Prev Chapter Leviticus 17 Next Chapter
1
TUHAN
2hwhy
<3068>
berfirman
1rbdyw
<1696>
kepada
3la
<413>
Musa
4hsm
<4872>
 
5rmal
<559>
2
Katakanlah
1rbd
<1696>
kepada
2la
<413>
Harun
3Nrha
<175>
dan
4law
<413>
anak-anaknya
5wynb
<1121>
serta
 
 
kepada
6law
<413>
seluruh
7lk
<3605>
umat
8ynb
<1121>
Israel
9larvy
<3478>
 
11Mhyla 10trmaw
<413> <559>
Inilah
12hz
<2088>
 
13rbdh
<1697>
yang
14rsa
<834>
diperintahkan
15hwu
<6680>
TUHAN
16hwhy
<3068>
firman-Nya
17rmal
<559>
3
Setiap orang
2sya 1sya
<376> <376>
dari
 
 
umat
3tybm
<1004>
Israel
4larvy
<3478>
yang
5rsa
<834>
menyembelih
6jxsy
<7819>
sapi
7rws
<7794>
 
8wa
<176>
domba
9bvk
<3775>
atau
10wa
<176>
kambing
11ze
<5795>
baik di dalam
12hnxmb
<4264>
ataupun
13wa
<176>

15jxsy 14rsa
<7819> <834>
di luar
16Uwxm
<2351>
perkemahan
17hnxml
<4264>
4
tanpa
5al
<3808>
membawa
6waybh
<935>
hewan-hewan itu

ke
1law
<413>
pintu
2xtp
<6607>
tenda
3lha
<168>
pertemuan
4dewm
<4150>
untuk
 
 
dipersembahkan
7byrqhl
<7126>
sebagai
 
 
kurban
8Nbrq
<7133>
bagi
 
 
TUHAN
9hwhyl
<3068>
di depan
10ynpl
<6440>
Tenda Suci
11Nksm
<4908>
TUHAN
12hwhy
<3068>
maka
 
 
orang
15syal
<376>
itu
16awhh
<1931>
berutang
14bsxy
<2803>
darah
13Md
<1818>
karena dia telah
 
 
menumpahkan
18Kps
<8210>
darah
17Md
<1818>
Orang
20syah
<376>
itu
21awhh
<1931>
harus
 
 
dilenyapkan
19trknw
<3772>
dari antara
22brqm
<7130>
bangsanya
23wme
<5971>
5
Maksudnya ialah
 
 
supaya
1Neml
<4616>
orang
4ynb
<1121>
Israel
5larvy
<3478>
 
2rsa
<834>
membawa
3wayby
<935>
 
6ta
<853>
kurban
7Mhyxbz
<2077>
mereka
9Mh
<1992>
yang
8rsa
<834>
biasa
 
 
dipersembahkan
10Myxbz
<2076>
di
11le
<5921>
padang
13hdvh
<7704>
terbuka
12ynp
<6440>
kepada
14Maybhw
<935>
TUHAN
15hwhyl
<3068>
di
16la
<413>
pintu masuk
17xtp
<6607>
tenda
18lha
<168>
pertemuan
19dewm
<4150>
dan
21Nhkh 20la
<3548> <413>
mempersembahkannya
22wxbzw
<2076>
sebagai
23yxbz
<2077>
kurban pendamaian
24Mymls
<8002>
kepada
 
 
TUHAN
25hwhyl
<3068>
 
26Mtwa
<853>
6
Imam
2Nhkh
<3548>
harus
 
 
memercikkan
1qrzw
<2236>
 
3ta
<853>
darahnya
4Mdh
<1818>
itu ke
 
 
atas
5le
<5921>
mazbah
6xbzm
<4196>
TUHAN
7hwhy
<3068>
di
 
 
pintu masuk
8xtp
<6607>
tenda
9lha
<168>
pertemuan
10dewm
<4150>
dan
 
 
mempersembahkan
11ryjqhw
<6999>
lemaknya
12blxh
<2459>
dalam api sebagai
 
 
bau
13xyrl
<7381>
yang
 
 
menyenangkan
14xxyn
<5207>
bagi
 
 
TUHAN
15hwhyl
<3068>
7
Jadi mereka
 
 
tidak boleh
1alw
<3808>
lagi
3dwe
<5750>
mempersembahkan
2wxbzy
<2076>
 
4ta
<853>
kurban
5Mhyxbz
<2077>
kepada
 
 
berhala
6Mryevl
<8163>
yang
7rsa
<834>
dengannya umat Israel
8Mh
<1992>
berzina
9Mynz
<2181>
 
10Mhyrxa
<310>
Peraturan
11tqx
<2708>
ini
14taz
<2063>
berlaku
13hyht
<1961>
selamanya
12Mlwe
<5769>
bagi
 
 
mereka
15Mhl
<1992>
dari
 
 
generasi ke generasi
16Mtrdl
<1755>
8
Katakanlah
2rmat
<559>
kepada
1Mhlaw
<413>
mereka
 
