1
Firman
1rbdh
<1697>
yang
2rsa
<834>
datang
3hyh
<1961>
kepada
4la
<413>
Yeremia
5whymry
<3414>
mengenai
6la
<413>
seluruh
7lk
<3605>
orang Yahudi
8Mydwhyh
<3064>
yang
 
 
tinggal
9Mybsyh
<3427>
di
 
 
negeri
10Urab
<776>
Mesir
11Myrum
<4714>
yang
 
 
tinggal
12Mybsyh
<3427>
di
 
 
Migdol
13ldgmb
<4024>
Tahpanhes
14oxnpxtbw
<8471>
Memfis
15Pnbw
<5297>
dan di
 
 
tanah
16Urabw
<776>
Patros
17owrtp
<6624>
katanya
18rmal
<559>
 
19o
<0>
2
Beginilah
1hk
<3541>
firman
2rma
<559>
TUHAN
3hwhy
<3068>
semesta alam
4twabu
<6635>
Allah
5yhla
<430>
Israel
6larvy
<3478>
Kamu
7Mta
<859>
telah
 
 
melihat
8Mtyar
<7200>
 
9ta
<853>
semua
10lk
<3605>
bencana
11herh
<7451>
yang
12rsa
<834>
telah Aku datangkan
13ytabh
<935>
atas
14le
<5921>
Yerusalem
15Mlswry
<3389>
dan
16lew
<5921>
semua
17lk
<3605>
kota
18yre
<5892>
Yehuda
19hdwhy
<3063>
dan
 
 
lihatlah
20Mnhw
<2005>
hari
22Mwyh
<3117>
ini
23hzh
<2088>
mereka menjadi
 
 
reruntuhan
21hbrx
<2723>
dan
 
 
tidak
24Nyaw
<369>
seorang
25Mhb
<0>
pun
 
 
tinggal
26bswy
<3427>
di dalamnya
 
 
3
karena
1ynpm
<6440>
kejahatan
2Mter
<7451>
mereka
 
 
yang
3rsa
<834>
telah mereka
 
 
lakukan
4wve
<6213>
untuk
 
 
memancing supaya
5ynoekhl
<3707> ==>
Aku
 
 
marah
5ynoekhl
<== <3707>
dengan
 
 
pergi
6tkll
<1980>
membuat
 
 
persembahan
7rjql
<6999>
bakaran dan
 
 
melayani
8dbel
<5647>
ilah-ilah
9Myhlal
<430>
lain
10Myrxa
<312>
yang
11rsa
<834>
tidak
12al
<3808>
mereka
 
 
kenal
13Mwedy
<3045>
baik
 
 
mereka
14hmh
<1992>
kamu
15Mta
<859>
atau
 
 
nenek moyangmu
16Mkytbaw
<1>
4
Namun Aku
7Myksh
<7925>
terus-menerus mengutus
8xlsw 1xlsaw
<7971> <7971>
kepadamu
2Mkyla
<413>
 
3ta
<853>
semua
4lk
<3605>
hamba-Ku
5ydbe
<5650>
para
 
 
nabi
6Myaybnh
<5030>
yang
 
 
berkata
9rmal
<559>
Jangan
10la
<408>
 
11an
<4994>
lakukan
12wvet
<6213>
 
13ta
<853>
hal
14rbd
<1697>
menjijikkan
15hbeth
<8441>
ini
16tazh
<2063>
yang
17rsa
<834>
Aku
 
 
benci
18ytanv
<8130>
5
Akan tetapi mereka
 
 
tidak
1alw
<3808>
mendengarkan
2wems
<8085>
ataupun
3alw
<3808>
mencondongkan
4wjh
<5186>
 
