Prev Chapter Ezekiel 24 Next Chapter
1
Firman
2rbd
<1697>
TUHAN
3hwhy
<3068>
datang
1yhyw
<1961>
kepadaku
4yla
<413>
pada
 
 
tahun
5hnsb
<8141>
kesembilan
6tyeysth
<8671>
bulan
7sdxb
<2320>
kesepuluh
8yryveh
<6224>
hari
 
 
kesepuluh
9rwveb
<6218>
bulan
10sdxl
<2320>
itu
 
 
isinya
11rmal
<559>
2
Anak
1Nb
<1121>
manusia
2Mda
<120>
tuliskanlah
4Kl 3*btk {bwtk}
<3789> <3789>
 
5ta
<853>
nama
6Ms
<8034>
hari
7Mwyh
<3117>
ini ya
9Mue 8ta
<6106> <853>
hari
10Mwyh
<3117>
ini
11hzh
<2088>
Raja
13Klm
<4428>
Babel
14lbb
<894>
telah
 
 
mengepung
12Kmo
<5564>
 
15la
<413>
Yerusalem
16Mlswry
<3389>
 
17Mueb
<6106>
hari
18Mwyh
<3117>
ini
19hzh
<2088>
3
Ucapkanlah
1lsmw
<4911>
sebuah
 
 
perumpamaan
5lsm
<4912>
kepada
2la
<413>
keturunan
3tyb
<1004>
pemberontak
4yrmh
<4805>
itu dan
 
 
katakan
6trmaw
<559>
kepada
7Mhyla
<413>
mereka
 
 
Beginilah
8hk
<3541>
firman
9rma
<559>
Tuhan
10ynda
<136>
ALLAH
11hwhy
<3069>
Letakkanlah
12tps
<8239>
sebuah
 
 
kuali
13ryoh
<5518>
letakkanlah
14tps
<8239>
tuangkan
16quy
<3332>
juga
15Mgw
<1571>
 
17wb
<0>
air
18Mym
<4325>
ke dalamnya
 
 
4
Masukkan
1Poa
<622>
ke dalamnya
 
 
potongan-potongan
2hyxtn
<5409>
daging
3hyla
<413>
setiap
4lk
<3605>
potongan
5xtn
<5409>
yang
 
 
baik
6bwj
<2896>
paha
7Kry
<3409>
dan
 
 
punggung
8Ptkw
<3802>
isilah
11alm
<4390>
kuali itu dengan
 
 
tulang-tulang
10Mymue
<6106>
pilihan
9rxbm
<4005>
5
Ambillah
3xwql
<3947>
domba
2Nauh
<6629>
pilihan
1rxbm
<4005>
dan
4Mgw
<1571>
tumpuklah
5rwd
<1754>
kayu
6Mymueh
<6106>
di bawahnya
7hytxt
<8478>
rebuslah
8xtr
<7571>
itu hingga
 
 
mendidih
9hyxtr
<7570>
dan
 
 
didihkan
11wlsb
<1310>
juga
10Mg
<1571>
tulang-tulangnya
12hymue
<6106>
di dalamnya
13hkwtb
<8432>
 
14o
<0>
6
Karena
1Nkl
<3651>
itu
 
 
beginilah
2hk
<3541>
firman
3rma
<559>
Tuhan
4ynda
<136>
ALLAH
5hwhy
<3069>
Celakalah
6ywa
<188>
kota
7rye
<5892>
berdarah
8Mymdh
<1818>
itu
 
 
kuali
9ryo
<5518>
yang
10rsa
<834>
berkarat
11htalx
<2457>
bagian dalamnya dan yang
12hb
<0>
karatnya
13htalxw
<2457>
tidak
14al
<3808>
keluar
15hauy
<3318>
darinya
16hnmm
<4480>
Keluarkan
19hayuwh
<3318>
satu per satu
18hyxtnl 17hyxtnl
<5409> <5409>
tanpa
20al
<3808>
membuat
21lpn
<5307>
 
