Prev Chapter Ezekiel 1 Next Chapter Show all verses
1
Pada
 
 
tahun
3hns
<8141>
 
1yhyw
<1961>
ketiga puluh
2Myslsb
<7970>
pada bulan
 
 
keempat
4yeybrb
<7243>
hari
 
 
kelima
5hsmxb
<2568>
bulan
6sdxl
<2320>
itu ketika
 
 
aku
7ynaw
<589>
ada
 
 
di antara
8Kwtb
<8432>
orang-orang buangan
9hlwgh
<1473>
di dekat
10le
<5921>
Sungai
11rhn
<5104>
Kebar
12rbk
<3529>
langit
14Mymsh
<8064>
terbuka
13wxtpn
<6605>
dan aku
 
 
mendapat penglihatan
16twarm 15haraw
<4759> <7200>
dari
 
 
Allah
17Myhla
<430>
2
Pada hari
 
 
kelima
1hsmxb
<2568>
bulan
2sdxl
<2320>
itu
3ayh
<1931>
yang merupakan
 
 
tahun
4hnsh
<8141>
kelima
5tysymxh
<2549>
pembuangan
6twlgl
<1546>
Raja
7Klmh
<4428>
Yoyakhin
8Nykywy
<3112>
3
 
2hyh 1hyh
<1961> <1961>
firman
3rbd
<1697>
TUHAN
4hwhy
<3068>
datang
 
 
kepada
5la
<413>
Yehezkiel
6laqzxy
<3168>
anak
7Nb
<1121>
Busi
8yzwb
<941>
imam
9Nhkh
<3548>
di
 
 
negeri
10Urab
<776>
orang-orang
 
 
Kasdim
11Mydvk
<3778>
dekat
12le
<5921>
Sungai
13rhn
<5104>
Kebar
14rbk
<3529>
Dan
15yhtw
<1961>
di
16wyle
<5921>
sana
17Ms
<8033>
tangan
18dy
<3027>
TUHAN
19hwhy
<3068>
ada di atasnya
 
 
4
Aku
 
 
melihat
1araw
<7200>
tampaklah
2hnhw
<2009>
angin
3xwr
<7307>
badai
4hreo
<5591>
datang
5hab
<935>
dari
6Nm
<4480>
utara
7Nwpuh
<6828>
dan
 
 
awan
8Nne
<6051>
besar
9lwdg
<1419>
disertai kilatan
 
 
api
10saw
<784>
yang
 
 
terus-menerus menyambar
11txqltm
<3947>
serta
 
 
cahaya
12hgnw
<5051>
 
13wl
<0>
mengelilingi
14bybo
<5439>
awan itu

Di dalamnya
15hkwtmw
<8432>
di tengah-tengah
18Kwtm
<8432>
api
19sah
<784>
itu ada sesuatu seperti
16Nyek
<5869>
logam yang berpendar
17lmsxh
<2830>
5
Dari
 
 
tengah-tengahnya
1hkwtmw
<8432>
ada
 
 
empat
3ebra
<702>
sosok yang

menyerupai
2twmd
<1823>
makhluk hidup
4twyx
<2416>
Dan
 
 
inilah
5hzw
<2088>
rupa
6Nhyarm
<4758>
mereka
 
 
mereka
9hnhl
<2007>
menyerupai
7twmd
<1823>
manusia
8Mda
<120>