Prev Chapter Ezekiel 44 Next Chapter
1
Kemudian Dia
 
 
membawaku kembali
1bsyw
<7725>
 
2yta
<853>
ke
3Krd
<1870>
pintu gerbang
4res
<8179>
sebelah luar
6Nwuyxh
<2435>
Ruang Kudus
5sdqmh
<4720>
yang
 
 
menghadap
7hnph
<6437>
ke
 
 
timur
8Mydq
<6921>
dan pintu gerbang

itu
9awhw
<1931>
ditutup
10rwgo
<5462>
2
TUHAN
3hwhy
<3068>
berfirman
1rmayw
<559>
kepadaku
2yla
<413>
Pintu gerbang
4resh
<8179>
ini
5hzh
<2088>
akan
 
 
ditutup
6rwgo
<5462>
itu
7hyhy
<1961>
tidak
8al
<3808>
akan
 
 
dibuka
9xtpy
<6605>
dan
 
 
tidak
11al
<3808>
ada
 
 
orang
10syaw
<376>
yang akan
 
 
masuk
12aby
<935>
melaluinya
13wb
<0>
karena
14yk
<3588>
TUHAN
15hwhy
<3068>
 
16yhla
<430>
Israel
17larvy
<3478>
telah
 
 
masuk
18ab
<935>
melaluinya Karena itu pintu gerbang ini harus
20hyhw 19wb
<1961> <0>
ditutup
21rwgo
<5462>
3
Hanya
2ayvnh 1ta
<5387> <853>
pemimpin
3ayvn
<5387>
yang
4awh
<1931>
boleh
 
 
duduk
5bsy
<3427>
di pintu gerbang untuk
7*lkal {lwkal} 6wb
<398> <0>
makan
8Mxl
<398>
roti
 
 
di hadapan
9ynpl
<6440>
TUHAN
10hwhy
<3068>
Dia akan
 
 
masuk
14awby
<935>
melalui
 
 
jalan
11Krdm
<1870>
serambi
12Mla
<197>
pintu gerbang
13resh
<8179>
dan akan
 
 
keluar
16auy
<3318>
melalui
 
 
jalan
15wkrdmw
<1870>
yang sama
 
 
4
Kemudian Dia
 
 
membawaku
1ynaybyw
<935>
melalui
 
 
jalan
2Krd
<1870>
pintu gerbang
3res
<8179>
utara
4Nwpuh
<6828>
ke
5la
<413>
depan
6ynp
<6440>
Bait
7tybh
<1004>
Suci dan aku
 
 
memandang
8araw
<7200>
dan
 
 
lihatlah
9hnhw
<2009>
kemuliaan
11dwbk
<3519>
TUHAN
12hwhy
<3068>
memenuhi
10alm
<4390>
 
13ta
<853>
Bait
14tyb
<1004>
Suci
 
 
TUHAN
15hwhy
<3068>
dan aku
 
 
bersujud
16lpaw
<5307>
dengan muka
 
 
ke
17la
<413>
tanah
18ynp
<6440>
5
TUHAN
3hwhy
<3068>
berfirman
1rmayw
<559>
kepadaku
2yla
<413>
Anak
4Nb
<1121>
manusia
5Mda
<120>
perhatikan
6Myv
<7760>
dengan saksama
7Kbl
<3820>
lihatlah
8harw
<7200>
dengan
 
 
matamu
9Kynyeb
<5869>
dan
 
 
dengarkanlah
11ems
<8085>
dengan
 
 
telingamu
10Kynzabw
<241>
 
12ta
<853>
semua
13lk
<3605>
yang
14rsa
<834>
Aku
15yna
<589>
firmankan
16rbdm
<1696>
kepadamu tentang
17Kta
<853>
semua
18lkl
<3605>
ketetapan
19twqx
<2708>
Bait Suci
20tyb
<1004>
TUHAN
21hwhy
<3068>
dan tentang
 
