Prev Chapter Ezekiel 11 Next Chapter
1
Kemudian
2yta
<853>
Roh
3xwr
<7307>
mengangkat
1avtw
<5375>
aku dan
 
 
membawaku
4abtw
<935>
 
5yta
<853>
ke
6la
<413>
pintu gerbang
7res
<8179>
timur
10ynwmdqh
<6931>
rumah
8tyb
<1004>
TUHAN
9hwhy
<3068>
yang
 
 
menghadap
11hnwph
<6437>
ke
 
 
timur
12hmydq
<6921>
Dan
 
 
lihatlah
13hnhw
<2009>
di pintu masuk dari
 
 
pintu gerbang
15resh 14xtpb
<8179> <6607>
ada
 
 
dua puluh
16Myrve
<6242>
lima
17hsmxw
<2568>
orang
18sya
<376>
Dan di
 
 
antara
20Mkwtb
<8432>
mereka aku
 
 
melihat
19haraw
<7200>
 
21ta
<853>
Yaazanya
22hynzay
<2970>
anak
23Nb
<1121>
laki-laki
 
 
Azur
24rze
<5809>
dan
25taw
<853>
Pelaca
26whyjlp
<6410>
anak
27Nb
<1121>
laki-laki
 
 
Benaya
28whynb
<1141>
para
 
 
pemimpin
29yrv
<8269>
rakyat
30Meh
<5971>
 
31P
<0>
2
Firman-Nya
1rmayw
<559>
kepadaku
2yla
<413>
Anak
3Nb
<1121>
manusia
4Mda
<120>
inilah
5hla
<428>
orang-orang
6Mysnah
<376>
yang
 
 
merancang
7Mybsxh
<2803>
kejahatan
8Nwa
<205>
dan memberikan
9Myueyhw
<3289>
nasihat
10tue
<6098>
yang
 
 
jahat
11er
<7451>
di
 
 
kota
12ryeb
<5892>
ini
13tazh
<2063>
3
yang
 
 
berkata
1Myrmah
<559>
Waktunya
3bwrqb
<7138> ==>
belum
2al
<3808>
tiba
3bwrqb
<== <7138>
untuk
 
 
membangun
4twnb
<1129>
rumah-rumah
5Mytb
<1004>
Kota
 
 
ini
6ayh
<1931>
adalah
 
 
periuk
7ryoh
<5518>
dan
 
 
kita
8wnxnaw
<587>
adalah
 
 
dagingnya
9rvbh
<1320>
4
Karena
1Nkl
<3651>
itu
 
 
bernubuatlah
2abnh
<5012>
terhadap
3Mhyle
<5921>
mereka
 
 
bernubuatlah
4abnh
<5012>
hai
 
 
anak
5Nb
<1121>
manusia
6Mda
<120>
5
Kemudian
 
 
Roh
3xwr
<7307>
TUHAN
4hwhy
<3068>
turun
1lptw
<5307>
atasku
2yle
<5921>
dan
 
 
berfirman
5rmayw
<559>
kepadaku
6yla
<413>
Katakan
7rma
<559>
Beginilah
8hk
<3541>
firman
9rma
<559>
TUHAN
10hwhy
<3068>
Jadi
 
 
itu
11Nk
<3651>
perkataanmu
12Mtrma
<559>
hai
 
 
keturunan
13tyb
<1004>
Israel
14larvy
<3478>
Sebab
 
 
Aku
17yna
<589>
tahu
18hytedy
<3045>
hal-hal yang
 
 
muncul
15twlemw
<4609>
dalam
 
 
pikiranmu
16Mkxwr
<7307>
6
Kamu
 
 
memperbanyak
1Mtybrh
<7235>
orang-orangmu yang
 
 
terbunuh
2Mkyllx
<2491>
di
 
 
kota
3ryeb
<5892>
ini
4tazh
<2063>
dan telah
 
 
memenuhi
5Mtalmw
<4390>
jalan-jalannya
6hytuwx
<2351>
dengan orang-orang yang
 
 
terbunuh
7llx
<2491>
 
8P
<0>
7
Oleh sebab
 
 
itu
1Nkl
<3651>
beginilah
2hk
<3541>
firman
3rma
<559>
Tuhan
4ynda
<136>
ALLAH
5hwhy
<3069>
Orang-orangmu yang
 
