Prev Chapter Leviticus 9 Next Chapter Show all verses
1
Pada
1yhyw
<1961>
hari
2Mwyb
<3117>
kedelapan
3ynymsh
<8066>
Musa
5hsm
<4872>
memanggil
4arq
<7121>
Harun
6Nrhal
<175>
dan
 
 
anak-anaknya
7wynblw
<1121>
serta
 
 
tua-tua
8ynqzlw
<2205>
Israel
9larvy
<3478>
2
Dia
 
 
berkata
1rmayw
<559>
kepada
2la
<413>
Harun
3Nrha
<175>
Ambillah
4xq
<3947>
seekor
5Kl
<0>
anak sapi jantan
6lge
<5695>
untuk
8rqb 7Nb
<1241> <1121>
kurban penghapus dosa
9tajxl
<2403>
dan seekor
 
 
domba jantan
10lyaw
<352>
untuk
 
 
kurban bakaran
11hlel
<5930>
Keduanya haruslah
 
 
tidak bercacat
12Mmymt
<8549>
Persembahkanlah
13brqhw
<7126>
itu
 
 
di hadapan
14ynpl
<6440>
TUHAN
15hwhy
<3068>
3
Katakanlah
4rbdt
<1696>
kepada
1law
<413>
bangsa
2ynb
<1121>
Israel
3larvy
<3478>
perkataan
5rmal
<559>
ini
 
 
Ambillah
6wxq
<3947>
seekor
 
 
kambing jantan
8Myze 7ryev
<5795> <8163>
untuk
 
 
kurban penghapus dosa
9tajxl
<2403>
seekor
 
 
anak sapi jantan
10lgew
<5695>
dan seekor
 
 
domba
11vbkw
<3532>
yang
 
 
berumur
12ynb
<1121>
setahun
13hns
<8141>
untuk
 
 
kurban bakaran
15hlel
<5930>
Semuanya
 
 
tidak boleh bercacat
14Mmymt
<8549>
4
Ambillah seekor
 
 
sapi
1rwsw
<7794>
dan seekor
 
 
domba jantan
2lyaw
<352>
untuk
 
 
kurban pendamaian
3Mymlsl
<8002>
dan
 
 
persembahan sajian
7hxnmw
<4503>
yang
 
 
diolah
8hlwlb
<1101>
dengan
 
 
minyak
9Nmsb
<8081>
untuk
 
 
dipersembahkan
4xbzl
<2076>
kepada
5ynpl
<6440>
TUHAN
6hwhy
<3068>
Sebab
10yk
<3588>
hari
11Mwyh
<3117>
ini
 
 
TUHAN
12hwhy
<3068>
akan
 
 
menampakkan
13harn
<7200>
diri
 
 
kepadamu
14Mkyla
<413>
5
Maka bangsa itu
 
 
membawa
1wxqyw
<3947>
semua
2ta
<853>
yang
3rsa
<834>
diperintahkan
4hwu
<6680>
Musa
5hsm
<4872>
ke
6la
<413>
depan
7ynp
<6440>
tenda
8lha
<168>
pertemuan
9dewm
<4150>
Seluruh
11lk
<3605>
umat
12hdeh
<5712>
datang
 
 
mendekat
10wbrqyw
<7126>
dan
 
 
berdiri
13wdmeyw
<5975>
di
 
 
hadapan
14ynpl
<6440>
TUHAN
15hwhy
<3068>