 
semua
22lklw
<3605>
hukumnya
23*wytrwt {wtrwt}
<8451>
dan
 
 
perhatikan
24tmvw
<7760>
dengan saksama
25Kbl
<3820>
pintu masuk
26awbml
<3996>
Bait Suci
27tybh
<1004>
dan
 
 
semua
28lkb
<3605>
jalan keluar
29yauwm
<4161>
dari
 
 
Ruang Kudus
30sdqmh
<4720>
6
Katakanlah
1trmaw
<559>
kepada
2la
<413>
kaum
 
 
pemberontak
3yrm
<4805>
kepada
4la
<413>
keturunan
5tyb
<1004>
Israel
6larvy
<3478>
Demikianlah
7hk
<3541>
firman
8rma
<559>
Tuhan
9ynda
<136>
ALLAH
10hwhy
<3069>
Hai
 
 
keturunan
15tyb
<1004>
Israel
16larvy
<3478>
cukuplah
11br
<7227>
 
12Mkl
<0>
semua
13lkm
<3605>
kekejianmu
14Mkytwbewt
<8441>
7
ketika kamu
 
 
membawa
1Mkaybhb
<935>
orang-orang
2ynb
<1121>
asing
3rkn
<5236>
yang
 
 
tidak bersunat
4ylre
<6189>
hati
5bl
<3820>
dan
 
 
tidak bersunat
6ylrew
<6189>
daging
7rvb
<1320>
ke
8twyhl
<1961>
tempat kudus-Ku
9ysdqmb
<4720>
untuk
 
 
mencemarkannya
10wllxl
<2490>
bahkan
11ta
<853>
Bait
12ytyb
<1004>
Suci-Ku ketika kamu
 
 
mempersembahkan
13Mkbyrqhb
<7126>
 
14ta
<853>
makanan-Ku
15ymxl
<3899>
lemak
16blx
<2459>
dan
 
 
darah
17Mdw
<1818>
dan mereka telah
 
 
melanggar
18wrpyw
<6565>
 
19ta
<853>
perjanjian-Ku
20ytyrb
<1285>
dengan
21la
<413>
semua
22lk
<3605>
kekejianmu
23Mkytwbewt
<8441>
8
Dan kamu sendiri
 
 
tidak
1alw
<3808>
memelihara
3trmsm 2Mtrms
<4931> <8104>
barang-barang-Ku yang kudus
4ysdq
<6944>
tetapi kamu telah
 
 
menugaskan
5Nwmyvtw
<7760>
orang lain untuk
 
 
memelihara
7ytrmsm 6yrmsl
<4931> <8104>
tempat kudus-Ku
8ysdqmb
<4720>
bagimu
9Mkl
<0>
9
Demikianlah
1hk
<3541>
firman
2rma
<559>
Tuhan
3ynda
<136>
ALLAH
4hwhy
<3068>
Tidak ada
12al
<3808>
satu
5lk
<3605> ==>
orang
6Nb
<1121>
asing
7rkn
<5236>
pun
5lk
<== <3605>
yang
 
 
tidak bersunat
8lre
<6189>
hati
9bl
<3820>
dan
 
 
tidak bersunat
10lrew
<6189>
daging
11rvb
<1320>
dari
 
 
semua
16lkl
<3605>
orang
17Nb
<1121>
asing
18rkn
<5236>
yang
19rsa
<834>
ada
 
 
di antara
20Kwtb
<8432>
keturunan
21ynb
<1121>
Israel
22larvy
<3478>
akan
 
 
masuk
13awby
<935>
ke
14la
<413>
tempat kudus-Ku
15ysdqm
<4720>
10
Akan
1yk
<3588>
tetapi
2Ma
<518>
orang-orang Lewi
3Mywlh
<3881>
yang
4rsa
<834>
pergi
 
 
jauh
5wqxr
<7368>
dari-Ku ketika
 
 
Israel
8larvy
<3478>
 
6ylem
<5921>
tersesat
7twetb
<8582>
yang
9rsa
<834>
tersesat
10wet
<8582>
jauh dari-Ku dan
11ylem
<5921>
mengikuti
12yrxa
<310>
berhala-berhala
13Mhylwlg
<1544>
mereka akan
 
