Prev Chapter Leviticus 21 Next Chapter
1
TUHAN
2hwhy
<3068>
berfirman
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
Musa
4hsm
<4872>
Katakanlah
5rma
<559>
kepada
6la
<413>
para
 
 
imam
7Mynhkh
<3548>
yaitu
 
 
anak-anak
8ynb
<1121>
Harun
9Nrha
<175>
katakanlah
10trmaw
<559>
Seorang imam
12spnl 11Mhla
<5315> <413>
tidak
13al
<3808>
boleh
 
 
menajiskan
14amjy
<2930>
dirinya dengan menyentuh orang mati dari antara
 
 
umatnya
15wymeb
<5971>
2
 
1yk
<3588>
kecuali
2Ma
<518>
keluarga
4brqh
<7138>
dekatnya
3wrasl
<7607>
yaitu
5wyla
<413>
ibu
6wmal
<517>
ayah
7wybalw
<1>
anak laki-laki
8wnblw
<1121>
anak perempuan
9wtblw
<1323>
atau
 
 
saudaranya laki-laki
10wyxalw
<251>
3
saudaranya perempuan
1wtxalw
<269>
yang masih perawan
2hlwtbh
<1330>
yang
 
 
dekat
3hbwrqh
<7138>
dengannya
4wyla
<413>
karena
5rsa
<834>
belum
6al
<3808>
memiliki
7htyh
<1961>
suami
8syal
<376>
Untuknya imam boleh
9hl
<0>
menajiskan
10amjy
<2930>
diri
 
 
4
Namun sebagai seorang pemimpin di antara
3leb
<1167>
bangsanya
4wymeb
<5971>
dia
 
 
tidak
1al
<3808>
boleh
 
 
menajiskan
2amjy
<2930>
dirinya sehingga dirinya
 
 
tercemar
5wlxhl
<2490>
5
Mereka
 
 
tidak
1al
<3808>
boleh
 
 
menggundul
3hxrq 2*wxrqy {hxrqy}
<7144> <7139>
kepalanya
4Msarb
<7218>
 
7al
<3808>
mencukur
8wxlgy
<1548>
tepi rambut dan

tepi
5tapw
<6285>
janggutnya
6Mnqz
<2206>
dan
 
 
tidak
10al
<3808>
boleh
 
 
menggambari
11wjrvy
<8295>
tubuhnya
9Mrvbbw
<1320>
dengan
 
 
goresan
12tjrv
<8296>
6
Para imam harus

kudus
1Mysdq
<6918>
bagi
2wyhy
<1961>
Allah
3Mhyhlal
<430>
dan
 
 
tidak
4alw
<3808>
mencemarkan kekudusan
5wllxy
<2490>
nama
6Ms
<8034>
Allah
7Mhyhla
<430>
mereka
 
 
Sebab
8yk
<3588>
merekalah yang
 
 
mempersembahkan
15Mbyrqm
<7126>
 
9ta
<853>
kurban bakaran
10ysa
<801>
TUHAN
11hwhy
<3068>
yaitu
 
 
hidangan
12Mxl
<3899>
bagi
 
 
Allah
13Mhyhla
<430>
mereka
14Mh
<1992>
Jadi
16wyhw
<1961>
mereka harus
 
 
kudus
17sdq
<6944>
7
Seorang imam tidak boleh
 
 
memperistri
5wxqy
<3947>
perempuan
1hsa
<802>
yang
 
 
cemar
3hllxw
<2491>
atau
 
 
pelacur
2hnz
<2181>
Dia juga
 
 
tidak
4al
<3808>
boleh
9al
<3808>
menikah
10wxqy
<3947>
dengan
 
 
wanita
6hsaw
<802>
yang
 
 
diceraikan
7hswrg
<1644>
suaminya
8hsyam
<376>
Sebab
11yk
<3588>
imam
13awh
<1931>
itu harus
 
 
kudus
12sdq
<6918>
bagi
 
 
Allahnya
14wyhlal
<430>
8
Oleh sebab itu kamu harus
 
 
menguduskan
1wtsdqw
<6942>
imam
 
 
karena
2yk
<3588>
imamlah yang
6awh
<1931>
mempersembahkan
7byrqm
<7126>
 
3ta
<853>
hidangan
4Mxl
<3899>
bagi
 
 
Allah
5Kyhla
<430>
Imam harus
 
 
kudus
8sdq
<6918>
bagimu
10Kl 9hyhy
<0> <1961>
sebab
11yk
<3588>
Aku
13yna
<589>
TUHAN
14hwhy
<3068>
yang telah
 
