Prev Chapter Daniel 7 Next Chapter
1
Pada
 
 
tahun
1tnsb
<8140>
pertama
2hdx
<2298>
pemerintahan
 
 
Belsyazar
3rusalbl
<1113>
raja
4Klm
<4430>
Babel
5lbb
<895>
Daniel
6laynd
<1841>
mendapat
8hzx
<2370>
mimpi
7Mlx
<2493>
dan
 
 
penglihatan-penglihatan
9ywzxw
<2376>
dalam
 
 
pikirannya
10hsar
<7217>
saat berada
 
 
di
11le
<5922>
tempat tidurnya
12hbksm
<4903>
Lalu
13Nydab
<116>
dia
 
 
menuliskan
15btk
<3790>
mimpi
14amlx
<2493>
itu
17Nylm
<4406>
dan
 
 
menceritakan
18rma
<560>
garis besarnya
16sar
<7217>
2
Daniel
2laynd
<1841>
berkata
1hne
<6032>
Aku
3rmaw
<560>
melihat
5tywh 4hzx
<1934> <2370>
dalam
 
 
penglihatanku
6ywzxb
<2376>
pada
7Me
<5974>
malam
8aylyl
<3916>
hari
 
 
tampaklah
9wraw
<718>
keempat
10ebra
<703>
angin
11yxwr
<7308>
dari
 
 
langit
12ayms
<8065>
mengguncangkan
13Nxygm
<1519>
laut
14amyl
<3221>
besar
15abr
<7229>
3
Dan
 
 
keempat
1ebraw
<703>
binatang
2Nwyx
<2423>
besar
3Nbrbr
<7260>
muncul
4Nqlo
<5559>
dari
5Nm
<4481>
dalam
 
 
laut
6amy
<3221>
yang
 
 
satu
8ad
<1668>
berbeda
7Nyns
<8133>
dengan
9Nm
<4481>
yang
 
 
lain
10ad
<1668>
4
Yang
 
 
pertama
1atymdq
<6933>
seperti
 
 
singa
2hyrak
<744>
dan mempunyai
 
 
sayap
3Nypgw
<1611>
 
4yd
<1768>
burung rajawali
5rsn
<5403>
Aku terus
6hl
<0>
melihatnya
8tywh 7hzx
<1934> <2370>
sampai
9de
<5705>
sayapnya
12hypg
<1611>
 
10yd
<1768>
tercabut
11wjyrm
<4804>
Ia
 
 
terangkat
13tlyjnw
<5191>
dari
14Nm
<4481>
tanah
15aera
<772>
dan
 
 
ditegakkan
19tmyqh
<6966>
pada
16lew
<5922>
dua
 
 
kaki
17Nylgr
<7271>
seperti
 
 
manusia
18snak
<606>
dan
 
 
hati
20bblw
<3825>
manusia
21sna
<606>
diberikan
22byhy
<3052>
kepadanya
23hl
<0>
5
Lalu
 
 
tampaklah
1wraw
<718>
seekor
 
 
binatang
2hwyx
<2423>
lain
3yrxa
<317>
yang
 
 
kedua
4hnynt
<8578>
seperti
5hymd
<1821>
seekor
 
 
beruang
6bdl
<1678>
Ia
 
 
berdiri
9tmqh
<6966>
pada
 
 
satu
8dx
<2298>
sisi
7rjvlw
<7859>
dan terdapat
 
 
tiga
10tltw
<8532>
tulang rusuk
11Nyele
<5967>
dalam
 
 
mulutnya
12hmpb
<6433>
di antara
13Nyb
<997>
giginya
14*hns {hyns}
<8128>
Demikianlah
15Nkw
<3652>
dikatakan
16Nyrma
<560>
kepadanya
17hl
<0>
Bangunlah
18ymwq
<6966>
makanlah
19ylka
<399>
daging
20rvb
<1321>
yang
 
