Prev Chapter Leviticus 1 Next Chapter
1
TUHAN
5hwhy
<3068>
memanggil
1arqyw
<7121>
 
2la
<413>
Musa
3hsm
<4872>
dan
 
 
berbicara
4rbdyw
<1696>
kepadanya
6wyla
<413>
dari dalam
 
 
tenda
7lham
<168>
pertemuan
8dewm
<4150>
Dia berfirman
9rmal
<559>
2
Berbicaralah
1rbd
<1696>
kepada
2la
<413>
keturunan
3ynb
<1121>
Israel
4larvy
<3478>
dan
 
 
katakanlah
5trmaw
<559>
kepada
6Mhla
<413>
mereka
 
 
Apabila
8yk
<3588>
seseorang
7Mda
<120>
di antara
10Mkm
<4480>
kamu
 
 
membawa
9byrqy
<7126>
persembahan
11Nbrq
<7133>
kepada
 
 
TUHAN
12hwhyl
<3068>
kamu harus
 
 
mempersembahkan
19wbyrqt
<7126>
 
13Nm
<4480>
ternak
14hmhbh
<929>
baik itu
 
 
dari
15Nm
<4480>
kawanan sapi
16rqbh
<1241>
atau
17Nmw
<4480>
kawanan domba
18Nauh
<6629>

21Mknbrq 20ta
<7133> <853>
3
Jika
1Ma
<518>
persembahannya
3wnbrq
<7133>
adalah
 
 
persembahan bakaran
2hle
<5930>
dari
4Nm
<4480>
kawanan sapi
5rqbh
<1241>
dia harus
 
 
mempersembahkan
8wnbyrqy
<7126>
seekor
 
 
jantan
6rkz
<2145>
yang
 
 
tidak bercacat
7Mymt
<8549>
Dia harus
 
 
membawanya
13byrqy
<7126>
ke
9la
<413>
pintu
10xtp
<6607>
tenda
11lha
<168>
pertemuan
12dewm
<4150>
agar
 
 
TUHAN
17hwhy
<3068>
 
14wta
<853>
berkenan
15wnurl
<7522>
kepadanya
16ynpl
<6440>
4
Dia harus
 
 
meletakkan
1Kmow
<5564>
tangannya
2wdy
<3027>
di atas
3le
<5921>
kepala
4sar
<7218>
persembahan bakaran
5hleh
<5930>
itu dan hal itu akan
 
 
diterima
6hurnw
<7521>
baginya sebagai
7wl
<0>
pendamaian
8rpkl
<3722>
untuknya
9wyle
<5921>
5
Dia harus
 
 
menyembelih
1jxsw
<7819>
 
3Nb 2ta
<1121> <853>
sapi
4rqbh
<1241>
muda itu di
 
 
hadapan
5ynpl
<6440>
TUHAN
6hwhy
<3068>
lalu
7wbyrqhw
<7126>
anak-anak
8ynb
<1121>
Harun
9Nrha
<175>
yaitu para
 
 
imam
10Mynhkh
<3548>
harus mempersembahkan
11ta
<853>
darahnya
12Mdh
<1818>
dan
 
 
memercikkan
13wqrzw
<2236>
 
14ta
<853>
darah
15Mdh
<1818>
itu
 
 
di
16le
<5921>
sekeliling
18bybo
<5439>
mazbah
17xbzmh
<4196>
yang
19rsa
<834>
ada di depan
 
 
pintu
20xtp
<6607>
tenda
21lha
<168>
pertemuan
22dewm
<4150>
6
Dia harus
 
 
menguliti
1jysphw
<6584>
 
2ta
<853>
persembahan bakaran
3hleh
<5930>
itu dan
 
 
memotong-motongnya
4xtnw
<5408>
menjadi
5hta
<853>
beberapa bagian
6hyxtnl
<5409>
7
 
1wntnw
<5414>
Anak-anak
2ynb
<1121>
Imam
4Nhkh
<3548>
Harun
3Nrha
<175>
akan menyalakan
 
 
api
5sa
<784>
di
 
 
atas
6le
<5921>
mazbah
7xbzmh
<4196>
dan menyusun
8wkrew
<6186>
kayu
9Myue
<6086>
di
 
 
atas
10le
<5921>
api
11sah
<784>
itu
 
 
8
 
1wkrew
<6186>
Anak-anak
2ynb
<1121>
Imam
4Mynhkh
<3548>
Harun
3Nrha
<175>
harus menata
5ta
<853>
potongan-potongan
6Myxtnh
<5409>
itu yaitu
7ta
<854>
kepalanya
8sarh
<7218>
dan
9taw
<853>
lemaknya
10rdph
<6309>
di
 
 
atas
11le
<5921>
kayu
12Myueh
<6086>
yang
13rsa
<834>
 
14le
<5921>
terbakar
15sah
<784>
di
16rsa
<834>
atas
17le
<5921>
mazbah
18xbzmh
<4196>
9
Namun
 