 
menguduskanmu
15Mksdqm
<6942>
adalah
 
 
kudus
12swdq
<6918>
9
Jika
 
 
anak perempuan
1tbw
<1323>
 
2sya
<376>
imam
3Nhk
<3548>
melacurkan diri anak itu
 
 
telah
4yk
<3588>
mencemarkan
5lxt
<2490>
 
7ta
<853>
ayahnya
8hyba
<1>
Anak
 
 
perempuan
6twnzl
<2181>
itu
9ayh
<1931>
harus
10tllxm
<2490>
dibakar
12Prvt 11sab
<8313> <784>
 
13o
<0>
10
Imam
1Nhkhw
<3548>
yang menjadi
 
 
kepala
2lwdgh
<1419>
di antara
 
 
saudara-saudaranya
3wyxam
<251>
yang
4rsa
<834>
memiliki
5quwy
<3332>
 
8Nms
<8081>
pengurapan
9hxsmh
<4888>
di atas
6le
<5921>
kepalanya
7wsar
<7218>
dan
11ta
<853>
disahkan
12wdy 10almw
<3027> <4390>
untuk
 
 
memakai
13sbll
<3847>
 
14ta
<853>
pakaian imam
15Mydgbh
<899>
tidak boleh
18al
<3808>
membiarkan
16ta
<853>
rambutnya
17wsar
<7218>
terurai
19erpy
<6544>
dan
21al
<3808>
merobek
22Mrpy
<6533>
pakaiannya
20wydgbw
<899>
11
Dia
 
 
tidak
9al
<3808>
boleh
 
 
menajiskan
10amjy
<2930>
dirinya dengan menyentuh
2lk 1lew
<3605> <5921>
orang
3tspn
<5315>
mati
4tm
<4191>
bahkan jika itu adalah
6aby 5al
<935> <3808>
ayah
7wybal
<1>
atau
 
 
ibunya
8wmalw
<517>
sendiri
 
 
12
Dia
 
 
tidak
3al
<3808>
boleh
 
 
meninggalkan
4auy
<3318>
 
7ta 1Nmw
<853> <4480>
tempat kudus
8sdqm 2sdqmh
<4720> <4720>
Allah
9wyhla
<430>
atau
5alw
<3808>
mencemarkannya
6llxy
<2490>
Sebab
10yk
<3588>
minyak
12Nms
<8081>
urapan
13txsm
<4888>
Allah
14wyhla
<430>
yang menjadi tanda bahwa dia telah
 
 
dikuduskan
11rzn
<5145>
telah ada padanya
15wyle
<5921>
Akulah
16yna
<589>
TUHAN
17hwhy
<3068>
13
Dia
1awhw
<1931>
harus
 
 
menikah
4xqy
<3947>
dengan
 
 
perempuan
2hsa
<802>
yang masih perawan
3hylwtbb
<1331>
14
Seorang
 
 
janda
1hnmla
<490>
atau seorang perempuan yang

diceraikan
2hswrgw
<1644>
atau perempuan yang

cemar
3hllxw
<2491>
karena
 
 
menjadi pelacur
4hnz
<2181>
 
6hla 5ta
<428> <853>
tidak boleh
7al
<3808>
diambil
8xqy
<3947>
menjadi istri Imam harus

menikah
14hsa 13xqy
<802> <3947>
dengan
10Ma 9yk
<518> <3588>
perempuan yang masih perawan
11hlwtb
<1330>
dari antara
 
 
bangsanya
12wymem
<5971>
15
Dengan demikian imam
 
 
tidak
1alw
<3808>
akan
 
 
mencemarkan
2llxy
<2490>
keturunannya
3werz
<2233>
di antara umatnya
4wymeb
<5971>
Sebab
5yk
<3588>
Akulah
6yna
<589>
TUHAN
7hwhy
<3069>
yang
 
 
menguduskannya
8wsdqm
<6942>
 
9P
<0>
16
TUHAN
2hwhy
<3068>
berfirman
1rbdyw
<1696>
kepada
3la
<413>
Musa
4hsm
<4872>
 