 
menanggung
14wavnw
<5375>
hukuman atas
 
 
kesalahan
15Mnwe
<5771>
mereka
 
 
11
Namun mereka akan
 
 
menjadi
1wyhw
<1961>
pelayan-pelayan
3Mytrsm
<8334>
di
 
 
tempat kudus-Ku
2ysdqmb
<4720>
bertugas mengawasi
4twdqp
<6486>
di
5la
<413>
pintu gerbang
6yres
<8179>
Bait Suci
7tybh
<1004>
dan
 
 
melayani
8Mytrsmw
<8334>
di
9ta
<853>
Bait Suci
10tybh
<1004>
Mereka
11hmh
<1992>
akan
 
 
menyembelih
12wjxsy
<7819>
 
13ta
<853>
persembahan bakaran
14hleh
<5930>
dan
15taw
<853>
kurban
16xbzh
<2077>
bagi
 
 
umat
17Mel
<5971>
dan
 
 
mereka
18hmhw
<1992>
akan
 
 
berdiri
19wdmey
<5975>
di hadapan
20Mhynpl
<6440>
mereka untuk
 
 
melayani
21Mtrsl
<8334>
12
Karena
1Ney
<3282>
mereka
2rsa
<834>
melayani
3wtrsy
<8334>
orang-orang
4Mtwa
<853>
di hadapan
5ynpl
<6440>
berhala-berhala
6Mhylwlg
<1544>
mereka dan
 
 
menjadi
7wyhw
<1961>
batu sandungan
10lwskml
<4383>
kesalahan
11Nwe
<5771>
bagi
12le
<5921>
keturunan
8tybl
<1004>
Israel
9larvy
<3478>
maka Aku telah
13Nk
<3651>
mengangkat
14ytavn
<5375>
tangan
15ydy
<3027>
terhadap
16Mhyle
<5921>
mereka
 
 
ketetapan
17Man
<5002>
Tuhan
18ynda
<136>
ALLAH
19hwhy
<3069>
dan mereka akan
 
 
menanggung
20wavnw
<5375>
hukuman
21Mnwe
<5771>
mereka
 
 
13
Mereka
 
 
tidak
1alw
<3808>
akan
 
 
mendekat
2wsgy
<5066>
kepada-Ku
3yla
<413>
untuk
 
 
melayani-Ku seperti seorang imam
4Nhkl
<3547>
melayani-Ku atau
5yl
<0>
mendekat
6tsglw
<5066>
kepada
7le
<5921>
salah satu
8lk
<3605>
benda-benda kudus-Ku
9ysdq
<6944>
kepada
10la
<413>
benda-benda yang

paling kudus
12Mysdqh 11ysdq
<6944> <6944>
Akan tetapi mereka akan
 
 
menanggung
13wavnw
<5375>
malu
14Mtmlk
<3639>
mereka dan
 
 
kekejian-kekejian
15Mtwbewtw
<8441>
mereka
 
 
yang
16rsa
<834>
telah mereka
 
 
lakukan
17wve
<6213>
14
Namun Aku akan
 
 
menunjuk
1yttnw
<5414>
mereka untuk
 
 
bertanggung jawab
4trmsm
<4931>
 
2Mtwa
<853>
memelihara
3yrms
<8104>
Bait Suci
5tybh
<1004>
atas
 
 
semua
6lkl
<3605>
pelayanan
7wtdbe
<5656>
di dalamnya dan atas
 
 
semua
8lklw
<3605>
hal
 
 
yang
9rsa
<834>
harus
 
 
dilakukan
10hvey
<6213>
di dalamnya
12P 11wb
<0> <0>
15
Akan tetapi para
 
 
imam
1Mynhkhw
<3548>
Lewi
2Mywlh
<3881>
keturunan
3ynb
<1121>
Zadok
4qwdu
<6659>
yang
5rsa
<834>
 