 
banyak
21aygv
<7690>
6
Sesudah
1rtab
<870>
itu
2hnd
<1836>
aku
 
 
melihat
4tywh 3hzx
<1934> <2370>
dan
 
 
tampaklah
5wraw
<718>
seekor binatang
 
 
yang lain
6yrxa
<317>
seperti
 
 
macan tutul
7rmnk
<5245>
yang memiliki
 
 
empat
10ebra
<703>
 
8hlw
<0>
sayap
9Nypg
<1611>
 
11yd
<1768>
burung
12Pwe
<5776>
pada
13le
<5922>
punggungnya
14*hbg {hybg}
<1355>
Binatang
17atwyxl
<2423>
itu
 
 
berkepala
16Nysar
<7217>
empat
15hebraw
<703>
dan kepadanya
 
 
diberikan
19byhy
<3052>
kekuasaan
18Njlsw
<7985>
 
20hl
<0>
7
Setelah
1rtab
<870>
itu
2hnd
<1836>
aku
 
 
melihat
4tywh 3hzx
<1934> <2370>
dalam
 
 
penglihatan
5ywzxb
<2376>
pada
 
 
malam
6aylyl
<3916>
itu
 
 
tampaklah
7wraw
<718>
seekor
 
 
binatang
8hwyx
<2423>
keempat
9*haeybr {hyeybr}
<7244>
yang
 
 
menakutkan
10hlyxd
<1763>
dahsyat
11yntmyaw
<574>
dan
 
 
sangat
13aryty
<3493>
kuat
12apyqtw
<8624>
Ia mempunyai
 
 
gigi
14Nynsw
<8128>
 
15yd
<1768>
besi
16lzrp
<6523>
yang
17hl
<0>
besar
18Nbrbr
<7260>
Ia
 
 
melahap
19hlka
<399>
dan
 
 
meremukkan
20hqdmw
<1855>
serta
 
 
menginjak-injaknya
23hopr
<7512>
lalu menginjak-injak

sisanya
21arasw
<7606>
dengan
 
 
kakinya
22*hlgrb {hylgrb}
<7271>
Ia
24ayhw
<1932>
berbeda
25hynsm
<8133>
dengan
26Nm
<4481>
semua
27lk
<3606>
binatang
28atwyx
<2423>
yang
29yd
<1768>
sebelumnya
30hymdq
<6925>
dan ia memiliki
 
 
sepuluh
32rve
<6236>
tanduk
31Nynrqw
<7162>
 
33hl
<0>
8
Pada saat aku
 
 
memperhatikan
1lktvm
<7920>
 
2tywh
<1934>
tanduk-tanduk
3aynrqb
<7162>
itu
 
 
tampaklah
4wlaw
<431>
sebuah
 
 
tanduk
5Nrq
<7162>
lain
6yrxa
<317>
yang
 
 
kecil
7hryez
<2192>
muncul
8tqlo
<5559>
di antaranya
9*Nhynyb {Nwhynyb}
<997>
dan
 
 
ketiga
10tltw
<8532>
 
11Nm
<4481>
tanduk
12aynrq
<7162>
pertama
13atymdq
<6933>
tercabut
14*hrqeta {wrqeta}
<6132>
 
15Nm
<4481>
di hadapannya
16*hmdq {hymdq}
<6925>
Lalu
 
 
tampaklah
17wlaw
<431>
pada
 
 
tanduk
21anrqb
<7162>
itu
22ad
<1668>
terdapat
 
 
mata
18Nynye
<5870>
seperti
 
 
mata
19ynyek
<5870>
manusia
20asna
<606>
dan sebuah
 
 
mulut
23Mpw
<6433>
yang
 
 
mengucapkan
24llmm
<4449>
kesombongan
25Nbrbr
<7260>
9
Sementara
3de
<5705>
aku terus
 
