Prev Chapter Leviticus 10 Next Chapter
1
Kemudian
 
 
anak-anak
2ynb
<1121>
Harun
3Nrha
<175>
Nadab
4bdn
<5070>
dan
 
 
Abihu
5awhybaw
<30>
mengambil
1wxqyw
<3947>
pedupaan
7wttxm
<4289>
masing-masing
6sya
<376>
dan
 
 
menaruh
8wntyw
<5414>
api
10sa
<784>
serta ukupan
 
 
di atasnya
9Nhb
<2004>
lalu
13trjq 12hyle 11wmyvyw
<7004> <5921> <7760>
mempersembahkan
14wbrqyw
<7126>
api
17sa
<784>
yang
 
 
asing
18hrz
<2114>
ke
 
 
hadapan
15ynpl
<6440>
TUHAN
16hwhy
<3068>
sesuatu
 
 
yang
19rsa
<834>
tidak
20al
<3808>
diperintahkan
21hwu
<6680>
oleh-Nya
22Mta
<853>
2
Lalu
 
 
keluarlah
1autw
<3318>
api
2sa
<784>
dari
 
 
hadapan
3ynplm
<6440>
TUHAN
4hwhy
<3068>
melalap
5lkatw
<398>
keduanya dan mereka pun
6Mtwa
<853>
mati
7wtmyw
<4191>
di
 
 
hadapan
8ynpl
<6440>
TUHAN
9hwhy
<3068>
3
Lalu
 
 
Musa
2hsm
<4872>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
Harun
4Nrha
<175>
Inilah
5awh
<1931>
yang
6rsa
<834>
TUHAN
8hwhy
<3068>
firmankan
7rbd
<1696>
firman-Nya
9rmal
<559>
Semua orang yang
 
 
mendekat
10ybrqb
<7138>
kepada-Ku harus
 
 
menghormati kekudusan-Ku
11sdqa
<6942>
Di
12lew
<5921>
hadapan
13ynp
<6440>
seluruh
14lk
<3605>
umat
15Meh
<5971>
ini Aku harus
 
 
dimuliakan
16dbka
<3513>
Jadi
 
 
Harun
18Nrha
<175>
tidak mengatakan
17Mdyw
<1826>
apa pun
 
 
4
Musa
2hsm
<4872>
memanggil
1arqyw
<7121>
 
3la
<413>
Misael
4lasym
<4332>
dan
5law
<413>
Elsafan
6Npula
<469>
anak-anak
7ynb
<1121>
Uziel
8layze
<5816>
paman
9dd
<1730>
Harun
10Nrha
<175>
lalu
 
 
berkata
11rmayw
<559>
kepada
12Mhla
<413>
mereka
 
 
Datang
13wbrq
<7126>
dan
 
 
angkatlah
14wav
<5375>
 
15ta
<853>
saudara-saudaramu
16Mkyxa
<251>
bawalah mereka dari
18ynp 17tam
<6440> <853>
tempat yang kudus
19sdqh
<6944>
ini
 
 
ke
20la
<413>
luar
21Uwxm
<2351>
perkemahan
22hnxml
<4264>
5
Setelah itu mereka
 
 
datang
1wbrqyw
<7126>
lalu
 
 
mengangkat
2Mavyw
<5375>
jenazah keduanya yang masih mengenakan

pakaian
3Mtntkb
<3801>
 
4la
<413>
ke luar
5Uwxm
<2351>
perkemahan
6hnxml
<4264>
seperti
 
 
yang
7rsak
<834>
diperintahkan
8rbd
<1696>
Musa
9hsm
<4872>
6
Kemudian
 
 
Musa
2hsm
<4872>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
Harun
4Nrha
<175>
dan
 
 
anak-anaknya
7wynb
<1121>
Eleazar
5rzelalw
<499>
dan
 
 
Itamar
6rmtyalw
<385>
Janganlah
9la
<408>
menguraikan
10werpt
<6544>
rambutmu
8Mkysar
<7218>
maupun
12al
<3808>
menyobek
13wmrpt
<6533>
pakaianmu
11Mkydgbw
<899>
supaya kamu
 
 
tidak
14alw
<3808>
mati
15wtmt
<4191>
dan TUHAN tidak

murka
19Puqy
<7107>
terhadap
16lew
<5921>
seluruh
17lk
<3605>
umat
18hdeh
<5712>
ini Akan tetapi biarlah
 
 
saudara-saudaramu
20Mkyxaw
<251>
seluruh
21lk
<3605>
 
22tyb
<1004>
Israel
23larvy
<3478>
meratapi
24wkby
<1058>
 
27rsa 25ta
<834> <853>
keluarnya api
28Prv 26hprvh
<8313> <8316>
dari
 
 
TUHAN
29hwhy
<3068>
itu
 
 
7
Kamu tidak boleh meninggalkan
 
 
pintu
1xtpmw
<6607>
tenda
2lha
<168>
pertemuan
3dewm
<4150>
atau
4al
<3808>
kamu
5waut
<3318>
akan
6Np
<6435>
mati
7wtmt
<4191>
Sebab
8yk
<3588>
minyak
9Nms
<8081>
urapan
10txsm
<4888>
TUHAN
11hwhy
<3068>
ada padamu Maka mereka
13wveyw 12Mkyle
<6213> <5921>
pun
14rbdk
<1697>
mematuhi
 
