Prev Chapter Lamentations 3 Next Chapter
1
Akulah
1yna
<589>
orang
2rbgh
<1397>
yang telah
 
 
melihat
3har
<7200>
penderitaan
4yne
<6040>
akibat
 
 
tongkat
5jbsb
<7626>
kemurkaan-Nya
6wtrbe
<5678>
2
Dia
1ytwa
<853>
menggiringku
2ghn
<5090>
dan
 
 
membawaku ke
3Klyw
<1980>
dalam
 
 
kegelapan
4Ksx
<2822>
dan
 
 
bukan
5alw
<3808>
terang
6rwa
<216>
3
Sesungguhnya
1Ka
<389>
Dia
 
 
membalikkan
4Kphy
<2015>
tangan-Nya
5wdy
<3027>
terhadapku
2yb
<0>
berkali-kali
3bsy
<7725>
sepanjang
6lk
<3605>
hari
7Mwyh
<3117>
 
8o
<0>
4
Dia
 
 
membuat
1hlb
<1086> ==>
daging
2yrvb
<1320>
dan
 
 
kulitku
3yrwew
<5785>
susut
1hlb
<== <1086>
Dia
 
 
mematahkan
4rbs
<7665>
tulang-tulangku
5ytwmue
<6106>
5
Dia
 
 
mengepung
1hnb
<1129>
dan
2yle
<5921>
melingkupiku
3Pqyw
<5362>
dengan
 
 
kepahitan
4sar
<7219>
dan
 
 
kesulitan
5haltw
<8513>
6
Dia
 
 
membuatku tinggal
2ynbyswh
<3427>
dalam
 
 
kegelapan
1Myksxmb
<4285>
seperti mereka yang telah
 
 
lama
4Mlwe
<5769>
mati
3ytmk
<4191>
 
5o
<0>
7
Dia
 
 
membangun tembok di sekelilingku
1rdg
<1443>
sehingga
2ydeb
<1157>
aku
 
 
tidak
3alw
<3808>
dapat
 
 
keluar
4aua
<3318>
Dia
 
 
membuat
5dybkh
<3513> ==>
rantai-rantaiku
6ytsxn
<5178>
berat
5dybkh
<== <3513>
8
Bahkan
1Mg
<1571>
ketika
2yk
<3588>
aku
 
 
berseru
3qeza
<2199>
dan
 
 
berteriak minta tolong
4ewsaw
<7768>
Dia
 
 
mendiamkan
5Mtv
<5640>
doaku
6ytlpt
<8605>
9
Dia
 
 
menghalangi
1rdg
<1443>
jalan-jalanku
2ykrd
<1870>
dengan
 
 
batu-batu pahat
3tyzgb
<1496>
Dia membuat
 
 
jalan-jalanku
4ytbytn
<5410>
berliku-liku
5hwe
<5753>
 
6o
<0>
10
Dia seperti
 
 
beruang
1bd
<1677>
yang
 
 
mengadang
2bra
<693>
aku seperti
4yl 3awh
<0> <1931>
singa
5*yra {hyra}
<738>
di
 
 
tempat-tempat persembunyian
6Myrtomb
<4565>
11
Dia
 
 
membelokkan
2rrwo
<5493>
jalan-jalanku
1ykrd
<1870>
mencabik-cabik
3ynxspyw
<6582>
aku dan
 
 
membuatku
4ynmv
<7760>
gersang
5Mms
<8076>
12
Dia
 
 
melenturkan
1Krd
<1869>
busur-Nya
2wtsq
<7198>
dan
 
 
menjadikanku
3ynbyuyw
<5324>
sasaran
4arjmk
<4307>
anak panah
5Uxl
<2671>
 
6o
<0>
13
Dia
 
 
menusuk
1aybh
<935>
ginjalku
2ytwylkb
<3629>
dengan
 
 
anak-anak
3ynb
<1121>
panah dari

tabung anak panah-Nya
4wtpsa
<827>
14
Aku
 
 
menjadi
1ytyyh
<1961>
bahan tertawaan
2qxv
<7814>
bagi
 
 
seluruh
3lkl
<3605>
bangsaku
4yme
<5971>
menjadi nyanyian ejekan
5Mtnygn
<5058>
mereka
 