5ta
<853>
telinga
6Mnza
<241>
mereka untuk
 
 
berbalik
7bwsl
<7725>
dari
 
 
kejahatan
8Mterm
<7451>
mereka dan untuk
 
 
tidak
9ytlbl
<1115>
membakar
10rjq
<6999>
kemenyan bagi
 
 
ilah-ilah
11Myhlal
<430>
lain
12Myrxa
<312>
6
Karena itu
 
 
murka-Ku
2ytmx
<2534>
dan
 
 
kemarahan-Ku
3ypaw
<639>
dicurahkan
1Kttw
<5413>
dan
 
 
dinyalakan
4rebtw
<1197>
di
 
 
kota-kota
5yreb
<5892>
Yehuda
6hdwhy
<3063>
dan
 
 
jalan-jalan
7twuxbw
<2351>
Yerusalem
8Mlswry
<3389>
dan kota-kota itu
 
 
menjadi
9hnyyhtw
<1961>
reruntuhan
10hbrxl
<2723>
dan
 
 
kesunyian
11hmmsl
<8077>
seperti
 
 
hari
12Mwyk
<3117>
ini
13hzh
<2088>
 
14o
<0>
7
Sekarang
1htew
<6258>
beginilah
2hk
<3541>
firman
3rma
<559>
TUHAN
4hwhy
<3068>
 
5yhla
<430>
semesta alam
6twabu
<6635>
Allah
7yhla
<430>
Israel
8larvy
<3478>
Mengapa
9hml
<4100>
kamu
10Mta
<859>
melakukan
11Myve
<6213>
bahaya
12her
<7451>
besar
13hlwdg
<1419>
terhadap
14la
<413>
dirimu sendiri
15Mktspn
<5315>
untuk
 
 
melenyapkan
16tyrkhl
<3772>
darimu
17Mkl
<0>
laki-laki
18sya
<376>
dan
 
 
perempuan
19hsaw
<802>
anak-anak
20llwe
<5768>
dan
 
 
bayi-bayi
21qnwyw
<3243>
dari antara
22Kwtm
<8432>
orang-orang
 
 
Yehuda
23hdwhy
<3063>
dengan
 
 
membiarkan
25rytwh
<3498>
dirimu sendiri
 
 
tanpa
24ytlbl
<1115>
 
26Mkl
<0>
sisa
27tyras
<7611>
8
dengan
 
 
memancing-Ku untuk marah
1ynoekhl
<3707>
dengan
 
 
pekerjaan-pekerjaan
2yvemb
<4639>
tanganmu
3Mkydy
<3027>
dengan
 
 
membakar
4rjql
<6999>
kurban bagi
 
 
ilah-ilah
5Myhlal
<430>
lain
6Myrxa
<312>
di
 
 
negeri
7Urab
<776>
Mesir
8Myrum
<4714>
tempat
 
 
yang
9rsa
<834>
telah
 
 
kamu
10Mta
<859>
 
11Myab
<935>
datangi
12rwgl
<1481>
untuk ditinggali
16Mkl 15tyrkh 13Ms
<0> <3772> <8033>
sehingga
17Nemlw 14Neml
<4616> <4616>
kamu akan lenyap dan
 
 
menjadi
18Mktwyh
<1961>
kutuk
19hllql
<7045>
dan
 
 
hinaan
20hprxlw
<2781>
di antara
 
 
semua
21lkb
<3605>
bangsa
22yywg
<1471>
di
 
 
bumi
23Urah
<776>
9
Apakah kamu sudah
 
 
lupa
1Mtxksh
<7911>
akan
2ta
<853>
kejahatan
3twer
<7451>
nenek moyangmu
4Mkytwba
<1>
 
5taw
<853>
kejahatan
6twer
<7451>
raja-raja
7yklm
<4428>
Yehuda
8hdwhy
<3063>
dan
9taw
<853>
kejahatan
10twer
<7451>
istri-istri
11wysn
<802>
mereka dan
12taw
<853>
kejahatanmu
13Mkter
<7451>
sendiri dan
14taw
<853>
kejahatan
15ter
<7451>
istri-istrimu
16Mkysn
<802>
yang
17rsa
<834>
mereka
 
 
lakukan
18wve
<6213>
di
 
 
tanah
19Urab
<776>
Yehuda
20hdwhy
<3063>
dan di
 
 
jalan-jalan
21twuxbw
<2351>
Yerusalem
22Mlswry
<3389>
10
Mereka
 
 
tidak
1al
<3808>
merendahkan
2wakd
<1792>
diri bahkan
 
 
hingga
3de
<5704>
hari
4Mwyh
<3117>
ini
5hzh
<2088>
atau
6alw
<3808>
merasa takut
7wary
<3372>
ataupun
8alw
<3808>
berjalan
9wklh
<1980>
dalam
 
