Prev Chapter Ezekiel 36 Next Chapter
1
Dan
 
 
kamu
1htaw
<859>
anak
2Nb
<1121>
manusia
3Mda
<120>
bernubuatlah
4abnh
<5012>
kepada
5la
<413>
gunung-gunung
6yrh
<2022>
Israel
7larvy
<3478>
dan
 
 
katakanlah
8trmaw
<559>
Hai
 
 
gunung-gunung
9yrh
<2022>
Israel
10larvy
<3478>
dengarkanlah
11wems
<8085>
firman
12rbd
<1697>
TUHAN
13hwhy
<3068>
2
Beginilah
1hk
<3541>
firman
2rma
<559>
Tuhan
3ynda
<136>
ALLAH
4hwhy
<3069>
Karena
5Ney
<3282>
musuh
7bywah
<341>
telah
 
 
berkata
6rma
<559>
terhadap
8Mkyle
<5921>
kamu
 
 
Rasakan
9xah
<1889>
dan
 
 
Bukit-bukit
10twmbw
<1116>
zaman dahulu
11Mlwe
<5769>
sudah
 
 
menjadi
13htyh
<1961>
milik
12hsrwml
<4181>
kita
14wnl
<0>
3
karena
1Nkl
<3651>
itu
 
 
bernubuatlah
2abnh
<5012>
dan
 
 
katakan
3trmaw
<559>
Beginilah
4hk
<3541>
firman
5rma
<559>
Tuhan
6ynda
<136>
ALLAH
7hwhy
<3069>
Karena
9Neyb 8Ney
<3282> <3282>
mereka telah membuatmu

menjadi sunyi
10twms
<8074>
dan
 
 
meremukkanmu
11Pasw
<7602>
dari
12Mkta
<853>
setiap sisi
13bybom
<5439>
sehingga kamu
 
 
menjadi
14Mktwyhl
<1961>
kepunyaan
15hsrwm
<4181>
sisa
16tyrasl
<7611>
bangsa-bangsa
17Mywgh
<1471>
dan kamu telah
 
 
menjadi
18wletw
<5927>
 
19le
<5921>
buah bibir
21Nwsl 20tpv
<3956> <8193>
dan
 
 
pergunjingan
22tbdw
<1681>
di antara
 
 
orang-orang
23Me
<5971>
4
Oleh karena itu
1Nkl
<3651>
hai
 
 
gunung-gunung
2yrh
<2022>
Israel
3larvy
<3478>
dengarkanlah
4wems
<8085>
firman
5rbd
<1697>
Tuhan
6ynda
<136>
ALLAH
7hwhy
<3068>
Beginilah
8hk
<3541>
firman
9rma
<559>
Tuhan
10ynda
<136>
ALLAH
11hwhy
<3068>
kepada
 
 
gunung-gunung
12Myrhl
<2022>
dan kepada
 
 
bukit-bukit
13twebglw
<1389>
kepada
 
 
sungai-sungai
14Myqypal
<650>
dan kepada
 
 
lembah-lembah
15twyaglw
<1516>
kepada
 
 
reruntuhan-reruntuhan
16twbrxlw
<2723>
yang
 
 
sunyi
17twmmsh
<8076>
dan kepada
 
 
kota-kota
18Myrelw
<5892>
yang
 
 
ditinggalkan
19twbzenh
<5800>
yang
20rsa
<834>
menjadi
21wyh
<1961>
mangsa
22zbl
<957>
dan
 
 
ejekan
23gellw
<3933>
bagi
 
 
sisa
24tyrasl
<7611>
bangsa-bangsa
25Mywgh
<1471>
yang
26rsa
<834>
ada
 
 
di sekelilingnya
27bybom
<5439>
 
28o
<0>
5
karena
1Nkl
<3651>
itu
 
 
beginilah
2hk
<3541>
firman
3rma
<559>
Tuhan
4ynda
<136>
ALLAH
5hwhy
<3068>
Sesungguhnya
6Ma
<518>
dalam
7al
<3808>
api
8sab
<784>
kecemburuan-Ku
9ytanq
<7068>
Aku telah
 