 
sepanjang
6lk
<3605>
hari
7Mwyh
<3117>
15
Dia
 
 
mengenyangkanku
1yneybvh
<7646>
dengan
 
 
kepahitan
2Myrwrmb
<4844>
Dia
 
 
membuatku mabuk
3ynwrh
<7301>
dengan
 
 
ipuh
4hnel
<3939>
 
5o
<0>
16
Dia
 
 
mematahkan
1orgyw
<1638>
gigiku
3yns
<8127>
dengan
 
 
kerikil
2Uuxb
<2687>
Dia
 
 
membuatku meringkuk
4ynsypkh
<3728>
di dalam
 
 
abu
5rpab
<665>
17
Jiwaku
3yspn
<5315>
dijauhkan
1xnztw
<2186>
dari
 
 
kedamaian
2Mwlsm
<7965>
aku telah
 
 
lupa
4ytysn
<5382>
akan
 
 
kebahagiaan
5hbwj
<2896>
18
Aku
 
 
berkata
1rmaw
<559>
Kekuatanku
3yxun
<5331>
telah
 
 
hilang
2dba
<6>
begitu juga
 
 
harapanku
4ytlxwtw
<8431>
dari
 
 
TUHAN
5hwhym
<3068>
 
6o
<0>
19
Ingatlah
1rkz
<2142>
penderitaanku
2yyne
<6040>
dan
 
 
pengembaraanku
3ydwrmw
<4788>
ipuh
4hnel
<3939>
dan
 
 
kepahitan
5sarw
<7219>
itu
 
 
20
Jiwaku
5yspn
<5315>
terus-menerus mengingatnya
2rwkzt 1rwkz
<2142> <2142>
dan
 
 
tertunduk
3*xwstw {xystw}
<7743>
dalam
4yle
<5921>
diriku
 
 
21
Inilah
1taz
<2063>
yang
 
 
kuingat
2bysa
<7725>
dalam
3la
<413>
pikiranku
4ybl
<3820>
dan
 
 
karena itu
6Nk 5le
<3651> <5921>
aku
 
 
berharap
7lyxwa
<3176>
 
8o
<0>
22
Kasih setia
1ydox
<2617>
TUHAN
2hwhy
<3068>
 
3yk
<3588>
tidak pernah
4al
<3808>
habis
5wnmt
<8552>
rahmat-Nya
9wymxr
<7356>
 
6yk
<3588>
tidak pernah
7al
<3808>
berakhir
8wlk
<3615>
23
selalu
 
 
baru
1Mysdx
<2319>
setiap
 
 
pagi
2Myrqbl
<1242>
besarlah
3hbr
<7227>
kesetiaan-Mu
4Ktnwma
<530>
24
TUHAN
2hwhy
<3068>
adalah
 
 
bagianku
1yqlx
<2506>
kata
3hrma
<559>
jiwaku
4yspn
<5315>
Karena itu
6Nk 5le
<3651> <5921>
aku
 