 
hukum-Ku
10ytrwtb
<8451>
dan
 
 
ketetapan-ketetapan-Ku
11ytqxbw
<2708>
yang
12rsa
<834>
Aku
 
 
tetapkan
13yttn
<5414>
di hadapanmu
14Mkynpl
<6440>
dan
 
 
di hadapan
15ynplw
<6440>
nenek moyangmu
16Mkytwba
<1>
 
17o
<0>
11
Karena
1Nkl
<3651>
itu
 
 
beginilah
2hk
<3541>
firman
3rma
<559>
TUHAN
4hwhy
<3068>
semesta alam
5twabu
<6635>
Allah
6yhla
<430>
Israel
7larvy
<3478>
Dengarlah
8ynnh
<2005>
Aku akan
 
 
menghadapkan
9Mv
<7760>
wajah-Ku
10ynp
<6440>
terhadap kamu untuk
11Mkb
<0>
malapetaka
12herl
<7451>
dan untuk
 
 
melenyapkan
13tyrkhlw
<3772>
 
14ta
<853>
seluruh
15lk
<3605>
Yehuda
16hdwhy
<3063>
12
Aku akan
 
 
mengambil
1ytxqlw
<3947>
 
2ta
<853>
sisa-sisa
3tyras
<7611>
Yehuda
4hdwhy
<3063>
yang
5rsa
<834>
telah
 
 
menghadapkan
6wmv
<7760>
wajah
7Mhynp
<6440>
mereka untuk
 
 
pergi
8awbl
<935>
ke
 
 
negeri
9Ura
<776>
Mesir
10Myrum
<4714>
untuk
 
 
tinggal
11rwgl
<1481>
di sana
12Ms
<8033>
mereka
 
 
semua
14lk
<3605>
akan
 
 
dilenyapkan
13wmtw
<8552>
dan
 
 
mati
17wlpy
<5307>
di
 
 
tanah
15Urab
<776>
Mesir
16Myrum
<4714>
mereka akan
 
 
dimakan
20wmty
<8552>
oleh
 
 
pedang
18brxb
<2719>
dan oleh
 
 
kelaparan
19berb
<7458>
mereka akan
 
 
mati
26wtmy
<4191>
dari yang
 
 
terkecil
21Njqm
<6996>
hingga
22dew
<5704>
yang
 
 
terbesar
23lwdg
<1419>
oleh
 
 
pedang
24brxb
<2719>
dan oleh
 
 
kelaparan
25berbw
<7458>
dan mereka akan
 
 
menjadi
27wyhw
<1961>
suatu
 
 
kejijikan
28hlal
<423>
suatu
 
 
keheranan
29hmsl
<8047>
suatu
 
 
kutuk
30hllqlw
<7045>
dan suatu
 
 
ejekan
31hprxlw
<2781>
13
Aku akan
 
 
menghukum
1ytdqpw
<6485>
mereka yang
2le
<5921>
tinggal
3Mybswyh
<3427>
di
 
 
tanah
4Urab
<776>
Mesir
5Myrum
<4714>
seperti
6rsak
<834>
Aku telah
 
 
menghukum
7ytdqp
<6485>
 
8le
<5921>
Yerusalem
9Mlswry
<3389>
dengan
 
 
pedang
10brxb
<2719>
dengan
 
 
kelaparan
11berb
<7458>
dan dengan
 
 
penyakit sampar
12rbdbw
<1698>
14
sehingga
 
 
tidak
1alw
<3808>
ada
2hyhy
<1961>
sisa-sisa
5tyrasl
<7611>
Yehuda
6hdwhy
<3063>
yang pergi
 
 
memasuki
7Myabh
<935>
negeri
10Urab
<776>
Mesir
11Myrum
<4714>
untuk
 
 
tinggal
8rwgl
<1481>
di
 
 
sana
9Ms
<8033>
akan
 
 
terluput
3jylp
<6412>
selamat
4dyrvw
<8300>
atau
 
 
kembali
12bwslw
<7725>
ke
 
 
tanah
13Ura
<776>
Yehuda
14hdwhy
<3063>
ke tempat
 
 
yang
15rsa
<834>
mereka
16hmh
<1992>
inginkan untuk
19Mspn 18ta 17Myavnm
<5315> <853> <5375>
kembali
20bwsl
<7725>
dan untuk
 
