Prev Chapter Daniel 8 Next Chapter
1
Pada
 
 
tahun
1tnsb
<8141>
ketiga
2swls
<7969>
pemerintahan
3twklml
<4438>
Raja
5Klmh
<4428>
Belsyazar
4rusalb
<1112>
sebuah
 
 
penglihatan
6Nwzx
<2377>
tampak
7harn
<7200>
kepadaku
8yla
<413>
 
9yna
<589>
Daniel
10laynd
<1840>
setelah
11yrxa
<310>
yang
 
 
mula-mula dahulu
14hlxtb
<8462>
tampak
12harnh
<7200>
kepadaku
13yla
<413>
2
Aku
 
 
melihat
1haraw
<7200>
penglihatan
2Nwzxb
<2377>
itu ketika
3yhyw
<1961>
melihatnya
4ytarb
<7200>
aku
5ynaw
<589>
berada di

Puri
7hrybh
<1002>
Susan
6Nswsb
<7800>
di
8rsa
<834>
Provinsi
10hnydmh
<4082>
Elam
9Mlyeb
<5867>
Aku
 
 
melihat
11haraw
<7200>
penglihatan
12Nwzxb
<2377>
itu dan
 
 
aku
13ynaw
<589>
sedang
 
 
berada
14ytyyh
<1961>
di tepi
15le
<5921>
Sungai
16lbwa
<180>
Ulai
17ylwa
<195>
3
Aku
 
 
mengangkat
1avaw
<5375>
mataku
2ynye
<5869>
dan
 
 
melihat
3haraw
<7200>
seekor
 
 
domba jantan
5lya
<352>
tampak
4hnhw
<2009>
 
6dxa
<259>
berdiri
7dme
<5975>
di
 
 
depan
8ynpl
<6440>
sungai
9lbah
<180>
itu
10wlw
<0>
bertanduk
11Mynrq
<7161>
dua dan kedua
 
 
tanduk
12Mynrqhw
<7161>
itu
 
 
tinggi
13twhbg
<1364>
Salah
14txahw
<259>
satunya lebih
 
 
tinggi
15hhbg
<1364>
dari
16Nm
<4480>
yang
 
 
lain
17tynsh
<8145>
dan yang
 
 
tinggi
18hhbghw
<1364>
itu
 
 
tumbuh
19hle
<5927>
terakhir
20hnrxab
<314>
4
Aku
 
 
memperhatikan
1ytyar
<7200>
 
2ta
<853>
domba jantan
3lyah
<352>
itu
 
 
menanduk
4xgnm
<5055>
ke
 
 
barat
5hmy
<3220>
utara
6hnwpuw
<6828>
selatan
7hbgnw
<5045>
dan
 
 
tidak ada
10al
<3808>
seekor
8lkw
<3605> ==>
binatang
9twyx
<2416>
pun
8lkw
<== <3605>
yang
 
 
tahan
11wdmey
<5975>
menghadapinya
12wynpl
<6440>
dan
 
 
tidak ada
13Nyaw
<369>
yang dapat
 
 
selamat
14lyum
<5337>
dari
 
 
kuasa tangannya
15wdym
<3027>
Ia
 
 
melakukan
16hvew
<6213>
sekehendak hatinya
17wnurk
<7522>
dan
 
 
meninggikan
18lydghw
<1431>
diri
 
 
5
Sementara
 
 
aku
1ynaw
<589>
 
2ytyyh
<1961>
memperhatikannya
3Nybm
<995>
seekor
 
 
kambing jantan
6Myzeh 5rypu
<5795> <6842>
tampak
4hnhw
<2009>
dari
8Nm
<4480>
sebelah barat
9bremh
<4628>
melintasi
7ab
<935>
seluruh
12lk
<3605>
 
10le
<5921>
permukaan
11ynp
<6440>
bumi
13Urah
<776>
tanpa
14Nyaw
<369>
menyentuh
15egwn
<5060>
tanah
16Urab
<776>
Dan
 
 
kambing jantan
17rypuhw
<6842>
ini memiliki satu

tanduk
18Nrq
<7161>
yang
 
 
mencolok
19twzx
<2380>
di antara
20Nyb
<996>
kedua matanya
21wynye
<5869>
6
Ia
 
 
mendatangi
1abyw
<935>
 
2de
<5704>
domba jantan
3lyah
<352>
yang
 
 
memiliki
4leb
<1167>
dua
 
 
tanduk
5Mynrqh
<7161>
yang
6rsa
<834>
kulihat
7ytyar
<7200>
berdiri
8dme
<5975>
di depan
9ynpl
<6440>
sungai
10lbah
<180>
itu Lalu ia
 