 
berfirman
10ytrbd
<1696>
menentang
11le
<5921>
sisa
12tyras
<7611>
bangsa-bangsa
13Mywgh
<1471>
dan
 
 
menentang
14lew
<5921>
Edom
15Mwda
<123>
 
16alk
<3605>
yang
17rsa
<834>
telah
 
 
menentukan
18wntn
<5414>
 
19ta
<853>
negeriku
20yura
<776>
menjadi
 
 
milik
22hsrwml
<4181>
mereka
21Mhl
<1992>
dengan
 
 
segenap
25bbl 24lk
<3824> <3605>
sukacita
23txmvb
<8057>
dan
 
 
penghinaan
26jasb
<7589>
 
27spn
<5315>
supaya
28Neml
<4616>
mereka dapat
 
 
menjarah
30zbl
<957>
tanah penggembalaannya
29hsrgm
<4054>
6
Karena
1Nkl
<3651>
itu
 
 
bernubuatlah
2abnh
<5012>
mengenai
3le
<5921>
negeri
4tmda
<127>
Israel
5larvy
<3478>
dan
 
 
katakan
6trmaw
<559>
kepada
 
 
gunung-gunung
7Myrhl
<2022>
dan kepada
 
 
bukit-bukit
8twebglw
<1389>
kepada
 
 
sungai-sungai
9Myqypal
<650>
dan kepada
 
 
lembah-lembah
10twyaglw
<1516>
Beginilah
11hk
<3541>
firman
12rma
<559>
Tuhan
14hwhy
<3069>
Allah
13ynda
<136>
Sungguh
15ynnh
<2005>
Aku telah
 
 
berfirman
18ytrbd
<1696>
dalam
 
 
kecemburuan-Ku
16ytanqb
<7068>
dan dalam
 
 
kemarahan-Ku
17ytmxbw
<2534>
karena
19Ney
<3282>
kamu telah
 
 
menanggung
22Mtavn
<5375>
penghinaan
20tmlk
<3639>
dari
 
 
bangsa-bangsa
21Mywg
<1471>
7
Oleh sebab itu
1Nkl
<3651>
beginilah
2hk
<3541>
firman
3rma
<559>
Tuhan
4ynda
<136>
ALLAH
5hwhy
<3069>
Aku
6yna
<589>
telah
 
 
mengangkat
7ytavn
<5375>
 
8ta
<853>
tangan-Ku
9ydy
<3027>
bahwa sesungguhnya
10Ma
<518>
 
11al
<3808>
bangsa-bangsa
12Mywgh
<1471>
yang
13rsa
<834>
ada di
14Mkl
<0>
sekelilingmu
15bybom
<5439>
mereka
16hmh
<1992>
sendirilah yang akan
 
 
menanggung
18wavy
<5375>
penghinaan
17Mtmlk
<3639>
mereka
 
 
8
Akan tetapi
 
 
kamu
1Mtaw
<859>
hai
 
 
gunung-gunung
2yrh
<2022>
Israel
3larvy
<3478>
kamu akan
 
 
menjulurkan
5wntt
<5414>
cabang-cabangmu
4Mkpne
<6057>
dan mengeluarkan
 
 
buahmu
6Mkyrpw
<6529>
bagi
7wavt
<5375>
umat-Ku
8ymel
<5971>
Israel
9larvy
<3478>
karena
10yk
<3588>
mereka
 
 
akan segera
11wbrq
<7126>
datang
12awbl
<935>
9
Sebab
1yk
<3588>
ketahuilah
2ynnh
<2005>
Aku adalah untukmu
 
 
dan
3Mkyla
<413>
Aku akan
 
 
berbalik
4ytynpw
<6437>
kepadamu
5Mkyla
<413>
dan kamu akan
 
 
diolah
6Mtdbenw
<5647>
dan
 
 
ditanami
7Mterznw
<2232>
10
Aku akan
 
 
memperbanyak
1ytybrhw
<7235>
orang-orang
3Mda
<120>
ke atasmu
2Mkyle
<5921>
seluruh
4lk
<3605>
keturunan
5tyb
<1004>
Israel
6larvy
<3478>
semuanya
7hlk
<3605>
dan
 