 
terbunuh
6Mkyllx
<2491>
yang
7rsa
<834>
kamu letakkan
 
 
di
8Mtmv
<7760>
tengah-tengah
9hkwtb
<8432>
kota itu
 
 
merekalah
10hmh
<1992>
dagingnya
11rvbh
<1320>
dan kota
 
 
inilah
12ayhw
<1931>
periuknya
13ryoh
<5518>
Akan tetapi Aku akan membawamu
14Mktaw
<853>
keluar
15ayuwh
<3318>
dari
 
 
tengah-tengahnya
16hkwtm
<8432>
8
Kamu telah merasa
 
 
takut
2Mtary
<3372>
pada
 
 
pedang
1brx
<2719>
maka Aku akan mendatangkan
 
 
pedang
3brxw
<2719>
ke
4ayba
<935>
atasmu
5Mkyle
<5921>
firman
6Man
<5002>
Tuhan
7ynda
<136>
ALLAH
8hwhy
<3069>
9
Aku akan
 
 
menggiringmu keluar
1ytauwhw
<3318>
dari
2Mkta
<853>
dalamnya
3hkwtm
<8432>
dan
 
 
menyerahkanmu
4yttnw
<5414>
ke
5Mkta
<853>
tangan
6dyb
<3027>
orang-orang asing
7Myrz
<2114>
dan
 
 
menjatuhkan
8ytyvew
<6213>
 
9Mkb
<0>
hukuman
10Myjps
<8201>
atasmu
 
 
10
Kamu akan
 
 
rebah
2wlpt
<5307>
oleh
 
 
pedang
1brxb
<2719>
Aku akan
 
 
menghukummu
6jwpsa
<8199>
di
3le
<5921>
perbatasan
4lwbg
<1366>
Israel
5larvy
<3478>
maka kamu akan
7Mkta
<853>
mengetahui
8Mtedyw
<3045>
bahwa
9yk
<3588>
Akulah
10yna
<589>
TUHAN
11hwhy
<3068>
11
Kota
1ayh
<1931>
ini
 
 
tidak
2al
<3808>
akan
 
 
menjadi
3hyht
<1961>
 
4Mkl
<0>
periuk
5ryol
<5518>
bagimu ataupun
 
 
kamu
6Mtaw
<859>
menjadi
7wyht
<1961>
daging
9rvbl
<1320>
di tengah-tengahnya
8hkwtb
<8432>
tetapi Aku akan
 
 
menghukummu
13jpsa
<8199>
di
10la
<413>
perbatasan
11lwbg
<1366>
Israel
12larvy
<3478>
 
14Mkta
<853>
12
maka kamu akan
 
 
mengetahui
1Mtedyw
<3045>
bahwa
2yk
<3588>
Akulah
3yna
<589>
TUHAN
4hwhy
<3068>
Sebab kamu
 
 
tidak
7al
<3808>
hidup
8Mtklh
<1980>
menurut
5rsa
<834>
ketetapan-ketetapan-Ku
6yqxb
<2706>
dan
 
 
tidak
10al
<3808>
menaati
11Mtyve
<6213>
peraturan-peraturan-Ku
9yjpsmw
<4941>
tetapi telah
 
 
bertindak
16Mtyve
<6213>
sesuai dengan
 
 
peraturan-peraturan
12yjpsmkw
<4941>
bangsa-bangsa
13Mywgh
<1471>
yang
14rsa
<834>
ada
 
 
di sekelilingmu
15Mkytwbybo
<5439>
13
Dan
 
 
terjadilah
1yhyw
<1961>
sementara aku sedang
 
 
bernubuat
2yabnhk
<5012>
Pelaca
3whyjlpw
<6410>
anak laki-laki
4Nb
<1121>
Benaya
5hynb
<1141>
mati
6tm
<4191>
Lalu aku
 
 
bersujud
7lpaw
<5307>
dan
9ynp 8le
<6440> <5921>
berseru
10qezaw
<2199>
dengan
 
 
suara
11lwq
<6963>
nyaring
12lwdg
<1419>
dan
 
 
berkata
13rmaw
<559>
Oh
14hha
<162>
Tuhan
15ynda
<136>
ALLAH
16hwhy
<3069>
Apakah
 