22hyle
<5921>
pilihan
23lrwg
<1486>
7
Sebab
1yk
<3588>
darahnya
2hmd
<1818>
ada di
 
 
tengah-tengahnya
3hkwtb
<8432>
ia
 
 
meletakkannya
8whtmv
<7760>
di
4hyh
<1961>
atas
5le
<5921>
batu
7elo
<5553>
yang
 
 
gundul
6xyxu
<6706>
Ia
 
 
tidak
9al
<3808>
mencurahkannya
10whtkps
<8210>
ke
11le
<5921>
tanah
12Urah
<776>
untuk
 
 
menutupinya
13twokl
<3680>
dengan
14wyle
<5921>
debu
15rpe
<6083>
8
sehingga hal itu dapat
 
 
membangkitkan
1twlehl
<5927>
murka
2hmx
<2534>
untuk
 
 
melakukan pembalasan
4Mqn 3Mqnl
<5359> <5358>
Aku telah
 
 
meletakkan
5yttn
<5414>
 
6ta
<853>
darahnya
7hmd
<1818>
di atas
8le
<5921>
batu
10elo
<5553>
yang
 
 
gundul
9xyxu
<6706>
sehingga darah itu

tidak
11ytlbl
<1115>
ditutupi
12twokh
<3680>
 
13P
<0>
9
Oleh sebab itu
1Nkl
<3651>
beginilah
2hk
<3541>
firman
3rma
<559>
Tuhan
4ynda
<136>
ALLAH
5hwhy
<3068>
Celakalah
6ywa
<188>
kota
7rye
<5892>
yang
 
 
berdarah
8Mymdh
<1818>
itu
 
 
Aku
10yna
<589>
juga
9Mg
<1571>
akan
 
 
membuat
11lydga
<1431> ==>
tumpukan kayunya
12hrwdmh
<4071>
semakin banyak
11lydga
<== <1431>
10
Tumpuklah
1hbrh
<7235>
kayu-kayu
2Myueh
<6086>
nyalakanlah
3qldh
<1814>
api
4sah
<784>
rebuslah
5Mth
<8552>
dagingnya
6rvbh
<1320>
sampai matang
 
 
campurkan
8hxqrmh
<4841>
rempah-rempah
7xqrhw
<7543>
dan biarlah
 
 
tulang-tulang
9twmuehw
<6106>
itu
 
 
dibakar
10wrxy
<2787>
11
Kemudian
 
 
letakkan
1hdymehw
<5975>
kuali
 
 
kosong
4hqr
<7386>
di atas
2le
<5921>
bara
3hylxg
<1513>
supaya
5Neml
<4616>
menjadi panas
6Mxt
<3179>
dan
 
 
tembaganya
8htsxn
<5178>
membara
7hrxw
<2787>
sehingga
 
 
kenajisan
11htamj
<2932>
di dalamnya
10hkwtb
<8432>
meleleh
9hktnw
<5413>
dan
 
 
karatnya
13htalx
<2457>
hilang
12Mtt
<8552>
12
Ia telah
 
 
melelahkan
2talh
<3811>
dirinya sendiri dengan
 
 
kerja keras
1Mynat
<8383>
tetapi
 
 
karatnya
7htalx
<2457>
yang begitu
 
 
banyak
6tbr
<7227>
tidak
3alw
<3808>
menghilang
4aut
<3318>
darinya
5hnmm
<4480>
karatnya
9htalx
<2457>
akan masuk ke dalam
 
 
api
8sab
<784>
13
Dalam
 
 
kenajisanmu
1Ktamjb
<2932>
ada
 
 
kemesuman
2hmz
<2154>
Aku ingin
3Ney
<3282>
menyucikanmu
4Kytrhj
<2891>
tetapi kamu
 
 
tidak
5alw
<3808>
menjadi suci
6trhj
<2891>
kamu
 
 
tidak
8al
<3808>
akan
 
 
disucikan
9yrhjt
<2891>
dari
 
 
kenajisanmu
7Ktamjm
<2932>
lagi
10dwe
<5750>
sampai
11de
<5704>
Aku
 
 
menumpahkan
12yxynh
<5117>
 
13ta
<853>
murka-Ku
14ytmx
<2534>
ke atasmu
15Kb
<0>
14
Aku
1yna
<589>
TUHAN
2hwhy
<3068>
telah
 
 
mengatakannya
3ytrbd
<1696>
hal itu akan
 
 
terjadi
4hab
<935>
dan Aku akan
 
 
melakukannya
5ytyvew
<6213>
Aku
 
 
tidak
6al
<3808>
akan
 
 
berbalik
7erpa
<6544>
maupun
8alw
<3808>
berbelaskasihan
9owxa
<2347>
dan Aku
 
 
tidak
10alw
<3808>
akan
 
 
menyesalinya
11Mxna
<5162>
sesuai dengan
 
 
jalan-jalanmu
12Kykrdk
<1870>
dan sesuai dengan
 
 
perbuatan-perbuatanmu
13Kytwlylekw
<5949>
kamu akan
 
 
dihakimi
14Kwjps
<8199>
firman
15Man
<5002>
Tuhan
16ynda
<136>
ALLAH
17hwhy
<3069>
 