 
melihat
2tywh 1hzx
<1934> <2370>
 
4yd
<1768>
takhta-takhta
5Nwork
<3764>
diletakkan
6wymr
<7412>
kemudian
 
 
duduklah
9bty
<3488>
Yang Lanjut
7qytew
<6268>
Usianya
8Nymwy
<3118>
Pakaian-Nya
10hswbl
<3831>
seputih
12rwx
<2358>
salju
11gltk
<8517>
dan
 
 
rambut
13revw
<8177>
di
 
 
kepala-Nya
14hsar
<7217>
bersih
16aqn
<5343>
seperti
 
 
bulu domba
15rmek
<6015>
Takhta-Nya
17hyork
<3764>
dari
 
 
nyala
18Nybybs
<7631>
 
19yd
<1768>
api
20rwn
<5135>
dengan
 
 
roda-rodanya
21yhwlglg
<1535>
dari
 
 
api
22rwn
<5135>
yang
 
 
berkobar
23qld
<1815>
10
Sungai
1rhn
<5103>
 
2yd
<1768>
api yang menyala-nyala
3rwn
<5135>
muncul
4dgn
<5047>
dan
 
 
mengalir
5qpnw
<5312>
dari
6Nm
<4481>
hadapan-Nya
7yhwmdq
<6925>
Beribu-ribu
9*Nypla {Mypla} 8Pla
<506> <506>
kali orang
 
 
melayani
10hnwsmsy
<8120>
Dia
 
 
berlaksa-laksa
12*Nbbr {Nwbr} 11wbrw
<7240> <7240>
orang
 
 
berdiri
14Nwmwqy
<6966>
di hadapan-Nya
13yhwmdq
<6925>
Lalu
 
 
Majelis Pengadilan
15anyd
<1780>
digelar
16bty
<3488>
dan
 
 
kitab-kitab
17Nyrpow
<5609>
dibuka
18wxytp
<6606>
11
Lalu
3Nydab
<116>
aku terus
 
 
melihatnya
2tywh 1hzx
<1934> <2370>
sebab
4Nm
<4481>
 
8yd
<1768>
tanduk
9anrq
<7162>
itu terus
 
 
bercakap
10hllmm
<4449>
 
6aylm 5lq
<4406> <7032>
besar
7atbrbr
<7260>
Aku
 
 
terus
12tywh
<1934>
melihatnya
11hzx
<2370>
sampai
13de
<5705>
binatang
16atwyx
<2423>
itu
14yd
<1768>
dibunuh
15tlyjq
<6992>
tubuhnya
18hmsg
<1655>
dibinasakan
17dbwhw
<7>
dan
 
 
diserahkan
19tbyhyw
<3052>
ke dalam
 
 
api
20tdqyl
<3346>
yang
 
 
menyala-nyala
21asa
<785>
12
Binatang-binatang
2atwyx
<2423>
yang lain
1rasw
<7606>
dicabut
3wydeh
<5709>
kekuasaannya
4Nwhnjls
<7985>
tetapi
 
 
hidup
6Nyyxb
<2417>
mereka
 
 
diperpanjang
7tbyhy 5hkraw
<3052> <754>
 
8Nwhl
<0>
sampai
9de
<5705>
pada
 
 
waktu
10Nmz
<2166>
dan
 
 
masanya
11Ndew
<5732>
13
Aku terus
 
 
melihat
2tywh 1hzx
<1934> <2370>
penglihatan
3ywzxb
<2376>
pada
 
 
malam
4aylyl
<3916>
itu dan
 
 
tampaklah
5wraw
<718>
seorang seperti
 
 
Anak
9rbk
<1247>
Manusia
10sna
<606>
datang
11hta
<858>
dengan
6Me
<5974>
awan-awan
7ynne
<6050>
dari
 
 
langit
8ayms
<8065>
Ia
 
 
datang
16hjm
<4291>
kepada
13dew 12hwh
<5705> <1934>
Yang Lanjut
14qyte
<6268>
Usianya
15aymwy
<3118>
itu dan
 