 
Engkau
18hta
<859>
akan
 
 
menghabisi
19hve 17hlk
<6213> <3617>
 
20ta
<853>
sisa-sisa
21tyras
<7611>
Israel
22larvy
<3478>
 
23P
<0>
14
 
1yhyw
<1961>
Firman
2rbd
<1697>
TUHAN
3hwhy
<3068>
datang
 
 
kepadaku
4yla
<413>
kata-Nya
5rmal
<559>
15
Anak
1Nb
<1121>
manusia
2Mda
<120>
saudara-saudaramu
3Kyxa
<251>
kerabatmu
 
 
saudara-saudara
4Kyxa
<251>
dari
5ysna
<582>
kerabatmu
6Ktlag
<1353>
dan
 
 
seluruh
7lkw
<3605>
keturunan
8tyb
<1004>
Israel
9larvy
<3478>
mereka
10hlk
<3605>
yang
11rsa
<834>
kepadanya
13Mhl
<0>
penduduk
14ybsy
<3427>
Yerusalem
15Mlswry
<3389>
telah
 
 
berkata
12wrma
<559>
Menjauhlah
16wqxr
<7368>
dari
17lem
<5921>
TUHAN
18hwhy
<3068>
tanah
22Urah
<776>
 
19wnl
<0>
ini
20ayh
<1931>
telah
 
 
diberikan
21hntn
<5414>
kepada kami menjadi
 
 
milik pusaka
23hsrwml
<4181>
 
24o
<0>
16
Karena
1Nkl
<3651>
itu
 
 
katakanlah
2rma
<559>
Beginilah
3hk
<3541>
firman
4rma
<559>
Tuhan
5ynda
<136>
ALLAH
6hwhy
<3069>
Meskipun
7yk
<3588>
Aku telah membuang mereka
 
 
jauh
8Mytqxrh
<7368>
ke antara
 
 
bangsa-bangsa
9Mywgb
<1471>
dan
 
 
meskipun
10ykw
<3588>
Aku telah
 
 
menyerakkan
11Mytwuyph
<6327>
mereka ke antara
 
 
negeri-negeri
12twurab
<776>
tetapi Aku akan
 
 
menjadi
13yhaw
<1961>
 
14Mhl
<0>
tempat kudus
15sdqml
<4720>
bagi
16jem
<4592>
mereka untuk sementara di
 
 
negeri-negeri
17twurab
<776>
yang
18rsa
<834>
mereka datangi
21o 20Ms 19wab
<0> <8033> <935>
17
Oleh sebab
 
 
itu
1Nkl
<3651>
katakanlah
2rma
<559>
Beginilah
3hk
<3541>
firman
4rma
<559>
Tuhan
5ynda
<136>
ALLAH
6hwhy
<3068>
Aku akan
 
 
mengumpulkanmu
7ytubqw
<6908>
 
8Mkta
<853>
dari
9Nm
<4480>
bangsa-bangsa
10Mymeh
<5971>
dan menghimpunmu
12Mkta 11ytpoaw
<853> <622>
dari
13Nm
<4480>
negeri-negeri
14twurah
<776>
tempat
15rsa
<834>
kamu telah
 
 
diserakkan
16Mtwupn
<6327>
dan Aku akan
17Mhb
<0>
memberikan
18yttnw
<5414>
kepadamu
19Mkl
<0>
 
20ta
<853>
tanah
21tmda
<127>
Israel
22larvy
<3478>
18
Ketika mereka
 
 
datang
1wabw
<935>
ke
 
 
sana
2hms
<8033>
mereka akan
 
 
menyingkirkan
3wryohw
<5493>
 
4ta
<853>
semua
5lk
<3605>
bendanya yang menjijikkan
6hyuwqs
<8251>
dan
7taw
<853>
semua
8lk
<3605>
kekejiannya
9hytwbewt
<8441>
dari
10hnmm
<4480>
tanah Israel
 