 
menyerang
11Uryw
<7323>
domba itu

dengan
12wyla
<413>
kemarahan
13tmxb
<2534>
yang
 
 
hebat
14wxk
<3581>
7
Aku
 
 
melihat
1wytyarw
<7200>
ia
 
 
mendekat
2eygm
<5060>
ke
 
 
samping
3lua
<681>
domba jantan
4lyah
<352>
itu dan
 
 
sangat marah
5rmrmtyw
<4843>
kepadanya
6wyla
<413>
kemudian
 
 
menghantam
7Kyw
<5221>
 
8ta
<853>
domba jantan
9lyah
<352>
itu dan
 
 
mematahkan
10rbsyw
<7665>
 
11ta
<853>
kedua
12yts
<8147>
tanduknya
13wynrq
<7161>
Domba jantan
17lyab
<352>
itu
 
 
tidak
14alw
<3808>
 
15hyh
<1961>
berdaya
16xk
<3581>
untuk
 
 
menghadapinya
19wynpl 18dmel
<6440> <5975>
ia
 
 
dihempaskan
20whkylsyw
<7993>
ke
 
 
bumi
21hura
<776>
diinjak-injak
22whomryw
<7429>
dan
 
 
tidak
23alw
<3808>
ada
24hyh
<1961>
yang
 
 
melepaskan
25lyum
<5337>
domba jantan
26lyal
<352>
itu dari
 
 
kuasanya
27wdym
<3027>
8
Kambing jantan
2Myzeh 1rypuw
<5795> <6842>
itu
 
 
sangat
5dam
<3966>
meninggikan
3lydgh
<1431>
diri Namun
 
 
saat
4de
<5704>
ia
 
 
menjadi kuat
6wmuekw
<6105>
tanduknya
8Nrqh
<7161>
yang
 
 
besar
9hlwdgh
<1419>
itu
 
 
patah
7hrbsn
<7665>
dan dari situ
 
 
muncul
10hnletw
<5927>
empat
12ebra
<702>
tanduk yang

mencolok
11twzx
<2380>
mengarah pada
13hytxt
<8478>
keempat
14ebral
<702>
mata angin
15twxwr
<7307>
di
 
 
langit
16Mymsh
<8064>
9
Dari
1Nmw
<4480>
salah
 
 
satu
2txah
<259>
tanduk
 
 
itu
3Mhm
<1992>
keluar
4auy
<3318>
satu
6txa
<259>
tanduk
5Nrq
<7161>
yang
 
 
kecil
7hryeum
<4704>
yang
 
 
menjadi besar
8ldgtw
<1431>
 
9rty
<3499>
ke arah
10la
<413>
selatan
11bgnh
<5045>
ke arah
12law
<413>
timur
13xrzmh
<4217>
dan
 
 
ke arah
14law
<413>
Tanah Permai
15ybuh
<6643>
10
Tanduk itu

membesar
1ldgtw
<1431>
sampai
2de
<5704>
ke
 
 
bala tentara
3abu
<6635>
langit
4Mymsh
<8064>
dan ia
 
 
menjatuhkan
5lptw
<5307>
sebagian
7Nm
<4480>
dari
 
 
bala tentara
8abuh
<6635>
itu dan
9Nmw
<4480>
bintang-bintang
10Mybkwkh
<3556>
ke
 
 
bumi
6hura
<776>
lalu ia
 
 
menginjak-injaknya
11Momrtw
<7429>
11
Bahkan ia
 
 
sampai
1dew
<5704>
meninggikan
4lydgh
<1431>
dirinya
 
 
terhadap
5wnmmw
<4480>
Panglima
2rv
<8269>
Bala Tentara
3abuh
<6635>
dan
 
 
mengambil
6*Mrwh {Myrh}
<7311>
kurban persembahan
 
 
sehari-hari
7dymth
<8548>
dari-Nya dan
 
 
merobohkan
8Klshw
<7993>
tempat
9Nwkm
<4349>
kudusnya
10wsdqm
<4720>
12
Tentaranya
1abuw
<6635>