 
Musa
15hsm
<4872>
 
16P
<0>
8
Kemudian
1rbdyw
<1696>
TUHAN
2hwhy
<3069>
berfirman
 
 
kepada
3la
<413>
Harun
4Nrha
<175>
kata-Nya
5rmal
<559>
9
 
7Kta
<854>
Ketika
8Mkabb
<935>
kamu
 
 
memasuki
9la
<413>
tenda
10lha
<168>
pertemuan
11dewm
<4150>
kamu
5hta
<859>
dan
 
 
anak-anakmu
6Kynbw
<1121>
tidak
3la
<408>
boleh
 
 
minum
4tst
<8354>
anggur
1Nyy
<3196>
atau
 
 
minuman keras
2rksw
<7941>
Supaya kamu
 
 
tidak
12alw
<3808>
mati
13wtmt
<4191>
Inilah
 
 
peraturan
14tqx
<2708>
untuk
 
 
selamanya
15Mlwe
<5769>
dari generasi ke
 
 
generasi
16Mkytrdl
<1755>
10
Kamu harus dapat
 
 
membedakan
1lydbhlw
<914>
antara
6Nybw 2Nyb
<996> <996>
yang
 
 
kudus
3sdqh
<6944>
dan
4Nybw
<996>
yang
 
 
tidak kudus
5lxh
<2455>
antara
8Nybw
<996>
yang
 
 
tahir
9rwhjh
<2889>
dan yang
 
 
najis
7amjh
<2931>
11
juga ajarkan
1trwhlw
<3384>
kepada
2ta
<853>
umat
3ynb
<1121>
Israel
4larvy
<3478>
tentang
5ta
<853>
semua
6lk
<3605>
hukum
7Myqxh
<2706>
yang
8rsa
<834>
telah
 
 
TUHAN
10hwhy
<3068>
firmankan
9rbd
<1696>
kepada
11Mhyla
<413>
mereka
 
 
melalui
12dyb
<3027>
Musa
13hsm
<4872>
 
14P
<0>
12
Musa
2hsm
<4872>
berkata
1rbdyw
<1696>
kepada
3la
<413>
Harun
4Nrha
<175>
dan
 
 
kepada
5law
<413>
dua
 
 
anaknya
9wynb
<1121>
yang
 
 
masih hidup
10Myrtwnh
<3498>
Eleazar
6rzela
<499>
dan
7law
<413>
Itamar
8rmtya
<385>
Ambillah
11wxq
<3947>
 
12ta
<853>
kurban sajian
13hxnmh
<4503>
yang
 
 
masih tersisa
14trtwnh
<3498>
dari
 
 
kurban bakaran
15ysam
<801>
TUHAN
16hwhy
<3068>
dan
 
 
makanlah
17hwlkaw
<398>
tanpa ragi
18twum
<4682>
di
 
 
samping
19lua
<681>
mazbah
20xbzmh
<4196>
sebab
21yk
<3588>
itulah
24awh
<1931>
bagian mahakudus
23Mysdq 22sdq
<6944> <6944>
13
Itulah yang menjadi
5yk
<3588>
hakmu
7qxw 6Kqx
<2706> <2706>
dan
 
 
anak-anakmu
8Kynb
<1121>
dari semua
9awh
<1931>
kurban bakaran
10ysam
<801>
bagi
 
 
TUHAN
11hwhy
<3068>
 
12yk
<3588>
seperti
13Nk
<3651>
yang telah
 
 
diperintahkan
14ytywu
<6680>
padaku
 
 
makanlah
1Mtlkaw
<398>
 
2hta
<853>
di tempat
3Mwqmb
<4725>
yang
 
 
kudus
4sdq
<6918>
14
Namun
1taw
<853>
dada
2hzx
<2373>
persembahan unjukan
3hpwnth
<8573>
dan
4taw
<853>
paha
5qws
<7785>
kurban khusus
6hmwrth
<8641>
harus
 
 
kamu
10hta
<859>
makan
7wlkat
<398>
di
 
 
tempat
8Mwqmb
<4725>
yang
 
 
tahir
9rwhj
<2889>
bersama
 
 
anak-anakmu laki-laki
11Kynbw
<1121>
dan
 
 
perempuan
12Kytnbw
<1323>
 
13Kta
<854>
Sebab
14yk
<3588>
bagian itu telah
 
 
diberikan
18wntn
<5414>
sebagai
 
 
hakmu
15Kqx
<2706>
dan
 
 
hak
16qxw
<2706>
anak-anakmu
17Kynb
<1121>
dari semua
 
 
kurban
19yxbzm
<2077>
pendamaian
20ymls
<8002>
umat
21ynb
<1121>
Israel
22larvy
<3478>
15
Paha
1qws
<7785>
kurban pemberian
2hmwrth
<8641>
dan
 