 
tinggal
21tbsl
<3427>
di
 
 
sana
22Ms
<8033>
Sebab
23yk
<3588>
mereka
 
 
tidak
24al
<3808>
akan
 
 
kembali
25wbwsy
<7725>
 
26yk
<3588>
kecuali
27Ma
<518>
beberapa
 
 
pengungsi
28Myjlp
<6412>
 
29o
<0>
15
Lalu
 
 
semua
4lk
<3605>
orang
5Mysnah
<376>
yang
 
 
mengetahui
6Myedyh
<3045>
bahwa
7yk
<3588>
istri
9Mhysn
<802>
mereka telah
 
 
membakar kemenyan
8twrjqm
<6999>
untuk
 
 
ilah-ilah
10Myhlal
<430>
lain
11Myrxa
<312>
dan
 
 
semua
12lkw
<3605>
perempuan
13Mysnh
<802>
yang
 
 
berdiri
14twdmeh
<5975>
di dekatnya suatu
 
 
kumpulan
15lhq
<6951>
yang
 
 
besar
16lwdg
<1419>
bahkan
 
 
semua
17lkw
<3605>
orang
18Meh
<5971>
yang
 
 
tinggal
19Mybsyh
<3427>
di
 
 
negeri
20Urab
<776>
Mesir
21Myrum
<4714>
di
 
 
Patros
22owrtpb
<6624>
menjawab
1wneyw
<6030>
 
2ta
<853>
Yeremia
3whymry
<3414>
katanya
23rmal
<559>
16
Mengenai
 
 
perkataan
1rbdh
<1697>
yang
2rsa
<834>
telah kamu
 
 
sampaikan
3trbd
<1696>
kepada
4wnyla
<413>
kami dalam
 
 
nama
5Msb
<8034>
TUHAN
6hwhy
<3068>
kami
 
 
tidak
7wnnya
<369>
akan
8Myems
<8085>
mendengarkanmu
9Kyla
<413>
17
Sebaliknya
1yk
<3588>
kami
 
 
benar-benar
3hven 2hve
<6213> <6213> ==>
akan
 
 
melakukan
3hven 2hve
<== <6213> <6213>
 
4ta
<853>
semua
5lk
<3605>
 
6rbdh
<1697>
yang
7rsa
<834>
telah kami
 
 
ucapkan
9wnypm 8auy
<6310> <3318>
membakar persembahan
10rjql
<6999>
untuk
 
 
Ratu
11tklml
<4446>
Surga
12Mymsh
<8064>
dan
 
 
menuangkan
13Kyohw
<5258>
 
14hl
<0>
persembahan curahan
15Mykon
<5262>
untuknya seperti
 
 
yang
16rsak
<834>
kami
 
 
lakukan
17wnyve
<6213>
baik
 
 
kami
18wnxna
<587>
nenek moyang
19wnytbaw
<1>
kami
 
 
raja-raja
20wnyklm
<4428>
kami maupun
 
 
pejabat-pejabat
21wnyrvw
<8269>
kami di
 
 
kota-kota
22yreb
<5892>
Yehuda
23hdwhy
<3063>
dan di
 
 
jalan-jalan
24twuxbw
<2351>
Yerusalem
25Mlswry
<3389>
Pada waktu itu kami
 
 
memiliki banyak
26ebvnw
<7646>
makanan
27Mxl
<3899>
dan kami
28hyhnw
<1961>
makmur
29Mybwj
<2896>
dan
 
 
tidak
31al
<3808>
melihat
32wnyar
<7200>
kemalangan
30herw
<7451>
18
Akan tetapi
1Nmw
<4480>
sejak
2za
<227>
kami
 