 
Setiap
3sya
<376>
orang
4sya
<376>
 
5tybm
<1004>
Israel
6larvy
<3478>
atau
7Nmw
<4480>
pendatang
8rgh
<1616>
yang
9rsa
<834>
ada
10rwgy
<1481>
di
11Mkwtb
<8432>
antara mereka
 
 
yang
12rsa
<834>
mempersembahkan
13hley
<5927>
kurban bakaran
14hle
<5930>
atau
15wa
<176>
kurban sembelihan
16xbz
<2077>
9
tetapi
 
 
tidak
5al
<3808>
membawanya
6wnayby
<935>
ke
1law
<413>
pintu
2xtp
<6607>
tenda
3lha
<168>
pertemuan
4dewm
<4150>
untuk
7twvel
<6213>
dipersembahkan
 
 
kepada
8wta
<853>
TUHAN
9hwhyl
<3068>
orang itu harus
 
 
dilenyapkan
10trknw
<3772>
dari
11syah
<376>
antara
12awhh
<1931>
bangsanya
13wymem
<5971>
10
Setiap
1syaw
<376>
umat
3tybm 2sya
<1004> <376>
Israel
4larvy
<3478>
atau
5Nmw
<4480>
pendatang
6rgh
<1616>
yang
 
 
ada
7rgh
<1481>
di
8Mkwtb
<8432>
antara mereka
 
 
yang
9rsa
<834>
makan
10lkay
<398>
 
11lk
<3605>
darah
12Md
<1818>
Aku sendiri akan
 
 
memalingkan
13yttnw
<5414>
wajah-Ku
14ynp
<6440>
dari
 
 
orang
15spnb
<5315>
yang
 
 
makan
16tlkah
<398>
 
17ta
<853>
darah
18Mdh
<1818>
itu dan
 
 
melenyapkannya
19ytrkhw
<3772>
dari
20hta
<853>
antara
21brqm
<7130>
bangsanya
22hme
<5971>
11
Sebab
1yk
<3588>
nyawa
2spn
<5315>
makhluk
3rvbh
<1320>
terdapat dalam
 
 
darahnya
4Mdb
<1818>
dan
 
 
Aku
6ynaw
<589>
telah
 
 
memberikan
7wyttn
<5414>
darah
 
 
itu
5awh
<1931>
kepadamu
8Mkl
<0>
di atas
9le
<5921>
mazbah
10xbzmh
<4196>
untuk
 
 
mengadakan pendamaian
11rpkl
<3722>
bagi
12le
<5921>
nyawamu
13Mkytspn
<5315>
Sebab
14yk
<3588>
darahlah
15Mdh
<1818>
yang
 
 
mengadakan pendamaian
18rpky
<3722>
bagi
16awh
<1931>
kehidupan
17spnb
<5315>
12
Oleh
1le
<5921>
sebab itu
2Nk
<3651>
Aku
 
 
berkata
3ytrma
<559>
kepada
 
 
umat
4ynbl
<1121>
Israel
5larvy
<3478>
Tidak
9al
<3808>
 
6lk
<3605>
seorang pun
7spn
<5315>
di antaramu
8Mkm
<4480>
boleh
 
 
makan
10lkat
<398>
darah
11Md
<1818>
pendatang
12rghw
<1616>
yang ada
13rgh
<1481>
di antaramu
14Mkkwtb
<8432>
pun
 
 
tidak boleh
15al
<3808>
 
18o 17Md 16lkay
<0> <1818> <398>
13
Jadi
 
 
setiap kali
2sya 1syaw
<376> <376>
umat
3ynbm
<1121>
Israel
4larvy
<3478>
atau
5Nmw
<4480>
pendatang
6rgh
<1616>
 
7rgh
<1481>
di antara
8Mkwtb
<8432>
mereka
9rsa
<834>
berburu
10dwuy
<6679>
dan
 
 
menangkap
11dyu
<6718>
binatang liar
12hyx
<2416>
atau
13wa
<176>
burung
14Pwe
<5775>
yang
15rsa
<834>
boleh
 
 
dimakan
16lkay
<398>
maka dia harus
 
 
menumpahkan
17Kpsw
<8210>
 
18ta
<853>
darahnya
19wmd
<1818>
itu dan
 
 
menimbunnya
20whokw
<3680>
dengan
 
 
tanah
21rpeb
<6083>
14
Sebab
1yk
<3588>
nyawa
2spn
<5315>
semua
3lk
<3605>
makhluk
4rvb
<1320>
ada di dalam
 
 
darahnya
5wmd
<1818>
Karena
6wspnb
<5315>
itu
7awh
<1931>
Aku
 
 
memerintahkan
8rmaw
<559>
umat
9ynbl
<1121>
Israel
10larvy
<3478>
Kalian
13rvb
<1320>
tidak boleh
14al
<3808>
makan
15wlkat
<398>
darah
11Md
<1818>
apa pun
12lk
<3605>
 
21awh
<1931>
Setiap orang
22lk
<3605>
yang
 
 
makan
23wylka
<398>
darah harus
 
 
dilenyapkan
24trky
<3772>
Sebab
16yk
<3588>
nyawa
17spn
<5315>
semua
18lk
<3605>
makhluk
19rvb
<1320>
ada dalam
 
 
darahnya
20wmd
<1818>
15
Jika
1lkw
<3605>
seseorang
2spn
<5315>
baik
 
 
orang Israel
7xrzab
<249>
ataupun
 
 
pendatang
8rgbw
<1616>
 
3rsa
<834>
memakan
4lkat
<398>
bangkai binatang yang mati
5hlbn
<5038>
dengan sendirinya atau
 
 
dimangsa binatang buas
6hprjw
<2966>
orang itu harus
 
 
mencuci
9obkw
<3526>
pakaiannya
10wydgb
<899>
dan
 
 
mandi
11Uxrw
<7364>
dengan
 
 
air
12Mymb
<4325>
Dia
 
 
menjadi najis
13amjw
<2930>
sampai
14de
<5704>
sore hari
15breh
<6153>
Setelah itu dia
 
 
menjadi tahir
16rhjw
<2891>
16
Jika
1Maw
<518>
dia
 
 
tidak
2al
<3808>
mencuci
3obky
<3526>
pakaiannya dan
5al 4wrvbw
<3808> <1320>
mandi dengan air
6Uxry
<7364>
dia akan
 
 
menanggung
7avnw
<5375>
kesalahannya
8wnwe
<5771>
sendiri
9P
<0>