7ta
<853>
bertanggung jawab
8trmsm
<4931>
memelihara
6wrms
<8104>
tempat kudus-Ku
9ysdqm
<4720>
ketika
 
 
keturunan
11ynb
<1121>
Israel
12larvy
<3478>
tersesat
10twetb
<8582>
dari-Ku
13ylem
<5921>
akan
14hmh
<1992>
mendekat
15wbrqy
<7126>
kepada-Ku
16yla
<413>
untuk
 
 
melayani-Ku
17yntrsl
<8334>
dan mereka akan
 
 
berdiri
18wdmew
<5975>
di hadapan-Ku
19ynpl
<6440>
untuk
 
 
mempersembahkan
20byrqhl
<7126>
kepada-Ku
21yl
<0>
lemak
22blx
<2459>
dan
 
 
darah
23Mdw
<1818>
firman
24Man
<5002>
Tuhan
25ynda
<136>
ALLAH
26hwhy
<3069>
16
Mereka
1hmh
<1992>
akan
 
 
masuk
2waby
<935>
ke
3la
<413>
tempat kudus-Ku
4ysdqm
<4720>
dan
 
 
mereka
5hmhw
<1992>
akan
 
 
mendekat
6wbrqy
<7126>
ke
7la
<413>
meja-Ku
8ynxls
<7979>
untuk
 
 
melayani-Ku
9yntrsl
<8334>
dan mereka akan
 
 
memelihara
10wrmsw
<8104>
 
11ta
<853>
perintah-Ku
12ytrmsm
<4931>
17
Akan
 
 
terjadi
1hyhw
<1961>
ketika mereka
 
 
masuk
2Mawbb
<935>
 
3la
<413>
pintu gerbang
4yres
<8179>
pelataran
5ruxh
<2691>
dalam
6tymynph
<6442>
mereka akan
 
 
dikenakan
9wsbly
<3847>
pakaian-pakaian
7ydgb
<899>
linen
8Mytsp
<6593>
dan
 
 
tidak
10alw
<3808>
ada sehelai
12Mhyle 11hley
<5921> <5927>
wol
13rmu
<6785>
pun akan dikenakan pada mereka sementara mereka
 
 
melayani
14Mtrsb
<8334>
di
 
 
pintu gerbang
15yresb
<8179>
pelataran
16ruxh
<2691>
dalam dan di dalam
 
 
Bait
17tymynph
<6442>
Suci
18htybw
<1004>
18
Mereka akan
 
 
mengenakan
3wyhy
<1961>
serban
1yrap
<6287>
linen
2Mytsp
<6593>
pada
4le
<5921>
kepala
5Msar
<7218>
mereka dan
 
 
pakaian dalam
6yonkmw
<4370>
linen
7Mytsp
<6593>
 
8wyhy
<1961>
pada
9le
<5921>
pinggang
10Mhyntm
<4975>
mereka Mereka
 
 
tidak
11al
<3808>
akan
 
 
memakai ikat pinggang
12wrgxy
<2296>
yang
 
 
membuat
13ezyb
<3154> ==>
mereka
 
 
berkeringat
13ezyb
<== <3154>
19
Dan ketika mereka
 
 
keluar
1Mtaubw
<3318>
ke
2la
<413>
pelataran
3ruxh
<2691>
luar
4hnwuyxh
<2435>
ke
5la
<413>
pelataran
6ruxh
<2691>
luar
7hnwuyxh
<2435>
kepada
8la
<413>
umat
9Meh
<5971>
mereka akan
 
 
melepaskan
10wjspy
<6584>
 
11ta
<853>
pakaian-pakaian
12Mhydgb
<899>
mereka
 
 
yang
13rsa
<834>
dengannya
 
 
mereka
14hmh
<1992>
telah
 
 
melayani
15Mtrsm
<8334>
dan
16Mb
<0>
meletakkan
17wxynhw
<3240>
pakaian itu di
18Mtwa
<853>
ruang-ruang
19tkslb
<3957>
kudus
20sdqh
<6944>
dan mereka akan
 