 
berharap
7lyxwa
<3176>
dalam Dia
9o 8wl
<0> <0>
25
TUHAN
2hwhy
<3068>
itu
 
 
baik
1bwj
<2896>
bagi orang yang
 
 
menantikan
3*wwql
<6960>
Dia bagi
 
 
jiwa
4spnl
<5315>
yang
 
 
mencari
5wnsrdt
<1875>
Dia
 
 
26
Baik
1bwj
<2896>
bagi seseorang untuk
 
 
menanti
2lyxyw
<2342>
dengan
 
 
tenang
3Mmwdw
<1748>
keselamatan
4tewstl
<8668>
dari
 
 
TUHAN
5hwhy
<3068>
27
Baik
1bwj
<2896>
bagi
 
 
seorang laki-laki
2rbgl
<1397>
jika
3yk
<3588>
dia
 
 
memikul
4avy
<5375>
kuk
5le
<5923>
pada
 
 
masa mudanya
6wyrwenb
<5271>
 
7o
<0>
28
Biarlah dia
 
 
duduk
1bsy
<3427>
sendirian
2ddb
<910>
dan
 
 
berdiam
3Mdyw
<1826>
diri
 
 
karena
4yk
<3588>
Dia telah
 
 
memasangkannya
5ljn
<5190>
ke atasnya
6wyle
<5921>
29
Biarlah dia
 
 
menaruh
1Nty
<5414>
mulutnya
3whyp
<6310>
dalam
 
 
debu
2rpeb
<6083>
barangkali
4ylwa
<194>
ada
5sy
<3426>
harapan
6hwqt
<8615>
30
Biarlah dia
 
 
memberikan
1Nty
<5414>
pipinya
3yxl
<3895>
kepada orang yang
 
 
memukulnya
2whkml
<5221>
dan biarlah dia
 
 
dikenyangkan
4ebvy
<7646>
dengan
 
 
hinaan
5hprxb
<2781>
 
6o
<0>
31
Sebab
1yk
<3588>
Tuhan
5ynda
<136>
tidak
2al
<3808>
akan
 
 
menolak
3xnzy
<2186>
untuk
 
 
selama-lamanya
4Mlwel
<5769>
32
Sebab
1yk
<3588>
meski
2Ma
<518>
Dia
 
 
menyebabkan dukacita
3hgwh
<3013>
Dia akan
 
 
berbelaskasihan
4Mxrw
<7355>
sesuai dengan
 
 
kasih setia-Nya
6*wydox {wdox}
<2617>
yang
 
 
berlimpah
5brk
<7230>
33
Sebab
1yk
<3588>
tidak
2al
<3808>
dengan
 
 
senang hati
4wblm
<3820>
Dia
 
 
menindas
3hne
<6031>
atau
 
 
mendukakan
5hgyw
<3013>
anak-anak
6ynb
<1121>
manusia
7sya
<376>
 
8o
<0>
34
Menghancurkan
1akdl
<1792>
semua
4lk
<3605>
tawanan
5yryoa
<615>
di
 
 
bumi
6Ura
<776>
di bawah
2txt
<8478>
kaki-Nya
3wylgr
<7272>
35
mengesampingkan
1twjhl
<5186>
hak
2jpsm
<4941>
orang
3rbg
<1397>
di
4dgn
<5048>
hadapan
5ynp
<6440>
Yang Mahatinggi
6Nwyle
<5945>
36
menjatuhkan
1twel
<5791>
seseorang
2Mda
<120>
dalam
 
 
perkaranya
3wbyrb
<7379>
Tuhan
4ynda
<136>
tidak
5al
<3808>
menyetujui
6har
<7200>
semuanya itu
7o
<0>
37
Siapakah
1ym
<4310>
yang
2hz
<2088>
berkata
3rma
<559>
maka itu
 
 
terjadi
4yhtw
<1961>
kalau
 
 
Tuhan
5ynda
<136>
tidak
6al
<3808>
memerintahkannya
7hwu
<6680>
38
Bukankah
3al
<3808>
dari
 
 
mulut
1ypm
<6310>
Yang Mahatinggi
2Nwyle
<5945>
yang
 
 
baik
6bwjhw
<2896>
dan yang
 
 
jahat
5twerh
<7451>
itu
 
 
datang
4aut
<3318>
39
Mengapa
1hm
<4100>
manusia
5rbg
<1397>
manusia
3Mda
<120>
yang
 