 
kota-kotanya
9Myreh
<5892>
akan
 
 
dihuni
8wbsnw
<3427>
serta
 
 
reruntuhan-reruntuhan
10twbrxhw
<2723>
akan
 
 
dibangun kembali
11hnynbt
<1129>
11
Aku akan
 
 
memperbanyak
1ytybrhw
<7235>
orang
3Mda
<120>
dan
 
 
binatang
4hmhbw
<929>
di atasmu
2Mkyle
<5921>
dan mereka akan bertambah
 
 
banyak
5wbrw
<7235>
dan
 
 
menghasilkan
6wrpw
<6509>
buah Aku akan membuatmu
 
 
dihuni
7ytbswhw
<3427>
seperti
8Mkta
<853>
sebelumnya
9Mkytwmdqk
<6927>
dan akan
 
 
berbuat lebih baik
10ytbjhw
<2895>
kepadamu daripada
 
 
sebelumnya
11Mkytsarm
<7221>
Dengan demikian kamu akan
 
 
mengetahui
12Mtedyw
<3045>
bahwa
13yk
<3588>
Akulah
14yna
<589>
TUHAN
15hwhy
<3068>
12
Ya Aku akan membuat
2Mkyle 1ytklwhw
<5921> <1980>
orang-orang
3Mda
<120>
yaitu
4ta
<853>
umat-Ku
5yme
<5971>
Israel
6larvy
<3478>
berjalan di atasmu dan memilikimu dan
 
 
kamu
7Kwsryw
<3423>
akan
 
 
menjadi
8tyyhw
<1961>
 
9Mhl
<0>
warisan
10hlxnl
<5159>
mereka dan kamu
 
 
tidak
11alw
<3808>
akan
12Powt
<3254>
lagi
13dwe
<5750>
membuat mereka
 
 
kehilangan anak-anak
14Mlksl
<7921>
 
15o
<0>
13
Beginilah
1hk
<3541>
firman
2rma
<559>
Tuhan
3ynda
<136>
ALLAH
4hwhy
<3069>
Karena
5Ney
<3282>
mereka
 
 
berkata
6Myrma
<559>
kepadamu
 
 
Kamu
10*ta {yta}
<859>
adalah
7Mkl
<0>
pemangsa
8tlka
<398>
manusia
9Mda
<120>
dan telah
 
 
membuat
13tyyh
<1961>
bangsamu
12*Kyywg {Kywg}
<1471>
kehilangan anak-anak
11tlksmw
<7921>
14
karena
1Nkl
<3651>
itu kamu
 
 
tidak
3al
<3808>
akan
 
 
lagi
5dwe
<5750>
melahap
4ylkat
<398>
orang-orang
2Mda
<120>
ataupun
7al
<3808>
membuat
8*ylkst {ylskt}
<3782> ==>
bangsamu
6*Kyywgw {Kywgw}
<1471>
kehilangan
8*ylkst {ylskt}
<== <3782>
anak-anak
9dwe
<5750>
ketetapan
10Man
<5002>
Tuhan
11ynda
<136>
ALLAH
12hwhy
<3069>
15
Aku
 
 
tidak
1alw
<3808>
akan lagi membiarkanmu
 
 
mendengar
2eymsa
<8085>
hinaan dari
 
 
bangsa-bangsa
8Myme
<5971>
dan
3Kyla
<413>
kamu tidak akan
 
 
lagi
4dwe
<5750>
menanggung
 
 
aib
7tprxw 5tmlk
<2781> <3639>
bangsa-bangsa
12*Kyywgw {Kywgw} 6Mywgh
<1471> <1471>
dan
 
 
tidak
13al 9al
<3808> <3808>
Akan
10yavt
<5375>
lagi
11dwe
<5750>
membuat bangsa-bangsamu
 