 
mengenakan
21wsblw
<3847>
pakaian-pakaian
22Mydgb
<899>
lain
23Myrxa
<312>
sehingga mereka
 
 
tidak
24alw
<3808>
akan
 
 
menguduskan
25wsdqy
<6942>
 
26ta
<853>
umat
27Meh
<5971>
dengan
 
 
pakaian-pakaian
28Mhydgbb
<899>
mereka
 
 
20
Mereka
1Msarw
<7218>
tidak
2al
<3808>
akan
 
 
mencukur
3wxlgy
<1548>
kepala
4erpw
<6545>
mereka
 
 
ataupun
5al
<3808>
membiarkan
6wxlsy
<7971>
rambut
7Mwok
<3697>
mereka bertambah panjang mereka hanya akan memangkas
 
 
rambut
8wmoky
<3697>
 
9ta
<853>
kepala
10Mhysar
<7218>
mereka
 
 
21
Tidak ada seorang
4lk
<3605>
imam
5Nhk
<3548>
pun yang
 
 
akan
2al
<3808>
minum
3wtsy
<8354>
anggur
1Nyyw
<3196>
ketika dia
 
 
masuk
6Mawbb
<935>
 
7la
<413>
pelataran
8ruxh
<2691>
dalam
9tymynph
<6442>
22
Mereka tidak akan menikahi seorang
 
 
janda
1hnmlaw
<490>
atau
8Ma
<518>
 
5Mhl
<0>
wanita
6Mysnl
<802>
yang bercerai
 
 
tetapi
7yk
<3588>
akan
3al 2hswrgw
<3808> <1644>
mengambil
18wxqy 4wxqy
<3947> <3947>
gadis-gadis
9tlwtb
<1330>
dari
 
 
kaum
11tyb
<1004>
keturunan
10erzm
<2233>
Israel
12larvy
<3478>
atau seorang janda
13hnmlahw
<2233>
yang
14rsa
<834>
adalah
15hyht
<1961>
janda
16hnmla
<490>
imam
17Nhkm
<3548>
23
Mereka akan
 
 
mengajarkan
3wrwy
<3384>
kepada
1taw
<853>
umat-Ku
2yme
<5971>
perbedaan
 
 
antara
4Nyb
<996>
yang
 
 
kudus
5sdq
<6944>
dan yang
 
 
cemar
6lxl
<2455>
dan membuat mereka
 
 
membedakan
10Medwy
<3045>
antara
7Nybw
<996>
yang
 
 
najis
8amj
<2931>
dan yang
 
 
tahir
9rwhjl
<2889>
24
Dalam
1lew
<5921>
sebuah
 
 
perselisihan
2byr
<7379>
mereka
3hmh
<1992>
akan
 
 
bertindak
4wdmey
<5975>
sebagai
 
 
hakim
5*jpsml {jpsl}
<8199>
dan mereka akan
 
 
menghakiminya
7*whwjpsy {whjpsw}
<8199>
sesuai dengan
 
 
penghakiman-Ku
6yjpsmb
<4941>
Mereka juga akan
 
 
memelihara
14wrmsy
<8104>
 
8taw
<853>
hukum-hukum-Ku
9ytrwt
<8451>
dan
10taw
<853>
ketetapan-ketetapan-Ku
11ytqx
<2708>
dalam
 
 
semua
12lkb
<3605>
perjamuan-Ku
13ydewm
<4150>
yang ditetapkan dan
 
 
menguduskan
17wsdqy
<6942>
 
15taw
<853>
hari-hari Sabat-Ku
16ytwtbs
<7676>
25
Mereka
 
 
tidak
4al
<3808>
pergi
5awby
<935>
kepada
1law
<413>
orang
3Mda
<120>
mati
2tm
<4191>
untuk
 
 
menajiskan
6hamjl
<2930>
mereka sendiri Akan
 
 
tetapi
7yk
<3588>
demi
8Ma
<518>
ayah
9bal
<1>
atau
 
 
ibu
10Malw
<517>
demi
 
 
anak
11Nblw
<1121>
laki-laki atau
 
 
anak perempuan
12tblw
<1323>
demi
 
 
saudara
13xal
<251>
laki-laki atau
 
 
saudara perempuan
14twxalw
<269>
yang
15rsa
<834>
tidak
16al
<3808>
menikah mereka boleh
18syal 17htyh
<376> <1961>
menajiskan
19wamjy
<2930>
dirinya
 