 
isi perut
1wbrqw
<7130>
dan
 
 
kaki
2wyerkw
<3767>
persembahan bakaran itu harus dia

cuci
3Uxry
<7364>
dengan
 
 
air
4Mymb
<4325>
Kemudian
 
 
imam
6Nhkh
<3548>
yang akan
 
 
membakar
5ryjqhw
<6999>
 
7ta
<853>
seluruhnya
8lkh
<3605>
di atas
 
 
mazbah
9hxbzmh
<4196>
Itulah
 
 
persembahan bakaran
10hle
<5930>
suatu
 
 
persembahan dengan api
11hsa
<801>
bau harum
12xyr
<7381>
yang
 
 
menyenangkan
13xwxyn
<5207>
bagi
 
 
TUHAN
14hwhyl
<3068>
 
15o
<0>
10
Jika
1Maw
<518>
persembahannya
4wnbrq
<7133>
adalah
 
 
dari
2Nm
<4480>
kawanan
3Nauh
<6629>
 
5Nm
<4480>
domba
6Mybvkh
<3775>
atau
7wa
<176>
 
8Nm
<4480>
kambing
9Myzeh
<5795>
dia harus
 
 
mempersembahkan
10hlel
<5930>
seekor
 
 
jantan
11rkz
<2145>
yang
 
 
tidak bercacat
12Mymt
<8549>
sebagai
 
 
persembahan bakaran
13wnbyrqy
<7126>
11
Dia harus
 
 
menyembelihnya
1jxsw
<7819>
 
2wta
<853>
di
3le
<5921>
sisi
4Kry
<3409>
mazbah
5xbzmh
<4196>
sebelah
 
 
utara
6hnpu
<6828>
di hadapan
7ynpl
<6440>
TUHAN
8hwhy
<3069>
lalu
 
 
anak-anak
10ynb
<1121>
Harun
11Nrha
<175>
yaitu para
 
 
imam
12Mynhkh
<3548>
harus
 
 
memercikkan
9wqrzw
<2236>
 
13ta
<853>
darah
14wmd
<1818>
itu
 
 
di
15le
<5921>
sekeliling
17bybo
<5439>
mazbah
16xbzmh
<4196>
12
Dia harus
 
 
memotong
1xtnw
<5408>
binatang itu menjadi
2wta
<853>
beberapa bagian
3wyxtnl
<5409>
 
4taw
<854>
kepala
5wsar
<7218>
dan
6taw
<853>
lemaknya
7wrdp
<6309>
lalu
 
 
imam
9Nhkh
<3548>
itu harus
 
 
menyusunnya
8Krew
<6186>
 
10Mta
<853>
di atas
11le
<5921>
kayu
12Myueh
<6086>
yang
13rsa
<834>
 
14le
<5921>
terbakar
15sah
<784>
 
16rsa
<834>
di atas
17le
<5921>
mazbah
18xbzmh
<4196>
13
Namun dia harus
 
 
mencuci
3Uxry
<7364>
isi perut
1brqhw
<7130>
dan
 
 
kaki
2Myerkhw
<3767>
kurban itu dengan
 
 
air
4Mymb
<4325>
Kemudian
 
 
imam-imam
6Nhkh
<3548>
itu harus
 
 
membawa
5byrqhw
<7126>
 
7ta
<853>
seluruhnya
8lkh
<3605>
dan
 
 
membakarnya
9ryjqhw
<6999>
di atas
 
 
mazbah
10hxbzmh
<4196>
Itulah
 
 
persembahan bakaran
11hle
<5930>
 
12awh
<1931>
persembahan dengan api
13hsa
<801>
bau harum
14xyr
<7381>
yang
 
 
menyenangkan
15xxyn
<5207>
bagi
 
 
TUHAN
16hwhyl
<3068>
 
17P
<0>
14
Jika
1Maw
<518>
persembahannya
5wnbrq
<7133>
kepada
 
 
TUHAN
6hwhyl
<3068>
adalah
 
 
persembahan bakaran
4hle
<5930>
berupa
2Nm
<4480>
burung
3Pweh
<5775>
dia harus
 
 
membawa
7byrqhw
<7126>
 
14ta
<853>
persembahannya
15wnbrq
<7133>
itu
 
 
dari
8Nm
<4480>
burung tekukur
9Myrth
<8449>
atau
10wa
<176>
burung merpati
13hnwyh
<3123>
 
11Nm
<4480>
muda
12ynb
<1121>
15
Imam
2Nhkh
<3548>
harus
 
 
membawa
1wbyrqhw
<7126>
kurban itu

ke
3la
<413>
mazbah
4xbzmh
<4196>
dan
 
 
memuntir
5qlmw
<4454>
 
6ta
<853>
kepala
7wsar
<7218>
burung itu lalu

membakarnya
8ryjqhw
<6999>
di atas
 
 
mazbah
9hxbzmh
<4196>
dan
 
 
darahnya
11wmd
<1818>
harus
 
 
dikucurkan
10humnw
<4680>
di
12le
<5921>
sisi
13ryq
<7023>
mazbah
14xbzmh
<4196>
16
Dia harus
 
 
mengambil
1ryohw
<5493>
 
2ta
<853>
tembolok
3wtarm
<4760>
dan
 
 
bulunya
4htunb
<5133>
serta
 
 
membuangnya
5Kylshw
<7993>
ke
10la
<413>
tempat
11Mwqm
<4725>
abu
12Nsdh
<1880>
 
6hta
<853>
di sebelah
7lua
<681>
timur
9hmdq
<6924>
mazbah
8xbzmh
<4196>
17
Selanjutnya imam harus

mencabiknya
1eosw
<8156>
pada pangkal
2wta
<853>
sayapnya
3wypnkb
<3671>
tetapi
 
 
tidak boleh
4al
<3808>
sampai
 
 
terpisah
5lydby
<914>
 
7wta
<853>
Imam
8Nhkh
<3548>
harus
 
 
membakarnya
6ryjqhw
<6999>
di atas
10le
<5921>
mazbah
9hxbzmh
<4196>
di atas
13le
<5921>
kayu
11Myueh
<6086>
yang
12rsa
<834>
terbakar
14sah
<784>
Itulah
 
 
persembahan bakaran
15hle
<5930>
 
16awh
<1931>
persembahan dengan api
17hsa
<801>
bau harum
18xyr
<7381>
yang
 
 
menyenangkan
19xxyn
<5207>
bagi
 
 
TUHAN
20hwhyl
<3068>
 
21o
<0>