 
dibawa
18yhwbrqh
<7127>
ke hadapan-Nya
17yhwmdqw
<6925>
14
Lalu kepada-Nya
1hlw
<0>
dikaruniakan
2byhy
<3052>
kekuasaan
3Njls
<7985>
kemuliaan
4rqyw
<3367>
dan
 
 
kerajaan
5wklmw
<4437>
sehingga orang-orang dari
 
 
segala
6lkw
<3606>
 
7aymme
<5972>
suku bangsa
8ayma
<524>
dan
 
 
bahasa
9aynslw
<3961>
 
10hl
<0>
menyembah
11Nwxlpy
<6399>
kepada-Nya
 
 
Kekuasaan-Nya
12hnjls
<7985>
adalah
 
 
kekuasaan
13Njls
<7985>
yang
 
 
kekal
14Mle
<5957>
yang
15yd
<1768>
tidak
16al
<3809>
akan
 
 
lenyap
17hdey
<5709>
dan
 
 
kerajaan-Nya
18htwklmw
<4437>
adalah kerajaan

yang
19yd
<1768>
tidak
20al
<3809>
akan
 
 
binasa
21lbxtt
<2255>
 
22P
<0>
15
Maka
 
 
aku
3hna
<576>
Daniel
4laynd
<1841>
rohku
2yxwr
<7308>
tertekan
1tyrkta
<3735>
di dalam
5awgb
<1459>
aku dan
6hndn
<5085>
penglihatan-penglihatan
7ywzxw
<2376>
dalam
 
 
pikiranku
8ysar
<7217>
menggelisahkan
9ynnlhby
<927>
aku
 
 
16
Aku
 
 
mendekati
1tbrq
<7127>
 
2le
<5922>
salah
3dx
<2298>
seorang
 
 
dari
4Nm
<4481>
mereka yang
 
 
berdiri
5aymaq
<6966>
di sana dan
 
 
bertanya
7aeba
<1156>
kepadanya tentang
 
 
arti sebenarnya
6abyuyw
<3330>
dari
9le 8hnm
<5922> <4481>
semua
10lk
<3606>
ini
11hnd
<1836>
Lalu dia
 
 
berkata
12rmaw
<560>
kepadaku dan
 
 
memberitahukan
16ynnedwhy
<3046>
 
13yl
<0>
makna
14rspw
<6591>
dari
 
 
hal-hal itu
15aylm
<4406>
17
Binatang-binatang
2atwyx
<2423>
besar
3atbrbr
<7260>
yang
4yd
<1768>
empat
6ebra
<703>
ekor
 
 
itu
1Nyla
<459>
adalah
5Nyna
<581>
empat
7hebra
<703>
raja
8Nyklm
<4430>
yang akan
 
 
muncul
9Nwmwqy
<6966>
dari
10Nm
<4481>
dalam
 
 
bumi
11aera
<772>
18
Namun
 
 
orang-orang kudus
3ysydq
<6922>
kepunyaan
 
 
Yang Mahatinggi
4Nynwyle
<5946>
akan
 
 
menerima
1Nwlbqyw
<6902>
pemerintahan
2atwklm
<4437>
dan
 
 
memegang
5Nwnoxyw
<2631>
pemerintahan
6atwklm
<4437>
itu
7de
<5705>
selama-lamanya
8amle
<5957>
bahkan
9dew
<5705>
kekal selama-lamanya
11aymle 10Mle
<5957> <5957>
19
Sesudah
1Nyda
<116>
itu aku
 
 
ingin
2tybu
<6634>
mengetahui arti sebenarnya
3abuyl
<3321>
dari
4le
<5922>
binatang
5atwyx
<2423>
keempat
6atyeybr
<7244>
yang
7yd
<1768>
 