 
berhenti
3wnldx
<2308>
membakar persembahan
4rjql
<6999>
untuk
 
 
Ratu
5tklml
<4446>
Surga
6Mymsh
<8064>
dan
 
 
menuangkan
7Kohw
<5258>
 
8hl
<0>
persembahan curahan
9Mykon
<5262>
untuknya kami
 
 
kekurangan
10wnrox
<2637>
segala
11lk
<3605>
sesuatu dan telah
 
 
dilenyapkan
14wnmt
<8552>
oleh
 
 
pedang
12brxbw
<2719>
dan
 
 
kelaparan
13berbw
<7458>
19
Dan
 
 
ketika
1ykw
<3588>
kami
2wnxna
<587>
membakar kurban
3Myrjqm
<6999>
untuk
 
 
Ratu
4tklml
<4446>
Surga
5Mymsh
<8064>
dan
 
 
menuangkan
6Kohlw
<5258>
 
7hl
<0>
persembahan curahan
8Mykon
<5262>
untuknya apakah hal itu
 
 
tanpa
9ydelbmh
<1107>
sepengetahuan
 
 
suami-suami
10wnysna
<582>
kami sehingga kami
 
 
membuat
11wnyve
<6213>
baginya
12hl
<0>
makanan
13Mynwk
<3561>
yang
 
 
menyerupai
14hbuehl
<6087>
dirinya dan
 
 
menuangkan
15Kohw
<5258>
 
16hl
<0>
persembahan curahan
17Mykon
<5262>
untuknya
18P
<0>
20
Kemudian
 
 
Yeremia
2whymry
<3414>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
semua
4lk
<3605>
orang
5Meh
<5971>
baik
6le
<5921>
laki-laki
7Myrbgh
<1397>
maupun
8lew
<5921>
perempuan
9Mysnh
<802>
dan kepada
10lew
<5921>
semua
11lk
<3605>
orang
12Meh
<5971>
yang telah
14wta
<853>
memberinya jawaban
15rbd 13Myneh
<1697> <6030>
katanya
16rmal
<559>
21
Mengenai
2ta
<853>
persembahan
3rjqh
<6999>
yang
4rsa
<834>
kamu
 
 
persembahkan
5Mtrjq
<7002>
di
 
 
kota-kota
6yreb
<5892>
Yehuda
7hdwhy
<3063>
dan di
 
 
jalan-jalan
8twuxbw
<2351>
Yerusalem
9Mlswry
<3389>
baik
 
 
kamu
10Mta
<859>
nenek moyangmu
11Mkytwbaw
<1>
raja-rajamu
12Mkyklm
<4428>
dan para
 
 
pejabatmu
13Mkyrvw
<8269>
maupun
 
 
semua orang
14Mew
<5971>
di
 
 
negeri
15Urah
<776>
ini
 
 
tidakkah
1awlh
<3808>
TUHAN
18hwhy
<3068>
 
16Mta
<853>
mengingat
17rkz
<2142>
mereka Tidakkah hal itu

masuk
19hletw
<5927>
ke dalam
20le
<5921>
pikiran-Nya
21wbl
<3820>
22
TUHAN
3hwhy
<3068>
tidak
1alw
<3808>
dapat
2lkwy
<3201>
bersabar
5tavl
<5375>
lagi
4dwe
<5750>
terhadap
6ynpm
<6440>
perbuatan-perbuatanmu
8Mkyllem
<4611>
yang
 
 
jahat
7er
<7455>
dan
9ynpm
<6440>
kekejian
10tbewth
<8441>
yang
11rsa
<834>
telah kamu
 
 
lakukan
12Mtyve
<6213>
Karena itu
 
 
negerimu
14Mkura
<776>
menjadi
13yhtw
<1961>
suatu
 
 
reruntuhan
15hbrxl
<2723>
suatu
 
 
kengerian
16hmslw
<8047>
suatu
 
 
kutuk
17hllqlw
<7045>
tanpa
18Nyam
<369>
penduduk
19bswy
<3427>
seperti yang terjadi
 
 
hari
20Mwyhk
<3117>
ini
21hzh
<2088>
23
Karena
1ynpm
<6440>
kamu telah
2rsa
<834>
membakar persembahan
3Mtrjq
<6999>
dan karena kamu telah
4rsaw
<834>
berdosa
5Mtajx
<2398>
terhadap
 