 
hidup
4yx
<2416>
harus
 
 
mengeluh
2Nnwaty
<596>
ketika dia dihukum

karena
6le
<5921>
dosa-dosanya
7*wyajx {wajx}
<2399>
 
8o
<0>
40
Mari kita
 
 
menyelidiki
1hvpxn
<2664>
dan
 
 
memeriksa
3hrqxnw
<2713>
jalan-jalan
2wnykrd
<1870>
kita dan
 
 
kembali
4hbwsnw
<7725>
kepada
5de
<5704>
TUHAN
6hwhy
<3068>
41
Mari kita
 
 
mengangkat
1avn
<5375>
hati
2wnbbl
<3824>
dan
3la
<413>
tangan
4Mypk
<3709>
kita
 
 
kepada
5la
<413>
Allah
6la
<410>
di
 
 
surga
7Mymsb
<8064>
42
Kami
1wnxn
<5168>
telah
 
 
melanggar
2wnesp
<6586>
dan
 
 
memberontak
3wnyrmw
<4784>
dan
 
 
Engkau
4hta
<859>
tidak
5al
<3808>
mengampuni
6txlo
<5545>
 
7o
<0>
43
Engkau
 
 
menyelubungi
1htko
<5526>
diri-Mu sendiri dengan
 
 
kemarahan
2Pab
<639>
dan
 
 
mengejar
3wnpdrtw
<7291>
kami serta
 
 
membunuh
4tgrh
<2026>
tanpa
5al
<3808>
belas kasihan
6tlmx
<2550>
44
Engkau
 
 
menyelubungi
1htwko
<5526>
diri-Mu sendiri dengan
 
 
awan
2Nneb
<6051>
sehingga tidak ada
 
 
doa
5hlpt
<8605>
yang dapat
3Kl
<0>
menembus
4rwbem
<5674>
45
Engkau
 
 
menjadikan
3wnmyvt
<7760>
kami
 
 
sampah
1yxo
<5501>
dan
 
 
kotoran
2owamw
<3973>
di antara
4brqb
<7130>
bangsa-bangsa
5Mymeh
<5971>
 
6o
<0>
46
Semua
4lk
<3605>
musuh
5wnybya
<341>
kami
 
 
membuka
1wup
<6475>
mulut
3Mhyp
<6310>
mereka
 
 
melawan
2wnyle
<5921>
kami
 
 
47
Kepanikan
1dxp
<6343>
dan
 
 
jebakan
2txpw
<6354>
menimpa
3hyh
<1961>
kami
4wnl
<0>
kerusakan
5tash
<7612>
dan
 
 
kehancuran
6rbshw
<7667>
48
Aliran
1yglp
<6388>
air mata
2Mym
<4325>
turun
3drt
<3381>
dari
 
 
mataku
4ynye
<5869>
karena
5le
<5921>
kehancuran
6rbs
<7667>
putri
7tb
<1323>
bangsaku
8yme
<5971>
 
9o
<0>
49
Air
 
 
mataku
1ynye
<5869>
bercucuran
2hrgn
<5064>
tanpa
3alw
<3808>
henti
4hmdt
<1820>
tanpa
5Nyam
<369>
putus
6twgph
<2014>
50
sampai
1de
<5704>
TUHAN
4hwhy
<3068>
melihat ke bawah
2Pyqsy
<8259>
dan
 
 
memperhatikan
3aryw
<7200>
dari
 
 
surga
5Mymsm
<8064>
51
Mataku
1ynye
<5869>
mendukakan
2hllwe
<5953>
jiwaku
3yspnl
<5315>
karena
 
 
semua
4lkm
<3605>
putri
5twnb
<1323>
di
 
 
kotaku
6yrye
<5892>
 
7o
<0>
52
Musuh-musuhku
4ybya
<341>
memburuku
2ynwdu 1dwu
<6679> <6679>
seperti seekor
 
 
burung
3rwpuk
<6833>
tanpa sebab
5Mnx
<2600>
53
Mereka
 
 
melemparkanku
1wtmu
<6789>
hidup-hidup
3yyx
<2416>
ke dalam
 
 
lubang
2rwbb
<953>
dan
 
 
melempariku
4wdyw
<3034>
dengan
 
 
batu
5Nba
<68>
 
6yb
<0>
54
Air
2Mym
<4325>
mengalir
1wpu
<6687>
di atas
3le
<5921>
kepalaku
4ysar
<7218>
aku
 