18P
<0>
15
 
1yhyw
<1961>
Firman
2rbd
<1697>
Tuhan
3hwhy
<3068>
datang
 
 
kepadaku
4yla
<413>
kata-Nya
5rmal
<559>
16
Anak
1Nb
<1121>
manusia
2Mda
<120>
ketahuilah
3ynnh
<2005>
Aku akan
 
 
mengambil
4xql
<3947>
darimu
5Kmm
<4480>
 
6ta
<853>
keinginan
7dmxm
<4261>
matamu
8Kynye
<5869>
dengan suatu
 
 
pukulan
9hpgmb
<4046>
tetapi kamu
 
 
tidak
10alw
<3808>
akan
 
 
berkabung
11dpot
<5594>
ataupun
12alw
<3808>
meratap
13hkbt
<1058>
dan
 
 
air matamu
16Ktemd
<1832>
tidak
14awlw
<3808>
akan
 
 
mengalir
15awbt
<935>
17
Mengeluhlah
1qnah
<602>
tetapi
 
 
tidak keras-keras
2Md
<1826>
jangan
5al
<3808>
membuat
6hvet
<6213>
ratapan
4lba
<60>
untuk orang
 
 
mati
3Mytm
<4191>
Ikatkan
8swbx
<2280>
serbanmu
7Krap
<6287>
dan
 
 
kenakan
11Myvt
<7760>
 
9Kyle
<5921>
sandalmu
10Kylenw
<5275>
di
 
 
kakimu
12Kylgrb
<7272>
 
18Mysna
<376>
jangan
19al 13alw
<3808> <3808>
menutupi
14hjet
<5844>
 
15le
<5921>
mulutmu
16Mpv
<8222>
atau
 
 
memakan
20lkat
<398>
roti
17Mxlw
<3899>
perkabungan
 
 
18
Jadi aku
 
 
berbicara
1rbdaw
<1696>
kepada
2la
<413>
orang-orang
3Meh
<5971>
pada
 
 
pagi hari
4rqbb
<1242>
dan pada
 
 
malamnya
7breb
<6153>
istriku
6ytsa
<802>
mati
5tmtw
<4191>
Keesokan paginya
9rqbb
<1242>
aku
 
 
melakukan
8veaw
<6213>
seperti
 
 
yang
10rsak
<834>
diperintahkan
11ytywu
<6680>
kepadaku
 
 
19
Orang-orang
 
 
berkata
1wrmayw
<559>
kepadaku
2yla
<413>
 
3Meh
<5971>
Tidak
4alh
<3808>
maukah kamu
 
 
memberi tahu
5dygt
<5046>
kami
6wnl
<0>
apa
7hm
<4100>
arti semua
 
 
ini
8hla
<428>
bagi
 
 
kami
9wnl
<0>
sehingga
10yk
<3588>
kamu
11hta
<859>
berbuat demikian
12hve
<6213>
20
Lalu aku
 
 
berkata
1rmaw
<559>
kepada
2Mhyla
<413>
mereka
 
 
Firman
3rbd
<1697>
TUHAN
4hwhy
<3068>
datang
5hyh
<1961>
kepadaku
6yla
<413>
 
7rmal
<559>
21
katakanlah
1rma
<559>
kepada
 
 
keturunan
2tybl
<1004>
Israel
3larvy
<3478>
beginilah
4hk
<3541>
perkataan
5rma
<559>
Tuhan
6ynda
<136>
ALLAH
7hwhy
<3069>
Lihatlah
8ynnh
<2005>
Aku akan
 
 
mencemarkan
9llxm
<2490>
 
10ta
<853>
tempat kudus-Ku
11ysdqm
<4720>
kebanggaan
12Nwag
<1347>
kekuatanmu
13Mkze
<5797>
keinginan
14dmxm
<4261>
matamu
15Mkynye
<5869>
dan
 