 
tersandung
14ylskt
<3782>
 
15dwe
<5750>
firman
16Man
<5002>
Tuhan
17ynda
<136>
ALLAH
18hwhy
<3069>
 
19o
<0>
16
 
1yhyw
<1961>
Firman
2rbd
<1697>
TUHAN
3hwhy
<3068>
datang
 
 
kepadaku
4yla
<413>
kata-Nya
5rmal
<559>
17
Anak
1Nb
<1121>
manusia
2Mda
<120>
ketika
 
 
keturunan
3tyb
<1004>
Israel
4larvy
<3478>
tinggal
5Mybsy
<3427>
di
6le
<5921>
negeri
7Mtmda
<127>
mereka sendiri mereka
 
 
menajiskannya
8wamjyw
<2930>
dengan
9htwa
<853>
perilaku
10Mkrdb
<1870>
dan
 
 
perbuatan-perbuatan
11Mtwlylebw
<5949>
mereka
14htyh
<1961>
jalan
15Mkrd
<1870>
mereka seperti perempuan yang
 
 
najis
12tamjk
<2932>
pada
 
 
masa menstruasinya
13hdnh
<5079>
di hadapan-Ku
16ynpl
<6440>
18
Oleh sebab itu Aku
 
 
mencurahkan
1Kpsaw
<8210>
murka-Ku
2ytmx
<2534>
ke
 
 
atas
3Mhyle
<5921>
mereka
 
 
karena
4le
<5921>
darah
5Mdh
<1818>
yang
6rsa
<834>
telah mereka
 
 
tumpahkan
7wkps
<8210>
di
8le
<5921>
negeri
9Urah
<776>
itu karena mereka telah mencemarkannya dengan
 
 
berhala-berhala
10Mhylwlgbw
<1544>
mereka
11hwamj
<2930>
19
Aku
 
 
menyerakkan
1Uypaw
<6327>
mereka ke antara
2Mta
<853>
bangsa-bangsa
3Mywgb
<1471>
dan mereka
 
 
tersebar
4wrzyw
<2219>
ke seluruh
 
 
negeri
5twurab
<776>
Sesuai dengan
 
 
jalan-jalan
6Mkrdk
<1870>
dan
 
 
perbuatan
7Mtwlylekw
<5949>
mereka Aku
 
 
menghakimi
8Mytjps
<8199>
mereka
 
 
20
Dan ketika mereka
 
 
datang
1awbyw
<935>
kepada
2la
<413>
bangsa-bangsa
3Mywgh
<1471>
tempat
4rsa
<834>
mereka
 
 
pergi
5wab
<935>
mereka
6Ms
<8033>
mencemarkan
7wllxyw
<2490>
 
8ta
<853>
nama-Ku
9Ms
<8034>
yang
 
 
kudus
10ysdq
<6944>
karena
 
 
dikatakan
11rmab
<559>
tentang
 
 
mereka
12Mhl
<0>
Inilah
15hla
<428>
umat
13Me
<5971>
TUHAN
14hwhy
<3068>
tetapi mereka harus
16wuramw
<776>
meninggalkan
17wauy
<3318>
negeri-Nya
 
 
21
Akan tetapi Aku
 
 
merasa prihatin
1lmxaw
<2550>
akan
2le
<5921>
nama-Ku
3Ms
<8034>
yang
 
 
kudus
4ysdq
<6944>
yang
5rsa
<834>
telah
 
 
dicemarkan
6whwllx
<2490>
oleh
 
 
keturunan
7tyb
<1004>
Israel
8larvy
<3478>
di antara
 
 
bangsa-bangsa
9Mywgb
<1471>
tempat
10rsa
<834>
mereka pergi
13o 12hms 11wab
<0> <8033> <935>
22
Karena
1Nkl
<3651>
itu
 
 
katakanlah
2rma
<559>
kepada
 
 
keturunan
3tybl
<1004>
Israel
4larvy
<3478>
Beginilah
5hk
<3541>
perkataan
6rma
<559>
Tuhan
7ynda
<136>
ALLAH
8hwhy
<3069>
Aku
11yna
<589>
melakukan
12hve
<6213>
ini
 