 
19
Aku akan
 
 
memberi
1yttnw
<5414>
mereka
 
 
suatu
4dxa
<259>
 
2Mhl
<0>
hati
3bl
<3820>
dan
 
 
menaruh
7Nta
<5414>
roh
5xwrw
<7307>
yang
 
 
baru
6hsdx
<2319>
ke dalam
8Mkbrqb
<7130>
mereka Aku akan
 
 
mengambil
9ytrohw
<5493>
hati
10bl
<3820>
batu
11Nbah
<68>
dari
 
 
tubuh
12Mrvbm
<1320>
mereka dan
 
 
memberi
13yttnw
<5414>
mereka
14Mhl
<0>
hati
15bl
<3820>
yang
 
 
lembut
16rvb
<1320>
20
supaya
1Neml
<4616>
mereka dapat
 
 
berjalan
3wkly
<1980>
dalam
 
 
ketetapan-ketetapan-Ku
2ytqxb
<2708>
dan
 
 
memelihara
6wrmsy
<8104>
 
4taw
<853>
perintah-perintah-Ku
5yjpsm
<4941>
serta
 
 
menaatinya
7wvew
<6213>
Mereka akan
8Mta
<853>
menjadi
9wyhw
<1961>
 
10yl
<0>
umat-Ku
11Mel
<5971>
dan
 
 
Aku
12ynaw
<589>
akan
 
 
menjadi
13hyha
<1961>
 
14Mhl
<0>
Allah
15Myhlal
<430>
mereka
 
 
21
Sedangkan
 
 
bagi
1law
<413>
mereka yang
 
 
hatinya
5Mbl
<3820>
mengikuti
6Klh
<1980>
 
2bl
<3820>
benda-benda menjijikkan
3Mhyuwqs
<8251>
dan
 
 
kekejian-kekejian
4Mhytwbewtw
<8441>
mereka Aku akan
 
 
menimpakan
9yttn
<5414>
perbuatan
7Mkrd
<1870>
mereka ke atas
 
 
kepala
8Msarb
<7218>
mereka sendiri
 
 
firman
10Man
<5002>
Tuhan
11ynda
<136>
ALLAH
12hwhy
<3068>
22
Kemudian
 
 
kerub-kerub
2Mybwrkh
<3742>
itu
 
 
mengangkat
1wavyw
<5375>
 
3ta
<853>
sayap-sayap
4Mhypnk
<3671>
mereka dengan
 
 
roda-roda
5Mynpwahw
<212>
di
 
 
samping
6Mtmel
<5980>
mereka dan
 
 
kemuliaan
7dwbkw
<3519>
Allah
8yhla
<430>
Israel
9larvy
<3478>
melayang-layang
11hlemlm
<4605>
di atas
10Mhyle
<5921>
mereka
 
 
23
Kemuliaan
2dwbk
<3519>
TUHAN
3hwhy
<3068>
naik
1leyw
<5927>
dari
4lem
<5921>
tengah-tengah
5Kwt
<8432>
kota
6ryeh
<5892>
itu dan
 
 
berdiri
7dmeyw
<5975>
di
 
 
atas
8le
<5921>
gunung
9rhh
<2022>
di
10rsa
<834>
sebelah
 
 
timur
11Mdqm
<6924>
kota
12ryel
<5892>
itu
 
 
24
Dan
 
 
Roh
1xwrw
<7307>
mengangkat
2yntavn
<5375>
aku dan
 
 
membawaku
3ynaybtw
<935>
dalam sebuah
 
 
penglihatan
7harmb
<4758>
oleh
 
 
Roh
8xwrb
<7307>
Allah
9Myhla
<430>
ke negeri

orang Kasdim
4hmydvk
<3778>
kepada
5la
<413>
orang-orang buangan
6hlwgh
<1473>
Lalu
 
 
penglihatan
12harmh
<4758>
yang
13rsa
<834>
telah aku
 
 
lihat
14ytyar
<7200>
itu
 
 
naik
10leyw
<5927>
dariku
11ylem
<5921>
25
Lalu aku memberitahukan
1rbdaw
<1696>
kepada
2la
<413>
orang-orang di
 
 
pembuangan
3hlwgh
<1473>
 
4ta
<853>
segala
5lk
<3605>
sesuatu
6yrbd
<1697>
yang telah
 
 
TUHAN
7hwhy
<3068>
 
8rsa
<834>
tunjukkan
9ynarh
<7200>
kepadaku
10P
<0>