 
TUHAN
6hwhyl
<3069>
dan
 
 
tidak
7alw
<3808>
mematuhi
8Mtems
<8085>
suara
9lwqb
<6963>
TUHAN
10hwhy
<3069>
ataupun
14al
<3808>
berjalan
15Mtklh
<1980>
menurut
 
 
hukum-Nya
11wtrtbw
<8451>
atau menurut
 
 
ketetapan-ketetapan-Nya
12wytqxbw
<2708>
atau
 
 
kesaksian-Nya
13wytwdebw
<5715>
karena
16le
<5921>
itulah
17Nk
<3651>
 
19Mkta
<853>
bencana
20herh
<7451>
ini
21tazh
<2063>
telah
 
 
ditimpakan
18tarq
<7122>
ke atasmu seperti yang terjadi
 
 
hari
22Mwyk
<3117>
ini
23hzh
<2088>
 
24o
<0>
24
Kemudian
 
 
Yeremia
2whymry
<3414>
berbicara
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
seluruh
4lk
<3605>
rakyat
5Meh
<5971>
dan
6law
<413>
semua
7lk
<3605>
perempuan
8Mysnh
<802>
itu
 
 
Dengarkanlah
9wems
<8085>
firman
10rbd
<1697>
TUHAN
11hwhy
<3068>
hai kamu
 
 
semua
12lk
<3605>
orang
 
 
Yehuda
13hdwhy
<3063>
yang
14rsa
<834>
ada di
 
 
negeri
15Urab
<776>
Mesir
16Myrum
<4714>
 
17o
<0>
25
Beginilah
1hk
<3541>
firman
2rma
<559>
TUHAN
3hwhy
<3068>
semesta alam
4twabu
<6635>
Allah
5yhla
<430>
Israel
6larvy
<3478>
 
7rmal
<559>
Kamu
8Mta
<859>
dan
 
 
istri-istrimu
9Mkysnw
<802>
telah
 
 
menyatakan
10hnrbdtw
<1696>
dengan
 
 
mulutmu
11Mkypb
<6310>
dan
 
 
menggenapinya
13Mtalm
<4390>
dengan
 
 
tanganmu
12Mkydybw
<3027>
dengan
 
 
berkata
14rmal
<559>
Kami
 
 
benar-benar
16hven 15hve
<6213> <6213> ==>
akan
 
 
menggenapi
16hven 15hve
<== <6213> <6213>
 
17ta
<853>
janji-janji
18wnyrdn
<5088>
kami
 
 
yang
19rsa
<834>
telah kami
 
 
janjikan
20wnrdn
<5087>
untuk
 
 
membakar persembahan
21rjql
<6999>
bagi
 
 
Ratu
22tklml
<4446>
Surga
23Mymsh
<8064>
dan
 
 
menuangkan
24Kohlw
<5258>
 
25hl
<0>
persembahan curahan
26Mykon
<5262>
baginya Silakan saja
 
 
tepati
28hnmyqt 27Myqh
<6965> <6965>
 
29ta
<853>
janji-janjimu
30Mkyrdn
<5088>
dan
 
 
wujudkan
32hnyvet 31hvew
<6213> <6213>
 
33ta
<853>
janji-janjimu
34Mkyrdn
<5088>
 
35P
<0>
26
Akan tetapi
1Nkl
<3651>
dengarlah
2wems
<8085>
firman
3rbd
<1697>
TUHAN
4hwhy
<3068>
hai kamu
 
 
semua
5lk
<3605>
orang
 
 
Yehuda
6hdwhy
<3063>
yang
 
 
tinggal
7Mybsyh
<3427>
di
8Urab
<776>
Mesir
9Myrum
<4714>
Ketahuilah
10ynnh
<2005>
Aku telah
 
 
bersumpah
11ytebsn
<7650>
demi
 
 
nama-Ku
12ymsb
<8034>
yang
 
 
agung
13lwdgh
<1419>
firman
14rma
<559>
TUHAN
15hwhy
<3068>
bahwa
16Ma
<518>
nama-Ku
19yms
<8034>
tidak akan
 