 
bukan
9al
<3808>
demi
10Mkneml
<4616>
kepentinganmu hai
 
 
keturunan
13tyb
<1004>
Israel
14larvy
<3478>
melainkan
15yk
<3588>
demi
16Ma
<518>
nama-Ku
17Msl
<8034>
yang
 
 
kudus
18ysdq
<6944>
yang
19rsa
<834>
telah kamu
 
 
cemarkan
20Mtllx
<2490>
di antara
 
 
bangsa-bangsa
21Mywgb
<1471>
tempat
22rsa
<834>
kamu
23Mtab
<935>
pergi
24Ms
<8033>
23
Dan Aku akan
 
 
menguduskan
1ytsdqw
<6942>
 
2ta
<853>
nama-Ku
3yms
<8034>
yang
 
 
agung
4lwdgh
<1419>
yang telah
 
 
dicemarkan
5llxmh
<2490>
di antara
 
 
bangsa-bangsa
6Mywgb
<1471>
yang
7rsa
<834>
telah kamu
 
 
cemarkan
8Mtllx
<2490>
di tengah-tengah
9Mkwtb
<8432>
mereka Dan
 
 
bangsa-bangsa
11Mywgh
<1471>
akan
 
 
mengetahui
10wedyw
<3045>
bahwa
12yk
<3588>
Akulah
13yna
<589>
TUHAN
14hwhy
<3068>
firman
15Man
<5002>
Tuhan
16ynda
<136>
ALLAH
17hwhy
<3069>
ketika Aku
 
 
dikuduskan
18ysdqhb
<6942>
di antaramu
19Mkb
<0>
di hadapan
20Mhynyel
<5869>
mereka
 
 
24
Sebab Aku akan
 
 
mengambilmu
1ytxqlw
<3947>
 
2Mkta
<853>
dari
3Nm
<4480>
bangsa-bangsa
4Mywgh
<1471>
mengumpulkanmu
5ytubqw
<6908>
dari
6Mkta
<853>
semua
7lkm
<3605>
negeri
8twurah
<776>
dan
 
 
membawamu
9ytabhw
<935>
 
10Mkta
<853>
ke
11la
<413>
negerimu
12Mktmda
<127>
sendiri
 
 
25
Kemudian Aku akan
 
 
memercikkan
1ytqrzw
<2236>
air
3Mym
<4325>
bersih
4Myrwhj
<2889>
kepadamu
2Mkyle
<5921>
dan kamu akan menjadi
 
 
bersih
5Mtrhjw
<2891>
dari
 
 
semua
6lkm
<3605>
kenajisanmu
7Mkytwamj
<2932>
dan dari
 
 
semua
8lkmw
<3605>
berhalamu
9Mkylwlg
<1544>
Aku akan
 
 
membersihkanmu
10rhja
<2891>
 
11Mkta
<853>
26
Aku akan
 
 
memberimu
1yttnw
<5414>
sebuah
2Mkl
<0>
hati
3bl
<3820>
yang
 
 
baru
4sdx
<2319>
dan
 
 
roh
5xwrw
<7307>
yang
 
 
baru
6hsdx
<2319>
akan Aku
 
 
taruh
7Nta
<5414>
di dalammu
8Mkbrqb
<7130>
dan Aku akan
 
 
membuang
9ytrohw
<5493>
 
10ta
<853>
hati
11bl
<3820>
yang
 
 
keras
12Nbah
<68>
dari
 
 
tubuhmu
13Mkrvbm
<1320>
dan
 
 
memberimu
14yttnw
<5414>
 
15Mkl
<0>
hati
16bl
<3820>
yang
 
 
lembut
17rvb
<1320>
27
Aku akan
 
 
menaruh
3Nta
<5414>
 
1taw
<853>
Roh-Ku
2yxwr
<7307>
ke dalammu
4Mkbrqb
<7130>
dan
 
 
membuatmu
5ytyvew
<6213>
berjalan
9wklt
<1980>
dalam
7rsa 6ta
<834> <853>
ketetapan-ketetapan-Ku
8yqxb
<2706>
dan kamu akan
 