 
berkata
5ytrma
<559>
Matilah
6ytrzgn
<1504>
aku
7o
<0>
55
Aku
 
 
memanggil
1ytarq
<7121>
nama-Mu
2Kms
<8034>
ya
 
 
TUHAN
3hwhy
<3068>
dari
 
 
dasar
5twytxt
<8482>
lubang
4rwbm
<953>
56
Engkau telah
 
 
mendengar
2tems
<8085>
suaraku
1ylwq
<6963>
Jangan
3la
<408>
sembunyikan
4Mlet
<5956>
telinga-Mu
5Knza
<241>
dari
6ytxwrl
<7309>
teriakanku minta tolong
7ytewsl
<7775>
57
Engkau
 
 
mendekat
1tbrq
<7126>
ketika
2Mwyb
<3117>
aku
 
 
memanggil-Mu
3Karqa
<7121>
Engkau
 
 
berfirman
4trma
<559>
Jangan
5la
<408>
takut
6aryt
<3372>
 
7o
<0>
58
Ya
 
 
Tuhan
2ynda
<136>
Engkau telah
 
 
membela
1tbr
<7378>
perkara-perkara
3ybyr
<7379>
jiwaku
4yspn
<5315>
Engkau telah
 
 
menebus
5tlag
<1350>
hidupku
6yyx
<2416>
59
Ya
 
 
TUHAN
2hwhy
<3068>
Engkau telah
 
 
melihat
1htyar
<7200>
penindasan
3yttwe
<5792>
terhadap aku
 
 
adililah
4hjps
<8199>
perkaraku
5yjpsm
<4941>
60
Engkau telah
 
 
melihat
1htyar
<7200>
semua
2lk
<3605>
pembalasan dendam
3Mtmqn
<5360>
mereka
 
 
semua
4lk
<3605>
rencana
5Mtbsxm
<4284>
mereka terhadap aku
7o 6yl
<0> <0>
61
Engkau telah
 
 
mendengar
1tems
<8085>
hinaan
2Mtprx
<2781>
mereka ya
 
 
TUHAN
3hwhy
<3068>
semua
4lk
<3605>
rencana
5Mtbsxm
<4284>
mereka
 
 
terhadap
6yle
<5921>
aku
 
 
62
Bibir
1ytpv
<8193>
para
 
 
penyerangku
2ymq
<6965>
dan
 
 
pikiran
3Mnwyghw
<1902>
mereka
 
 
melawan
4yle
<5921>
aku
 
 
sepanjang
5lk
<3605>
hari
6Mwyh
<3117>
63
Perhatikanlah
3hjybh
<5027>
duduk
1Mtbs
<3427>
dan
 
 
berdiri
2Mtmyqw
<7012>
mereka
 
 
aku
4yna
<589>
adalah
 
 
nyanyian ejekan
5Mtnygnm
<4485>
mereka
6o
<0>
64
Engkau akan
 
 
membalas
1byst
<7725>
mereka dengan
2Mhl
<0>
ganjaran
3lwmg
<1576>
ya
 
 
TUHAN
4hwhy
<3068>
sesuai dengan
 
 
perbuatan
5hvemk
<4639>
tangan
6Mhydy
<3027>
mereka
 
 
65
Engkau akan
 
 
memberi
1Ntt
<5414>
mereka
2Mhl
<1992>
kekerasan
3tngm
<4044>
hati
4bl
<3820>
kutuk-Mu
5Ktlat
<8381>
akan ada atas
 
 
mereka
6Mhl
<1992>
66
Engkau akan
 
 
mengejar
1Pdrt
<7291>
mereka dalam
 
 
kemarahan
2Pab
<639>
dan
 
 
menghancurkan
3Mdymstw
<8045>
mereka dari
 
 
kolong
4txtm
<8478>
langit
5yms
<8064>
TUHAN
6hwhy
<3068>
 
7P
<0>