 
disebut
20arqn
<7121>
 
17hyhy
<1961>
lagi
18dwe
<5750>
oleh
 
 
mulut
21ypb
<6310>
siapa
 
 
pun
22lk
<3605>
dari
 
 
orang-orang
23sya
<376>
Yehuda
24hdwhy
<3063>
di
 
 
seluruh
29lkb
<3605>
negeri
30Ura
<776>
Mesir
31Myrum
<4714>
dengan
 
 
berkata
25rma
<559>
Demi
 
 
Tuhan
27ynda
<136>
ALLAH
28hwhy
<3069>
yang
 
 
hidup
26yx
<2416>
27
Ketahuilah
1ynnh
<2005>
Aku akan
 
 
mengawasi
2dqs
<8245>
mereka
 
 
untuk
3Mhyle
<5921>
kemalangan
4herl
<7451>
dan
 
 
bukan
5alw
<3808>
untuk
 
 
kebaikan
6hbwjl
<2896>
 
7wmtw
<8552>
Semua
8lk
<3605>
orang
9sya
<376>
Yehuda
10hdwhy
<3063>
yang
11rsa
<834>
ada di
 
 
negeri
12Urab
<776>
Mesir
13Myrum
<4714>
akan dibunuh oleh
 
 
pedang
14brxb
<2719>
dan oleh
 
 
kelaparan
15berbw
<7458>
hingga
16de
<5704>
mereka benar-benar
 
 
habis
17Mtwlk
<3615>
28
Mereka
 
 
yang luput
1yjylpw
<6412>
dari
 
 
pedang
2brx
<2719>
dan akan
 
 
kembali
3Nwbsy
<7725>
dari
4Nm
<4480>
negeri
5Ura
<776>
Mesir
6Myrum
<4714>
menuju
 
 
tanah
7Ura
<776>
Yehuda
8hdwhy
<3063>
jumlahnya
10rpom
<4557>
sangat sedikit
9ytm
<4962>
dan
 
 
semua
12lk
<3605>
sisa-sisa
13tyras
<7611>
Yehuda
14hdwhy
<3063>
yang telah
 
 
pergi
15Myabh
<935>
ke
 
 
negeri
16Ural
<776>
Mesir
17Myrum
<4714>
untuk
 
 
tinggal
18rwgl
<1481>
di sana
19Ms
<8033>
akan
 
 
mengetahui
11wedyw
<3045>
perkataan
20rbd
<1697>
siapa
21ym
<4310>
yang akan
 
 
terbukti
22Mwqy
<6965>
perkataan-Ku
 
 
atau
23ynmm
<4480>
perkataan
 
 
mereka
24Mhmw
<1992>
29
Ini
1tazw
<2063>
akan menjadi
2Mkl
<0>
tanda
3twah
<226>
bagimu
 
 
firman
4Man
<5002>
TUHAN
5hwhy
<3068>
bahwa
6yk
<3588>
Aku
8yna
<589>
akan
 
 
menghukummu
7dqp
<6485>
di
9Mkyle
<5921>
tempat
10Mwqmb
<4725>
ini
11hzh
<2088>
sehingga
12Neml
<4616>
kamu akan
 
 
mengetahui
13wedt
<3045>
bahwa
14yk
<3588>
perkataan-Ku
17yrbd
<1697>
akan
 
 
benar-benar terbukti
16wmwqy 15Mwq
<6965> <6965>
menentang
18Mkyle
<5921>
kamu untuk
 
 
kemalangan
19herl
<7451>
 
20o
<0>
30
Beginilah
1hk
<3541>
firman
2rma
<559>
TUHANKetahuilah
3hwhy
<3068>
Aku akan
4ynnh
<2005>
menyerahkan
5Ntn
<5414>
 
7herp 6ta
<0> <853>
Firaun Hofra
8erpx
<6548>
raja
9Klm
<4428>
Mesir
10Myrum
<4714>
ke
 
 
tangan
11dyb
<3027>
musuh-musuhnya
12wybya
<341>
ke
 
 
tangan
13dybw
<3027>
orang-orang yang
 
 
ingin membunuhnya
15wspn 14ysqbm
<5315> <1245>
seperti
16rsak
<834>
Aku
 
 
menyerahkan
17yttn
<5414>
 
18ta
<853>
Zedekia
19whyqdu
<6667>
raja
20Klm
<4428>
Yehuda
21hdwhy
<3063>
ke
 
 
tangan
22dyb
<3027>
Nebukadnezar
23ruardkwbn
<5019>
raja
24Klm
<4428>
Babel
25lbb
<894>
yang adalah
 
 
musuhnya
26wbya
<341>
dan
 
 
berusaha membunuhnya
28wspn 27sqbmw
<5315> <1245>
 
29o
<0>