 
taat
11wrmst
<8104>
untuk
 
 
melakukan
12Mtyvew
<6213>
peraturan-peraturan-Ku
10yjpsmw
<4941>
28
Kamu akan
 
 
tinggal
1Mtbsyw
<3427>
di
 
 
negeri
2Urab
<776>
yang
3rsa
<834>
Aku
 
 
berikan
4yttn
<5414>
kepada
 
 
nenek moyangmu
5Mkytbal
<1>
sehingga kamu akan
 
 
menjadi
6Mtyyhw
<1961>
 
7yl
<0>
umat-Ku
8Mel
<5971>
dan
 
 
Aku
9yknaw
<595>
akan
 
 
menjadi
10hyha
<1961>
 
11Mkl
<0>
Allahmu
12Myhlal
<430>
29
Aku juga akan
 
 
menyelamatkanmu
1yteswhw
<3467>
dari
2Mkta
<853>
semua
3lkm
<3605>
kenajisanmu
4Mkytwamj
<2932>
Aku akan
 
 
menumbuhkan
5ytarqw
<7121>
 
6la
<413>
gandum
7Ngdh
<1715>
dan
8ytybrhw
<7235>
memperbanyaknya dan
9wta
<853>
tidak
10alw
<3808>
akan mendatangkan
12Mkyle 11Nta
<5921> <5414>
kelaparan
13ber
<7458>
ke atasmu
 
 
30
Aku akan
 
 
memperbanyak
1ytybrhw
<7235>
 
2ta
<853>
buah
3yrp
<6529>
pohon
4Ueh
<6086>
dan
 
 
hasil
5tbwntw
<8570>
ladang
6hdvh
<7704>
sehingga
7Neml
<4616>
kamu
8rsa
<834>
tidak
9al
<3808>
akan
 
 
menerima
10wxqt
<3947>
aib
12tprx
<2781>
kelaparan
13ber
<7458>
lagi
11dwe
<5750>
di antara
 
 
bangsa-bangsa
14Mywgb
<1471>
31
Dengan begitu kamu akan
 
 
mengingat
1Mtrkzw
<2142>
 
2ta
<853>
jalan-jalanmu
3Mkykrd
<1870>
yang
 
 
jahat
4Myerh
<7451>
dan
 
 
perbuatan-perbuatanmu
5Mkyllemw
<4611>
yang
6rsa
<834>
tidak
7al
<3808>
baik
8Mybwj
<2896>
dan kamu akan
 
 
merasa jijik
9Mtjqnw
<6962>
melihat dirimu sendiri
10Mkynpb
<6440>
karena
11le
<5921>
kesalahan-kesalahanmu
12Mkytnwe
<5771>
dan
13lew
<5921>
kekejian-kekejianmu
14Mkytwbewt
<8441>
32
Aku
3yna
<589>
tidak
1al
<3808>
melakukan
4hve
<6213>
hal ini
 
 
demi
2Mkneml
<4616>
kepentinganmu
 
 
firman
5Man
<5002>
Tuhan
6ynda
<136>
ALLAH
7hwhy
<3069>
ketahuilah
8edwy
<3045>
hal ini
9Mkl
<0>
Merasa malu
10wswb
<954>
dan
11wmlkhw
<3637>
hinalah karena
 
 
jalan-jalanmu
12Mkykrdm
<1870>
hai
 
 
keturunan
13tyb
<1004>
Israel
14larvy
<3478>
 
15o
<0>
33
Beginilah
1hk
<3541>
firman
2rma
<559>
Tuhan
3ynda
<136>
ALLAH
4hwhy
<3069>
Pada
 