 
dada
3hzxw
<2373>
kurban unjukan
4hpwnth
<8573>
harus
 
 
dibawa
8wayby
<935>
bersama
 
 
lemak
7Myblxh
<2459>
 
5le
<5921>
kurban bakaran
6ysa
<801>
untuk
 
 
dipersembahkan
9Pynhl
<5130>
sebagai
 
 
kurban unjukan
10hpwnt
<8573>
di hadapan
11ynpl
<6440>
TUHAN
12hwhy
<3068>
Itu akan
 
 
menjadi
13hyhw
<1961>
 
16Kta
<854>
hakmu
17qxl
<2706>
dan
14Kl
<0>
anak-anakmu
15Kynblw
<1121>
untuk
 
 
selamanya
18Mlwe
<5769>
seperti
 
 
yang
19rsak
<834>
diperintahkan
20hwu
<6680>
TUHAN
21hwhy
<3068>
16
Kemudian
 
 
Musa
6hsm
<4872>
mencari
5srd 4srd
<1875> <1875>
 
1taw
<853>
kambing jantan
2ryev
<8163>
kurban penghapus dosa
3tajxh
<2403>
yang
 
 
ternyata
7hnhw
<2009>
telah
 
 
habis dibakar
8Prv
<8313>
Dia
 
 
menjadi marah
9Puqyw
<7107>
pada
10le
<5921>
Eleazar
11rzela
<499>
dan
12lew
<5921>
Itamar
13rmtya
<385>
anak-anak
14ynb
<1121>
Harun
15Nrha
<175>
yang
 
 
masih hidup
16Mrtwnh
<3498>
dan
 
 
berkata
17rmal
<559>
17
Mengapa
1ewdm
<4069>
kamu
 
 
tidak
2al
<3808>
memakan
3Mtlka
<398>
 
4ta
<853>
kurban penghapus dosa
5tajxh
<2403>
itu di
 
 
tempat
6Mwqmb
<4725>
yang
 
 
kudus
7sdqh
<6944>
Itulah
8yk
<3588>
bagian
9sdq
<6944>
mahakudus
10Mysdq
<6944>
TUHAN telah
12htaw 11awh
<853> <1931>
memberikannya
13Ntn
<5414>
kepadamu
14Mkl
<0>
untuk
 
 
membawa
15tavl
<5375>
 
16ta
<853>
kesalahan
17Nwe
<5771>
umat
18hdeh
<5712>
untuk
 
 
mengadakan pendamaian
19rpkl
<3722>
bagi mereka
 
 
di
20Mhyle
<5921>
hadapan
21ynpl
<6440>
TUHAN
22hwhy
<3068>
18
Lihat
1Nh
<2005>
kalau
4ta
<853>
darahnya
5hmd
<1818>
tidak
2al
<3808>
di bawa
3abwh
<935>
masuk
8hmynp
<6441>
ke
6la
<413>
ruang kudus
7sdqh
<6944>
berarti kamu
 
 
seharusnya memakannya
10wlkat 9lwka
<398> <398>
di
11hta
<853>
ruang kudus
12sdqb
<6944>
seperti
 
 
yang
13rsak
<834>
telah
 
 
kuperintahkan
14ytywu
<6680>
19
Lalu
 
 
Harun
2Nrha
<175>
berkata
1rbdyw
<1696>
kepada
3la
<413>
Musa
4hsm
<4872>
Lihat
5Nh
<2005>
hari
6Mwyh
<3117>
ini mereka telah
 
 
mempersembahkan
7wbyrqh
<7126>
 
8ta
<853>
kurban penghapus dosa
9Mtajx
<2403>
dan
10taw
<853>
kurban bakaran
11Mtle
<5930>
mereka di
 
 
hadapan
12ynpl
<6440>
TUHAN
13hwhy
<3068>
dan setelah peristiwa yang
 
 
terjadi
14hnarqtw
<7122>
padaku
15yta
<853>
ini
16hlak
<428>
apakah baik di
20bjyyh
<3190>
mata
21ynyeb
<5869>
TUHAN jika aku
 
 
memakan
17ytlkaw
<398>
daging
 
 
kurban penghapus dosa
18tajx
<2403>
hari
19Mwyh
<3117>
ini
22hwhy
<3068>
20
Setelah
 
 
mendengar
1emsyw
<8085>
itu
 
 
Musa
2hsm
<4872>
pun
 
 
menyetujuinya
4wynyeb 3bjyyw
<5869> <3190>
 
5P
<0>