 
kesukaan
16lmxmw
<4263>
hidupmu
17Mkspn
<5315>
dan
 
 
anak-anakmu laki-laki
18Mkynbw
<1121>
dan
 
 
anak-anakmu perempuan
19Mkytwnbw
<1323>
yang
20rsa
<834>
telah kamu
 
 
tinggalkan
21Mtbze
<5800>
akan
 
 
rebah
23wlpy
<5307>
oleh
 
 
pedang
22brxb
<2719>
22
Dan kamu akan
 
 
melakukan
1Mtyvew
<6213>
seperti
 
 
yang
2rsak
<834>
telah aku
 
 
lakukan
3ytyve
<6213>
kamu
 
 
tidak
6al
<3808>
akan
 
 
menutupi
7wjet
<5844>
 
4le
<5921>
mulutmu
5Mpv
<8222>
 
9Mysna
<376>
ataupun
10al
<3808>
memakan
11wlkat
<398>
roti
8Mxlw
<3899>
perkabungan
 
 
23
Serban-serbanmu
1Mkrapw
<6287>
akan ada di
 
 
atas
2le
<5921>
kepalamu
3Mkysar
<7218>
dan
 
 
sandal-sandalmu
4Mkylenw
<5275>
ada pada
 
 
kakimu
5Mkylgrb
<7272>
Kamu
 
 
tidak
6al
<3808>
akan
 
 
berkabung
7wdpot
<5594>
atau
8alw
<3808>
meratap
9wkbt
<1058>
tetapi kamu akan
 
 
merana
10Mtqmnw
<4743>
karena
 
 
kesalahan-kesalahanmu
11Mkytnweb
<5771>
dan kamu akan
 
 
merintih
12Mtmhnw
<5098>
seorang
13sya
<376>
akan yang
14la
<413>
lain
15wyxa
<251>
24
Demikianlah
1hyhw
<1961>
Yehezkiel
2laqzxy
<3168>
akan
 
 
menjadi
3Mkl
<0>
tanda
4tpwml
<4159>
bagimu sesuai dengan
 
 
semua
5lkk
<3605>
yang
6rsa
<834>
telah ia
 
 
lakukan
7hve
<6213>
kamu akan
 
 
melakukannya
8wvet
<6213>
Ketika ini
 
 
terjadi
9habb
<935>
kamu akan
 
 
mengetahui
10Mtedyw
<3045>
bahwa
11yk
<3588>
Akulah
12yna
<589>
Tuhan
13ynda
<136>
ALLAH
14hwhy
<3069>
 
15o
<0>
25
Mengenai
 
 
kamu
1htaw
<859>
anak
2Nb
<1121>
manusia
3Mda
<120>
tidakkah
4awlh
<3808>
ini yang akan terjadi pada
 
 
hari
5Mwyb
<3117>
ketika Aku
 
 
mengambil
6ytxq
<3947>
dari
 
 
mereka
7Mhm
<1992>
 
8ta
<853>
benteng
9Mzwem
<4581>
mereka
 
 
sukacita
10vwvm
<4885>
kemuliaan
11Mtrapt
<8597>
mereka
12ta
<853>
keinginan
13dmxm
<4261>
mata
14Mhynye
<5869>
mereka dan
15taw
<853>
keinginan
16avm
<4853>
hati
17Mspn
<5315>
mereka
 
 
anak-anak laki-laki
18Mhynb
<1121>
dan
 
 
anak-anak perempuan
19Mhytwnbw
<1323>
mereka
 
 
26
pada
 
 
hari
1Mwyb
<3117>
itu
2awhh
<1931>
seorang yang terluput
4jylph
<6412>
akan
 
 
datang
3awby
<935>
kepadamu
5Kyla
<413>
untuk
 
 
melaporkan berita kepadamu
7Mynza 6twemshl
<241> <2045>
27
Pada
 
 
hari
1Mwyb
<3117>
itu
2awhh
<1931>
mulutmu
4Kyp
<6310>
akan
 
 
terbuka
3xtpy
<6605>
untuk dia yang
5ta
<853>
melarikan diri
6jylph
<6412>
dan kamu akan
 
 
berbicara
7rbdtw
<1696>
dan
 
 
tidak
8alw
<3808>
lagi
10dwe
<5750>
berdiam
9Mlat
<481>
Demikianlah kamu akan
 
 
menjadi
11tyyhw
<1961>
 
12Mhl
<0>
tanda
13tpwml
<4159>
bagi mereka dan mereka akan
 
 
mengetahui
14wedyw
<3045>
bahwa
15yk
<3588>
Akulah
16yna
<589>
TUHAN
17hwhy
<3068>
 
18o
<0>