 
hari
5Mwyb
<3117>
Aku
 
 
membersihkanmu
6yrhj
<2891>
dari
7Mkta
<853>
semua
8lkm
<3605>
kesalahanmu
9Mkytwnwe
<5771>
Aku akan membuat
11ta
<853>
kota-kota
12Myreh
<5892>
dihuni
10ytbswhw
<3427>
dan
 
 
reruntuhan-reruntuhan
14twbrxh
<2723>
akan
 
 
dibangun
13wnbnw
<1129>
kembali
 
 
34
Dan
 
 
negeri
1Urahw
<776>
yang
 
 
tandus
2hmsnh
<8074>
itu akan
 
 
diolah
3dbet
<5647>
bukannya
4txt
<8478>
 
5rsa
<834>
dibiarkan
6htyh
<1961>
tandus
7hmms
<8077>
di hadapan
8ynyel
<5869>
orang-orang
9lk
<3605>
yang
 
 
melintasinya
10rbwe
<5674>
35
Mereka akan
 
 
berkata
1wrmaw
<559>
Negeri
2Urah
<776>
yang dahulunya
 
 
tandus
4hmsnh
<8074>
ini
3wzlh
<1977>
telah
 
 
menjadi
5htyh
<1961>
seperti
 
 
taman
6Ngk
<1588>
Eden
7Nde
<5731>
dan
 
 
kota-kotanya
8Myrehw
<5892>
yang
 
 
sunyi
9twbrxh
<2720>
tandus
10twmsnhw
<8074>
dan
 
 
runtuh
11tworhnhw
<2040>
sekarang
 
 
berbenteng
12twrwub
<1219>
dan
 
 
dihuni
13wbsy
<3427>
36
Dengan demikian
1wedyw
<3045>
bangsa-bangsa
2Mywgh
<1471>
yang
3rsa
<834>
masih
4wrasy
<7604>
ada di
 
 
sekelilingmu
5Mkytwbybo
<5439>
akan mengetahui
 
 
bahwa
6yk
<3588>
Aku
7yna
<589>
TUHAN
8hwhy
<3068>
telah
 
 
membangun
9ytynb
<1129>
kembali tempat-tempat yang
 
 
runtuh
10tworhnh
<2040>
dan
 
 
menanami
11ytejn
<5193>
tanah-tanah yang
 
 
tandus
12hmsnh
<8074>
Aku
13yna
<589>
TUHAN
14hwhy
<3068>
telah
 
 
mengatakannya
15ytrbd
<1696>
dan Aku akan
 
 
melakukannya
16ytyvew
<6213>
 
17o
<0>
37
Beginilah
1hk
<3541>
firman
2rma
<559>
Tuhan
3ynda
<136>
ALLAH
4hwhy
<3069>
Aku
 
 
juga akan
5dwe
<5750>
membiarkan
 
 
keturunan
8tybl
<1004>
Israel
9larvy
<3478>
 
6taz
<2063>
meminta-Ku
7srda
<1875>
untuk
 
 
melakukan
10twvel
<6213>
hal ini bagi mereka Aku akan
11Mhl
<0>
menambahkan jumlah
12hbra
<7235>
orang-orang
15Mda
<120>
mereka seperti
13Mta
<853>
kawanan domba
14Nauk
<6629>
38
Seperti
 
 
kawanan
1Nauk
<6629>
domba yang
 
 
dikuduskan
2Mysdq
<6944>
seperti
 
 
kawanan
3Nauk
<6629>
domba
 
 
Yerusalem
4Mlswry
<3389>
pada
5hydewmb
<4150>
perayaan-perayaan agamawi
 
 
demikianlah
6Nk
<3651>
 
7hnyyht
<1961>
kota-kota
8Myreh
<5892>
yang
 
 
runtuh
9twbrxh
<2720>
itu akan
 
 
dipenuhi
10twalm
<4392>
dengan
 
 
kumpulan
11Nau
<6629>
manusia
12Mda
<120>
Dengan demikian mereka akan
 
 
mengetahui
13wedyw
<3045>
bahwa
14yk
<3588>
Akulah
15yna
<589>
TUHAN
16hwhy
<3068>
 
17o
<0>