3le 2Ntnt
<5921> <5414>
terus menerus
4dymth
<8548>
memberontak
5espb
<6588>
maka ia
 
 
melemparkan
6Klstw
<7993>
kebenaran
7tma
<571>
ke
 
 
tanah
8hura
<776>
dan segala
 
 
pencapaiannya
9htvew
<6213>
berhasil
10hxyluhw
<6743>
13
Lalu aku
 
 
mendengarnya
1hemsaw
<8085>
yaitu
 
 
seorang
2dxa
<259>
kudus
3swdq
<6918>
berbicara
4rbdm
<1696>
dan
6dxa
<259>
orang kudus
7swdq
<6918>
lain
8ynwmlpl
<6422>
berkata
5rmayw
<559>
kepada yang
 
 
berbicara
9rbdmh
<1696>
itu Sampai
 
 
berapa lama
11ytm 10de
<4970> <5704>
penglihatan-penglihatan
12Nwzxh
<2377>
ini terus terjadi dan
 
 
pemberontakan
14esphw
<6588>
terus-menerus
13dymth
<8548>
itu
 
 
membawa
16tt
<5414>
kehancuran
15Mms
<8074>
serta
 
 
tempat kudus
17sdqw
<6944>
dan para
 
 
bala tentaranya
18abuw
<6635>
diinjak-injak
19omrm
<4823>
14
Dan dia
 
 
berkata
1rmayw
<559>
kepadaku
2yla
<413>
Sampai lewat
3de
<5704>
2.300
8twam 7slsw 6Mypla
<3967> <7969> <505>
petang
4bre
<6153>
dan
 
 
pagi
5rqb
<1242>
lalu
 
 
tempat kudus
10sdq
<6944>
itu
 
 
dibenarkan
9qdunw
<6663>
kembali
 
 
15
Saat
1yhyw
<1961>
aku
3yna
<589>
Daniel
4laynd
<1840>
melihat
2ytarb
<7200>
 
5ta
<853>
penglihatan
6Nwzxh
<2377>
itu dan
 
 
berusaha
7hsqbaw
<1245>
untuk
 
 
memahaminya
8hnyb
<998>
kemudian
 
 
lihat
9hnhw
<2009>
di
 
 
hadapanku
11ydgnl
<5048>
berdiri
10dme
<5975>
seseorang yang
 
 
rupanya
12harmk
<4758>
seperti
 
 
manusia
13rbg
<1397>
16
Dan aku
 
 
mendengar
1emsaw
<8085>
suara
2lwq
<6963>
manusia
3Mda
<120>
dari tengah-tengah
4Nyb
<996>
Sungai
 
 
Ulai
5ylwa
<195>
yang
 
 
berseru
6arqyw
<7121>
dan
 
 
berkata
7rmayw
<559>
Gabriel
8layrbg
<1403>
buatlah orang
 
 
ini
10zlhl
<1975>
memahami
9Nbh
<995>
 
11ta
<853>
penglihatan
12harmh
<4758>
itu
 
 
17
Kemudian dia
 
 
datang
1abyw
<935>
mendekat
2lua
<681>
ke tempat aku
 
 
berdiri
3ydme
<5975>
Saat
7le
<5921>
dia
 
 
datang
4wabbw
<935>
aku
 
 
ketakutan
5ytebn
<1204>
dan
 
 
jatuh
6hlpaw
<5307>
tertelungkup
8ynp
<6440>
Lalu dia
 
 
berkata
9rmayw
<559>
kepadaku
10yla
<413>
Pahamilah
11Nbh
<995>
hai
 
 
anak
12Nb
<1121>
manusia
13Mda
<120>
bahwa
14yk
<3588>
penglihatan
17Nwzxh
<2377>
itu mengenai
 