 
26
Setelah
1yrxaw
<310>
dia
 
 
dikuduskan
2wtrhj
<2893>
mereka akan
 
 
menghitung
5wrpoy
<5608>
tujuh
3tebs
<7651>
hari
4Mymy
<3117>
bagi dia
6wl
<0>
27
Pada
 
 
hari
1Mwybw
<3117>
dia dapat
 
 
kembali
2wab
<935>
ke
3la
<413>
Tempat Kudus
4sdqh
<6944>
ke
5la
<413>
pelataran
6ruxh
<2691>
dalam
7tymynph
<6442>
untuk
 
 
melayani
8trsl
<8334>
di dalam
 
 
Tempat Kudus
9sdqb
<6944>
dia harus
 
 
mempersembahkan
10byrqy
<7126>
kurban penebus dosa
11wtajx
<2403>
untuk dirinya sendiri Demikianlah
 
 
firman
12Man
<5002>
Tuhan
13ynda
<136>
ALLAH
14hwhy
<3069>
28
Ini akan
 
 
menjadi
1htyhw
<1961>
 
2Mhl
<0>
warisan
3hlxnl
<5159>
mereka
 
 
Akulah
4yna
<589>
warisan
5Mtlxn
<5159>
mereka Dan kamu
 
 
tidak
7al
<3808>
akan
 
 
memberi
8wntt
<5414>
mereka
 
 
tanah milik
6hzxaw
<272>
di
9Mhl
<0>
Israel
10larvyb
<3478>
Akulah
11yna
<589>
kepunyaan
12Mtzxa
<272>
mereka
 
 
29
Mereka
4hmh
<1992>
akan
 
 
makan
5Mwlkay
<398>
persembahan biji-bijian
1hxnmh
<4503>
persembahan penebus dosa
2tajxhw
<2403>
dan
 
 
persembahan penghapus salah
3Msahw
<817>
dan
 
 
setiap
6lkw
<3605>
hal yang dikhususkan
7Mrx
<2764>
di
 
 
Israel
8larvyb
<3478>
akan
9Mhl
<0>
menjadi milik
10hyhy
<1961>
mereka
 
 
30
Dan
 
 
buah sulung
1tysarw
<7225>
dari
 
 
semua
2lk
<3605>
jenis
 
 
hasil panen pertama
3yrwkb
<1061>
dan
 
 
setiap
4lk
<3605>
 
5lkw
<3605>
persembahan
6tmwrt
<8641>
dari
 
 
semua jenis
8lkm 7lk
<3605> <3605>
persembahanmu
9Mkytwmwrt
<8641>
akan
 
 
menjadi milik
11hyhy
<1961>
imam
10Mynhkl
<3548>
Kamu juga akan
 
 
memberikan
14wntt
<5414>
kepada para
 
 
imam
15Nhkl
<3548>
adonan
13Mkytwore
<6182>
pertamamu
12tysarw
<7225>
supaya
 
 
berkat
17hkrb
<1293>
akan
 
 
tinggal
16xynhl
<5117>
di
18la
<413>
rumahmu
19Ktyb
<1004>
31
Imam-imam
10Mynhkh
<3548>
tidak
8al
<3808>
akan
 
 
makan
9wlkay
<398>
 
4Nm
<4480>
burung
5Pweh
<5775>
atau
6Nmw
<4480>
binatang
7hmhbh
<929>
apa pun
1lk
<3605>
yang
 
 
mati dengan sendirinya
2hlbn
<5038>
atau
 
 
dicabik-cabik oleh binatang buas
3hprjw
<2966>
 
11P
<0>