8twh
<1934>
tampak berbeda
9hyns
<8133>
dari
10Nm
<4481>
semua
11*Nyhlk {Nwhlk}
<3605>
binatang yang lain yang

sangat
13hryty
<3493>
menakutkan
12hlyxd
<1763>
bergigi
14*hns {hyns}
<8128>
 
15yd
<1768>
besi
16lzrp
<6523>
dan
 
 
kukunya
17hyrpjw
<2953>
dari
18yd
<1768>
tembaga
19sxn
<5174>
yang
 
 
melahap
20hlka
<399>
dan
 
 
meremukkan
21hqdm
<1855>
serta
 
 
menginjak
24hopr
<7512>
sisanya
22arasw
<7606>
dengan
 
 
kakinya
23hylgrb
<7271>
20
dan
 
 
tentang
1lew
<5922>
kesepuluh
3rve
<6236>
tanduk
2aynrq
<7162>
yang
4yd
<1768>
ada di
 
 
kepalanya
5hsarb
<7217>
dan tentang tanduk

lain
6yrxaw
<317>
yang
7yd
<1768>
muncul
8tqlo
<5559>
dan
10Nm
<4481>
terhadapnya
11*hmdq {hymdq}
<6925>
ketiga
12tlt
<8532>
tanduk
13anrqw
<7162>
lainnya
 
 
patah
9*hlpnw {wlpnw}
<5308>
yaitu tanduk

yang
14Nkd
<1797>
mempunyai
 
 
mata
15Nynyew
<5870>
dan yang
16hl
<0>
mulutnya
17Mpw
<6433>
bercakap
18llmm
<4449>
besar
19Nbrbr
<7260>
dan
 
 
terlihat
20hwzxw
<2376>
lebih besar
21br
<7229>
daripada
22Nm
<4481>
tanduk-tanduk
 
 
yang lain
23htrbx
<2273>
21
Aku
 
 
melihat
2tywh 1hzx
<1934> <2370>
tanduk
3anrqw
<7162>
itu
4Nkd
<1797>
mengadakan
5hdbe
<5648>
peperangan
6brq
<7129>
melawan
7Me
<5974>
orang-orang kudus
8Nysydq
<6922>
dan
 
 
mengalahkan
9hlkyw
<3202>
mereka
10Nwhl
<0>
22
sampai
1de
<5705>
Yang Lanjut
4qyte
<6268>
Usianya
5aymwy
<3118>
 
2yd
<1768>
datang
3hta
<858>
dan
 
 
memberikan
7bhy
<3052>
keadilan
6anydw
<1780>
kepada
 
 
orang-orang kudus
8ysydql
<6922>
milik
 
 
Yang Mahatinggi
9Nynwyle
<5946>
dan
 
 
tibalah
11hjm
<4291>
waktunya
10anmzw
<2166>
bagi
 
 
orang-orang kudus
14Nysydq
<6922>
itu
 
 
memegang
13wnoxh
<2631>
kerajaan
12atwklmw
<4437>
23
Lalu
1Nk
<3652>
dia
 
 
berkata
2rma
<560>
demikian
 
 
Binatang
3atwyx
<2423>
keempat
4atyeybr
<7244>
itu adalah
 
 
kerajaan
5wklm
<4437>
keempat
6*haeybr {ayeybr}
<7244>
yang akan muncul di
7awht
<1934>
bumi
8aerab
<772>
Kerajaan itu
9yd
<1768>
berbeda
10anst
<8133>
dengan
11Nm
<4481>
semua
12lk
<3606>
kerajaan
13atwklm
<4437>
dan akan
 
 
melahap
14lkatw
<399>
seluruh
15lk
<3606>
bumi
16aera
<772>
menginjak-injaknya
17hnswdtw
<1759>
dan
 
 
meremukkannya
18hnqdtw
<1855>
24
Kesepuluh
2rve
<6236>
tanduk
1aynrqw
<7162>
itu adalah
 