5rmal
<559>
17
Katakanlah
1rbd
<1696>
kepada
2la
<413>
Harun
3Nrha
<175>
Jika salah satu
5sya 4rmal
<376> <559>
keturunanmu
7Mtrdl 6Kerzm
<1755> <2233>
ada
 
 
yang
8rsa
<834>
 
10wb 9hyhy
<0> <1961>
cacat
11Mwm
<3971>
fisik dia
 
 
tidak
12al
<3808>
boleh
 
 
mendekat
13brqy
<7126>
untuk
 
 
mempersembahkan
14byrqhl
<7126>
hidangan
15Mxl
<3899>
bagi
 
 
Allah
16wyhla
<430>
18
Sebab
1yk
<3588>
 
2lk
<3605>
orang
3sya
<376>
yang
4rsa
<834>
 
5wb
<0>
cacat
6Mwm
<3971>
tidak boleh
7al
<3808>
mendekat
8brqy
<7126>
orang
9sya
<376>
buta
10rwe
<5787>
 
11wa
<176>
orang lumpuh
12xop
<6455>
orang yang
13wa
<176>
mempunyai cacat pada wajahnya
14Mrx
<2763>
orang yang mempunyai anggota tubuh
15wa
<176>
terlalu panjang
16ewrv
<8311>
19
 
1wa
<176>
orang
2sya
<376>
yang
3rsa
<834>

6rbs 5wb 4hyhy
<7667> <0> <1961>
kaki
7lgr
<7272>
atau
8wa
<176>
tangannya
10dy
<3027>
patah
9rbs
<7667>
20
orang yang
1wa
<176>
bungkuk
2Nbg
<1384>
orang
3wa
<176>
kerdil
4qd
<1851>
orang yang
 
 
bermata
7wnyeb
<5869>
 
5wa
<176>
juling
6llbt
<8400>
orang yang
8wa
<176>
berbintil-bintil
9brg
<1618>
atau
10wa
<176>
berpenyakit kulit
11tply
<3217>
dan
12wa
<176>
orang yang
 
 
rusak
13xwrm
<4790>
buah pelirnya
14Ksa
<810>
21
Tidak
9al
<3808> ==>
seorang
2sya
<376>
pun
1lk
<3605>
dari antara
 
 
keturunan
6erzm
<2233>
Imam
8Nhkh
<3548>
Harun
7Nrha
<175>
yang
3rsa
<834>
 
4wb
<0>
bercacat tubuhnya
5Mwm
<3971>
boleh
9al
<== <3808>
mendekati
10sgy
<5066>
mazbah untuk

mempersembahkan
11byrqhl
<7126>
 
12ta
<853>
kurban bakaran
13ysa
<801>
bagi
 
 
TUHAN
14hwhy
<3068>
Karena dia
 
 
cacat
15Mwm
<3971>
dia
 
 
tidak boleh
20al
<3808>
mendekat
21sgy
<5066>
untuk
 
 
mempersembahkan
22byrqhl
<7126>
 
17ta 16wb
<853> <0>
hidangan
18Mxl
<3899>
bagi
 
 
Allah
19wyhla
<430>
22
Dia boleh makan
 
 
hidangan
1Mxl
<3899>
yang dipersembahkan kepada
 
 
Allah
2wyhla
<430>
baik dari persembahan
 
 
kudus
4Mysdqh 3ysdqm
<6944> <6944>
ataupun
 
 
dari
5Nmw
<4480>
persembahan
 
 
mahakudus
6Mysdqh
<6944>
 
7lkay
<398>
23
Dia
 
 
tidak
4al
<3808>
boleh
5aby 1Ka
<935> <389>
mendekati
6law 2la
<413> <413>
mazbah
7xbzmh
<4196>
atau
8al
<3808>
melewati
 
 
tirai
3tkrph
<6532>
 
9sgy
<5066>
karena
10yk
<3588>
dia
 
 
cacat
11Mwm
<3971>
Dengan demikian dia
12wb
<0>
tidak
13alw
<3808>
akan
 
 
mencemarkan
14llxy
<2490>
 
15ta
<853>
tempat kudus-Ku
16ysdqm
<4720>
 
17yk
<3588>
Akulah
18yna
<589>
TUHAN
19hwhy
<3068>
yang
 
 
menguduskan
20Msdqm
<6942>
mereka
 
 
24
Demikianlah
 
 
Musa
2hsm
<4872>
menyampaikan
1rbdyw
<1696>
semua perkataan itu
 
 
kepada
3la
<413>
Harun
4Nrha
<175>
 
5law
<413>
anak-anaknya
6wynb
<1121>
dan
7law
<413>
seluruh
8lk
<3605>
orang
9ynb
<1121>
Israel
10larvy
<3478>
 
11P
<0>