 
akhir
16Uq
<7093>
zaman
15tel
<6256>
18
Saat dia
 
 
berbicara
1wrbdbw
<1696>
denganku
2yme
<5973>
aku
 
 
tertidur
3ytmdrn
<7290>
dengan
4le
<5921>
wajah
5ynp
<6440>
menghadap ke
 
 
tanah
6hura
<776>
Akan tetapi dia
 
 
menyentuh
7egyw
<5060>
aku dan membuat aku
8yb
<0>
berdiri
9yndymeyw
<5975>
 
10le
<5921>
tegak
11ydme
<5975>
19
Dia
 
 
berkata
1rmayw
<559>
Sesungguhnya
2ynnh
<2005>
aku akan
 
 
memberitahukan
3Keydwm
<3045>
kepadamu apa
4ta
<853>
yang
5rsa
<834>
akan
 
 
terjadi
6hyhy
<1961>
saat
 
 
murka
8Mezh
<2195>
ini
 
 
berakhir
7tyrxab
<319>
sebab
9yk
<3588>
hal itu mengenai
 
 
akhir zaman
11Uq 10dewml
<7093> <4150>
20
Domba jantan
1lyah
<352>
 
4leb
<1167>
bertanduk
5Mynrqh
<7161>
dua
 
 
yang
2rsa
<834>
kamu
 
 
lihat
3tyar
<7200>
adalah
 
 
raja-raja
6yklm
<4428>
Media
7ydm
<4074>
dan
 
 
Persia
8orpw
<6539>
21
Kambing jantan
1rypuhw
<6842>
yang
 
 
berbulu
2ryevh
<8163>
lebat itu adalah
 
 
raja
3Klm
<4428>
Yunani
4Nwy
<3120>
dan
 
 
tanduk
5Nrqhw
<7161>
besar
6hlwdgh
<1419>
di
7rsa
<834>
antara
8Nyb
<996>
kedua
 
 
matanya
9wynye
<5869>
adalah
10awh
<1931>
raja
11Klmh
<4428>
yang
 
 
pertama
12Nwsarh
<7223>
22
Tanduk itu
 
 
patah
1trbsnhw
<7665>
dan
 
 
empat
3ebra
<702>
buah tanduk yang
 
 
muncul
2hndmetw
<5975>
pada tempat
4hytxt
<8478>
itu adalah
 
 
empat
5ebra
<702>
kerajaan
6twyklm
<4438>
yang akan
 
 
muncul
8hndmey
<5975>
dari
 
 
bangsa
7ywgm
<1471>
itu tetapi
 
 
tidak
9alw
<3808>
sekuat
10wxkb
<3581>
yang dahulu

23
Dan pada
 
 
akhir
1tyrxabw
<319>
kerajaan
2Mtwklm
<4438>
mereka saat para
 
 
pemberontak
4Myesph
<6586>
telah
 
 
penuh
3Mthk
<8552>
kejahatannya seorang

raja
6Klm
<4428>
dengan
 
 
muka
8Mynp
<6440>
yang
 
 
garang
7ze
<5794>
dan
 
 
pandai
9Nybmw
<995>
menipu
10twdyx
<2420>
akan
 
 
muncul
5dmey
<5975>
24
Kekuatannya
2wxk
<3581>
akan
 
 
menjadi besar
1Muew
<6105>
tetapi
 
 
bukan
3alw
<3808>
dari
 
 
kekuatannya
4wxkb
<3581>
sendiri Dia akan
 
 
menyebabkan kebinasaan
6tyxsy
<7843>
yang
 
 
mengerikan
5twalpnw
<6381>
dan apa yang
 
 
dilakukannya
8hvew
<6213>
akan
 
 
berhasil
7xyluhw
<6743>
Dia akan
 
 
membinasakan
9tyxshw
<7843>
orang-orang yang berkuasa
10Mymwue
<6099>
juga
 
 
umat
11Mew
<5971>
yang
 
 
kudus
12Mysdq
<6918>
25
Karena
1lew
<5921>
akal budinya
2wlkv
<7922>
tipu daya
4hmrm
<4820>
yang dia
 
 
lakukan
5wdyb
<3027>
akan
 
 
berhasil
3xyluhw
<6743>
Dia akan
 
 
meninggikan
7lydgy
<1431>
dirinya dalam
 
 
hatinya
6wbblbw
<3824>
dan dia akan
 
 
memusnahkan
9tyxsy
<7843>
banyak
10Mybr
<7227>
orang dalam
 
 
masa damai
8hwlsbw
<7962>
Dia juga akan
 
 
bangkit
14dmey
<5975>
melawan
11lew
<5921>
Penguasa segala penguasa
13Myrv 12rv
<8269> <8269>
Akan tetapi pada akhirnya dia akan
 
 
dihancurkan
17rbsy
<7665>
tanpa
15opabw
<657>
tangan
16dy
<3027>
26
Penglihatan
1harmw
<4758>
petang
2breh
<6153>
dan
 
 
pagi
3rqbhw
<1242>
itu
 
 
yang
4rsa
<834>
dia
 
 
beritahukan
5rman
<559>
itu
7awh
<1931>
adalah
 
 
benar
6tma
<571>
Akan tetapi
 
 
kamu
8htaw
<859>
sembunyikanlah
9Mto
<5640>
penglihatan
10Nwzxh
<2377>
itu
 
 
karena
11yk
<3588>
hal itu mengenai
 
 
hari-hari
12Mymyl
<3117>
depan yang

masih jauh
13Mybr
<7227>
27
Aku
1ynaw
<589>
Daniel
2laynd
<1840>
menjadi
3ytyyhn
<1961>
pingsan dan
 
 
sakit
4ytylxnw
<2470>
beberapa
 
 
hari
5Mymy
<3117>
lamanya Sesudah itu aku
 
 
bangun
6Mwqaw
<6965>
dan
 
 
melakukan
7hveaw
<6213>
 
8ta
<853>
tugas
9tkalm
<4399>
raja
10Klmh
<4428>
Aku
 
 
terheran-heran
11Mmwtsaw
<8074>
terhadap
12le
<5921>
penglihatan
13harmh
<4758>
itu tetapi
 
 
tidak
14Nyaw
<369>
memahaminya
15Nybm
<995>
 
16P
<0>