 
sepuluh
5hrve
<6236>
orang
 
 
raja
6Nyklm
<4430>
yang
 
 
muncul
7Nwmqy
<6966>
dari
3hnm
<4481>
kerajaan
4htwklm
<4437>
itu
 
 
Setelah
10Nwhyrxa
<311>
mereka
 
 
akan
11awhw
<1932>
muncul
9Mwqy
<6966>
seorang
8Nrxaw
<321>
raja Dia

berbeda
12ansy
<8133>
dengan
13Nm
<4481>
raja-raja yang

sebelumnya
14aymdq
<6933>
dan dia akan
 
 
merendahkan
17lpshy
<8214>
tiga
15htltw
<8532>
raja
16Nyklm
<4430>
25
Dia akan
 
 
mengucapkan
4llmy
<4449>
perkataan
1Nylmw
<4406>
menentang
2dul
<6655>
Yang Mahatinggi
3*hale {ayle}
<5943>
dan akan
 
 
menganiaya
7alby
<1080>
orang-orang kudus
5ysydqlw
<6922>
milik
 
 
Yang Mahatinggi
6Nynwyle
<5946>
Dia
 
 
berkehendak
8rboyw
<5452>
mengubah
9hynshl
<8133>
waktu
10Nynmz
<2166>
dan
 
 
hukum
11tdw
<1882>
dan mereka akan
 
 
diserahkan
12Nwbhytyw
<3052>
ke dalam
 
 
tangannya
13hdyb
<3028>
selama
14de
<5705>
satu
 
 
masa
15Nde
<5732>
dua
 
 
masa
16Nyndew
<5732>
dan
 
 
setengah
17glpw
<6387>
masa
18Nde
<5732>
26
Akan tetapi
 
 
Majelis Pengadilan
1anydw
<1780>
akan
 
 
duduk
2bty
<3488>
dan
 
 
kekuasaannya
3hnjlsw
<7985>
akan
 
 
dicabut
4Nwdehy
<5709>
dari padanya untuk
 
 
dimusnahkan
5hdmshl
<8046>
dan
 
 
dihancurkan
6hdbwhlw
<7>
sampai
7de
<5705>
lenyap
8apwo
<5491>
27
Pemerintahan
1htwklmw
<4437>
kekuasaan
2anjlsw
<7985>
dan
 
 
kemuliaan
3atwbrw
<7238>
dari
4yd
<1768>
kerajaan-kerajaan
5twklm
<4437>
di bawah kolong
6twxt
<8460>
 
7lk
<3606>
langit
8ayms
<8065>
akan
 
 
diserahkan
9tbyhy
<3052>
kepada
 
 
orang-orang
10Mel
<5972>
kudus
11ysydq
<6922>
milik
 
 
Yang Mahatinggi
12Nynwyle
<5946>
Pemerintahan
13htwklm
<4437>
mereka adalah
 
 
pemerintahan
14twklm
<4437>
yang
 
 
kekal
15Mle
<5957>
segala
16lkw
<3606>
kekuasaan
17aynjls
<7985>
akan
18hl
<0>
melayani
19Nwxlpy
<6399>
dan
 
 
taat
20Nwemtsyw
<8086>
kepada mereka
 
 
28
 
1de
<5705>
Beginilah
2hk
<3542>
akhir
3apwo
<5491>
dari
4yd
<1768>
berita
5atlm
<4406>
itu
 
 
Aku
6hna
<576>
Daniel
7laynd
<1841>
menjadi
 
 
sangat
8aygv
<7690>
gelisah
10ynnlhby
<927>
oleh
 
 
pikiran-pikiranku
9ynwyer
<7476>
dan
 
 
air mukaku
11ywyzw
<2122>
berubah
12Nwntsy
<8133>
tetapi aku
 
 
menyimpan
16trjn
<5202>
perkara
14atlmw
<4406>
itu
 
 
dalam
13yle
<5922>
hatiku
15yblb
<3821>
 
17P
<0>