Prev Chapter Hosea 11 Next Chapter
1
Ketika
1yk
<3588>
Israel
3larvy
<3478>
masih
 
 
muda
2ren
<5288>
Aku
 
 
mengasihinya
4whbhaw
<157>
Dan dari
 
 
Mesir
5Myrummw
<4714>
Aku
 
 
memanggil
6ytarq
<7121>
anak-Ku
7ynbl
<1121>
2
Semakin mereka
 
 
Kupanggil
1warq
<7121>
 
2Mhl
<0>
semakin
3Nk
<3651>
mereka
 
 
pergi menjauh
4wklh
<1980>
Mereka terus-menerus
 
 
memberi persembahan
7wxbzy
<2076>
kepada
5Mhynpm
<6440>
para
 
 
Baal
6Mylebl
<1168>
dan
 
 
membakar ukupan
9Nwrjqy
<6999>
bagi
 
 
patung-patung berhala
8Myloplw
<6456>
3
Padahal
 
 
Akulah
1yknaw
<595>
yang
 
 
mengajar
2ytlgrt
<7270>
Efraim
3Myrpal
<669>
berjalan dan Aku memegang
5le 4Mxq
<5921> <3947>
tangan
6wytewrz
<2220>
mereka Akan tetapi mereka
 
 
tidak
7alw
<3808>
tahu
8wedy
<3045>
bahwa
9yk
<3588>
Akulah yang
 
 
menyembuhkan
10Mytapr
<7495>
mereka
 
 
4
Aku
2Mda
<120>
memimpin
3Mksma
<4900>
mereka dengan
 
 
tali
1ylbxb
<2256>
kebaikan dengan
 
 
ikatan
4twtbeb
<5688>
kasih
5hbha
<160>
Bagi mereka Akulah yang
7Mhl 6hyhaw
<0> <1961>
mengangkat
8ymyrmk
<7311>
kuk
9le
<5923>
dari
10le
<5921>
tengkuk
11Mhyxl
<3895>
mereka Aku membungkuk
12jaw
<328>
untuk
13wyla
<413>
memberi
14lykwa
<398> ==>
mereka
 
 
makan
14lykwa
<== <398>
5
Mereka
 
 
takkan
1al
<3808>
kembali
2bwsy
<7725>
ke
3la
<413>
tanah
4Ura
<776>
Mesir
5Myrum
<4714>
tetapi
 
 
Asyur
6rwsaw
<804>
akan
7awh
<1931>
menjadi
 
 
raja
8wklm
<4428>
mereka
 
 
sebab
9yk
<3588>
mereka
 
 
menolak
10wnam
<3985>
untuk
 
 
kembali
11bwsl
<7725>
kepada-Ku
 
 
6
Pedang
2brx
<2719>
akan
 
 
berkilauan
1hlxw
<2342>
di
 
 
kota-kota
3wyreb
<5892>
mereka
 
 
menghabisi
4htlkw
<3615>
palang-palang pintu
5wydb
<905>
mereka dan akan
 
 
melahap
6hlkaw
<398>
mereka karena
 
 
nasihat
7Mhytwuemm
<4156>
mereka sendiri
 
 
7
Umat-Ku
1ymew
<5971>
bersikeras
2Myawlt
<8511>
berpaling
3ytbwsml
<4878>
dari-Ku meskipun mereka
 
 
berseru
6wharqy
<7121>
kepada
4law
<413>
Yang Mahatinggi
5le
<5920>
Dia
7dxy
<3162>
tidak
8al
<3808>
akan
 
 
meninggikan
9Mmwry
<7311>
mereka
 
 
8
Bagaimana
1Kya
<349>
Aku akan
 
 
menyerah
2Knta
<5414>
terhadap kamu hai
 
 
Efraim
3Myrpa
<669>
Bagaimana aku akan
 
 
membuang
4Kngma
<4042>
kamu hai
 
 
Israel
5larvy
<3478>
Bagaimana
6Kya
<349>
mungkin Aku
 
 
membuatmu
7Knta
<5414>
seperti
 
 
Adma
8hmdak
<126>
Bagaimana Aku akan
 
 
memperlakukanmu
9Kmyva
<7760>
seperti
 
 
Zeboim
10Myabuk
<6636>
Hati-Ku
13ybl
<3820>
bergolak
11Kphn
<2015>
dalam
12yle
<5921>
diri-Ku
 
 
belas kasihan-Ku
16ymwxn
<5150>
 
14dxy
<3162>
tumbuh menjadi hangat dan lembut
15wrmkn
<3648>
9
Aku
 
 
takkan
1al
<3808>
melaksanakan
2hvea
<6213>
murka-Ku
3Nwrx
<2740>
yang
 
 
menyala-nyala
4ypa
<639>
Aku
 
 
takkan
5al
<3808>
kembali
6bwsa
<7725>
membinasakan
7txsl
<7843>
Efraim
8Myrpa
<669>
Sebab
9yk
<3588>
Aku
11ykna
<595>
adalah
 
 
Allah
10la
<410>
dan
 
 
bukan
12alw
<3808>
manusia
13sya
<582>
Yang Mahakudus
15swdq
<6918>
di tengah-tengahmu
14Kbrqb
<7130>
Aku
 
 
takkan
16alw
<3808>
datang
17awba
<935>
dengan
 
 
murka
18ryeb
<5892>
10
Mereka akan
 
 
pergi
3wkly
<1980>
mencari
1yrxa
<310>
TUHAN
2hwhy
<3068>
Dia akan
 
 
mengaum
5gasy
<7580>
seperti
 
 
singa
4hyrak
<738>
Saat
6yk
<3588>
Dia
7awh
<1931>
mengaum
8gasy
<7580>
maka anak-anak-Nya akan akan datang dengan
 
 
gemetar
9wdrxyw
<2729>
dari
10Mynb
<1121>
barat
11Mym
<3220>
11
Mereka akan datang dengan
 
 
gemetar
1wdrxy
<2729>
seperti
 
 
burung-burung
2rwpuk
<6833>
dari
 
 
Mesir
3Myrumm
<4714>
dan seperti
 
 
burung merpati
4hnwykw
<3123>
dari
 
 
tanah
5Uram
<776>
Asyur
6rwsa
<804>
Aku akan
 
 
mengembalikan
7Mytbswhw
<3427>
mereka
 
 
ke
8le
<5921>
rumah-rumah
9Mhytb
<1004>
mereka kata
 
 
firman
10Man
<5002>
TUHAN
11hwhy
<3068>
 
12o
<0>
12
Efraim
3Myrpa
<669>
telah
 
 
mengepung
1ynbbo
<5437>
Aku dengan
 
 
kebohongan
2sxkb
<3585>
dan
 
 
kaum
5tyb
<1004>
Israel
6larvy
<3478>
dengan
 
 
tipu daya
4hmrmbw
<4820>
Namun
 
 
Yehuda
7hdwhyw
<3063>
masih
8de
<5750>
berjalan
9dr
<7300>
bersama
10Me
<5973>
Allah
11la
<410>
dan
 
 
setia
14Nman
<539>
kepada
12Mew
<5973>
yang Mahakudus
13Myswdq
<6918>